Erzincan_M' 96 yerleşim bulundu.
sırala 
  Heybeli köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928k: Ağgi [ Erm ayki? "üzüm bağı" ]
1901hb: Ağci
Alevi yerleşimi
  Ballı köy - Erzincan_M - Erzincan
1642ave, 1928k: Cileyli
  Çatalarmut köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
E1902, 1928k: Esesi [ Tr ases? "zaptiye" ]
1642ave: İsasi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Tepecik köy - Erzincan_M - Erzincan
E1902: Hromakarag [ Erm "Rum çiftliği" ]
1642ave, 1928k: Rumekrek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bahçeli bld - Erzincan_M - Erzincan
1642ave, 1928k: Xax
E390: Xax [ Erm ]
■ 4. yy'da bir süre kral Pap'ın ikametgâhı olmuş ve Ermeni kilise önderlerinden Aziz Nerses 373'te burada zehirlenerek öldürülmüştür. SN
  Cevizli köy - Erzincan_M - Erzincan
1642ave, 1928k: Şoxa [ Kürd şoxan "büklümler" ]
  Bahçeyazı köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1642ave, 1928k: Çerme [ Erm çerma "ılıca" ]
  Sütpınar köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: TahsunEkrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Yeşilçay köy - Erzincan_M - Erzincan
1901hb: Selika
Kürd (Badıli) yerleşimi
  Pekmezli köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Xanzar [ Erm xandzar' "yanık" veya "odun kömürü ocağı" ]
  Yeşilçat köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928k: Germili
E1902: Garmri
1642ave: Germiri [ Erm garmri "kızıl?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Garmir, gen. Garmri sözcüğü `kızıl` veya `Kayserili/Kapadokyalı` anlamına gelebilir. SN
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Aydoğdu köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Xozunıs [ Erm xozunk "Hozatlılar (Dersimliler?)" ]
1642ave: Xozinsi [ Erm xozntsi "Hozatlı" ]
  Söğütözü köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: TahsunBırastik [ Kürd tahsûnbirastik "Tahsun (?) düzcesi" ]
  Yalnızbağ mah - Erzincan_M - Erzincan
1642ave: Yalnızbağ
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Vaftizci Aziz Yahya'nın bir parmağını barındırdığı inancı sayesinde büyük üne kavuşan Surp Garabed Ermeni manastırı bu köyün yakınında, dağ yamacında bulunmaktaydı. 1915'e dek canlı idi. Köy nüfüsu 20. yy başında büyük çoğunlukla Türk idi. SN
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan üçlü kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Oğlaktepe köy - Erzincan_M - Erzincan
Y1207: Tileíos
E390, 1642ave, 1928k: Til Թիլ [ Erm "höyük" ]
■ Hıristiyanlık öncesinde Ermenilerin önemli bir tapınak merkezi idi. MÖ 2. yy sonunda kral Ardaşes'in burada tanrıça Athena/Nane adına yaptırdığı ünlü tapınağı 4. yy'da Ermenilere Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor Lusavoriç yıktırdı. Lusavoriç'in oğlu ve Ermenilerin ikinci ruhani önerdi olan Arisdakes'in mezarı bu köyde idi ve 19. yy'a dek varlığı biliniyordu. SN
  Gümüştarla köy - Erzincan_M - Erzincan
E1902: Mtınni
1642ave, 1928k: Mitini
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşsaray köy - Erzincan_M - Erzincan
E1900~: SurpOhan [ Erm "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Dereyurt köy - Erzincan_M - Erzincan
1642ave, 1928k: Xılir
  Pınarönü köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Kürdkendi
1901hb: Kürdköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda Ermeni yerleşimi olan köyün yukarısında Surp Giragos manastırı bulunmaktaydı. SN
  Çukurkuyu mah Erzincan - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Çukurkuyu
1901hb: Vartanis [ Erm vartenik, vartenis "güllük" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan üçlü kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Ulalar mah - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Ulalar
1642ave: Ula
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan üçlü kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Sarıgöl mah Erzincn - Erzincan_M - Erzincan
1901hb: Sarıgöl
  Üçkonak köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Herebedi
1901hb: Hayrabed [ Erm "muhterem kişi, dede" ]
1642ave: Harabedi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kavakyolu mah - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Haşhaş
1642ave: Haşhaşi
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan üçlü kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Işıkpınar mah - Erzincan_M - Erzincan
1642ave, 1928k: Vasgird
E1025: Vaskakert [ Erm "Vasag (öz.) hisarı" ]
■ 11. yy tarihçisi Asoğik'in ifadesine göre kral II. Arşak (350-367) devrinde başkumandan Vasak Mamigonyan burada bir hisar inşa ettirmişti. Ancak geç döneme ait olan bu ifade mitolojik olabilir. SN
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan üçlü kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Gölpınar köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Handesi [ Erm hantés "cemyeri, toplantı veya müsabaka veya şenlik yapılan yer" ]
Alevi yerleşimi
  Demirkent bld - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Xoran [ Erm xoran "saray, otağ" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan üçlü kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Kilimli köy - Erzincan_M - Erzincan
1901hb, 1928k: Tilhas
  Binkoç köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Cırzini
E1900~: Çrdzıni [ Erm "sudoğdu" ]
Alevi yerleşimi
  Kurutelek köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: KuruTîlek
1642ave: Kurucatilek [ Erm tılag "höyücek" ]
  Türkmenoğlu köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Dacirek
E1902: Dacrag/Dacarag [ Erm "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Mecidiye köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Mecidiye
1901hb: Akdağ
  Çatalören köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: VakıfBırastik [ Kürd birastik "düzce" ]
  Yaylabaşı bld - Erzincan_M - Erzincan
E1902, 1928k: Ki/Kiy
E1100-: Ayki [ Erm "üzüm bağı" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan üçlü kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Geçit bld - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Geçit
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan üçlü kararname ile tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Güllüce köy - Erzincan_M - Erzincan
E1902: Güllüce
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yoğurtlu bld - Erzincan_M - Erzincan
E1902: Pızvan [ Erm ]
1642ave, 1928k: Pizvan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan üçlü kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Oğulcuk köy - Erzincan_M - Erzincan
1901hb: Ergans
E1900~, 1928k: Érgan [ Erm ergan? "uzun" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Buğdaylı köy - Erzincan_M - Erzincan
1901hb: K. Koşungar
1642ave, 1928k: K. Köşünker [ Erm ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan üçlü kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Hanidere x - Erzincan_M - Erzincan
1901hb: Rumsaray
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
  Balıbey köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Balıbey
Alevi yerleşimi
  Karadiğin köy - Erzincan_M - Erzincan
E1902: Karadegin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Erzincan merkezde 19. yy sonunda Karatekin, Mahmutlu, Kürtkendi ve Şıhlı adını taşıyan köyler nüfusunun Ermeni olması ilgi çekicidir. SN
  Mollaköy bld - Erzincan_M - Erzincan
1901hb: Mollaköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Mahmutlu köy - Erzincan_M - Erzincan
1901hb: Karagüzel?
E1902: Mahmudtsik [ Erm "Mahmutlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Başpınar köy - Erzincan_M - Erzincan
1642ave, 1928k: B. Köşünker
  Kılıçkaya köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928k: MercanSürbahanı [ Erm surp ohan "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
Alevi yerleşimi
■ Munzur Dağlarının diğer adı olan Mercan Erm <> `karıncalı manastır` adından gelmiş olabilir. Çağlayan kasabasının 5 km güneybatısında bulunan manastır halen yıkıntı halindedir. SN
  Yeşilyurt mah Mollaköy - Erzincan_M - Erzincan
1901hb: Satir
■ Köyün karşısında bulunan yüksek höyük eski haritalarda Vasgetil (`Vasak Höyüğü`) adıyla geçer. SN
  Akyazı mah - Erzincan_M - Erzincan
1642ave, 1928k: Norkâx [ Erm norkeğ "yeniköy" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan üçlü kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Konakbaşı mah Dörtler - Erzincan_M - Erzincan
1928k: EkrekiHuma [ Erm akrag "çiftlik" ]
1901hb: Ekrek
  Dörtler bld - Erzincan_M - Erzincan
■ Değirmen, Konakbaşı, Ortayurt ve Ürek köylerinin birleşmesiyle oluşmuş yeni belediyedir. SN
  Ortayurt mah Dörtler - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
  Büyükçakırman mah - Erzincan_M - Erzincan
1928k: B. Çakırman
1642ave: Çakırman
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan üçlü kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Değirmenköy köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928k: Zadkiğ
E1902: Dzat/Dzater/Dzatkéğ [ Erm dzat ծաթ "yarım, kırık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Haygazyan sözlüğüne göre eski dilde yarı-Rum yarı-Ermeni olanlara veya Markioncu mezhebe mensup klişilere <> veya <> adı verilirdi. (Hyg I.1005). 20. yy başında köy nüfusu 60 hane Ermeni ve 70 hane Müslim idi. SN
  Ürek mah Dörtler - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Urek
E1902: Urek [ Erm urek "korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Saztepe köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Küpesi
1901hb: Köpasuk
  Günbağı köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928k: Kismikor [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Günebakan köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Kabroşi [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Yalınca köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928k: Mığsi
1901hb: Mugsi
E1902: Meğutsig [ Erm "kovancık?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Meğutsig köyü ve yakınındaki Çarçaranits Manastırı 1272 ve 1477 iki kolofonda anılmıştır. SN
■ Meğutsig, Erzincan’da Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu yerlerdendi. 1915 öncesinde, 1.822 Ermeni (304 hane) ve 269 Türk, Surp Nışan ve Surp Kevork kiliseleri, iki okul (350 öğrenci) vardı. Levent G.
  Tatlısu köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928k: Mağaçur
1901hb: Magoçur [ Erm makırçur? "temizsu" ]
Alevi yerleşimi
  Karatuş köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1901hb: Karatuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çağlayan bld - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928k: Cencige [ Erm ]
■ Adını Girlevik şelalesinden alan kasaba, Emirhanlar, Mağdolar, Peyler ve Nişan mahallelerinden oluşur. SN
  Girlevik mah Çağlayan - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1946k: Gırlevik
1901hb: Gavrencur [ Erm ]
Alevi yerleşimi
■ Şelalesi ünlüdür. SN
  Mertekli köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1901hb: Mertekli
Alevi yerleşimi
  Nişan mz - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
■ Girlevik şelalesinin hemen üstündeki mahalle yerel rivayete göre eskiden Ermeni mahallesi imiş. SN
  Bozyazı mah Çukuryurt - Erzincan_M - Erzincan
1642ave, 1928k: Bargisor [ Erm bargitsor "hendekdere" ]
  Derebağ köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1901hb, 1928k: Tilek [ Erm/Kürd tilek "tepecik" ]Haritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km