Erzincan_M' 95 yerleşim bulundu.
sırala 
  Baltaşı köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖 Zazalar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Koçyatağı köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖 Mixar
Alevi yerleşimi
  Göyne köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1642b 📖 Göğne
  Tandırlı köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖 Lerdos [ Erm lerdots "metruk yerler" ]
  Ekinci köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖 Geçürdek
  Ağılözü köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖 Kırmana
Alevi yerleşimi
  Heybeli köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1917h 📖 Ağgi [ Erm ayki? "üzüm bağı" ]
Alevi yerleşimi
  Ballı köy - Erzincan_M - Erzincan
1642b 📖 Cileyli
  Çatalarmut köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
E1902 1928 📖 📖 Esesi [ Tr ases? "zaptiye" ]
1642b 📖 İsasi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ilıdere köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖 Kitmana [ Erm ]
  Yeşilçat köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖 Germili
E1902 📖 Garmri
1642b 📖 Germiri [ Erm garmri "kızıl?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Garmir, gen. Garmri sözcüğü `kızıl` veya `Kayserili/Kapadokyalı` anlamına gelebilir. SN
  Hacıalipalangası köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖 Hacıalibey Palangası
1902hb 📖 Palanga
  Ahmetli köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖 Ahmediye
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ekmekli köy - Erzincan_M - Erzincan
1917h 📖 Sılbüs
1642b 📖 Selbos?
  Tepecik köy - Erzincan_M - Erzincan
E1902 📖 Hromakarag [ Erm "Rum çiftliği" ]
1642b 📖 Rumekrek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bahçeli bld - Erzincan_M - Erzincan
1642b 1917h 📖 📖 Xax
E390 📖 Xax
■ 4. yy'da bir süre kral Pap'ın ikametgâhı olmuş ve Ermeni kilise önderlerinden Aziz Nerses 373'te burada zehirlenerek öldürülmüştür. SN
  Elmaköy köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1642b 📖 Sipyatağı [ Erm sbidag? "akköy" ]
  Cevizli köy - Erzincan_M - Erzincan
1642b 📖 Şoxa
  Bahçeyazı köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1642b 📖 Çerme [ Erm çerma "ılıca" ]
  Sütpınar köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Tahsun Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Yeşilçay köy - Erzincan_M - Erzincan
1902hb 📖 Selika
Sünni Türk yerleşimi
■ Sünni Türk köyüdür. Yakınlarındaki Oğlaktepe/Til köyü Sünni Kürttür. metonio
  Pekmezli köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Xanzar [ Erm xandzar' "yanık? odun kömürü ocağı?" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Hurrempalangası köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1917h 📖 Mustafabey Palangası
  Aydoğdu köy - Erzincan_M - Erzincan
1917h 📖 Hozınsi [ Erm xozunk "Hozatlılar (Dersimliler?)" ]
1642b 📖 Xozinsi [ Erm xozntsi "Hozatlı" ]
  Söğütözü köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Tahsun Brastik [ Kr tahsûnbirastik "Tahsun (?) dereciği" ]
  Oğlaktepe köy - Erzincan_M - Erzincan
1917h 📖 Til
Y1207 📖 Tileíos
E390 📖 Til Թիլ [ Erm "höyük?" ]
■ Hıristiyanlık öncesinde Ermenilerin önemli bir tapınak merkezi idi. MÖ 2. yy sonunda kral Ardaşes'in burada tanrıça Athena/Nane adına yaptırdığı ünlü tapınağı 4. yy'da Ermenilere Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor Lusavoriç yıktırdı. Lusavoriç'in oğlu ve Ermenilerin ikinci ruhani önerdi olan Arisdakes'in mezarı bu köyde idi ve 19. yy'a dek varlığı biliniyordu. SN
  Gözeler köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Gözeler
  Yalnızbağ mah - Erzincan_M - Erzincan
1642b 📖 Yalnızbağ
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Vaftizci Aziz Yahya'nın bir parmağını barındırdığı inancı sayesinde büyük üne kavuşan Surp Garabed Ermeni manastırı bu köyün yakınında, dağ yamacında bulunmaktaydı. 1915'e dek canlı idi. Köy nüfüsu 20. yy başında büyük çoğunlukla Türk idi. SN
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Yeniköy köy - Erzincan_M - Erzincan
1917h 📖 -
  Çukurkuyu mah Erzincan - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Çukurkuyu
1902hb 📖 Vartanis [ Erm vartenik gen. vartenits "güllük" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Gümüştarla köy - Erzincan_M - Erzincan
E1902 📖 Mtınni Մթննի [ Erm ]
1642b 📖 Mitini
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşsaray köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Şehir Surbahanı
E1902 📖 Surp Ohan [ Erm "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Aslanlı mahallesi Alevi Türk, geri kalan mahalleler Alevi Zazadır. SN
  Dereyurt köy - Erzincan_M - Erzincan
1642b 📖 Xılir
  Çubuklu köy - Erzincan_M - Erzincan
1925h 📖 Aşağı Caferli
  Pınarönü köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Kürdkendi
1902hb 📖 Kürdköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken 19. yy sonunda nüfusu büyük ölçüde İslamlaşmıştı. Köyün yukarısında bulunan Surp Giragos manastırının 1364 tarihli yazıtı vardı. SN
  Keklikkayası köy - Erzincan_M - Erzincan
1917h 📖 Calanzur
  Sarıgöl mah Erzincan - Erzincan_M - Erzincan
1902hb 📖 Sarıgöl
  Caferli köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Caferli
  Ulalar mah - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Ulalar
1642b 📖 Ula
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Üçkonak köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Herebedi
1902hb 📖 Hayrabed [ Erm "muhterem kişi, dede" ]
1642b 📖 Harabedi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bozyazı mah Çukuryurt - Erzincan_M - Erzincan
1642b 📖 Bargisor [ Erm bargitsor "hendekdere" ]
  Kavakyolu mah - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Haşhaş
1642b 📖 Haşhaşi
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Işıkpınar mah - Erzincan_M - Erzincan
1642b 1917h 📖 📖 Vasgird
E1079 📖 Vasagerd / Vasgerd [ Erm "Vasag (öz.) hisarı" ]
■ 11. yy tarihçisi Asoğik'in ifadesine göre kral II. Arşak (350-367) devrinde başkumandan Vasak Mamigonyan burada bir hisar inşa ettirmişti. Ancak geç döneme ait olan bu ifade mitolojik olabilir. SN
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Gölpınar köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Handesi [ Erm hantés "cemyeri, toplantı veya müsabaka veya şenlik yapılan yer" ]
Alevi yerleşimi
  Demirkent bld - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Xoran [ Erm "saray, otağ" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Kilimli köy - Erzincan_M - Erzincan
1902hb 1928 📖 📖 Tilhas
  Binkoç köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Cırzini
E1902 📖 Çrdzıni [ Erm "sudoğdu" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Zaza (Sünni) yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Fırat'ın kollarından birisi köy yakınlarından doğduğu için Çrdzıni adı verilmiş olmalıdır. 93 Harbi'nin başlangıç günlerinde Topuz (Phezgewran) aşiretinin isyanı nedeniyle köyün tahrip edildiği anlatılır. SN
  Erzincan ib - Erzincan_M - Erzincan
E630 📖 Yegeğeats [Ekeleats] Եկեղեաց
Y17 Y553 📖 📖 Akilisênê / Kilisênê
Y640 📖 Keltzênê
  Kurutelek köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Kuru Tîlek
1642b 📖 Kurucatilek [ Erm tılag "höyücek" ]
  Türkmenoğlu köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Dacirek
E1902 📖 Dacrag / Dacarag [ Erm "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Zaza (Sünni) yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
  Mecidiye köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Mecidiye
1902hb 📖 Akdağ
  Çatalören köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Vakıf Brastik [ Kr birastik "düzce" ]
  Yaylabaşı bld - Erzincan_M - Erzincan
E1902 1928 📖 📖 Ki / Kiy
E1100~ 📖 Ayki [ Erm "üzüm bağı" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Geçit bld - Erzincan_M - Erzincan
1917h 📖 Geçit
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Güllüce köy - Erzincan_M - Erzincan
1902a 📖 Güllüce
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yoğurtlu bld - Erzincan_M - Erzincan
E1902 📖 Pızvan [ Erm ]
1642b 📖 Pizvan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Buğdaylı mah - Erzincan_M - Erzincan
1902hb 📖 K. Koşungar
1642b 📖 K. Köşünker [ Erm ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Oğulcuk köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Érgan [ ergan? "uzun" ]
1902hb 📖 Erganis [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Hanidere x - Erzincan_M - Erzincan
1902hb 📖 Rumsaray
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
  Balıbey köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Balıbey
Alevi yerleşimi
  Karadiğin köy - Erzincan_M - Erzincan
1917h 📖 Karadigin [ Tr kara tigin ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Erzincan merkezde 19. yy sonunda Karatekin, Mahmutlu, Kürtkendi ve Şıhlı adını taşıyan köyler nüfusunun Ermeni olması ilgi çekicidir. SN
  Mollaköy bld - Erzincan_M - Erzincan
1902hb 📖 Mollaköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Mahmutlu köy - Erzincan_M - Erzincan
E1902 📖 Mahmudtsik [ Erm "Mahmutlu" ]
1902hb 📖 Karagüzel?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Başpınar köy - Erzincan_M - Erzincan
1642b 📖 B. Köşünker
  Ortayurt mah Dörtler - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Pulur [ Erm plur "höyük" ]
  Hancıçiftliği köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Hancı Çiftliği
1902hb 📖 Çiftlik aş.
  Kılıçkaya köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖 Mercan Sürbahanı [ Erm surp ohan "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Munzur Dağlarının diğer adı olan Mercan Erm «Mrçnavank» `karıncalı manastır` adından gelmiş olabilir. Çağlayan kasabasının 5 km güneybatısında bulunan manastır halen yıkıntı halindedir. SN
■ Köy ahalasini tamamen Alevi Zazalar oluşturmaktadır. Dersim katliamında köy ahalasinin bir kısmı kurşuna dizilmiş, bir kısmı ise Keşan ve Balıkesir'e sürgün edilmiştir. Dersim katliamı sırasında yaşanan bu olaya ayrıca "Zini gediği katliamı" denmektedir. 83 köylünün öldürülmesi ve halkın tamamen sürgünü ile sonuçlanmıştır. Mehmet Ali
  Ürek mah Dörtler - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Urek
E1902 📖 Urek [ Erm "korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeşilyurt mah Mollaköy - Erzincan_M - Erzincan
1925h 📖 Zatir
■ Köyün karşısında bulunan yüksek höyük eski haritalarda Vasgetil (`Vasak Höyüğü`) adıyla geçer. SN
  Akyazı mah - Erzincan_M - Erzincan
1642b 📖 Norkâx [ Erm norkeğ "yeniköy" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Konakbaşı mah Dörtler - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Ekreki Huma [ Erm akrag "çiftlik" ]
1902hb 📖 Ekrek
  Dörtler bld - Erzincan_M - Erzincan
Eski adı: -
■ Değirmen, Konakbaşı, Ortayurt ve Ürek köylerinin birleşmesiyle oluşmuş yeni belediyedir. SN
  Küçükçakırman köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Küçük Çakırman
  Soğukoluk köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1925h 📖 Çulxasa
  Ganiefendiçiftliği köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Ganiefendi Çiftliği
1902hb 📖 Çiftlik yk.
  Büyükçakırman mah - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 B. Çakırman
1642b 📖 Çakırman
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
  Değirmenköy köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖 Zadkiğ
E1902 📖 Dzat / Dzater / Dzatkéğ [ Erm dzat ծաթ "yarım, kırık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Haygazyan sözlüğüne göre eski dilde yarı-Rum yarı-Ermeni olanlara veya Markioncu mezhebe mensup klişilere «Dzat'» veya «Dzayt'» adı verilirdi. (Hyg I.1005). 20. yy başında köy nüfusu 60 hane Ermeni ve 70 hane Müslim idi. SN
  Saztepe köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Küpesi
1902hb 📖 Köpasuk
  Günbağı köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖 Kismikor [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Sazlıpınar köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1925h 📖 Hamdes
Alevi yerleşimi
  Günebakan köy - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Kabroşi [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Yalınca köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1925h 📖 Mığısı
E1272y E1902 📖 Meğutsig [ Erm "kovancık?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Meğutsig köyü ve yakınındaki Çarçaranits Manastırı 1272 ve 1477 tarihli iki kolofonda anılmıştır. Köy Erzincan’da Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu yerlerdendi. 1915 öncesinde 1.822 Ermeni ve 269 Türk nüfus, iki kilise, 350 öğrencisi olan iki okul vardı. SN
  Tatlısu köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖 Mağaçur
1902hb 📖 Magoçur [ Erm makırçur? "temizsu" ]
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı tamamen Alevi Zazalar oluşturmaktadır.Zini Gediği katliamına uğrayan köylerden biridir.Tatlısu ve diğer katliamın olduğu köylerin halkları kurşuna dizildikten Edirne ve Balıkesir'e sürgün edildi.Şuan da geri dönüş yapanlar köydedir. Mehmet Ali
  Süleymanlı mah - Erzincan_M (Üzümlü bucağı) - Erzincan
1928 📖 Süleymanlı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karatuş köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 📖 Karatuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çağlayan bld - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖 Cencige [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Adını Girlevik şelalesinden alan kasaba, Emirhanlar, Mağdolar, Peyler ve Nişan mahallelerinden oluşur. SN
■ 10 hane Sünni Türk dışında belde merkezinin tamamına yakını Zaza Alevidir. metonio
  Küçükkadağan köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖 K. Kadağan
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Talipleri ve köy halkı tamamen Türkmen-Alevi'dir. Çağlayan beldesine bağlı bir köydür. metonio
  Girlevik mah Çağlayan - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1946 📖 Gırlevik
1917h 📖 Kırnavuk
1902hb 📖 Gavrençur [ Erm ]
Alevi yerleşimi
■ Şelalesi ünlüdür. SN
  Yamaçlı mah Çağlayan - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 📖 Sevanz
  Mertekli köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 📖 Mertekli
Alevi yerleşimi
  Uluköy bld - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902a 1928 📖 📖 Şıxlar
1902hb 📖 Mezre
  Kalecik köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖 Kalecik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Erdene köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1917h 📖 Erdeni
1902hb 📖 Ardana
  Derebağ köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 1928 📖 📖 Tilek [ Er/Kr "tepecik" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km