Erzincan'da 610 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Çaylı köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1914: Çaylı
Alevi yerleşimi
  Altıntaş köy - İliç - Erzincan
1928: Zımara [ Erm tsımera? ձմեռա "kışlak" ]
Y150, Y180: Zimara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Ağıldere köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928: Ağıldere
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında geçen 'Gencidere' köyü bu olsa gerek' Murat U
  Turgutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1968: Sarıkavak
E1902: Teğud [ Erm "karaağaçlı" ]
1522t, 1916h: Tığut
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ağılköy köy - Kemaliye - Erzincan
E1914: Agnig [ Erm "pınarcık" ]
1522t: Ağıl
Alevi yerleşimi
  Çanakçı köy - Kemaliye - Erzincan
1916h: Çanakçı
Sünni yerleşimi
  Gözaydın köy - Kemaliye - Erzincan
E1914: Pazmaşén [ Erm "şenlikköy" ]
1643a: Bızmişen
Alevi yerleşimi
  ? mz - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h: Apuşda
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Bağlıca köy - İliç - Erzincan
1928: Zinekar
1912hk: Zinikâr [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Büyükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928: B. Tapur
E1914: Tapur [ Erm "ıssız yer, işlenmemiş alan " ]
Alevi yerleşimi
  Harmankaya köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Abarank [ Erm "mülk, konak" ]
1643a: Abrenk
■ 20. yy başında kısmen Kürd yerleşimi.
  Yılmaz köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h: Ğafur
Alevi yerleşimi
  Dilli köy - Kemaliye - Erzincan
1522t: Dillü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akçayazı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t, 1928: Kerege [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Gümüşçeşme köy - Kemaliye - Erzincan
1928: Navril
E1878: Narver [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 191 Ermeni ve 76 İslam nüfusu vardı. SN
■ 19. yy sonlarında kısmen Kürd yerleşimi (Kîmrêş Aşireti). deyar heyran
  Küçükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928: K. Tapur [ Erm t'ap'ur "işlenmemiş arazi" ]
Alevi yerleşimi
  Büyükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1902: Medz Armıdan [ Erm medz "büyük" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Türkçe armut sözcüğüyle ilgili olamayacağı aşikârdır. SN
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında 'Armıdan' olarak bahseder. Murat U
  Ortatepe köy - İliç - Erzincan
1928: Poşeyi [ Erm ]
  Yalıngöze köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t, 1916h: Kinana
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Kuran köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h: Kuran
Alevi yerleşimi
  Gemecik köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
Kürd yerleşimi
■ © 02.12.1873 Erzincan dahilindeki Gercanis kazasına tabi Gemecik karyesinde ... deyar heyran
  Küçükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1900~a: Pokr Armıdan [ Erm pokr "küçük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Büyükarmutlu maddesine bakınız. SN
  Kayacık köy - İliç - Erzincan
1916h: Nordin [ Erm nardun "yeniev" ]
1912hk: Lordin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kadıköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h: Kadıköy
■ Ermenilerden ya da Rumlar’dan kalma kilise vardır. Ali
  Güngören köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928: Göske
E1914: Gosdıga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sandık köy - Kemaliye - Erzincan
1522t: Sanduk
Sünni Türk yerleşimi
  Keklikpınarı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Kuruçay köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h: Kuruçay
1522t: Kuruçay | Çiftlikviranı (idari bölge)
■ Köye adını veren ırmak, Fırat'a kavuşmadan kısa bir mesafe önce yeraltına inerek kaybolduğu için bu ad verilmiştir. Köy 1938'e dek Kuruçay ilçe merkezi idi. Daha sonra ilçe İliç'e taşındı. SN
  Sırakonak köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Pager [ Erm "ağıllar" ]
1522t: Pegîr
  Özlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1902: Dandzig [ Erm "armutçuk" ]
1522t, 1916h: Danzi / Tanzi
  Kemaliye ilçe - Kemaliye - Erzincan
1928: Egin / Eğin
E1021: Agn [ Erm "pınar, göze" ]
■ Agn/Eğin ve Divriği geleneksel anlatıya göre 1019 yılında Tavit Senekerim Ardzruni önderliğinde Van bölgesinden gelen Ermenilerce iskân edildi. 17. yy başında Ermeni nüfusun önemli bir bölümü İstanbul ve Batı Anadolu'ya göçtüğü halde, 19. yy sonunda kasaba nüfusunun yarıdan fazlası ile 48 köyden onunun nüfusunun tümü veya bir bölümü Ermeni idi. Kemaliye adı 1922'de seçilmiş, 1926'da resmileşmiştir. SN
■ Çemişgezekli ve Eğinli Ermeni Rumlardan bâzı grupların Euboianın Kastaniotisa ile Selanikin Diavata isimli kasabasında oturdukları bilinir. Manav
■ Eğin=Egin=Agn=Ermenice'de tek göze Ag(n), bir çift göze Açk (kim harfi çoğul) denir. Açker yanlış. Okulda öğren(e)mediğimizi Sarkis Seropyan'ın yamacında belledik. IraTzourou
  ? mz - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1902: Dzak [ Erm "delik/çukur" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Esertepe köy - Kemaliye - Erzincan
1916h: Şirzi
E1902: Şırzu Շրզու [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi.
■ 11. yy'dan kalma Şırzu Kalesi bu köydedir. 19. yy sonunda 138 nüfus Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni ve 116 nüfus Türk vardı. SN
■ Şırzu * Şrzu, Şozi, Şozon, Şoğzu, Şğzun, Şrzun, Şerzu, Osmanlı Türkçesinde Şırzi ve Modern Türkçede Esertepe olarak adlandırıldı. Ortaçağda Yunan ayin usullerini 20. yüzyılın başlarına kadar muhafaza eden Bizanlılaşmış Ermenilerce (Hay-Horom) mesken tutulmuş bir yerleşim yeri olarak geçmektedir. IraTzourou
  Dostal köy - İliç - Erzincan
E1591 y: Dostali
Y17: Dasteira / Dastrakos [ Erm dastarag "mamur yer" ]
■ Appianus Tarih'ine göre Pompeius MÖ 67'de bu yerde Pontus kralı Mithridates ile çatıştı. Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesine göre `1591 yılında Kiziroğlu namında bir Kürt türedi. Bu adam, Divrik ve Kemah yakınlarında bulunup bütün sakinleri hırsız ve eşkiya olan Dostali köyünden idi.` SN
  Karakoçlu köy - Kemaliye - Erzincan
1946: Miçingâx
1530t: Miçinkâğ [ Erm "orta mahalle" ]
Sünni yerleşimi
  Tuzluçayır köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928: Şorak [ Kürd/Tr "tuzluca" ]
1916h: Çorak
Alevi yerleşimi
  Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
1928: Venk
1723y: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Anadolu'nun en ünlü Hayhorom (Rum Ortodoks kilisesine mensup Ermeni) yerleşimlerinden biri idi. 1723 tarihli kitabesi olan Surp Kevork kilisesi harabesi mevcuttur. SN
  Dallıca köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Şırzuyi Akrag [ Erm "Şirzu (köyü) çiftliği" ]
  Güldibi köy - Kemaliye - Erzincan
1928: Ağrik
E1902: Ağorik [ Erm "değirmenler" ]
E1878: Ağvorik [ Erm "güzeller??" ]
■ Doğrusu Ağorik olmalı. SN
  Salur köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h: Salur / Salor [ Tr "aş." ]
  Yuva köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Garuşla [ Erm ]
1643a: Gerüşla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 134 Türk ve 202 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Apçağa köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Abuçex
1522t: Apçağa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 1066 Ermeni ve 958 Türk nüfusu vardı. Apçağa biçimi, Abuçex adının Ermenice tamlayan halinden (Abçexa) türemiş olmalıdır. Ancak adın nihai kaynağı anlaşılamadı. SN
■ Abuçekh, Eğin Kazasının en büyük köylerinden biriydi. Eğin şehrinin güneydoğusunda bulunuyordu. Eğinliler buraya Ebiçekhu derlerdi ancak Kürtçe’de Abuçekh şeklinde kullanılan ismin kökeni 18. yüzyıla dayanmaktaydı. kaynak Huşamadyan IraTzourou
  Doruksaray köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928: Gemxo
E1914: Gahmıx
1912hk: Kamaxo
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Çilesiz köy - İliç - Erzincan
1928: Tepte
E1914: Tepta
Sünni Türk yerleşimi
  Kuşak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a: Holu [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Çöpler köy - İliç - Erzincan
1916h: Çöpler
1643a: Cobiler
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Toybelen köy - Kemaliye - Erzincan
1946: Gemürgap
E1661y: Gamargab [ Erm "kemerbağ" ]
1522t: Gamurgab
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 1133 Ermeni ve 212 İslam nüfusu vardı. SN
■ Gamargap sözcüğü Ermenicede “Köprübağı”, “Kemerbağı” anlamına gelmektedir. Gamaragab, Gamrgab ve Osmanlılarda Gemirgap olarak adlandırılmaktaydı. IraTzourou
  Kocaçimen köy - Kemaliye - Erzincan
E1878: Muşeğga Մուշեղկա [ Erm "Muşeğ (öz.) köyü" ]
1643a: Muşağa
■ Eski ve köklü Hayhorom (Rum Ortodoks mezhebinde Ermeni) cemaatinden geriye 20. yy başında 152 İslam, 54 Hayhorom ve 8 Ermeni nüfus kalmıştı. SN
  Konakköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h: Koçi [ Kürd koçî "göçer" ]
  Ergü köy - Kemaliye - Erzincan
1916h: Ergü
E1878, E1902: Arik / Aréki [ Erm ]
  Tülü köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h: Tülü [ Tr "tüylü, deve" ]
  Sarıpınar köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h: Tinkâr
1522t: Tiğinkar
S1149: Tiğinkar [ Erm téğink'ar "sarıtaş" ]
■ 1148'de Türklerin Urfa Haçlı kontu Joscelin'den aldığı yerler listesinde adı geçer. SN
  Yeşilyamaç köy - Kemaliye - Erzincan
1946: Geşo
E1902: Gaşo
■ Gaşo köyü ahalisinin 18. yy'da topluca Müslümanlaşması hakkında bkz. Sırvandzyants (Arsen Yarman 292). SN
  Yeşilyurt köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Hapeğnotsi Akrag [ Erm "Hapeğnots (Kozlupınar köyü) mezrası" ]
E1878: Yeşil Akrag [ Erm akrag "çiftlik, mezra" ]
1643a: Ekrek
■ 13.01.1956 tarihli kararnameye göre Hapanosekreği olan adı Yeşilekrek olarak düzeltildi. Ancak 1643 ve 1928 tarihli kaynaklarda Yeşilekrek görülür. SN
  Bozyayla köy - İliç - Erzincan
1928: Çörencil
E1591: Çoragançer
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595 yılında Çoragançer köyünde zuhur eden Kürt Mahmud adlı Celaliyi anlatır. SN
  Kozlupınar köy - Kemaliye - Erzincan
E1878: Hapeğanots [ Erm ]
1643a: Hapanos
  İliç ilçe - İliç - Erzincan
1916h: İliç
E1878: Lick [ Erm լիճք/լճիկ "göller veya gölcük" ]
1643a: Lic [ Erm լիճ "göl" ]
1522t: Pışadi (idari bölge) [ Erm pışadi փշատի "iğdeli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın önünde halen koruluk ve tarlalık olan alanda eskiden göller olduğu anlatılır. ■ /L/ sesiyle başlayan sözcüklere önses eklenmesi Ermenice taşra ağızlarında standart, bazı Türkçe ağızlarda da yaygındır. Kasabanın adı yakın döneme kadar Ilıç olarak telaffuz edilirdi. SN
  Sabırlı köy - İliç - Erzincan
E1878: Urek [ Erm "korucuk" ]
1643a, 1916h: Urik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şikaki) yerleşimi
  Efeler köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h: Tarxanik
1912hk: Tıranik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Aydoğan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1840z: Zohrab [ Erm zohrap զոհրաբ "ayazma" ]
■ Pehlevice (Orta Farsça) Zohrab sözcüğü Zerdüşt dininde `kutsal su` anlamındadır. En erken Ermenicede aynı anlamda kullanılır. Sonraki dönemde sadece bir erkek adıdır. SN
■ © 08.01.1840 Gercanis kazasına tabi Zührab karyesinde ... deyar heyran
  Elmacık mz - İliç - Erzincan
E1914: Moşud [ Erm "böğürtlenli?" ]
1912hk: Moxut [ Erm "dumanlı?" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Akçiçek mah - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h: Eğnik
1912hk: Eginik [ Erm agnig "pınarcık" ]
Alevi yerleşimi
  Ocak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1912hk: Ocak
Alevi yerleşimi
■ Hıdır Abdal Sultan Ocağı ve külliyesi ziyaret edilir. SN
  Dolunay köy - Kemaliye - Erzincan
1960: Durmuş
1916h: Tama [ Kürd "aş." ]Haritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km