Erzincan'da 601 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Çaylı köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1914 Mn: Çaylı
Alevi yerleşimi
  Altıntaş köy - İliç - Erzincan
E1902, 1928 Epr, K: Zımara [ Erm tsımera? ձմեռա "kışlak" ]
Ark: Zimara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Ağıldere köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 K: Ağıldere
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında geçen 'Gencidere' köyü bu olsa gerek' Murat U
  Turgutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1968 K2: Sarıkavak
1928 K: Tuğut
E1902, E1914 Epr II.22: Teğud [ Erm "karaağaçlı" ]
1530 T-An: Tığut
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ağılköy köy - Kemaliye - Erzincan
E1914 Mn: Agnig [ Erm "pınarcık" ]
1530, E1902 T-Kar, Epr, Epr: Ağıl
Alevi yerleşimi
  Çanakçı köy - Kemaliye - Erzincan
Sünni yerleşimi
  Gözaydın köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Bızmişen
E1900 Mn: Pazmaşén [ Erm "şenlikköy" ]
Alevi yerleşimi
  ? mz - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1914 Mn: Abuşda
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Bağlıca köy - İliç - Erzincan
1928 K: Zinekar
1912 Kiep: Zinikâr [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Büyükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 K: BüyükTapur
E1914 Mn: Tapur [ Erm "ıssız yer, işlenmemiş alan " ]
1530 T-An: TapıriSultan
Alevi yerleşimi
  Harmankaya köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Abrenk
E1900 Epr: Abarank [ Erm "mülk, konak" ]
■ 20. yy başında kısmen Kürd yerleşimi.
  Yılmaz köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1914, 1928 Mn, K: Gafur
Alevi yerleşimi
  Dilli köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1643 T-Kar, Ç, Ç: Dillü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akçayazı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 K: Kerege [ Erm ]
1530 T-An: Kerege
Alevi yerleşimi
  Gümüşçeşme köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Navril
E1900 AY, Mn: Narver [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 191 Ermeni ve 76 İslam nüfusu vardı. SN
■ 19. yy sonlarında kısmen Kürd yerleşimi (Kîmrêş Aşireti). deyar heyran
  Küçükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 K: KüçükTapur [ Erm t'ap'ur "işlenmemiş arazi" ]
Alevi yerleşimi
  Büyükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
Erm: MedzArmıdan [ Erm medz "büyük" ]
Asur NAsT: Armatana
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Türkçe armut sözcüğüyle ilgili olamayacağı aşikârdır. SN
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında 'Armıdan' olarak bahseder. Murat U
  Ortatepe köy - İliç - Erzincan
1928 K: Poşeyi [ Erm ]
  Yalıngöze köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1914, 1928 Mn, K: Kinana [ Erm ]
1530 T-An: Kinana
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Kuran köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
Alevi yerleşimi
  Gemecik köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1873: Gemecik
Kürd yerleşimi
■ © 02.12.1873 Erzincan dahilindeki Gercanis kazasına tabi Gemecik karyesinde ... deyar heyran
  Küçükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1900: Pokr Armıdan [ Erm p'okr "küçük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Büyükarmutlu maddesine bakınız. SN
  Kayacık köy - İliç - Erzincan
1928 K: Nordın
E1914 Mn: Nordun [ Erm "yeniev" ]
1912 Kiep: Lordin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kadıköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
■ Ermenilerden yada Rumlar’dan kalma kilise vardır. Ali
  Bağıştaş köy - İliç - Erzincan
1946 MYK: Pağaştaş
1928 K: Peğaştaş
1643 Ç&K: Bağışdaş
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Güngören köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 K: Göske
E1914 Mn: Gosdıga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sandık köy - Kemaliye - Erzincan
1530 T-Kar: Sanduk
Sünni Türk yerleşimi
  Keklikpınarı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Öşnedan/Öşneden
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Kuruçay köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1902, 1928 Epr, K: Kuruçay
1530 T-An: Çiftlik viranı
1530 T-An: Kuruçay (idari bölge)
■ Köye adını veren ırmak, Fırat'a kavuşmadan kısa bir mesafe önce yeraltına inerek kaybolduğu için bu ad verilmiştir. Köy 1938'e dek Kuruçay ilçe merkezi idi. Daha sonra ilçe İliç'e taşındı. SN
  Sırakonak köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1928 T-Kar, K, K: Pegir
E1900 AY, Epr: Pager [ Erm "ağıllar" ]
  Özlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 K: Danzı
E1914 Mn: Dants [ Erm "armut" ]
E1900 Epr: Dandzig [ Erm "armutçuk" ]
1530 T-An: Danzi
  Kemaliye ilçe - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Egin/Eğin
E1021, E1902 Epr I.76: Agn [ Erm "pınar, göze" ]
■ Agn/Eğin çevresi ile Divriği civarı 1019 yılında Tavit Senekerim Ardzruni önderliğinde Van bölgesinden gelen Ermenilerce iskân edildi. 17. yy başında Ermeni nüfusun önemli bir bölümü İstanbul ve Batı Anadolu'ya göçtüğü halde, 19. yy sonunda kasaba nüfusunun yarıdan fazlası ile toplam 48 köyden onunun nüfusunun tümü veya bir bölümü Ermeni idi. ■ Kemaliye adı 1922'de seçilmiş, 1926'da resmileşmiştir. SN
  ? mz - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1900 Epr II.230: Dzak [ Erm "delik/çukur" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Esertepe köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Şirzi
E1900 Mn: Şırzu [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi.
■ 11. yy'dan kalma Şırzu Kalesi bu köydedir. 19. yy sonunda 138 nüfus Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni ve 116 nüfus Türk vardı. SN
■ Şırzu * Şrzu, Şozi, Şozon, Şoğzu, Şğzun, Şrzun, Şerzu, Osmanlı Türkçesinde Şırzi ve Modern Türkçede Esertepe olarak adlandırıldı. Ortaçağda Yunan ayin usullerini 20. yüzyılın başlarına kadar muhafaza eden Bizanlılaşmış Ermenilerce (Hay-Horom) mesken tutulmuş bir yerleşim yeri olarak geçmektedir. IraTzourou
  Dostal köy - İliç - Erzincan
1928 K: Dostal
Erm Hew h21: Dastarag/Dastagerd [ Erm "kasaba, mamur yer" ]
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesine göre `1591 yılında Kiziroğlu namında bir Kürd türedi. Bu adam, Divrik ve Kemah yakınlarında bulunup bütün sakinleri hırsız ve eşkiya olan Dostali köyünden idi.` SN
  Karakoçlu köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Miçingâh
1530, E1879 1928 T-Kar, AY, K, AY, K: Miçinkeğ [ Erm "ortaköy" ]
Sünni yerleşimi
  Tuzluçayır köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928 K: Şorak [ Kürd/Tr şorak "tuzluca" ]
Alevi yerleşimi
  Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Venk
E1914 Mn: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks mezhebine mensup 180 Ermeni nüfusu ile az sayıda Türk hanesi vardı. SN
  Dallıca köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Şirzi Ekreği
E1900: Şırzuyi Akrag [ Erm "Şirzu (köyü) çiftliği" ]
  Salihli köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1928 T-Kar, K, K: Salahlu
  Güldibi köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Ağrik
E1900 Epr: Ağorik' [ Erm "değirmenler" ]
E1900 AY: Ağvorik' [ Erm "güzeller??" ]
■ Doğrusu Ağorik olmalı. SN
  Yuva köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Geruşla
1643, 1928 Ç&K, K: Garuşla/Gerüşla
E1900 Epr I.80: Garuşla [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 134 Türk ve 202 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Apçağa köy - Kemaliye - Erzincan
E1900 AY, Epr: Abuçex
1518, 1928 T, K: Apçağa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 1066 Ermeni ve 958 Türk nüfusu vardı. Apçağa biçimi, Abuçex adının Ermenice genitiv halinden (Abçexa) türemiş olmalıdır. Ancak adın nihai kaynağı meçhuldür. SN
  Doruksaray köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 K: Gemxo
E1914 Mn: Gahmıx
1912 Kiep: Kamaxo
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Çilesiz köy - İliç - Erzincan
1928 K: Tepte
E1914 Mn: Tepta
■ Kürd (Şıkaki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Kuşak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Holu/Holi [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Çöpler köy - İliç - Erzincan
1928 K: Çöpler
1643 Ç&K: Cobiler
Kürd (Şavak) yerleşimi
■ Kürd (Şıkaki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Toybelen köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Gemürgap
E1661, E1879 REK 8.4188: Gamargab [ Erm "kemerbağ" ]
1530 T-Kar: Gamurgab
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 1133 Ermeni ve 212 İslam nüfusu vardı. SN
■ Gamargap sözcüğü Ermenicede “Köprübağı”, “Kemerbağı” anlamına gelmektedir. Gamaragab, Gamrgab ve Osmanlılarda Gemirgap olarak adlandırılmaktaydı. IraTzourou
  Kocaçimen köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Muşaka
E1900 Epr: Muşeğgan
E1900 AY: Muşeğa [ Erm "Muşeğ (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında 152 Türk, 54 Rum-Ortodoks Ermeni ve 8 normal Ermeni nüfus. SN
  Konakköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928 K: Kocu/Koci [ Kürd koçî "göçlü" ]
  Ergü köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Ergü
E1900 AY, Epr: Arik, Areki [ Erm ]
  Çayyaka köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1912 Kiep: Sima
1530 T-An: Sime
  Güzle köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 K: İvik
Alevi yerleşimi
  Sarıpınar köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 K: Tinkâr
1530 T-An: Tiğinkar
S1149 Frc: Tiğinkar [ Erm téğink'ar "sarıtaş" ]
■ 1149'da Türklerin Haçlı kontu Joscelin'den aldığı yerler listesinde adı geçer. SN
  Yeşilyamaç köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Geşo
1530, 1928 T-Kar, K, K: Kâşo/Gâşo [ Kürd kaşo "bayır" ]
E1900 AY, Epr: Gaşo
■ Gaşo köyü ahalisinin 18. yy'da Müslümanlaşması hakkında bkz. Sırvandyants (Arsen Yarman 292). SN
  Yeşilyurt köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Hapanosekreği
1643, 1928 Ç&K, K: Yeşilekrek
E1900 Epr: Hapeğnotsi Akrag [ Erm "Hapeğnots (Kozlupınar köyü) mezrası" ]
E1900 AY: Yeşil Akrag [ Erm akrag "çiftlik, mezra" ]
■ 13.01.1956 tarihli kararnameye göre Hapanosekreği olan adı Yeşilekrek olarak düzeltildi. Oysa 1643 ve 1928 tarihli kaynaklarda Yeşilekrek görülür. SN
  Çaldere köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1928 T-Kar, K, K: Pedigan [ Kürd ]
  Bozyayla köy - İliç - Erzincan
1928 K: Çörencil
E1591 Cel: Çoragançer
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595 yılında Çoragançer köyünde zuhur eden Kürd Mahmud adlı Celaliyi anlatır. SN
  Kozlupınar köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Hapanos
E1900 AY, Epr: Hapeğanots [ Erm ]
  İliç ilçe - İliç - Erzincan
1928 K: Liç
1912 Kiep: İliç
E1900 AY, Epr: Lick [ Erm լիճք/լճիկ "göller veya gölcük" ]
1643 Ç&K: Lic [ Erm լիճ "göl" ]
1530 T-Kar: Pışadi (idari bölge) [ Erm pışadi փշատի "iğdeli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın önünde halen koruluk ve tarlalık olan alanda eskiden göller olduğu anlatılır. ■ /L/ sesiyle başlayan sözcüklere önses eklenmesi Ermenice taşra ağızlarında standart, bazı Türkçe ağızlarda da yaygındır. Kasabanın adı yakın döneme kadar Ilıç olarak telaffuz edilirdi. SN
  Sabırlı köy - İliç - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Urik
E1900 AY, Mn: Urek [ Erm urek "korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şavak) yerleşimi
■ Kürd (Şıkaki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Efeler köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928 K: Tarxanik
1912 Kiep: Tıranik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Dikmen köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 K: Basdana
1530 T-An: Bastana
  Aydoğan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928 K: Zohrab [ Erm zohrap զոհրաբ "ayazma" ]
■ Zohrab sözcüğü Pehlevice (Orta Farsça) olup Zerdüşt dininde `kutsal su` anlamındadır. En erken Ermenicede aynı anlamda kullanılır. Sonraki dönemde sadece bir erkek adıdır. SN
■ © 08.01.1840 Gercanis kazasına tabi Zührab karyesinde ... deyar heyran
  Elmacık mz - İliç - Erzincan
E1914 Mn: Moşud [ Erm "böğürtlenli?" ]
1912 Kiep: Moxut [ Erm "dumanlı?" ]
■ Kürd (Şıkaki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Konukçu köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 K: Bizgi [ Erm ]
1530 T-An: Bizgi
  Akçiçek mah - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928 K: Eğnik
1912 Kiep: Eginik [ Erm agnig "pınarcık" ]
Alevi yerleşimi
  Kabataş köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1928 T-Kar, K, K: Gécegü
E1900 AY, Epr: Gecagi/Gecegi [ Erm ]
  Yakuplu köy - İliç - Erzincan
1928 K: Yakuplu
  Ocak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1912 Kiep: Ocak
Alevi yerleşimi
■ Hıdır Abdal Sultan Ocağı ve külliyesi ziyaret edilir. SN
  Dolunay köy - Kemaliye - Erzincan
1960 DİE: Durmuş
Eski adı: Taman [ Kürd "aş." ]
  Çaltı köy - İliç - Erzincan
1530, 1928 T-Kar, K, K: Avarik
E1900 AY: Averag [ Erm averag "harabe" ]
■ Kürd (Şıkaki) yerleşimi. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km