Eruh'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kemerli köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Kıyvık [ Kürd qêwiq ]
  Ormanardı köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1946: Girdara
1928: Girdara [ Kürd girêdaran "ağaçlı tepe" ]
■ Siirt Eruh'ta yer alan Ormanardı'nın Kürtçe adı Gusir'dir ve yabani sarmısak benzeri bir bitkinin adından gelir. Aynı alanda MÖ 10500 gibi bir tarihe kadar giden (Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem) ilk yerleşik yaşam izlerinin bulunduğu bir höyük mevcuttur. ahmet uhri
  KavakÖzü köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Tanzi [ Erm antseli "kayalı" ]
  EkinYolu köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Gûveşil [ Kürd "suluin" ]
  Çeltiksuyu köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Girhüseyin [ Kürd girê Huseynî "Hüseyin tepesi" ]
  Bağgöze köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Eyni [ Kürd "göze" ]
■ 1914 Patrikhane kayitlarina göre Ayn (Aniti): 19 Ermeni nüfus (2 hane). Jîndar
  Salkımbağlar köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Bidar [ Kürd "ağaçlı" ]
  Çağlan mz - Eruh - Siirt
1928: Milan [ Kürd "aş." ]
  Dursunlar mz - Eruh - Siirt
1946: Kasimi
  Sevindik mz - Eruh - Siirt
1928: Zorava [ Kürd "zorunlu iskan" ]
  Kutluca mz - Eruh - Siirt
1928: Mızgeft [ Kürd "mescit" ]
  Savaş köy - Eruh - Siirt
Eski adı: Diye
  Payamlı köy - Eruh - Siirt
1928: Derevît
E1912: Deravet
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çimencik köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Tell Mişar [ Süry/Kürd tell/til "tepe/höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ufaça köy - Eruh - Siirt
1928: Ufaça
  Bozkuş köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Banukan
E1912: Balokan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ilıcak mz - Eruh - Siirt
1928: Germik [ Kürd "ılıca" ]
  Kavakgölü köy - Eruh - Siirt
1928: Rexîne
  Yokuşlu köy - Eruh - Siirt
1928: Meylanan
E1912: Milyants
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürtçe ismi Meylanan'dır. "Meyilli yerdekiler" anlamına gelmektedir. kenan güneş
  KeklikTepe köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Halidiye [ Kürd xalidiye "Halitli (öz.)" ]
■ Xalidiyê: Nakşibebendi tarikatına mensup şeyhlerin kurmuş olduğu bir köydür. İsmini büyük bir ihtimalle Mevlana Halid'den almaktadır. Köyün şimdiki yeri çok fazla bir geçmişe sahip değildir. Eski yerleşim yeri bugünkü yerleşim yerinin 1 km kuzeyinde yer almaktaydı ve eski ismi de %bGirikê (tepecik) idi. kenan güneş
  Karabıyık mz - Eruh - Siirt
Eski adı: Diaf
  Duygulu mz - Eruh - Siirt
K: Gamêşan [ Kürd "susığırlar" ]
  Erdoğdu mz - Eruh - Siirt
1946: Gündik [ Kürd gundik "köycük" ]
  Direkli mz - Eruh - Siirt
1946: Kerküjan [ Kürd "eşek öldürenler" ]
■ Köyün ismiyle ilgili rivayete göre vaktin birinde köy imamının eşi tandırda ekmek pişirmektedir. Bu sırada oradan geçmekte olan bir eşek ,tandırın üzerine serili olan ekmeğe uzanır. İmamın eşi de elindeki sopayla eşeğin kafasına vurur ve eşek ölür. Köyün ismi de kerkujan olur. kenan güneş
  Bozatlı köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Basnî [ Süry bhesnî "kaleyanı" ]
  Çırpılı köy - Eruh - Siirt
1928: Misîfre
1916hb: Misafera
E1912: Mısifa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kozanlı mz - Eruh - Siirt
1928: Koxan [ Kürd ]
  Akdiken köy - Eruh - Siirt
1928: Salpana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ulaşlar mz - Eruh - Siirt
1928: Tağıkan [ Kürd taxikan "mahallecikler" ]
  Ortaklı köy - Eruh - Siirt
1928: Şirikan [ Kürd "oluklar" ]
  Ballıkavak köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
K: Lodê
1928: Lodi [ Kürd lod "ot yığını, tınaz" ]
  Dalkorur köy - Eruh - Siirt
1928: Kanikan [ Kürd "pınarcıklar" ]
  Budamış köy - Eruh - Siirt
1928: İspandikan [ Kürd ]
  Erenkaya köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Şeyxveli [ Kürd şêx welî "öz." ]
  GelenKardeş köy - Eruh - Siirt
1928: Şaş
  Bingöl köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
S1920: Benkof
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Peynirli mz - Eruh - Siirt
1928: Dara
  Verimli mz - Eruh - Siirt
1916hb: Avanis [ Erm avants ]
  Oymakılıç köy - Eruh - Siirt
1928: Beraşan [ Kürd "değirmen yanı" ]
E1912: Baraşa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yediyaprak köy - Eruh - Siirt
1928: Hergül
1916hb: Heirgule
E1912: Hargol
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Üzümlük köy - Eruh - Siirt
1916hb: Paris [ Kürd parêz "bahçe, bostan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Deyr Sulin adı verilen kilise harabesi köy yakınındadır. SN
  Özlüpelit köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Hesinkan [ Kürd "demirciler" ]
  DemirEmek köy - Eruh - Siirt
1928: Dirêşîk Haci [ Kürd "Hacıköy Uzuncası" ]
  Dikboğaz köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Reşine [ Kürd reşînê "ekinlik" ]
  Cintepe köy - Eruh - Siirt
1928: Buzikri
E1912: Buzırki
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  GölgeliKonak köy - Eruh - Siirt
1928: Hileyluk
E1912: Hıleli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bölüklü köy - Eruh - Siirt
1928: Kezruk
1916hb: Kasro [ Kürd "konak" ]
  Boğazbaşı mz - Eruh - Siirt
1928: Kasrı Celo [ Kürd "Celal konağı" ]
  Bayramlı köy - Eruh - Siirt
1928: Terham
1916hb: Tirum / Tiran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bayıryüzü köy - Eruh - Siirt
1928: Récnaf [ Kürd rêznav "bağlıkiçi" ]
  Dağdöşü köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Serxete [ Kürd "hat üstü, sınır boyu" ]
  ÇetinKol köy - Eruh - Siirt
1869s: Kîver [ Kürd kêver ]
  Eruh ilçe - Eruh - Siirt
1916hb: Déh / Dih
1869s: Eruh (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İlçeye adını veren asıl Eruh bugünkü Bilgili köyüdür. SN
■ Dih veya Dıhé, on rakamının Boti Kürtçesi ile söyleniş şeklidir. Yerel halk Dıhé'nin ilk kurulduğunda on evden veya aileden oluştuğuna inanmaktadırlar. mustafa
  Dudiran köy - Eruh - Siirt
1928: Dudeyran [ Kürd "aş." ]
■ Köy statüsünde göçebe aşirettir. SN
  Çizmeli köy - Eruh - Siirt
1928: Nivilan [ Kürd newalan? "koyaklar" ]
■ Eski köy 1993'te tahrip edilmiş ve 1 km kadar güneybatıda yeni yerleşim kurulmuştur. SN
  Soran köy - Eruh - Siirt
1928: Soran [ Kürd soran/sorikan "Kızıllar (aş.)" ]
■ Köy statüsünde göçebe aşirettir. SN
  Tünekpınar köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928: Aval [ Kürd avîl "sulak" ]
  Gedikaşar köy - Eruh - Siirt
1928: Érs
1916hb: Erse
  Akmeşe köy - Eruh - Siirt
1928: Dirêşîk Eruh [ Kürd "Eruh Uzuncası" ]
  Yanılmaz köy - Eruh (Akpazar bucağı) - Siirt
1928: Torik [ Kürd ]
1916hb: Torix
Kürd yerleşimi
  Bilgili köy - Eruh - Siirt
1928: Eski Eruh
1869s: Eruh
■ İlçeye adını veren eski Eruh kenti burasıdır. İlçe merkeziyle beraber Eruh adı Cumhuriyet döneminde Deh (şimdiki Eruh) kasabasına taşındı. SN
  Demirciler mz - Eruh - Siirt
1928: Şedadan [ Kürd "aş." ]
  Kuşdalı köy - Eruh - Siirt
1928: Şaveran
1916hb: Şawera [ Kürd "hızarcılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ İki mahalleden oluşan köyün bir mahallesi (asıl Şawera) 20. yy başında Ermenilerle meskundu. SN
  GörenDoruk köy - Eruh - Siirt
1928: Memiran [ Kürd "aş." ]
  Tatlıpınar mz - Eruh - Siirt
Eski adı: Şikal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kuyucak mz - Eruh - Siirt
1928: Ebubekiran [ Kürd "öz." ]
1865h: Alibekran
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Hassa mz - Eruh - Siirt
1916hb: KuzzerHaritada yeri belli olmayanlar.
  Taşdibek mz - Eruh - Siirt
Eski adı: Şetrük
■ 90'lı yıllarda tamamen boşalmıştır. Köyde yerleşik yaşam yoktur. Topraklarının bakımını yapan köylüler günü birlik gidip gelirler. cebbar


Grafik harita göster     haritada ara : km