haritada ara :   km  
Eruh'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
Kemerli köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Kıyvık [ Kr qêwiq ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Ormanardı köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1946 📖: Girdara
1928 📖: Girdara [ Kr girêdaran "ağaçlı tepe" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Siirt Eruh'ta yer alan Ormanardı'nın Kürtçe adı Gusir'dir ve yabani sarmısak benzeri bir bitkinin adından gelir. Aynı alanda MÖ 10500 gibi bir tarihe kadar giden (Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem) ilk yerleşik yaşam izlerinin bulunduğu bir höyük mevcuttur. ahmet uhri
KavakÖzü köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Tanzi [ Erm antseli "kayalı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çağlan mz - Eruh - Siirt
1928 📖: Milan [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
EkinYolu köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Gûveşil [ Kr "suluin" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çeltiksuyu köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Girhüseyin [ Kr girê Huseynî "Hüseyin tepesi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Dursunlar mz - Eruh - Siirt
1946 📖: Kasimi
Kürt-Sünni yerleşimi
Bağgöze köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Eyni [ Kr "göze" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1914 Patrikhane kayitlarina göre Ayn (Aniti): 19 Ermeni nüfus (2 hane). Jîndar
Savaş köy - Eruh - Siirt
Eski adı: Diye
Kürt-Sünni yerleşimi
Kaşıkyayla köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Zovanya
Kürt-Sünni yerleşimi
Salkımbağlar köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Bîdar [ Kr "ağaçsız" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kılıçkaya köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Devîk [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Sevindik mz - Eruh - Siirt
1928 📖: Zorava [ Kr "güçlü su" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kutluca mz - Eruh - Siirt
1928 📖: Mızgeft [ Kr "mescit" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Payamlı köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Derevît
E1912 📖: Deravet
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Çimencik köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Tell Mişar [ Ar/Kr tell/til "tepe/höyük" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Jeli Aşireti mensubu köyde 1929 yılında "Resul Axaye Jeli" isyanı çıkmıştır.Bu sözde isyan aslında Ağrı Dağı isyanından haberi olmayan Eruh aşiretlerinin isyanla ilişki geliştirmesini önlemek adına birkaç bölük askerin Eruh'a kaydırılmasına karşı Resul ağa ve 5 çocuğunun Eruh dağlarının dar bir boğazında askerlerin Eruh'un güneyine geçmelerini engellemesinden başka bir şey değildir. LakedemonianZvingi
Karadayılar köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Eşxasan
Kürt-Sünni yerleşimi
Ufaça köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Ufaça
Kürt-Sünni yerleşimi
Bozkuş köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Banukan
E1912 📖: Balokan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yeşilören köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Kinanis / Ginanis [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yelkesen köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Bîsîre
Kürt-Sünni yerleşimi
Taşdibek mz - Eruh - Siirt
Eski adı: Şetrük
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 90'lı yıllarda tamamen boşalmıştır. Köyde yerleşik yaşam yoktur. Topraklarının bakımını yapan köylüler günü birlik gidip gelirler. cebbar
Ilıcak mz - Eruh - Siirt
1928 📖: Germik [ Kr "ılıca" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kavakgölü köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Rexîne
Kürt-Sünni yerleşimi
Karabıyık mz - Eruh - Siirt
Eski adı: Diaf
Kürt-Sünni yerleşimi
Erdoğdu mz - Eruh - Siirt
1946 📖: Gündik [ Kr gundik "köycük" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yokuşlu köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Milyanis/Mîlanan
E1912 📖: Milyants
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Meryemana (Asdvadzadzin) kilisesi faaldi. SN
■ Kürtçe ismi Meylanan'dır. "Meyilli yerdekiler" anlamına gelmektedir. kenan güneş
Narlıdere x - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Belcûnan [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Oymakılıç köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Beraşan [ Kr "değirmen yanı" ]
E1912 📖: Baraşa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kekliktepe köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Halidiye [ Kr xalidiye "Halitli (öz.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Nakşibendiliğin Halidiye kolunu Kürt diyarına getiren evliyadan Şeyh Hüseyin Basreti'nin türbesi bu köyde bulunur. SN
■ Xalidiyê: Nakşibebendi tarikatına mensup şeyhlerin kurmuş olduğu bir köydür. İsmini Mevlana Halid'den almaktadır. Köyün şimdiki yeri çok fazla bir geçmişe sahip değildir. Eski yerleşim yeri bugünkü yerleşim yerinin 1 km kuzeyinde yer almaktaydı ve eski ismi de %bGirikê (tepecik) idi. kenan güneş
Duygulu mz - Eruh - Siirt
K 📖: Gamêşan [ Kr "susığırlar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yerliçoban köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Küşî / Kûşê [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Direkli mz - Eruh - Siirt
1946 📖: Kerküjan [ Kr "eşek öldürenler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ismiyle ilgili rivayete göre vaktin birinde köy imamının eşi tandırda ekmek pişirmektedir. Bu sırada oradan geçmekte olan bir eşek ,tandırın üzerine serili olan ekmeğe uzanır. İmamın eşi de elindeki sopayla eşeğin kafasına vurur ve eşek ölür. Köyün ismi de kerkujan olur. kenan güneş
Çırpılı köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Misîfre
1916hb 📖: Misafera
E1912 📖: Mısifa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kozanlı mz - Eruh - Siirt
1928 📖: Koxan [ Kr "kümesler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Akdiken köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Salpana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Ulaşlar mz - Eruh - Siirt
1928 📖: Tağıkan [ Kr taxikan "mahallecikler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bozatlı köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Basnî [ Sür bhesnî "kaleyanı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Ortaklı köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Şirikan [ Kr "oluklar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Ballıkavak köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
K 📖: Lodê
1928 📖: Lodi [ Kr lod "ot yığını, tınaz" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Dalkorur köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Kanikan [ Kr "pınarcıklar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Budamış köy - Eruh - Siirt
1928 📖: İspandikan [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Erenkaya köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Şeyxveli [ Kr şêx welî "öz." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Gelenkardeş köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Şaş
Kürt-Sünni yerleşimi
Bingöl köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Benguf / Benkof
S1920 📖: Benkof
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Peynirli mz - Eruh - Siirt
1928 📖: Dara
Kürt-Sünni yerleşimi
Aydoğmuş mz - Eruh - Siirt
K 📖: Kehniyabiye [ Kr kaniya bîyê "söğütpınar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Gönülaldı köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Emtî
Kürt-Sünni yerleşimi
Verimli mz - Eruh - Siirt
1916hb 📖: Avanis [ Erm avants ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Gülburnu köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1929h : Şişil
Kürt-Sünni yerleşimi
Yediyaprak köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Hergül
1916hb 📖: Heirgule
E1912 📖: Hargol
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Üzümlük köy - Eruh - Siirt
1916hb 📖: Paris [ Kr parêz "bahçe, bostan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Deyr Sulin adı verilen kilise harabesi köy yakınındadır. SN
Özlüpelit köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Hesinkan [ Kr "demirciler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Dikboğaz köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Reşine/Raşine [ Kr reşînê "ekinlik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Demiremek köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Dirêşîk Haci [ Kr "Hacıköy Uzuncası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Cintepe köy - Eruh - Siirt
E1912 1928 📖Buzıkri/Bızikri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Gölgelikonak köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Xileyluk
E1912 📖: Hıleli [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Bölüklü köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Kezruk
1916hb 📖: Kasro [ Kr "konak" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bayramlı köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Tırham
E1506y E1912 : Darham / Tarham [ Դարհամ ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Boğazbaşı mz - Eruh - Siirt
1928 📖: Kasrı Celo [ Kr "Celal konağı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bayıryüzü köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Récnaf [ Kr rêznav "bağlıkiçi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Dağdöşü köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Serxete/Serhede [ Kr "hat üstü, sınır boyu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
ÇetinKol köy - Eruh - Siirt
1869s 📖: Kiver [ Kr kêver "su ayrımı?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çimenli mz - Eruh - Siirt
1928 📖: Mergakulekan [ Kr "topallar merası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çizmeli köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Nivilan [ Kr newalan? "koyaklar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski köy 1993'te tahrip edilmiş ve 1 km kadar güneybatıda yeni yerleşim kurulmuştur. SN
Dudiran köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Dudeyran [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy statüsünde göçebe aşirettir. SN
Dadaklı x - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Nit
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Soran köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Soran [ Kr "Kızıllar (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy statüsünde göçebe aşirettir. SN
Eruh ilçe - Eruh - Siirt
1916hb 📖: Déh / Dih [ Fa/Kr dêh "köy" ]
E1900~ E1900~Dehi Դեհի
K1597 📖: Erux (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski kaza merkezi olan Eruh bugünkü Bilgili köyüdür. İlçenin başlıca Ermeni yerleşimi olan Deh köyü 19. yy sonlarında gelişmiş ve cumhuriyetten sonra idari merkez bu köye taşınmıştır. SN
■ Dih veya Dıhé, on rakamının Boti Kürtçesi ile söyleniş şeklidir. Yerel halk Dıhé'nin ilk kurulduğunda on evden veya aileden oluştuğuna inanmaktadırlar. mustafa
Dönerdöver köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Bukat
Kürt-Sünni yerleşimi
Demirciler mz - Eruh - Siirt
1928 📖: Şedadan [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Tünekpınar x - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Aval [ Kr avîl "sulak" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Gedikaşar köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Érs
1916hb 📖: Erse
Kürt-Sünni yerleşimi
Akmeşe x - Eruh - Siirt
1928 📖: Dirêşîk Eruh [ Kr "Eruh Uzuncası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Yanılmaz köy - Eruh (Akpazar bucağı) - Siirt
1928 📖: Torik [ Kr ]
1916hb 📖: Torix
Kürt-Sünni yerleşimi
Bilgili köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Eski Eruh
E EArvax Արվախ
1869s 📖: Eruh
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Eruh kenti burasıdır. İlçe merkeziyle beraber Eruh adı Cumhuriyet döneminde Deh (şimdiki Eruh) kasabasına taşındı. SN
Kuşdalı köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Şaveran
1916hb 📖: Şawera [ Kr "hızarcılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ İki mahalleden oluşan köyün bir mahallesi (asıl Şawera) 20. yy başında Ermenilerle meskundu. SN
Görendoruk köy - Eruh - Siirt
1928 📖: Memiran [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Tatlıpınar mz - Eruh - Siirt
Eski adı: Şikal
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kuyucak mz - Eruh - Siirt
1928 📖: Ebubekiran [ Kr "öz." ]
1865h 📖: Alibekran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.