haritada ara :   km  
Ermenek'de 32 yerleşim bulundu.
sırala 
Elmayurdu köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 📖 İznebol
1522t 📖 İzneboli
Y535 📖 Rusumblada | Zenópolis [ Yun Zenonópolis "Zenon imp. kenti" ]
■ Yerli adı Rusumblada iken, aslen buralı olan imp. Zenon (474-491) onuruna Zeno(no)polis adı verilmiştir. Antik hisar harabesi köyün güneybatısında, Uğurlu köyüne yakın Köristan/Gavuristan adı verilen yerdedir. SN
Tepebaşı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 📖 Halimiye
1522t 📖 Bednam [ Tr "kötü ünlü" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ormanlı döneminde Rum yerleşimi iken Karamanlı Halim Bey adlı kişi tarafından zaptedilerek Halimiye adını almış, 1920'lerde eşkiyalık ve zorbalık merkezi olarak ün kazanmıştır. Yerel beylerin 1928'de idamından sonra jandarma karakolu kurulabilmiştir. SN
Boyalık köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Boyalık
Katranlı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Dindebol [ ]
1522t 📖 Dindeboli
Y550 📖 Domitiópolis [ Yun "Domitius kenti" ]
■ Ramsay'ye göre MÖ 16 yılında konsül olan Lucius Domitius Ahenobarbus'un adından. SN
Ardıçkaya köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1946 📖 Nadire
1522t 1914hk 📖 📖 Nedre / Nidre [ Yun *Nadra ]
Yerbağı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Güzve [ Yun ]
Pamuklu köy - Ermenek - Karaman
1522t 📖 Cenne
Aşağıçağlar köy - Ermenek - Karaman
1522t 📖 İzvid aş.
Y451 📖 Sbidê
■ Erken Bizans dönemi kayıtlarında Bidê veya Sbidê olarak anılan yer, 1960'lara dek İzvit olarak adlandırılmıştır. SN
Kışlacık mah Güneyyurt - Ermenek - Karaman
Yukarıçağlar köy - Ermenek - Karaman
1914hk 📖 İzvit
Y451 📖 Sbídê [ Yun ]
■ Yer bildiren s- öneki olmadan Bídê biçimi de kaydedilmiştir. İzvit adı antik ismin devamıdır. SN
Güneyyurt bld - Ermenek - Karaman
1665 📖 Gargar
1522t 📖 Gargara [ Yun ]
Aralık mah Güneyyurt - Ermenek - Karaman
Pınarönü köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Resuller
Sarıvadi köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1968 📖 Özlüce
1928 📖 Sarıvadi
Gökçekent köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1522t 📖 Akmanastır
Kazancı bld - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1522t 📖 Kazancı
■ Kasaba yakınında Aybaham adıyla bilinen Agios Paxômios kilisesi harabesi bulunur. Paxomios (ö. 348) Hıristiyanlıkta münzevi keşişlik geleneğini başlatan Mısır'lı azizdir. SN
Balkusan köy - Ermenek - Karaman
1968 📖 Bağbelen
1928 📖 Balkason [ Yun ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Parkassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
Ermenek ilçe - Ermenek - Karaman
1282 📖 İrmenek
Y535 📖 Germanikópolis [ Yun "Germanicus kenti" ]
■ Muhtemelen Romalı komutan Germanicus (ö. MS 19) veya oğlu imp. Gaius Germanicus Caligula (ö. MS 41) adından. Germanicus soyadı, ilkinin Orta Avrupa'da Cermenlere karşı kazandığı zaferlerden ötürü verilmiştir. Anadolu'daki en az dört Germanikopolis'ten biri olan Isauria Germanikopolis'i ilk kez 6. yy'da Hierokles'in aktardığı İznik Konsili tutanaklarında görülür. Türkçe biçim Rumca /yermanik/ telaffuzundan türemiştir. SN
Çatalbadem köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 İrnebol yk.
Y451 📖 Eirênópolis [ Yun "barış kenti" ]
■ Eirênê (İrini) aynı zamanda bir kadın adıdır, Eirênê Kenti de düşünülebilir. Bizans döneminde piskoposluk makamı idi. SN
İkizçınar köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 İrnebol aş.
1522t 📖 İrneboli
Y451 📖 Eirênópolis [ Yun "barış kenti" ]
Çavuş köy - Ermenek - Karaman
1928 📖 Çavuş
Yaylapazarı köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Zeyve
1522t 📖 Zaviye [ Tr "derviş konağı" ]
Yalındal köy - Ermenek - Karaman
1522t 📖 Arnava [ Yun ]
Ağaççatı köy - Ermenek - Karaman
1928 📖 Çimene [ Yun ]
Görmeli köy - Ermenek - Karaman
1968 📖 Üçbölük
1522t 📖 Görmel [ Yun ]
Kayaönü köy - Ermenek - Karaman
1914hk 📖 Esvend
1522t 📖 Ezvendi [ Yun ]
Eskice köy - Ermenek - Karaman
1928 📖 Eskice
Olukpınar köy - Ermenek - Karaman
1914hk 📖 Kapulu
Gökçeseki köy - Ermenek - Karaman
1928 📖 İmsi [ Yun ]
Çamlıca köy - Ermenek - Karaman
1522t 📖 Mihaller
Alevi (Türk) (Tahtacı) yerleşimi
Evsin köy - Ermenek - Karaman
1914hk 📖 Bise [ Yun ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.