Ermenek'de 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Elmayurdu köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 📖 İznebol
1522t 📖 İzneboli
Y535 📖 Rusumblada | Zenópolis [ Yun Zenonópolis "Zenon imp. kenti" ]
■ Yerli adı Rusumblada iken, aslen buralı olan imparator olan Zenon (474-491) onuruna Zeno(no)polis adı verilmiştir. Antik hisar harabesi köyün güneybatısında, Uğurlu köyüne yakın Köristan/Gavuristan adı verilen yerdedir. SN
  Tepebaşı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 📖 Halimiye
1522t 📖 Bednam [ Tr "kötü ünlü" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ormanlı döneminde Rum yerleşimi iken Karamanlı Halim Bey adlı kişi tarafında zaptedilerek Halimiye adını almış, 1920'lerde eşkiyalık ve zorbalık merkezi olarak ün kazanmıştır. Yerel beylerin 1928'de idamından sonra jandarma karakolu kurulabilmiştir. SN
  Boyalık köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Boyalık
  Katranlı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Dindebol [ ]
1522t 📖 Dindeboli
Y550 📖 Domitiópolis [ Yun "Domitius kenti" ]
■ Ramsay'e göre MÖ 16 yılında konsül olan Lucius Domitius Ahenobarbus adından. SN
  Ardıçkaya köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1946 📖 Nadire
1522t 1914hk 📖 📖 Nedre / Nidre [ Yun *Nadra ]
  Yerbağı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Güzve [ Yun ]
  Pamuklu köy - Ermenek - Karaman
1522t 📖 Cenne
  AşağıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1522t 📖 İzvid aş.
■ Yukarı İzvit köyüne bakınız. SN
  YukarıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1914hk 📖 İzvit yk.
Y451 📖 Sbídê [ Yun ]
■ Yer bildiren s- öneki olmadan Bídê biçimi de kaydedilmiştir. İzvit adı antik ismin devamıdır. SN
  Güneyyurt bld - Ermenek - Karaman
1665 📖 Gargar
1522t 📖 Gargara
  Pınarönü köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Resuller
  Sarıvadi köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1968 📖 Özlüce
1928 📖 Sarıvadi
  GökçeKent köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1522t 📖 Akmanastır
  Kazancı bld - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1522t 📖 Kazancı
■ Kasaba yakınında Aybaham adıyla bilinen Agios Paxômios kilisesi harabesi bulunur. Paxomios (ö. 348) Hıristiyanlıkta münzevi keşişlik geleneğini başlatan Mısır'lı azizdir. SN
  Balkusan köy - Ermenek - Karaman
1968 📖 Bağbelen
1928 📖 Balkason [ AnaD ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Parkassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Ermenek ilçe - Ermenek - Karaman
1282 📖 İrmenek
Y535 📖 Germanikópolis [ Yun "Germanicus kenti" ]
■ Muhtemelen Romalı komutan Germanicus (ö. MS 19) veya oğlu imparator Gaius Germanicus Caligula (ö. MS 41) adından. Germanicus soyadı, ilkinin Orta Avrupa'da Cermenlere karşı kazandığı zaferlerden ötürü verilmiştir. Anadolu'daki en az dört Germanikopolis'ten biri olan Isauria Germanikopolis'i ilk kez 6. yy'da Hierokles'in aktardığı İznik Konsili tutanaklarında görülür. Türkçe biçim Rumca /yermanik/ telaffuzundan türemiştir. SN
  Çatalbadem köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 İrnebol yk.
Y451 📖 Eirênópolis [ Yun "barış kenti" ]
■ Eirênê (İrini) aynı zamanda bir kadın adıdır, Eirênê Kenti de düşünülebilir. Bizans döneminde piskoposluk makamı idi. SN
  İkizçınar köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 İrnebol aş.
1522t 📖 İrneboli
Y451 📖 Eirênópolis [ Yun "barış kenti" ]
  Çavuş köy - Ermenek - Karaman
1928 📖 Çavuş
  Yaylapazarı köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk 📖 Zeyve
1522t 📖 Zaviye [ Tr "derviş konağı" ]
  Yalındal köy - Ermenek - Karaman
1522t 📖 Arnava
  Ağaççatı köy - Ermenek - Karaman
1928 📖 Çimene
  Görmeli köy - Ermenek - Karaman
1968 📖 Üçbölük
1522t 📖 Görmel
  Kayaönü köy - Ermenek - Karaman
1914hk 📖 Esvend
1522t 📖 Ezvendi [ Yun ]
  Eskice köy - Ermenek - Karaman
1928 📖 Eskice
  Olukpınar köy - Ermenek - Karaman
1914hk 📖 Kapulu
  Gökçeseki köy - Ermenek - Karaman
1928 📖 İmsi
  Çamlıca köy - Ermenek - Karaman
1522t 📖 Mihaller
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Evsin köy - Ermenek - Karaman
1914hk 📖 Bise


Grafik harita göster     haritada ara : km