Ergani'de 130 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Çayırdere mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Sincik [ Kürd "iğde" ]
Kürd yerleşimi
  Giraylar mah - Ergani - Diyarbakır
Eski adı: -
  Kesentaş mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Gisgis [ Erm gésgés "yarı-yarı (kısmen müslümanlaşmış Hıristiyan)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dağarası mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Zirki İlyan [ Kürd Zirki "aş." ]
  Armutova mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Amedî [ Kürd "Amedli?" ]
  Malköy mah - Ergani (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h: Hogeci [ Kürd hogeçî "koç, toklu" ]
  Dibektaş mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Zimayik
Kürd yerleşimi
  Yolbulan mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Xidiran [ Kürd "Hıdırlar" ]
■ Xidran Köyü ilkin Mala Yakub ve Mala Gazolî'yan tarafından kurulmuş. Genco Axa tarafindan daha önce Qolik Mezrası'nda oturan halk köye yerleşmek üzere davet edilmişler ve köy böylece 3 kabilenin yaşadığı bir yerleşim merkezine dönüşmüş. atilla fırat
  Sütyüzü mz - Ergani - Diyarbakır
1917h: Nevali Mistik [ Kürd "Mıstık? deresi" ]
  Ziyaret mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Ziyareta Emeraxa [ Kürd "Ömer Ağa ziyareti" ]
1928: Ziyaret
  Çakırfakir mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Çaqilfeqir
1928: Çakırfakir [ Tr çakır fakih "mavi gözlü hoca" ]
  Kortaş mah - Ergani - Diyarbakır
1946: Gamayik
1928: Gomayik aş. + yk. [ Kürd gomayik "ağılcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güneycik mz - Ergani - Diyarbakır
K1998: Berojek [ Kürd "güneycik" ]
1928: Beroj [ Kürd "güney" ]
  Çakartaş mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Cingirşên [ Erm "çingene köyü" ]
1928: Cingiş
Kürd yerleşimi
  Salihli mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Salhî
1928: Salihî
  Alitaş mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Elîtaş [ Tr Alitaşı ]
1928: Alitaşı
Kürd yerleşimi
  Birdil mz - Ergani - Diyarbakır
K1998: Bîrdêl
1928: Berdîl [ Kürd ]
  Sallar mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Malasalan [ Kürd "Salihler evi" ]
1928: Sallar
  Yapraklı mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Bîriman [ Kürd bêrman "gölcükler" ]
Kürd yerleşimi
  Geçitli mz - Ergani - Diyarbakır
Eski adı: -
  Pınarkaya mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Malan [ Kürd "evler" ]
Kürd yerleşimi
  Ortaağaç mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Malademo [ Kürd "Demo/Deman (aş.) evi" ]
1928: Demo Evleri
Kürd yerleşimi
  Ortayazı mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Balaxor aş.
1902hk: Muhacir
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Yerel kullanımda hala Maciran (`muhacirler`) adı verilen köye 1877-78 harbinde Kars havalisinden gelen Ahıska Türklerince (kimi ifadelere göre Gürcüler) iskân edilmiştir. Ergani havalisinin Türkçe konuşan tek köyüdür. SN
■ Köyün eski halkı Artvin/Şavşat kökenlidir. Halen Kürtler çoğunluktadır. metonio
  Sürekli mz - Ergani - Diyarbakır
K1998: Malê Pûşiya [ Kürd "anızevleri" ]
  Pamukpınar mah Selman - Ergani - Diyarbakır
K1998: Helawok
1928: Helavik
  Akçakale mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Ağcakale
1520: Akçakale
■ 16. yy'da sancak merkezi. SN
  Birgeni mz - Ergani - Diyarbakır
1917h: Bîrgenî [ Kürd "kokar kuyu" ]
  Yolköprü mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Qalxana
1928: Kalxane [ Tr "maden eritme atölyesi" ]
Kürd yerleşimi
■ İlk çağlardan beri bakır madenciliği yapılan bir köydür. SN
  Değirmendere mah - Ergani - Diyarbakır
1925h: Kalemdan
Kürd yerleşimi
  Zorava mz - Ergani - Diyarbakır
1917h: Zorava [ Kürd "zorunlu iskan" ]
  Üçkardeş mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Bervan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Yeşilçayır mah Selman - Ergani - Diyarbakır
1928: Gulan [ Kürd "çiçekli" ]
  Yeşilköy mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Helbeto
1928: Harbeto [ Süry xrbeto "harabe, ören" ]
  Çiçeközü mz - Ergani - Diyarbakır
K1998: Rîhanok
1928: Reyhanük [ Kürd "fesleğenli" ]
  Sesverenpınar mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Hîlar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Dünyada bugüne dek keşfedilmiş en eski tarımsal yerleşimlerden biri olan Çayönü höyüğü bu köyün sınırları içindedir. SN
  Güneşalan mz - Ergani - Diyarbakır
1928: Giryan [ Kürd "tepeler" ]
  Usluca mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Zeyndela
1928: Zeynelan [ Kürd "Zeyneller?" ]
  Aydoğan mz - Ergani - Diyarbakır
1928: Tirbesipî [ Kürd "akmezar" ]
1917h: Tîlsipî
  Sökündüzü mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Şêxsiyar
1928: Şeyx Ziya
Kürd yerleşimi
  Demirli mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Demirli
1917h: Dumurli [ Tr ]
  Kavurmaküpü mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Kenêra Mezin [ Kürd "büyük mahlep" ]
1928: B. Kener
  Hasanören mz - Ergani - Diyarbakır
K1998: Hesewerî [ Kürd/Tr Hasanviran ]
1917h: Hasanviran
  Boncuklu mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Meleahmedan [ Kürd "Molla Ahmetler" ]
1925h: Boncuklu
Kürd yerleşimi
  Bozyer mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Kolbext
1928: Körebaxt [ Tr kör baht? ]
  Şeyhgör mz - Ergani - Diyarbakır
1917h: Şeyxgur [ Kürd şêxkur? "şeyhuşağı" ]
  Ergani ilçe - Ergani - Diyarbakır
1928: Osmaniye
U: Arknia
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Arğıni/Ergani kalesi en erken 1052 yılında burayı ele geçiren Hapel oğlu Harpik adlı Ermeni beyi münasebetiyle anılır. Kalenin aşağısındaki kasaba daha geç tarihte ortaya çıkmış görünmektedir. 19. yy'da Ergani kaza merkezi kuzeydeki Maden kasabasına taşındı; eski kasabaya Osmaniye adı verildi. 1930'larda yeniden Ergani adı benimsendi. SN
■ Kako Kürtçede abi demektir. Kako'lar Türkmen olduklarını kabul etmezler. Yaşlıları Türkçe bilmezler. Qazi
■ İlçe merkezi kendilerine "Kako" lakabı takan Karakeçili Türkmenlerinden oluşurken yoğun Kürt ve Zaza göçü almıştır. Halen Türkler şehirde azınlığa düşmüştür. Biraz daha sallamaya devam edersen suratına patlayacak Qazi. Her yeri Kürt yaptığın yetmedi, bari Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki Türkleri rahat bırak, boş boş şeyler yazma. Erivandan kalkıp gelmişsin muhacir olarak, buradakiler hakkında yalan yanlış bilgiler yazma hakkın yok. metonio
  Yeniköy mah - Ergani (Ahmetli bucağı) - Diyarbakır
K1998: Îngiko [ Tr yeniköy ]
1928: Yeniköy
  Taştepe mz - Ergani - Diyarbakır
K1998: Hêrsin
1928: Hersin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Ermeni yerleşiminin harabeleri şimdiki köyün batısında, tepenin burnu üzerindedir. SN
  Otlak mah Azıklı - Ergani - Diyarbakır
K1998: Feraşik
1928: Feraş
  Ozan mah Devletkuşu - Ergani - Diyarbakır
1928: Camuşi [ Kürd "mandalı" ]
  Kaymaz mz - Ergani - Diyarbakır
1917h: Bizmara [ Kürd "çiviler" ]
  Kıralan mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Kilîsaqira [ Tr Kırklar kilisesi ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kömürtaş mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Xweşan [ Kürd "güzeller" ]
1928: Xoşan
  Tümtepe mz - Ergani - Diyarbakır
K1998: Tilqadî [ Kürd "kadı höyüğü" ]
1928: Tilkadi
  Sabırlı mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Hacuga
1928: Hacıeyüp [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güzelyurt mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Kumdamı
Kürd yerleşimi
■ Bereketli (Zengetil) köyüne bağlı mezra iken ayrı köy oldu. SN
  Çukurdere mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Barbin
Zaza yerleşimi
  Kabasakal mz - Ergani - Diyarbakır
K1998: Qeweseqel [ Tr Kabasakal ]
1917h: Kabasakal
  Karpuzlu mah - Ergani - Diyarbakır
1928: Malikan [ Kürd "evcikler" ]
  Uzunova mz - Ergani - Diyarbakır
K1998: İzinob [ Tr uzunoba ]
1928: Uzunova
  ÇayKöy mah - Ergani - Diyarbakır
1925h, 1928: Kısto / Ğısto
Zaza yerleşimi
  Bereketli mah - Ergani (Ahmetli bucağı) - Diyarbakır
1928: Zengetil [ Kürd "çanlıhöyük?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uzunağaç mz - Ergani - Diyarbakır
1917h: İgirmi [ Tr yiğirmi "yirmi (20)" ]
  Yüksel mz - Ergani - Diyarbakır
1928: Tilxûm
E1045: Tılxum [ Süry tell xûm "ılı-höyük?, yaz-höyük?" ]
■ 11. yy'da önemli bir müstahkem mevki ve bölgenin idari merkezi idi. SN
  Buzluca mz - Ergani - Diyarbakır
1928: Boç [ Erm "kuyruk" ]
  Yakacık mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Koteka
1928: Kötekan [ Kürd ]


Grafik harita göster     haritada ara : km