Ergani'de 130 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Çayırdere mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Sincik [ Kürd sincik "iğde" ]
Kürd yerleşimi
  Giraylar mah - Ergani - Diyarbakır
Eski adı: -
  Kesentaş mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Gisgis [ Erm gésgés "yarı-yarı (kısmen müslümanlaşmış Hıristiyan)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dağarası mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Zirkiİlyan [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Armutova mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Amedî [ Kürd "Diyarbakırlı" ]
  Malköy mah - Ergani (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Högeci [ Kürd hogeçî "toklu" ]
  Dibektaş mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Zimayik
Kürd yerleşimi
  Yolbulan mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Xidiran [ Kürd "Hıdırlar" ]
■ Xidran Köyü ilkin Mala Yakub ve Mala Gazolî'yan tarafından kurulmuş. Genco Axa tarafindan daha önce Qolik Mezrası'nda oturan halk köye yerleşmek üzere davet edilmişler ve köy böylece 3 kabilenin yaşadığı bir yerleşim merkezine dönüşmüş. atilla fırat
  Sütyüzü mz - Ergani - Diyarbakır
1917ht: NevaliMistik [ Kürd "Mıstık? deresi" ]
  Ziyaret mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: ZiyaretaEmeraxa [ Kürd "Ömer Ağa ziyareti" ]
1928k: Ziyaret
  Çakırfakir mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Çakırfakir [ Tr çakır fakih "mavi gözlü hoca" ]
  Kortaş mah - Ergani - Diyarbakır
1946k: Gamayik
1928k: Gomayik aş. + yk. [ Kürd gomayik "ağılcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güneycik mz - Ergani - Diyarbakır
Kr: Berojek [ Kürd "güneycik" ]
1928k: Beroj [ Kürd "güney" ]
  Çakartaş mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: Cingirşên [ Erm "çingene köyü" ]
1928k: Cingiş
Kürd yerleşimi
  Alitaş mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: Elîtaş [ Tr Alitaşı ]
1928k: Alitaşı
Kürd yerleşimi
  Sallar mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: Malasalan [ Kürd "Salihler evi" ]
1928k: Sallar
  Yapraklı mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Biriman [ Kürd bêrman "gölcükler" ]
Kürd yerleşimi
  Geçitli mz - Ergani - Diyarbakır
Eski adı: -
  Pınarkaya mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Malan [ Kürd "evler" ]
Kürd yerleşimi
  Ortaağaç mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: Malêdemo [ Kürd "Demo/Deman (aş.) evi" ]
1928k: DemoEvleri
Kürd yerleşimi
  Ortayazı mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Balaxor aş.
1902hb: Muhacir
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Yerel kullanımda hala Maciran (`muhacirler`) adı verilen köye 1877-78 harbinde Kars havalisinden gelen Ahıska Türklerince (kimi ifadelere göre Gürcüler) iskân edilmiştir. Ergani havalisinin Türkçe konuşan tek köyüdür. SN
■ Köyün eski halkı Artvin/Şavşat kökenlidir. Halen Kürtler çoğunluktadır. metonio
  Sürekli mz - Ergani - Diyarbakır
Kr: MalêPûşiya [ Kürd "anızevleri" ]
  Pamukpınar mah Selman - Ergani - Diyarbakır
Kr: Helawok
1928k: Helavik
  Akçakale mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Ağcakale
1520: Akçakale
■ 16. yy'da sancak merkezi. SN
  Birgeni mz - Ergani - Diyarbakır
1917ht: Bîrganî [ Kürd "kokarkuyu" ]
  Yolköprü mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: Qalxana
1928k: Kalxane [ Tr "maden eritme atölyesi" ]
Kürd yerleşimi
■ İlk çağlardan beri bakır madenciliği yapılan bir köydür. SN
  Değirmendere mah - Ergani - Diyarbakır
1925ht: Kalemdan
Kürd yerleşimi
  Zorava mz - Ergani - Diyarbakır
1917ht: Zorava [ Kürd "gürsu" ]
  Üçkardeş mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Bervan [ Kürd bervan "öncü, önde giden" ]
Kürd yerleşimi
  Yeşilçayır mah Selman - Ergani - Diyarbakır
1928k: Gulan [ Kürd "çiçekli" ]
  Kayan mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Kayan
  Yeşilköy mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: Helbeto
1928k: Herbeto [ Süry xrbeto "harabe, ören" ]
  Çiçeközü mz - Ergani - Diyarbakır
Kr: Rîhanok
1928k: Reyhanük [ Kürd "fesleğenli" ]
  Sesverenpınar mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Hîlar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Dünyada bugüne dek keşfedilmiş en eski tarımsal yerleşimlerden biri olan Çayönü höyüğü bu köyün sınırları içindedir. SN
  Güneşalan mz - Ergani - Diyarbakır
1928k: Giryan [ Kürd "tepeler" ]
  Usluca mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: Zeyndela
1928k: Zeynelan [ Kürd "Zeyneller?" ]
  BahçeKaşı mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Axuran/Axorlar [ Kürd/Tr "ahırlar" ]
■ Türkmen (Karakeçili) yerleşimi metonio
  Aydoğan mz - Ergani - Diyarbakır
1928k: Tirbesipî [ Kürd "aktoprak?" ]
1917ht: Tîlsipî [ Kürd "akhöyük?" ]
  Sökündüzü mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: ŞeyxZiya
Kürd yerleşimi
  Demirli mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Demirli
1917ht: Dumurli [ Tr ]
  Kavurmaküpü mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: KenêraMezin [ Kürd büyük mahlep ağacı ]
1928k: B. Kener
  Hasanören mz - Ergani - Diyarbakır
Kr: Hesewerî [ Kürd/Tr Hasanviran ]
1917ht: Hasanviran
  Boncuklu mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: Meleahmedan [ Kürd "Molla Ahmetler" ]
1925ht: Boncuklu
Kürd yerleşimi
  Bozyer mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: Kolbext
1928k: Körebaxt [ Tr kör baht? ]
  Şeyhgör mz - Ergani - Diyarbakır
1917ht: Şeyxgur [ Kürd şêxkur? "şeyhuşağı" ]
  Ergani ilçe - Ergani - Diyarbakır
1928k: Osmaniye
Ur: Arknia
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Arğıni/Ergani kalesi en erken 1052 yılında burayı ele geçiren Hapel oğlu Harpik adlı Ermeni beyi münasebetiyle anılır. Kalenin aşağısındaki kasaba daha geç tarihte ortaya çıkmış görünmektedir. 19. yy'da Ergani kaza merkezi kuzeydeki Maden kasabasına taşındı; eski kasabaya Osmaniye adı verildi. 1930'larda yeniden Ergani adı benimsendi. SN
■ Kako Kürtçede abi demektir. Kako'lar Türkmen olduklarını kabul etmezler. Yaşlıları Türkçe bilmezler. Qazi
■ İlçe merkezi kendilerine "Kako" lakabı takan Karakeçili Türkmenlerinden oluşurken yoğun Kürt ve Zaza göçü almıştır. Halen Türkler şehirde azınlığa düşmüştür. Biraz daha sallamaya devam edersen suratına patlayacak Qazi. Her yeri Kürt yaptığın yetmedi, bari Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki Türkleri rahat bırak, boş boş şeyler yazma. Erivandan kalkıp gelmişsin muhacir olarak, buradakiler hakkında yalan yanlış bilgiler yazma hakkın yok. metonio
  Yeniköy mah - Ergani (Ahmetli bucağı) - Diyarbakır
Kr: Îngiko [ Tr yeniköy ]
1928k: Yeniköy
  Taştepe mz - Ergani - Diyarbakır
Kr: Hêrsin
1928k: Hersin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Ermeni yerleşiminin harabeleri şimdiki köyün batısında, tepenin burnu üzerindedir. SN
  Otlak mah Azıklı - Ergani - Diyarbakır
Kr: Feraşik
1928k: Feraş
  Ozan mah Devletkuşu - Ergani - Diyarbakır
1928k: Camuşi [ Kürd "mandalı" ]
  Develi mah - Ergani - Diyarbakır
1917ht, 1928k: Deveviran
  Kaymaz mz - Ergani - Diyarbakır
1917ht: Bizmara [ Kürd "çiviler" ]
  Karaburçak mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: Tirweqî
1917ht, 1928k: Tilvaki
  Kıralan mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: Kilîsaqira [ Tr Kırklar kilisesi ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kömürtaş mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: Xweşan [ Kürd "güzeller" ]
1928k: Xoşan
  Tümtepe mz - Ergani - Diyarbakır
Kr: Tilqadî [ Kürd "kadıtepe" ]
1928k: Tilkadi
  Sabırlı mah - Ergani - Diyarbakır
Kr: Hacuga
1928k: Hacıeyüp [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güzelyurt mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Kumdamı
Kürd yerleşimi
■ Bereketli (Zengetil) köyüne bağlı mezra iken ayrı köy oldu. SN
  Çukurdere mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Barbin
Zaza yerleşimi
  Kabasakal mz - Ergani - Diyarbakır
Kr: Qeweseqel [ Tr Kabasakal ]
1917ht: Kabasakal
  Karpuzlu mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Malikan [ Kürd malikan "evcikler" ]
  Uzunova mz - Ergani - Diyarbakır
Kr: İzinob [ Tr uzunoba ]
1928k: Uzunova
  ÇayKöy mah - Ergani - Diyarbakır
1925ht, 1928k: Kısto/Ğısto
Zaza yerleşimi
  Bereketli mah - Ergani (Ahmetli bucağı) - Diyarbakır
1928k: Zengetil [ Kürd "çanlıhöyük?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ulaş mz - Ergani - Diyarbakır
1917ht: Ulaş
  Uzunağaç mz - Ergani - Diyarbakır
1917ht: İgirmi [ Tr yiğirmi "yirmi (20)" ]
  Yüksel mz - Ergani - Diyarbakır
1928k: Tilxûm
E1045: Tılxum [ Süry tell xûm "ılı-höyük?, yaz-höyük?" ]
■ 11. yy'da önemli bir müstahkem mevki ve bölgenin idari merkezi idi. SN
  Buzluca mz - Ergani - Diyarbakır
1928k: Boç [ Erm boç "kuyruk" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km