Erfelek'de 48 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gökçebel köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Sakarabaşı
Lt1601 📖 Sakora
Y150 📖 Sekora / Sykora [ AnaD ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Sakara burada doğan ırmağın ve bölgenin adıdır. Ptolemaios Coğrafyasında Secora, 1601 tarihli Abraham Ortelius haritasında Saccora olarak anılan yer olmalıdır. SN
  Şerefiye köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Şerefiye
  Yeniköy köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Yeniköy
  Avlağısökü köy - Erfelek (Yenikonak bucağı) - Sinop
1928 📖 Avlağısökü
  Kazmasökü köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Kazmasökü
  Meydan köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Türbe
  Karaca köy - Erfelek - Sinop
1892s 📖 Karaca
  Dereköy köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Dereköy
  Horzum köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Horzum [ Tr Horzum "Harezm'li (aş.)" ]
■ Kısmen Kürt kökenli bir Türkmen cemaati olan Horzumlar 13. yy'da Denizli yakınındaki Honaz bölgesini istila etmiş ve 'Denizli Türkmenleri' adını almıştır. Beydilli/Badıllı boyuna bağlı oldukları rivayet edilir. Manisa-Aladağ, Nazilli ve Mersin'de Horzum yerleşimleri vardır. SN
  Ormantepe köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 İblak
1487c 📖 İlbulak
  Abdurrahmanpaşa köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Abdurrahmanpaşa
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Mescitdüzü köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Mescid
  Çayırköy mah - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Çayırköy
  Balıfakı köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Balıfakı
  Yeniçam köy - Erfelek - Sinop
1487c 📖 Kusuri
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Akçasöğüt köy - Erfelek - Sinop
1487c 1925h 📖 📖 Kençot / Gençot
  Salı köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Salı
  İncirpınar köy - Erfelek - Sinop
1892s 📖 İncirpınarı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kaldırayak mah - Erfelek - Sinop
1892s 📖 Kaldırayık [ Tr "hodan adı verilen bitki, Trachystemon orientalis" ]
  Selbeyi köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Selbeği
  İnesökü köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 İğnesökü
  Güven köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Güvendağı
  Kızılcaelma köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Kızılcaelma
  Sarıboğa köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Sarıboğa
  Erfelek ilçe - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Cumayanı
1487c 📖 Salavat
1487c 1925h 📖 📖 Karasu Divanı (idari bölge)
■ Merkezi Salavat (Cumayanı) köyünde bulunan Karasu nahiyesi 1960'ta ilçe statüsü kazanmış ve yöredeki Erfelek ormanlarının adı verilmiştir. SN
  Gümüşsuyu köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Gümüşköy
  Kınık mah - Erfelek - Sinop
1928 📖 Kınık
  Başaran köy - Erfelek - Sinop
■ Köy Türk, Gürcü ve Çerkes (Abaza) halklarından oluşmaktadır. Palalopedi
  Değirmencili köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Değirmencili
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Soğucalı köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Soğucalı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  EmirHalil köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Emirhalil
  Tombul köy - Erfelek - Sinop
1892s 📖 Tombul
  Hasandere köy - Erfelek - Sinop
1487c 📖 Değirmenci | Hasanderesi
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Tekke köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Tekke
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kızılcaot köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Kızılcaot
  Veysel köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Veysel
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Hamidiye köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Hamidiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Dağyeri köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Dağyeri
Eski adı: Genek
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kurcalı köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Kurcalı
  Akçaçam köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Akçaçam


Grafik harita göster     haritada ara : km