Ereğli'de 157 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Gülüç bld - Ereğli - Zonguldak
1928: Güplüç?
■ Bekyeri, Çengelburnu, Gülüç-Merkez ve Örencik mahallelerinden oluşur. SN
  Ereğli ilçe - Ereğli - Zonguldak
İt1296: Ponteraklia
Y-350: Hêrákleia (Póntou) [ Yun herákleia "Herakles (öz.) yeri" ]
■ MÖ 6. yy ortalarında Heraklia adıylaMegara kentinin kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. Türkiye'deki dört Heraklia/Ereğli'nin en eskisidir. Bazen rastlanan Bendereğlisi adı, Yun Pontiraklía (`Pontos Heraklia'sı`) adından uyarlanmıştır. SN
■ Efsaneye göre MÖ 7. yy'da Ege'den gelen Miletoslular tarafından yerleşmeye açılmıştır. MÖ 560 yıllarında Megaralıların İstanbul Boğazı'nın iki yakasında kurdukları Khalkhedon ve Byzantion kolonileri tarafından ortaklaşa ve planlı olarak tekrar kuruldu. MÖ 560 yılı yerleşim planı mevcuttur. Tuğsan Topçuoğlu
  Kestaneci mah Ereğli - Ereğli - Zonguldak
1919hb: Kestenci
  Köseler mah Ereğli - Ereğli - Zonguldak
1928: Köseler
  Balı köy - Ereğli - Zonguldak
1919hb: Baloğlu
  YaraşlıYörük köy - Ereğli - Zonguldak
1928: Yörük
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Kepez mah Ereğli - Ereğli - Zonguldak
1928: Kepez
  Belen köy - Ereğli - Zonguldak
1928: Belen
  Keşkek köy - Ereğli - Zonguldak
1919hb: Kuçek
  Abdi köy - Ereğli - Zonguldak
1928: Abdi
  Pembeciler köy - Ereğli - Zonguldak
1928: Pembeciler [ Tr "pamukçular" ]
  Rüşanlar köy - Ereğli - Zonguldak
■ İmranlar köyü bağlısı mahalle iken 1994 yılında tüzel kişiliğe kavuşmuştur. SN
  SoğanlıYörük köy - Ereğli - Zonguldak
1928: Yörük
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Gebe köy - Ereğli - Zonguldak
1928: Gebe
  Kandilli bld - Ereğli - Zonguldak
Eski adı: -
■ 1986'da Armutçuk köyüne bağlı mahalle olarak kuruldu, 2003'te Kandilli adıyla belediye oldu. SN
  Işıklı köy - Ereğli - Zonguldak
1946: Eshaplar
1928: Eshablar [ Tr "yoldaşlar" ]
  Gökçeler bld - Ereğli - Zonguldak
1928: Neyran
1919hb: Niran
  Esenler köy - Ereğli - Zonguldak
Eski adı: -
■ Zindancılar köyüne bağlı Sakalar ve Piller mahalleleri birleşerek Esenler köyü ismini almışlardır. SN
  Terzi köy - Ereğli - Zonguldak
1928: Terzi
  Bayat köy - Ereğli - Zonguldak
1928: Bayat [ Tr "aş." ]
  Ballıca köy - Ereğli - Zonguldak
1928: Aselli [ Tr asel "bal" ]
  Çavuzağzı mv - Ereğli - Zonguldak
1919hb y: Büyük Oksina [ Yun oksyna "sivriler" ]
■ Eski haritalarda Büyük Oksina ve Küçük Oksina koyları görülür. SN
  Akköy köy - Ereğli - Zonguldak
Alevi yerleşimi
■ Komşu Gümeli ve Karakavuz ile birlikte Zonguldak ilindeki üç Alevi köyünden biridir. SN
  Dağlıca köy - Ereğli - Zonguldak
1928: Köhistan [ Tr gûristan "gâvur mezarlığı" ]
  Çevlik köy - Ereğli - Zonguldak
Eski adı: - [ Tr "çitle çevrili yer, bostan" ]
■ Ramazanlı köyüne bağlı mahalle iken ayrı köy öldu. SN
  Karakavuz köy - Ereğli (Ormanlı bucağı) - Zonguldak
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  YeniDoğancılar köy - Ereğli - Zonguldak
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  DüzPelit köy - Ereğli - Zonguldak
Eski adı: -
■ Ortaköy köyüne bağlı mahalle iken 1963'te ayrıldı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km