Erdek'de 27 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeradası ada - Erdek - Balıkesir
Y1900-: Yéra [ Yun hiéra "keşişlik, kilise" ]
EYu: Phoibê
  Harmanlı köy - Erdek - Balıkesir
k1928 K: Avlonya
Y1900- BSt: Alônê [ Yun "harmanyeri" ]
Boşnak yerleşimi
■ Adaya Yunanca eski adını (Alônêssos = harmanlı adası) veren yerleşim burasıdır. SN
  Paşalimanı köy - Erdek - Balıkesir
hy1906 Kiep: Aloni*Paşalimanı
1699: Paşalimanı
Y75 Pli: Halônê [ Yun "harman yeri" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Paşalimanı liman adıdır. Ada 20. yy'a dek Aloni veya Aloniso [Yun `harmanyeri adası`] adıyla anılırdı. Türkçe adını veren paşa büyük olasılıkla 1571'de burada bir müddet kalan Kıbrıs fatihi Lala Mustafa Paşa olmalıdır. SN
  Balıklı köy - Erdek - Balıkesir
k1928 K: Uskopya
Y1900- BSt: Skopiá [ Yun "gözetleme yeri" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Boşnak/Girit göçmeni yerleşimi
  Poyrazlı köy - Erdek - Balıkesir
Y1900- BSt: Vori/Voriá [ Yun "poyraz" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Gedeon'un Proikonnêsos (İsdtanbul 1895) adlı eserine göre Vôreîs (`kuzeyliler`) antik Kizikos ahalisini oluşturan altı aşiretten biri olup köyün adı bundan gelmektedir. (Ertüzün, Kapıdağı Yarımadası ve Çevresindeki Adalar, s. 281). SN
■ Rumlar 1918 mayısında Bandırmaya sürgün edildi. 1924'ten sonra Bosnak, Pomak, Arnavut ve Giritli iskâni oldu. Manav
  Tuzla köy - Erdek - Balıkesir
hy1906 k1928 Kiep, K: Xuxliya [ Yun xoxliás "büklümlü (salyangoz gibi helezoni yol veya dere)" ]
EYu: Aigikórai [ Yun "keçigüdenler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Rumlar 1918 mayısında Bandırmaya sürgün edildi. Manav
  Narlı köy - Erdek - Balıkesir
k1928 K: Rodya
hy1906 Kiep: Roda [ Yun rhóda "güller" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. /Girit göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 450 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ 1924'te mübâdele ile Makedonyanın Tresino (Orma) ve Prebadište (Sosandra) köylerinden Pomaklar ile ayrıca Çingene ve Giritliler iskân edildi. Rodalılar ise Halkidikinin Nea Roda köyünde iskân edilmişlerdir. Manav
  İlhan köy - Erdek - Balıkesir
k1928 K: Herek [ Yun xaráki "hendek" ]
hy1906 Kiep: KadıKöy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 1320 Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
■ Mübâdele ile Vodina'daki Prebadište (Sosandra) köyünden Pomaklar iskân edildi. Kısmen Giritli Helen yerleşimi. Manav
  Doğanlar köy - Erdek - Balıkesir
k1928 K: Dragonda
hy1906 Kiep: Drakonda [ Yun "ejderli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 465 Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
■ 1924'te Helen Makedonyasındaki Tresino ve Bizovo köylerinden Pomak mübâdiller iskân edildi. Rumların evleri dağın yamacındaydı. Balıkçılık ve kırmızı soğancılık temel geçim kaynağı olup, arazi satışları nedeniyle demoğrafik yapı çeşitlenmektedir. Manav
  Ocaklar bld - Erdek - Balıkesir
k1928 K: Konya
hy1906 Kiep: Gonia [ Yun gôniá "köşe" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 1150 Rum nüfusu ve Agios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ Mübâdeleyle Karacaova kazâsına bağlı Tresino, Prebadište, Strupino, Bizovo ve Kapinja köylerinden Pomaklar iskân edildi. Yaşlılar ve orta yaşlılar Pomakçayı korumaktadır. Manav
  Kurbağalı mv - Erdek - Balıkesir
Eski adı: Kanava [ Yun "sazlık" ]
  Turan köy - Erdek - Balıkesir
k1928 K: Fatya [ Yun vathiá ]
hy1906 Kiep: Vathi [ Yun "derin" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 485 Rum nüfusu ve Aziz Şehit Paraskevi kilisesi vardı. SN
■ Mübâdele ile Vodinanın Tresino köyünden Pomaklar iskân edildikten 3 sene sonra Bihaćlılar iskân edildi. Manav
  Erdek ilçe - Erdek - Balıkesir
eç1660 : Ardak/Erdek
Y553 Pro: Artáki [ Yun "çörekçe, tümsecik" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Girit göçmeni/ yerleşimi
■ Antik çağın önemli kentlerinden Kyzikos'un terkedilmesi üzerine Bizans döneminde kurulmuştur. İlk kez 6. yy'da Theophanes ve Prokopios'un eserlerinde zikredilir (Ramsay 162). Adı muhtemelen Yun ártos `yuvarlak buğday ekmeği, çörek` sözcüğünden gelir. SN
■ Erdekteki Pomakları Bandırmaya bırakan gemide 7 çevre köyü berâber yolculuk etti (Ref: Kavala Kokolalı Pomak Ayşe) Manav
■ Halkın tamamına yakını Mübadele zamanında gelen Selanik ve Girit göçmenlere dayanır. Erdek merkezin nüfus yapısı;Yerli Manavlar, Selanik-Karacaovalı Pomaklar, Giritliler, Tikveşli Pomaklar, Romanlar, sonradan gelen Karadenizliler. Türk
  Ormanlı köy - Erdek - Balıkesir
k1928 K: Şeytanköy
Y1900- BSt: Katátopos [ Yun "aşağıyer" ]
1890: Kataboz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 725 Rum nüfusu ve Ayios Vasilios kilisesi vardı. SN
■ 1924'te Serezli mübâdiller iskân edildi. Manav
  Çeltikçi köy - Erdek - Balıkesir
k1928 K: Çeltikçi
hy1906 Kiep: HaciKostanti
  Düzler mah - Erdek - Balıkesir
Eski adı: -
Pomak yerleşimi
■ Kyzikos antik kenti yerleşim alanı içindedir. SN
■ Mübâdele ile Dramaya bağlı Kavalanın Kokola köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Belkıs köy - Erdek - Balıkesir
hy1890 Kiep: Belkıs [ Yun paleokástro "eski kale" ]
EYu: Kyzikos
Pomak yerleşimi
■ Antik Çağ ve Bizans döneminde Marmara Bölgesinin İstanbul'dan sonra en önemli kenti olan Kyzikos ören yeri köyün doğu kenarındadır. SN
■ Mübâdeleden beri Yukarı Yapıcı köyünde oturan Kavalanın Kokola köyünden gelme Pomaklar tarafından 1957 senesinde Belkıs Kale mevkiinde kurulmuştur. Manav
  Yukarıyapıcı köy - Erdek - Balıkesir
k1928 K: Yukarıyapıcı
hy1906 Kiep: Yapıcık
Y1900- BSt: AnôNeoxôri [ Yun "yukarı yeniköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 660 Rum nüfusu ve Metamorfosis kilisesi vardı. SN
■ Mübâdele ile Kavalanın Kokola köyünden gelen Pomaklar iskân edildi. Aşağı Yapıcı köyündeki Pomaklardan buraya taşınanlar oldu. Manav
  Hamamlı köy - Erdek - Balıkesir
hy1906 Kiep: Hamamlı
■ 20. yy başında Manav/Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Mübâdiller geldiğinde Hamamlı da Aşağı ve Yukarı Yapıcı köyler gibi boşmuştu. Muhtemelen Rum yerleşimi veya Manavlarla berâber kısmen Rum yerleşimi ayrıca Çerkeslerin iskân edildiği mahallesi mevcuttur. Manav
  Aşağıyapıcı köy - Erdek - Balıkesir
k1928 K: Aşağıyapıcı
Y1900- BSt: KatôNeoxôri [ Yun "aşağı yeniköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1850 dolayında Yukarı Yapıcı köyünden Rum halkı tarafından iskân edildi. 1905'te 360 Rum nüfusu ve Zoodohos Pigi kilisesi vardı. SN
  Ballıpınar köy - Erdek - Balıkesir
k1928 K: Kocabergos
hy1906 Kiep: Kocaburgaz*Langada [ Yun langáda "vadi" ]
1550: Korucabergos [ Yun pyrgos ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 1082 Rum nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Mübâdele ile Kavalanın Kokola köyünden gelen Pomaklar iskân edildi. Pomakça canlıdır. Manav
  Tatlısu köy - Erdek - Balıkesir
h1911: Kumlimanı
hy1906 Kiep: Ermeniköyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Kum Limanı mevkii yakınında İran muhaciri Ermeniler tarafından kurulmuştur. SN
  Çayağzı köy - Erdek - Balıkesir
k1946 MYK: Şahinburgaz
hy1906 Kiep: Şahinboğaz*Diavathi
1550, k1928 T, K: Şahinbergos [ Yun pyrgos "kule" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Cumhuriyet öncesinde Erdek yarımadasının tek Türk-Rum karışık köyü idi. 1905'te 145 Rum nüfusu ve Kimisis tou Theotokou kilisesi vardı. SN
■ 20. asir basinda Rum ve Manav yerlesimi. 1924'te Selânik mübâdilleri iskan edildi. Manav
  Kestanelik köy - Erdek - Balıkesir
k1928 K: Kestel
hy1906 Kiep: Kastel [ Yun kastéllo "kale" ]
yerleşimi
■ 1905'te 540 Rum nüfusu ve Ayios Nikolaos kilisesi vardı. SN
  Karşıyaka bld - Erdek - Balıkesir
k1928 K: Pereme
hy1906 Kiep: Perama*Kapudağ [ Yun pérama "geçit, boğaz" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 3400 Rum nüfusu ve 11 kilisesi vardı. SN
  Çakıl köy - Erdek - Balıkesir
Y1900- BSt: Mêxaniôna
1550 Kiep: Mixanya [ Yun "çarklar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 1600 Rum nüfusu ve üç kilisesi vardı. SN
  Fener ada - Erdek - Balıkesir
Y1900-: AgiosAndréas [ Yun "Aziz Andreas" ]
■ Halen ıssız olan ve Mola Adaları adıyla anılan adalar grubuna adını veren Aziz Andreas kilisesinin kalıntıları, batıdaki en büyük ada olan Fener Adası üzerinde bulunur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km