haritada ara :   km  
Erbaa'da 100 yerleşim bulundu.
sırala 
ÇerkesFındıcak köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Fındıcak
Ab 📖: Tramkit
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Tanoba bld - Erbaa - Tokat
1928 📖: Tanba
Sünni Türk yerleşimi
Karaağaç köy - Erbaa - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
■ 1927 yılına kadar nahiye merkezi idi. Nahiye merkezi 1927’de Bidevi kasabasına nakledilmiştir. Cihad Gümüs
Akkoç köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Tonu / Toni
Çalkara köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Çalkara
Sünni Türk yerleşimi
Keçeci köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖: Keçecibaba
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Büyük Alevi ocaklarından olan Keçeci Baba ocağının kurucusu aynı isimli zat bu köyde medfundur. Türbesi buradadır. Cihad Gümüs
Narlıdere köy - Erbaa - Tokat
Eski adı: Ahırcık
Ezebağı köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖: Ezebağı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Arnavut/Boşnak yerleşimi
Gökçukur x - Erbaa - Tokat
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Mübadeleden sonra metruk kalan köy 1939 ve 1942 depremlerinde büsbütün harap olarak yıkılmıştır. Cihad Gümüs
Akça bld - Erbaa - Tokat
1928 📖: Fidi
Y150 📖: Pída / Pidis [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Ptol. Coğrafya'da (2. yy) Pida `Amasia ve Neokaisaria/Niksar yolu üzerinde bir köy` olarak tarif edilir. SN
Cibril köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1960 📖: Kınık
1920a 📖: Cebrail / Cibril
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
Hacıpazar köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Hacıpazar
Sünni Türk yerleşimi
Dokuzçam köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Gelengere [ Yun ]
Eski adı: Axurcuk / Afurcuk
Sünni Türk yerleşimi
Değirmenli bld - Erbaa - Tokat
1928 📖: Değirmenli
Sünni Türk yerleşimi
Çevresu köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Revak
1902hb 📖: Rabat [ Erm/Tr "harabat, viran" ]
Kozlu köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖: Kozlu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
■ Eski Rum yerleşimi olan köyün yakınına 19. yy sonlarında Kafkasya muhacirleri iskan edildi. SN
Gölönü köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Metruk halde iken 1955 yılında Sivas Yıldızeli'ne bağlı Fırındere köyünden gelenler tarafından yeniden kurulmuştur. Şimdi Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
Erdemli köy - Erbaa - Tokat
■ Çatalan köyünün muhtelif mahallelerinden meydana getirilmiştir. Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
Yukarıçandır köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Çandır yk.
Sünni Türk yerleşimi
Koçak bld - Erbaa - Tokat
1928 📖: Eksel [ Yun áksyla "ağaçsız" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Karş. Konya-Akören Çatören (Eksile) köyü. SN
■ Daha evvel Rum köyü olduğuna ait herhangi bir bilgiye vasıl olunamadı. Cihad Gümüs
Aşağıçandır köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Çandır aş.
Sünni Türk yerleşimi
Kızılçubuk köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Kızılçubuk
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Evyaba köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Evyaba
Karınçukuru Çatalan mah - Erbaa - Tokat
Meydandüzü köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖: Meydandüzü
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Sokutaş köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖: Frenkhisar
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
Kale köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Kale
Y17 📖: Eupatoría | Magnópolis [ Yun Eupatoria "Atası ünlü (Mithridates) kenti" ]
■ Eupator (`soyu namlı`) lakaplı Pontus kralı VI. Mithridates tarafından MÖ 1. yy'da kurulan kente daha sonra Magnus lakaplı Pompeius onuruna Magnopolis adı verildiğini coğrafyacı Strabon anlatır. 8. yy'da Pavlikçi mezhebin odak noktalarından biri idi. SN
Kızılcaalan Çatalan mah - Erbaa - Tokat
Kırıkgüney köy - Erbaa - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
Kartosman köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1946 📖: Kartosman
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abzex) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
Tosunlar köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Axur
1702 📖: Agara
Sünni Türk yerleşimi
Zoğallıçukuru köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖: Zoğallıçukuru [ Erm/Tr zoğal "kızılcık (ağacı ve meyvesi)" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Alacabal Erbaa mah - Erbaa - Tokat
Şükür köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halkı Trabzon Of’tan göçmüştür. Kuruluşu 19. asır sonlarına doğrudur. Cihad Gümüs
TürkFındıcak köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1960 📖: Fındıcak
1928 📖: Türk Fındıcak
Sünni Türk yerleşimi
Benli köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖: Benli
Sünni Türk yerleşimi
Çatalan köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Çatalan
Sünni Türk yerleşimi
Ağcakeçi köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Ağcakeçi
Sünni Türk yerleşimi
Hacıali köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖: Hacıali
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Erbaa ilçe - Erbaa - Tokat
E1902 1928 📖Herek
1848 📖: Nevahii Erbaa (idari bölge) [ Tr "dört nahiyeler" ]
Y17 📖: Phanaroia (idari bölge) [ Yun ]
■ Herek, Karayaka, Sonisa ve Taşabad (Taşova) nahiyeleri 1848'de Nevahi-i Erbaa `dört nahiye` adıyla birleştirilerek kaza oldu. İlçe merkezi olan kasabanın adı Herek'tir. I. Dünya Savaşı öncesinde önemli oranda Rum ve Ermeni nüfusu vardı. SN
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Herek Ermenileri anadil olarak Türkçe konuşurdu. Cihad Gümüs
Aydınsofu köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Aydınsofu
Sünni Türk yerleşimi
Alan köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1933 📖: Alan
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halkı Trabzon Of’tan göçmüştür. Köy halkı Sarıalioğullarına mensuptur. Cihad Gümüs
Oğlakçı köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖: Oğlakçı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Karayaka bld - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Zidi / Ziğdi
1865 📖: Alinek
■ 1865'te Alinek adıyla nahiye idi. SN
■ Belde halkı arasında eski adı "Ziğdi" olarak zikredilmekte ve bu sözcüğün Rumca olduğu tahmin edilmektedir. sabri can
Kavalcık köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖: Kavalcık
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
İverönü köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: İverönü
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Çatılı köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Zilhor
Ortaköy köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Nohu / Nuhu / Nohi
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halkı Çamlıhemşin-Çatköy’den göçmüştür. Edinilen bilgiye göre asıl Nohu “Beykaya” köyüdür. Ortaköy köyü 1935 yılı nüfus sayımı rehberinde de “Ortaköy” şeklinde geçip muhtemelen daha evvel Nohu köyünden ayrıldı. Cihad Gümüs
Evciler köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Erzenos / Erzenus
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bu köydeki Rumlar dil olarak Türkleşmişti. Cihad Gümüs
Canbolat köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖: Canbolat
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Bölücek köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Aladon / Aladun [ Yun alaton "tuzla" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında Koyulhisar ve Mesudiye tarafından göç almıştır. Şimdi Sünni Türk yerleşimi. İsmi muhtemelen Rumca “αλάτι” - “tuz-“ ile alakalı. Cihad Gümüs
Endekpınar köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Endikpınar [ Erm antig "tarlacık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Dereçiftlik Endekpınar mah - Erbaa - Tokat
Salkımören köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Hosak [ Erm hosank "akarsu" ]
■ Hosan diye tabir edilir. kyemr
Küplüce köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Gemre
Gökal bld - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1946 📖: Çermik
1928 📖: Çermük [ Erm çermug "ılıca" ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Gökbel ve Alinek köylerinin birleşmesi ile meydana geldi. Şu anki kasaba merkezi Gökbel köyünün asıl merkezi değil, “Güldere” denilen mevkiye yeni yeni kurulan bir yerleşim yeridir. Halkı ekseriyetle Trabzon ve Rize’den göçmüştür. Cihad Gümüs
Beykaya köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Çoğşur [ Erm çaxçur "değirmensuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Halkı Hemşin kökenli idi. Edinilen bilgiye göre Çoğşur köyü baraj altında kalmış, bugün “Beykaya” denilen köyün asıl adı ise Nohu’dur. Halkı - Ortaköy köyü halkı gibi - Çamlıhemşin/Çatköyden göçmüştür. Muhtemelen civardaki 1915 tehcirinde giden Hemşin kökenli Ermeniler ile aynı zamanda göçen halk zamanla İslamlaşmıştır. Cihad Gümüs
Hacıbükü köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Melalhacıbükü
Sünni Türk yerleşimi
Ballıbağ köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Holay [ Yun ]
Üzümlü bld - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Ferenge [ Yun farángi "boğaz" ]
Çakır köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Milal / Melal
Sünni Türk yerleşimi
Tepekışla köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Tepekışla
Sünni Türk yerleşimi
Sarıkaya mah Gökal - Erbaa - Tokat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Halkı Hemşin kökenli idi. Cihad Gümüs
Alinek mah Gökal - Erbaa - Tokat
■ Halkın büyük kısmı 18. asırda Trabzon ve Rize yöresinden gelerek yerleşmiştir. 1993 yılında Gökal köyü ile birleşmiştir. Cihad Gümüs
Bağpınar köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1946 📖: Emeri [ Erm amar'i "yazlık" ]
Ağcaalan köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Ağcaalan
Sünni Türk yerleşimi
Ocakbaşı köy - Erbaa - Tokat
1946 📖: Endekse [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Boşalan köye Ustamehmet ve Çatalan köylerinden yeni nüfus gelmiştir. Cihad Gümüs
Çeşmeli köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Tazı
■ Köy hakkında ''eskiden Ermeni köyü idi'' bilgisine ulaşıldı ise de, 20. yy başında Erbaa Ermeni köyleri arasında Tazı köyü gözükmez. Civardaki köyler (Sorhun, Endikpınar, Endekse, İskili, Bideze, Kılavuz) daha evvel hep Rum olduğu için bu edinilen bilgide Rum ve Ermeni'nin karıştırılma ihtimali var. Halk'ın İslamlaştığına veya 1. Dünya Harbinden sonra boşalıp akabinde iskân edildiğine dair ise hiçbir bilgiye ulaşılamadı. Cihad Gümüs
Güveçli köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
Eski adı: Zımeri [ Erm tsımeri ձմեռի "kışlak" ]
Demirtaş köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: İskili [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Günüse Doğanyurt mah - Erbaa - Tokat
Sütlüce mah Gökal - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖: Hayatgeriş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Halkı Hemşin kökenli idi. Cihad Gümüs
Eryaba köy - Erbaa - Tokat
Kuzköy köy - Erbaa - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
Yaylalı köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖: Aray [ Yun ]
Ustamehmet köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖: Ustamehmet
Sünni Türk yerleşimi
Ayan köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1946 📖: Ayan
Sünni Türk yerleşimi
Çamdibi köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖: Geleğin [ Yun ]
Sünni Türk yerleşimi
Yurdalan köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1902a 📖: Sakarçal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ I. Dünya Savaşından önce Hemşin kökenli Ermenilerce meskun olan köy, bir süre terkedilmiş olarak kaldıktan sonra 7.02.1947'de Yurtalan köyü adıyla yeniden kuruldu. Surp Kevork kilisesi vardı. SN
Güllügeriş Madenli mah - Erbaa - Tokat
Benevi Engelli mah - Erbaa - Tokat
Engelli köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖: Engelli
Sünni Türk yerleşimi
Evaza mah Yurdalan - Erbaa - Tokat
Eski adı: İvaza
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Madenli köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1960 📖: Madenli
Sünni Türk yerleşimi
Pınarbeyli köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖: Manasköfe [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
İbilov Engelli mah - Erbaa - Tokat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kurtuluş köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖: Varaza [ Erm "yabandomuzu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tandırlı/Varaza köyünden yakın dönemde ayrıldı. SN
■ Halkı Hemşin kökenli idi. Metruk halde iken ''Kurtuluş'' ismiyle yeniden kuruldu. Şimdi Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
Tandırlı köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖: Varaza
Y1900~ 📖: Áyios Theodôros [ Yun "Aziz Theodoros" ]
■ Eski adı Aytatoros'dur. Cihad Gümüs
Çizene mah Tandırlı - Erbaa - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
■ 19. yy'daTerme kazası Karayonca köyünden göçüp gelenler tarafından kurulmuştur. [Cihat Güm] Mar(d)astan
Ermeydanı köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1968 📖: Ermeydanı
1928 📖: Yandura
■ 1990’lı yıllarda Akgün (Ahretdağ) köyünden ayrılmıştır. Cihad Gümüs
Kılıçalan mah - Erbaa - Tokat
Eski adı: Hıdırlı
Akgün köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖: Ahret
■ Sünni Türk yerleşimi. Yörede “Ahretdağ” ismiyle bilinmektedir. Cihad Gümüs


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.