Emirdağ'da 77 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tepeköy köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1968 📖 Kuyruklu
  Döneli mah Yüreğil - Emirdağ - Afyon
1924h 📖 Döneli [ Tr "aş." ]
  Gökçeyaka köy - Emirdağ - Afyon
1960 📖 Geynik
1928 📖 Genlik
  Yüreğil köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Yüregil [ Tr "aş." ]
  Yozgatören mv - Emirdağ - Afyon
1500~ 📖 Yozgad
Y200~a 📖 Lalandos [ AnaD ]
Alevi yerleşimi
■ Gömü kasabasının 3,5 km batısındaki ören antik Lalandos kentinin ve daha sonra 15. yy sonunda II. Bayezid fermanıyla zapt ve tahrip edilen eski Yozgad kasabasının yeridir. Yozgat ilinin ve eskiden Asiyozgad adı verilen Ankara Elmadağ kasabasının buradan giden sürgünlerce kurulduğu anlaşılıyor. Yozgad adının kökeni bizce meçhuldür. SN
  Güneysaray köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Güneysaray
  Kılıçlı köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Kavlaklı
  Gedikevi köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1838z 📖 Gedikevi
■ © 12.01.1838 Hanbarçın kazasında Boynuyoğunlu Aşireti'nin iskan edildiği Gedikevi karyesindeki Sarıoğlu Ömer Bey Camii... deyar heyran
  Emirin köy - Emirdağ - Afyon
1924h 📖 Mirali
  Sığracık köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Sığracık
  Bağlıca köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Bağlıca
  Beyköy köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Beyköy
  YukarıKurudere köy - Emirdağ - Afyon
1924h 📖 Kurudere (mah)
  Aşağıkurudere köy - Emirdağ - Afyon
1924h 📖 Kurudere
  Gömü bld - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Gömü
1924h 📖 B. Gömü
  Tabaklar köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Dabbağlar [ Tr debbağlar ]
  Başkonak köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Kolançam
  Alibeyce köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Alibeyce
  Beyören köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Şükraniye
1924h 📖 Şükraniye | Hırsızören
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Kırkpınar köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Kırkpınar
Y717y 📖 Lagbê / Lagê [ AnaD ]
■ III. Leo ile Theophilos (717-832) arası döneme ait altın sikkelerden oluşan Lagbê definesi bulunmuştur. Lagbê (aslı muhtemelen Lagwa) adlı bir başka yer antik Pisidia'da Senirkent-Uluğbey kasabasıdır. SN
  Keçili x - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Keçili
  Çatallı köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Çatallı
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ A. Özdoğan, Tez köyünde ekonomik hayat (1969) başlıklı makalesine göre Emirdağ'ın Alevi Yörük nüfuslu üç köyünden biridir. SN
  Gözeli köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1960 📖 Manahoz
1928 📖 Manaxoz [ Yun monáxos "keşiş" ]
  Yarımca köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Yarımca
  Tezköy köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Tezköy
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Nüfusu kısmen Alevi-Yörük ve kısmın 'Muslucalı' adı verilen Türkmenlerdendir. Karş. A. Özdoğan, Tez Köyünde Ekonomik Hayat (AÜDTCF 1969). SN
  Emirdağ ilçe - Emirdağ - Afyon
1919hb 📖 Aziziye
1844y : Cırgın
Y17 📖 Amórion (başka yer) [ AnaD ]
■ Eski Cırgın köyü 19. yy sonlarında Kafkas ve Rumeli muhacirlerinin iskanından sonra Aziziye adıyla kaza merkezi oldu. Cumhuriyet döneminde ilçe adı güneyindeki Emir Dağına atfen değiştirildi. Dağa ve ilçeye adını veren asıl Emirdağ/Amorion şimdiki Hisar köyüdür. Açıklama için Hisarköy maddesine bakınız. SN
  Karaağaç köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Karaağaç
  Yusufağa köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Yusufağa
1901hb 📖 Osmaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 1901 yılında Bulgaristan muhacirleri için Osmaniye adıyla kuruldu. SN
  Kuruca köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Kuruca
  Elhan köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 İlhan
1924h 📖 İlhanlı
  Dere köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Dere
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
  Dağınık köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Dağınık
Eski adı: Hacıköyü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Balcam köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Balcam
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
  Ağılcık köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Ağılcık
  Ablak köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Ablak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Yavuz köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Horan
  Soğukkuyu köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Soğukkuyu
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
  Dağılgan köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Dağılgan
  Türkmenakören köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Akviran
  Suvermez köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Suvermez
  Topdere köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 İnamiye [ Tr inam "nimet" ]
1924h 📖 İshaklı | İnamiye
■ Halk arasında rivayet edilen Saklıkemikli adı, İshaklı köyü Kemikli mahallesi anlamındadır. SN
  Umraniye köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Umraniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Karacalar köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Karacalar
1730y : Kılıççeken
■ 20. yy başında kısmen Alevi yerleşimi.
■ 1730 Kılıççeken, sonra Üçkuyu, 1950'den beri Karacalar. Manav
  İkizce köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 İkizce
  Adayazı bld - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Firikli
  Kılıçlar köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Kılıçlar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Aydınyaka köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Süruriye
1924h 📖 Tilkisiyen
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Türkmen köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Türkmen
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Karayatak köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Karayatak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Demircili köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Demircili
  Hamzahacılı köy - Emirdağ - Afyon
1840z 📖 Hamzahacılı
■ © 04.03.1840 Esbkeşan'da Hamza Hacılı köyünde aşiret beyi Müstecab oğlu Ahmed Bey'in Kastamonu'ya sürgün edilmesi. g.tt deyar heyran
  Hisarköy köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Hisarköy
A870 📖 ˤAmûriye
Y17 📖 Amórion
■ İlçeye adını veren asıl Emirdağ hisarı burasıdır. MÖ 27 öncesine ait sikkeleri varsa da, ancak 7. yy'da Bizans'ın Anatolia eyaletinin başkenti olduğunda önem kazandı. 8. yy'da Araplar tarafından kısa süreli fethedildi. Arap kaynaklarında Amuriye olarak sıklıkla anılır. SN
  Güveççi köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Güveççi
  Camili köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Camiliviran
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Çaykışla köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Çaykışla
  İncik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1924h 📖 İncik
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Yenikapı köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Pörnek / Pürnek [ Tr "yer altı kanalı" ]
  Eskiakören köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Eski Akviran
Eski adı: Muhacir Akören
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Karakuyu köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Karakuyu
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Daydalı köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Daydalı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Salihler köy - Emirdağ - Afyon
1924h 📖 Salihli | Zont
  Davulga bld - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Davulga
■ 20. yy başında kısmen Azeri yerleşimi.
  Veysel köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Veysel
  Bademli bld - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Bademli
1924h 📖 Bademli / Payamlı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Çiftlik köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Çiftlik
  Avdan köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Avdan
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Toklucak köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Toklucak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Eşrefli köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Eşrefli
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Yeniköy köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Gelincik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Vahdetiye
1924h 📖 Mehmetali Kuyusu | Vahdetiye
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Leylekli köy - Emirdağ - Afyon
1924h 📖 Leylekli Yaylası
  Yarıkkaya köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Yarıkkaya
1919hb 📖 Osmaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Büyüktuğluk köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1924h 📖 B. Tuğluk | Tatartuğlu
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Ören köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Viran
  Aşağıpiribeyli bld - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Piribeyli aş.
■ © Cihanbeyli'nin Aşağı Piribeyli karyesinde Hacı Süleyman Bey Camii Vakfı ve defterde adı geçen diğer vakıfların hitabet cihetlerinin tevcihi. a.g.y.tt deyar heyran
  Özhan köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1924h 📖 Ozan | Meşrutiyet
  Aşağıaliçomak köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Aliçomak aş.
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km