haritada ara :   km  
Emirdağ'da 78 yerleşim bulundu.
sırala 
Tepeköy köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1968 📖: Kuyruklu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
Döneli mah Yüreğil - Emirdağ - Afyon
1924h 📖: Döneli [ Tr "aş." ]
Gökçeyaka köy - Emirdağ - Afyon
1960 📖: Geynik
1928 📖: Genlik
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkının atalarının Halep'ten iskan suretiyle gelen Türkmenler olduğu bilinmektedir. Alparslan Kartal
Yukarıkurudere köy - Emirdağ - Afyon
1924h 📖: Kurudere (mah)
Yörük yerleşimi
Yüreğil köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Yüregil [ Tr "aş." ]
Türkmen yerleşimi
Yozgatören mv - Emirdağ - Afyon
1500~ 📖: Yozgad
Y200~a 📖: Lalandos [ AnaD ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Gömü kasabasının 3,5 km batısındaki ören antik Lalandos kentinin ve daha sonra 15. yy sonunda II. Bayezid fermanıyla zapt ve tahrip edilen eski Yozgad kasabasının yeridir. Yozgat ilinin ve eskiden Asiyozgad adı verilen Ankara Elmadağ kasabasının buradan giden sürgünlerce kurulduğu anlaşılıyor. Yozgad adının kökeni bizce meçhuldür. SN
Güneysaray köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Güneysaray
Türkmen (Morcalı) yerleşimi
Kılıçlı köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Kavlaklı
Türkmen yerleşimi
■ Ataları Halep civarından iskan ile gelen Türkmen obalarıdır. Alparslan Kartal
Gedikevi köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1838z 📖: Gedikevi
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ © 12.01.1838 Hanbarçın kazasında Boynuyoğunlu Aşireti'nin iskan edildiği Gedikevi karyesindeki Sarıoğlu Ömer Bey Camii... deyar heyran
Emirin köy - Emirdağ - Afyon
1924h 📖: Mirali
Sığracık köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Sığracık
Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ Köy halkının ataları Kerkük'ten gelmiştir. Alparslan Kartal
Bağlıca köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Bağlıca
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
Beyköy köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Beyköy
Türkmen yerleşimi
■ Köyün kurucuları Türkmenler'dir. Alparslan Kartal
Aşağıkurudere köy - Emirdağ - Afyon
1924h 📖: Kurudere
Yörük yerleşimi
Gömü bld - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Gömü
1924h 📖: BüyükGömü
Türkmen (Morcalı) yerleşimi
Tabaklar köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Dabbağlar [ Tr debbağlar ]
Türkmen (Musacalı) yerleşimi
Başkonak köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Kolançam
■ 1875 tarihinden bu yana var olduğu bilinmektedir. Hasan ERYILMAZ
Alibeyce köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Alibeyce
Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ Boynuyoğunlu Aşireti Kerkük'ten Anadolu'ya iskan edilmiştir ve Anadolu'da birçok köy kurmuşlardır. Alparslan Kartal
Beyören köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Şükraniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı 19. yüzyılın sonlarına doğru Bulgaristan'ın Dobriç bölgesinden gelen Muhacir Türkler'dir. Alparslan Kartal
Kırkpınar köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Kırkpınar
Y717y 📖: Lagbê / Lagê [ AnaD ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ III. Leo ile Theophilos (717-832) arası döneme ait altın sikkelerden oluşan Lagbê definesi bulunmuştur. Lagbê (aslı muhtemelen Lagwa) adlı bir başka yer antik Pisidia'da Senirkent-Uluğbey kasabasıdır. SN
Keçili x - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Keçili
Çatallı köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Çatallı
Alevi-Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ A. Özdoğan, `Tez Köyünde Ekonomik Hayat` (1969) başlıklı makalesine göre Emirdağ'ın Alevi Yörük nüfuslu üç köyünden biridir. SN
Gözeli köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1960 📖: Manahoz
1928 📖: Manaxoz [ Yun monáxos "keşiş" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Boynuyoğunlu Türkmen oymağının iskan edildiği Manahoz nahiyesinin merkezi idi. 1878'den sonra bölgeye Bulgaristan muhacirlerinin iskanıyla değişen nüfus dengesi nedeniyle nahiye merkezi Umraniye kasabasına taşındı. SN
Yarımca köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Yarımca
■ Köyün bilinen ilk ismi Tevfikiye Köyü'dür. Lakin sonraları Yarımca olarak değiştirilmiştir. Köy halkı Musacalı Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Alparslan Kartal
Tezköy köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Tezköy
Türkmen/Yörük yerleşimi
■ Nüfusu kısmen Alevi-Yörük ve kısmen 'Muslucalı' adı verilen Türkmenlerdendir. Karş. A. Özdoğan, `Tez Köyünde Ekonomik Hayat` (AÜDTCF 1969). SN
■ Köy halkı Musacalı Aşireti'ne mensup Sünni-Hanefi Türkmenler ile Alevi Yörükler'den oluşur. Alparslan Kartal
Emirdağ ilçe - Emirdağ - Afyon
1919hb 📖: Aziziye
1844y : Cırgın
Y17 📖: Amórion (başka yer) [ AnaD ]
■ Eski Cırgın köyü 19. yy sonlarında Kafkas ve Rumeli muhacirlerinin iskanından sonra Aziziye adıyla kaza merkezi oldu. Cumhuriyet döneminde ilçe adı güneyindeki Emir Dağına atfen değiştirildi. Dağa ve ilçeye adını veren asıl Emirdağ/Amorion şimdiki Hisar köyüdür. Açıklama için Hisarköy maddesine bakınız. SN
Karaağaç köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Karaağaç
Türkmen (Musacalı ) yerleşimi
Yusufağa köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Yusufağa
1901hb 📖: Osmaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1901 yılında Bulgaristan muhacirleri için Osmaniye adıyla kuruldu. SN
Kuruca köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Kuruca
Türkmen (Morcalı) yerleşimi
Elhan köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: İlhan
1924h 📖: İlhanlı
Türkmen (Morcalı) yerleşimi
Dere köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Dere
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Dağınık köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Dağınık
Eski adı: Hacıköyü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Balcam köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Balcan
Türkmen/Yörük yerleşimi
■ Köye ilk gelen sülaleler sırasıyla İbilioğulları, Hıdırlılar, Ayıcıuşağı, Muratlıoğluları, Mahsıtlılar, Altıntaşlar ve Kayalar'dır. Bu ailelerin tamamı Türkmen Boylarındandır. Sadece Muratlıoğluları ailesi Yörük'tür. Alparslan Kartal
Ağılcık köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Ağılcık
Türkmen (Morcalı) yerleşimi
Ablak köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Ablak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı 19. yüzyılın sonlarına doğru günümüzde Bulgaristan'a bağlı olan Dobriç bölgesinin köylerinden gelen Muhacir Türkler'dir. Alparslan Kartal
Yavuz köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Horan
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Morcalı ve Musacalı Aşiretleri'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Alparslan Kartal
Soğukkuyu köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Soğukkuyu
Türkmen/Yörük (Morcalı) yerleşimi
■ Köy halkı Morcalı Aşireti'ne mensup Türkmenler ile sonradan köy yerleştirilen konar-göçer Yörükler'den oluşmaktadır. Alparslan Kartal
Dağılgan köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Dağılgan
Türkmen (Morcalı) yerleşimi
Türkmenakören köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Akviran
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Morcalı ve Musacalı Aşiretleri'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Alparslan Kartal
Suvermez köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Suvermez
Türkmen yerleşimi
■ Köyde Bozulus, Musacalı ve Morcalı Türkmenler'i beraber yaşamaktadır. Alparslan Kartal
Topdere köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: İnamiye [ Tr inam "nimet" ]
1924h 📖: İshaklı | İnamiye
■ Halk arasında rivayet edilen Saklıkemikli adı, İshaklı köyü Kemikli mahallesi anlamındadır. SN
Umraniye köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Umraniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Karacalar köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Karacalar
1730y : Kılıççeken
■ Kısmen Alevi-Türk (Yörük) yerleşimi
■ 1730 Kılıççeken, sonra Üçkuyu, 1950'den beri Karacalar. Manav
■ Köy halkı Morcalı Aşireti'ne mensup Sünni-Hanefi mezhepten Türkmenler ile Alevi Yörükler'den oluşur. Alparslan Kartal
Ekizce köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: İkizce
Türkmen (Morcalı) yerleşimi
Adayazı bld - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Firikli
Türkmen (Morcalı) yerleşimi
■ Beldeye bağlı Cumhuriyet, Yenidoğan, Yenimahalle isminde üç mahalle vardır. Alparslan Kartal
Kılıçlar köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Kılıçlar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Bulgaristan'ın Rusçuk kentinden 19. yüzyılın sonlarına doğru gelmiştir. Köy Muhacir Türk köyüdür. Alparslan Kartal
Aydınyaka köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Süruriye
1924h 📖: Tilkisiyen
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Bulgaristan'dan gelen Muhacir Türkler'den oluşuyor. Fakat Balkanlar'dan gelen Türkler aslında Fatih Sultan Mehmet döneminde oralara iskan edilen ve kökeni Karamanoğulları'na dayanan Avşar Boyu'na mensup Akıncı ve Silahtar Türkmen Sülaleleri'dir. Bu insanlar tarihte Evlad-ı Fatihan diye de geçmektedir. Alparslan Kartal
Türkmen köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Türkmen
Türkmen yerleşimi
Karayatak köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Karayatak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Demircili köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Demircili
Türkmen (Morcalı) yerleşimi
Hamzahacılı köy - Emirdağ - Afyon
1840z 📖: Hamzahacılı
Türkmen yerleşimi
■ © 04.03.1840 Esbkeşan'da Hamza Hacılı köyünde aşiret beyi Müstecab oğlu Ahmed Bey'in Kastamonu'ya sürgün edilmesi. g.tt deyar heyran
■ Köy Bozulus Türkmenler'i tarafından kurulmuştur. Bozulus Türkmenler'i tarihte Akkoyunlu Devleti'ni kuran bir Türkmen Oymağı olarak bilinir. Günümüzde Bozulus, Musacalı ve Morcalı Türkmenler'i beraber yaşamaktadır. Alparslan Kartal
Hisarköy köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Hisarköy
A870 📖: ˤAmûriye
Y17 📖: Amórion
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ İlçeye adını veren asıl Emirdağ hisarı burasıdır. MÖ 27 öncesine ait sikkeleri varsa da, ancak 7. yy'da Bizans'ın Anatolia eyaletinin başkenti olduğunda önem kazandı. 8. yy'da Araplar tarafından kısa süreli fethedildi. Arap kaynaklarında Amuriye olarak sıklıkla anılır. SN
■ Köy halkı Türkmenler ile Balkanlar'dan gelen Muhacir Türkler'den oluşmaktadır. Alparslan Kartal
Güveççi köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Güveççi
Türkmen (Musacalı ) yerleşimi
Camili köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Camiliviran
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy bulunduğu mevkii Kiremitçi Tepe olarakta adlandırılır. Köy halkı 19. yüzyılın sonlarına doğru Bulgaristan'dan gelen Muhacir Türkler'dendir. Alparslan Kartal
İncik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1924h 📖: İncik
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Yenikapı köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Pörnek / Pürnek [ Tr "yer altı kanalı" ]
Türkmen (Morcalı) yerleşimi
Eskiakören köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Eski Akviran
Eski adı: Muhacir Akören
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Karakuyu köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Karakuyu
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Daydalı köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Daydalı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Salihler köy - Emirdağ - Afyon
1924h 📖: Salihli | Zont
Davulga bld - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Davulga
■ 20. yy başında kısmen Azeri yerleşimi.
■ Halkının Kürt kökenli olduğu söylenir. SN
■ Kasaba 17. veya 18. yüzyılda Azerbaycan'ın Karabağ ve Gence bölgelerinden gelen Karabağlı Oymağı'dan Türkmenler tarafından kurulmuştur. Karabağlı Oymağı soy itibariyle hem Karluklar'a hem de Oğuzlar'a dayanmaktadır. Aşiret ilk geldiğinde Davulga kasabası, Bolvadin'e bağlı Büyükkarabağ kasabası ve günümüzde Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı Alikan köyünü kurmuşlardır. Nüfusun artması ile günümüzde sadece Afyonkarahisar'da 30 civarında Karabağlı Aşireti'ne mensup köy vardır. Alparslan Kartal
Bademli bld - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Bademli
1924h 📖: Bademli / Payamlı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Çiftlik köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Çiftlik
Türkmen (Morcalı) yerleşimi
■ Morcalı Aşireti Anadolu'nun fethi sırasında görev almış bir Türkmen Aşireti'dir. Morcalı Aşireti'ne mensup sadece Afyonkarahisar'da 20 civarında köy vardır. Alparslan Kartal
Avdan köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Avdan
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Toklucak köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Toklucak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı 19. yüzyılın sonlarına doğru Bulgaristan'dan gelen Muhacir Türkler'den oluşuyor. Alparslan Kartal
Eşrefli köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Eşrefli
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Yeniköy köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Gelincik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Vahdetiye
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Yarıkkaya köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Yarıkkaya
1919hb 📖: Osmaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Bulgaristan'dan gelen Muhacirler'den oluşmaktadır. Alparslan Kartal
Büyüktuğluk köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ Halkının Kürt kökenli olduğu söylenir. SN
■ Köy 19. yüzyılda kurulmuş, 1945 veya 1946 senelerinde muhtarlık alarak köy olmuştur. Köy halkının bir kısmı Aşağıpiribeyli'den gelen Türkmenler'den, diğer kısmı Doğu Anadolu'dan gelen Türkmenler'den oluşur. Alparslan Kartal
Ören köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1834z 📖: Viran
Yörük yerleşimi
■ Köy halkının ataları 18. yüzyılda bölgede yaylak ve kışlak hayatı yaşayan Yörük ve Türkmenler'dir. Köy tapu kayıtları ile vergi defterlerinde 1834 senesinde Viran Karyesi olarak kaydedilmiştir. Köy halkı 150 seneyi aşkın bir süredir Örenköy'de yaşamaktadır. Köy de kürt nüfus yoktur. Köy Türkmen ve yörük köyüdür. Alparslan Kartal
Aşağıpiribeyli köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Piribeyli aş.
Türkmen yerleşimi
■ Halkının Kürt kökenli olduğu söylenir. SN
■ © Cihanbeyli'nin Aşağı Piribeyli karyesinde Hacı Süleyman Bey Camii Vakfı ve defterde adı geçen diğer vakıfların hitabet cihetlerinin tevcihi. a.g.y.tt deyar heyran
Özhan köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1924h 📖: Ozan | Meşrutiyet
Türkmen yerleşimi
■ Köyün resmiyetteki adı Özkan Köyü'dür. Köy halkı Doğu Anadolu'dan gelen Türkmenler'den oluşmaktadır. Alparslan Kartal
Aşağıaliçomak köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Aliçomak aş.
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri (Karabağlı) yerleşimi
■ Köy Cumhuriyet'in ilk yıllarında Davulga kasabası'ndan ayrılarak köy oldu. Alparslan Kartal


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.