Emiralem'de 14 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hasanlar mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1571: Hasanlar
■ İğnedere üzerinde, Dumanlı dağının güney yamacında bulunan eski Hasanlar köyü 1950 dolayında bugünkü yerine taşınmıştır. Eski köy camiinin 1746 yılına ait kitabesi mevcuttur. SN
  Emiralem mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1909h: Emiralem
1890hk: Mîralem [ Tr "sancaktar (bir tür saray görevlisi)" ]
1531: Hamzabeyli (başka yer)
■ Eski Emiralem (Hamzabeyli) köyü 1950 dolayında terkedilerek bugünkü yerde yeni köy inşa edilmiştir. SN
  Değirmendere mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1890hk: Değirmendere
■ Daha önce Yamanlar dağı içinde müstakil köy iken 20. yy başlarında bugünkü yerine taşınmış ve Emiralem köyü ile birleşmiştir. SN
  İğnedere mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1531: Eynesi [ Tr eyne/eğne "cuma" ]
1668: Eğnebeği Deresi (neh)
  Görece mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1487b: Görece (başka yer)
■ Görece köyü 1977-78'de 2 km kadar kuzeydoğuda ve daha yüksek rakımda bulunan eski yerinden Gediz ovasındaki bugünkü yerine taşınmıştır. SN
  Turgutlar mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1838: Durgutlu [ Tr "aş." ]
■ Köyün adı halen 'Dutlar' şeklinde telaffuz edilmektedir. SN
  Alaniçi mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1928: Alaniçi
1890hk: Yürükköy
■ 19. yy'da iskân edilen yörük köylerindendir. SN
  Telekler mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1890hk: Dellaklar / Tellaklar [ Tr "hamam hizmetçileri" ]
■ Köyde bulunan şifalı ılıcanın personeli nedeniyle adlandırılmış olmalıdır. SN
  Çaltı mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1531: Çaltı [ Tr "çalılık" ]
■ Aynı nahiyenin Alaniçi köyüne bağlı mahalle iken 06.05.1943 tarihli Dahiliye Vekaleti tamimi ile müstakil köy yapıldı. Taner A.
  Karaorman mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1960: Karaorman
■ 1950'den sonra köy statüsüne kavuşmuştur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km