Emiralem'de 14 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hasanlar mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1571m: Hasanlar
■ İğnedere üzerinde, Dumanlı dağının güney yamacında bulunan eski Hasanlar köyü 1950 dolayında bugünkü yerine taşınmıştır. Eski köy camiinin 1746 yılına ait kitabesi mevcuttur. SN
  Emiralem mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1909ht: Emiralem
1890m: Mîralem [ Tr "sancaktar (bir tür saray görevlisi)" ]
1531m: Hamzabeyli (başka yer)
■ Eski Emiralem (Hamzabeyli) köyü 1950 dolayında terkedilerek bugünkü yerde yeni köy inşa edilmiştir. SN
  Değirmendere mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1890m: Değirmendere
■ Daha önce Yamanlar dağı içinde müstakil köy iken 20. yy başlarında bugünkü yerine taşınmış ve Emiralem köyü ile birleşmiştir. SN
  İğnedere mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1531m: Eynesi [ Tr eyne/eğne "cuma" ]
1668: EğnebeğiDeresi (neh)
  Görece mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1487m: Görece (başka yer)
■ Görece köyü 1977-78'de 2 km kadar kuzeydoğuda ve daha yüksek rakımda bulunan eski yerinden Gediz ovasındaki bugünkü yerine taşınmıştır. SN
  Turgutlar mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1838m: Durgutlu [ Tr "aş." ]
■ Köyün adı halen 'Dutlar' şeklinde telaffuz edilmektedir. SN
  Alaniçi mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
■ 19. yy'da iskân edilen yörük köylerindendir. SN
  Telekler mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1890m, 1928k: Dellaklar/Tellaklar [ Tr "hamam hizmetçileri" ]
■ Köyde bulunan şifalı ılıcanın personeli nedeniyle adlandırılmış olmalıdır. SN
  Çaltı mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1531m: Çaltı [ Tr çaltı "çalılık" ]
■ 1915 tarihli İngiliz haritası bu mevkide Yörükköy gösterir. SN
■ Aynı nahiyenin Alaniçi köyüne bağlı mahalle iken 06.05.1943 tarihli Dahiliye Vekaleti tamimi ile müstakil köy yapıldı. Taner A.
  Karaorman mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1960k: Karaorman
■ 1950'den sonra köy statüsüne kavuşmuştur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km