Emiralem'de 14 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hasanlar köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1571 ED: Hasanlar
■ İğnedere üzerinde, Dumanlı dağının güney yamacında bulunan eski Hasanlar köyü 1950 dolayında bugünkü yerine taşınmıştır. Eski köy camiinin 1746 yılına ait kitabesi mevcuttur. SN
  Emiralem bld - Menemen (Emiralem bucağı) - Izmir
h1909 EH: Emiralem
1890 ED: Mîralem [ Tr "sancaktar (bir tür saray görevlisi)" ]
1531 ED: Hamzabeyli
■ Eski Emiralem (Hamzabeyli) köyü 1950 dolayında terkedilerek bugünkü yerde yeni köy inşa edilmiştir. SN
  Değirmendere mah - Menemen (Emiralem bucağı) - Izmir
1890 ED: Değirmendere
■ Daha önce Yamanlar dağı içinde müstakil köy iken 20. yy başlarında bugünkü yerine taşınmış ve Emiralem köyü ile birleşmiştir. SN
  İğnedere köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1531 ED: Eynesi [ Tr eyne/eğne "cuma" ]
1668 ED: EğnebeğiDeresi (neh)
  Görece köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1487 ED: Görece (başka yer)
■ Görece köyü 1977-78'de 2 km kadar kuzeydoğuda ve daha yüksek rakımda bulunan eski yerinden Gediz ovasındaki bugünkü yerine taşınmıştır. SN
  Turgutlar köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1838 ED: Durgutlu [ Tr "aş." ]
■ Köyün adı halen 'Dutlar' şeklinde telaffuz edilmektedir. SN
  Alaniçi köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
h1927: Alaniçi
■ 19. yy'da iskân edilen yörük köylerindendir. SN
  Telekler köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
hy1890 k1928 ED, K: Dellaklar/Tellaklar [ Tr "hamam hizmetçileri" ]
■ Köyde bulunan şifalı ılıcanın personeli nedeniyle adlandırılmış olmalıdır. SN
  Çaltı köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1531 ED: Çaltı [ Tr çaltı "çalılık" ]
■ 1915 tarihli İngiliz haritası bu mevkide Yörükköy gösterir. SN
■ Aynı nahiyenin Alaniçi köyüne bağlı mahalle iken 06.05.1943 tarihli Dahiliye Vekaleti tamimi ile müstakil köy yapıldı. Taner A.
  Karaorman köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1960 DİE: Karaorman
■ 1950'den sonra köy statüsüne kavuşmuştur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km