Elmalı'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akçay mah - Elmalı (Akçay bucağı) - Antalya
1914hk: Tavas Yaylası
■ 15.04.1942'de İslamlar/Dereboğazı köyünden ayrılarak Akçay adıyla müstakil köy oldu. SN
  İslamlar mah - Elmalı (Akçay bucağı) - Antalya
1912h: İslamlar
■ Kilidos kasabasının İslamlar mahallesi idi. Köy içinden geçen dere halen Gâvurçayı Deresi adını taşır. SN
  Yuva mah - Elmalı - Antalya
1530t: Yuva
  Yunuslar mah - Elmalı - Antalya
1530t: Kilidos
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  İmircik mah - Elmalı - Antalya
1890hk: Omurcuk
1530t: İmircik
  Salur mah - Elmalı - Antalya
1890hk: Salır [ Tr "aş." ]
  Çaybaşı mah - Elmalı - Antalya
1890hk: Değirmen
■ Eskiden önemli bir Alevi nüfusa sahip iken göç nedeniyle azalmıştır. SN
  Geçitköy mah - Elmalı - Antalya
1928: Mümür
1890hk: Ma'mûr
  Zümrütova mah - Elmalı (Akçay bucağı) - Antalya
1530t: Bayat [ Tr "aş." ]
■ 25.06.1943'te Bayat köyüne Zümrütova adı verildi. SN
  Mursal mah - Elmalı - Antalya
1530t: Mürsel
  Hacımusalar mah - Elmalı - Antalya
Y21: Xôma [ Yun "arazi" ]
■ Neolitik çağdan Bizans dönemine dek önemli bir yerleşim olan Hacımusalar Höyüğü köyün güneydoğusundadır. SN
■ Hacımusalar Höyüğü Elmalı'nın 17 km. güneyinde konumlanmış, Neolitik dönemden Bizans dönemine kadar kullanım görmüş bir yerleşimdir. Epigrafik kanıtlar antik dönemdeki adının Choma olduğunu ortaya koymuştur. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. İlknur Özgen başkanlığında başlatılan bilimsel arkeolojik araştırmalar halen devam etmektedir. asilyaman
  Yörenler mah - Elmalı - Antalya
Eski adı: -
  Kışla mah - Elmalı - Antalya
1890hk: Kışla
  Macun mah - Elmalı - Antalya
1928: Macun
■ Gömlek No:10579 Teke sancağı, Mortan Aşireti, Macunlu Mahallesi temettuat defteri. deyar heyran
  Tekke mah - Elmalı (Akçay bucağı) - Antalya
1890hk: Tekke
Alevi (Türkmen) (Bektaşi) yerleşimi
■ Önemli Alevi ocaklarından Abdal Musa ocağının merkez köyüdür. SN
  Eymir mah - Elmalı - Antalya
1530t: Eğmir [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Düden mah - Elmalı - Antalya
1530t: Dûdan [ Tr "obruk, doğal su çukuru" ]
  Elmalı ilçe - Elmalı - Antalya
1530t: Elmalu
Y21: Akarassós [ Luw ]
■ 6. yy coğrafyacılarından Bizanslı Stephanos'a göre Likya'da Alimala adlı bir bölge mevcuttu (ed. Meineke, 1849, sf. 75). Ancak bu bölgenin yeri hakkında bilgi yoktur. Buna karşılık 5. ila 12. yy'lar arası piskoposluk statüsüne sahip olan Akarassós kenti bugünkü Elmalı olmalıdır. SN
  Podalia mv - Elmalı - Antalya
■ Likya Birliği'ne dahil kentlerden biri idi. Çok az izi kalmıştır. SN
  Göltarla mah - Elmalı - Antalya
1530t, 1928: Avlan (göl) [ Tr Akalan > Ağlan ]
■ Avlan esasen buradaki (şimdi büyük bölümü kurutulmuş olan) gölün adıdır. SN
  Bayındır mah - Elmalı - Antalya
1530t: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Kocapınar mah - Elmalı - Antalya
1530t y: Ayvasil [ Yun áyios Vasílios "Aziz Vasil" ]
  Geçmen mah - Elmalı - Antalya
1928: Geçmen
1890hk: Çeşme
  Küçüksöyle mah - Elmalı - Antalya
■ Köyün güneydoğusundaki dağlık alan halen Serkiz Yaylası adıyla anılır. SN
  Serkiz yayla - Elmalı - Antalya
1890hk y: Sirkis Yaylası [ Yun (Agios) Sergios "Aziz Sergios" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km