Elmalı'da 54 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akçay mah - Elmalı (Akçay bucağı) - Antalya
1911ht: TavasYaylası
■ 15.04.1942'de İslamlar/Dereboğazı köyünden ayrılarak Akçay adıyla müstakil köy oldu. SN
  İslamlar mah - Elmalı (Akçay bucağı) - Antalya
1911ht: İslamlar
■ Kilidos kasabasının İslamlar mahallesi idi. Köy içinden geçen dere halen Gâvurçayı Deresi adını taşır. SN
  Yuva mah - Elmalı - Antalya
1911ht: YuvaYaylası
1530tb: Yuva
  Yunuslar mah - Elmalı - Antalya
1911ht: KilidosPazarı
1530tb: Kilidos
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Salur mah - Elmalı - Antalya
1928k: Salur [ Tr "aş." ]
  Yapraklı mah - Elmalı - Antalya
1911ht: Göğü/Güğü
Y124y: Orpenna [ Luw ]
  Çaybaşı mah - Elmalı - Antalya
1928k: Değirmen
■ Eskiden önemli bir Alevi nüfusa sahip iken göç nedeniyle azalmıştır. SN
  Zümrütova mah - Elmalı (Akçay bucağı) - Antalya
1530tb, 1928k: Bayat [ Tr "aş." ]
■ 25.06.1943'te Bayat köyüne Zümrütova adı verildi. SN
  Mursal mah - Elmalı - Antalya
1530tb: Mürsel
  Hacımusalar mah - Elmalı - Antalya
Y21, Y451: Xôma [ Yun "arazi" ]
■ Hacımusalar Höyüğü Elmalı'nın 17 km. güneyinde konumlanmış, Neolitik dönemden Bizans dönemine kadar kullanım görmüş bir yerleşimdir. Epigrafik kanıtlar antik dönemdeki adının Choma olduğunu ortaya koymuştur. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. İlknur Özgen başkanlığında başlatılan bilimsel arkeolojik araştırmalar halen devam etmektedir. asilyaman
  Yalnızdam mah - Elmalı - Antalya
1530tb, 1911ht: Yalnızdam
  Yörenler mah - Elmalı - Antalya
Eski adı: -
  Beyler mah - Elmalı - Antalya
1928k: Beyler
  Macun mah - Elmalı - Antalya
1928k: Macun
■ Gömlek No:10579 Teke sancağı, Mortan Aşireti, Macunlu Mahallesi temettuat defteri. deyar heyran
  Tekke mah - Elmalı (Akçay bucağı) - Antalya
1914hk: Tekke
Alevi (Türkmen) (Bektaşi) yerleşimi
■ Önemli Alevi ocaklarından Abdal Musa ocağının merkez köyüdür. SN
  Eymir mah - Elmalı - Antalya
1530tb: Eğmir [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Düden mah - Elmalı - Antalya
1530tb: Düden
  Elmalı ilçe - Elmalı - Antalya
1530tb: Elmalı
Y21, Y451: Akarassós [ Luw ]
■ 6. yy coğrafyacılarından Bizanslı Stephanos'a göre Likya'da Alimala adlı bir bölge mevcuttu (ed. Meineke, 1849, sf. 75). Ancak bu bölgenin yeri hakkında bilgi yoktur. Buna karşılık 5. ila 12. yy'lar arası piskoposluk statüsüne sahip olan Akarassós kenti bugünkü Elmalı olmalıdır. SN
  Podalia mv - Elmalı - Antalya
1911ht: BodalyaHarabesi
Y21, Y535: Podália/Podalaia
■ Likya Birliği'ne dahil kentlerden biri idi. Çok az izi kalmıştır. SN
  Yakaçiftlik mah - Elmalı - Antalya
1871, 1914hk: Y. Çiftlik
  Göltarla mah - Elmalı - Antalya
1530tb, 1928k: Avlan (göl) [ Yun aulôn "vadi" ]
■ Avlan/Aulôn esasen buradaki (şimdi büyük bölümü kurutulmuş olan) gölün adıdır. SN
  Bayındır mah - Elmalı - Antalya
1530tb: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Kocapınar mah - Elmalı - Antalya
1455, 1928k: Ayvasil [ Yun Agios Vasílios "Aziz Vasil" ]
  Küçüksöyle mah - Elmalı - Antalya
1914hk: Serkiz [ Yun (Agios) Sergios "Aziz Sergios" ]
■ Köyün güneydoğusundaki dağlık alan halen Serkiz Yaylası adıyla anılır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km