Eleşkirt'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yayladüzü bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1946: Bölükbaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Değirmengeçidi köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928: Xalyaz Cilikan [ Kürd cilikanê xalyaz "Xalyaz (Tahir) Cilikanları (aş.)" ]
  Gökçayır köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928: Kaskan [ Kürd qasikan "Kasımlar (aş.)" ]
  Aydıntepe köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928: Karpalu [ Kürd "keçiyamacı" ]
  Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928: Tahir
E1662, E1901: Xalyaz (idari bölge) [ Tr xali yazı "ıssız ova" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çetinsu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Geliyan [ Kürd "boğazlar" ]
Kürd yerleşimi
  Çatalpınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Sévik [ Kürd sêvik "elmalık" ]
Kürd (Heyderi) yerleşimi
  Abdi köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Abdi
  Türkeli köy - Eleşkirt - Ağrı
1960: Dikendere
1928: Kürdaliyan [ Kürd "Kürt Aliler" ]
  İndere köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h: Dotan
E1912: Totoyi Keğ
  Güneykaya köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Ebuzeyt / Abuzeyit [ Kürd/Tr ebû zeyd? "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Pirabat köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Pîrabad
E1902: Pürabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Düzağıl köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h: Aykan [ Kürd ]
  Kayayolu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Çerkes
Kürd yerleşimi
■ Eski adı Çerkes olmakla birlikte halen Kürtleşmiştir. SN
  Palakçayırı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Kopal [ Erm gopal "tokmak, topuzlu değnek" ]
  Aydoğdu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Bedîr
Kürd yerleşimi
  Gözaydın köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Gapır [ Kürd gapir "öküz köprüsü" ]
  Körpeçayır köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Şahnezar [ Kürd şaxnezar? "kuzey kolu, kuzey dalı" ]
  Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Remikan [ Kürd "Ramazanlar" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Uludal köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h: Pozmüezzin
E1912: Pozmezin [ Kürd "kocaburun" ]
  Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
  Eleşkirt ilçe - Eleşkirt - Ağrı
1912h: Zêdkan / Zeydikan [ Kürd "aş." ]
1665: Eleşkird (idari bölge)
■ İlçeye adını veren eski Eleşkird şimdiki merkezin 12 km doğusunda bulunan Toprakkale hisarıdır. Zeydikan köyü Cumhuriyet döneminde ilçe merkezi olmuştur. SN
  Yukarıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009: Seydoya
1928: Kopuz yk.
Kürd yerleşimi
  Alagün köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Asef
  Yığıntaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Şadiyan [ Kürd "Şadılar (aş.)" ]
  Aşağıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009: Çaçan
1928: Kopuz aş.
Kürd yerleşimi
  Kokulupınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Esad Komu [ Kürd/Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Gevirgevrik [ Kürd kevir gewrik "boztaş" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1901hb: Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yücekapı bld - Eleşkirt - Ağrı
1928: Xanzir
E1902: Xasdur / Xosdur [ Erm hatsdur? "ekmekveren" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane Ermeni kadim, 30 hane Ermeni Katolik, birkaç hane Ermeni Protestan ve 8 hane Müslüman Kürt nüfusu vardı. SN
  Uzunyazı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Xaşyan [ Kürd ]
1901hb: Xoşek
■ 20. yy başında yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
  Dalkılıç köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Dalkılıç
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sadaklı köy - Eleşkirt - Ağrı
E1912: Musurtsik [ Erm "Misuri'ler" ]
  Öztoprak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Arap Komu
E1902: Komik [ Erm "küçük ağıl" ]
■ Köyün bir saat güneydoğusunda bulunan Surp Kevork manastırı 19. yy sonunda meşhur bir ziyaretgâh idi. SN
  Oklavalı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Garisyan
E1902: Karshan
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Ergözü köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h: Tavo [ Erm "çalılık" ]
E1912: Tavoyi Keğ
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
■ 1852-56 Rus savaşına dek 150 haneli bir Ermeni köyü imiş. Bu tarihte nüfusu Erivan ovasına göçmüş. Son kalan birkaç hanenin tuttuğu Kürt işçiler çoğalarak köye sahip olmuşlar. 1890'larda kilisenin ahır olarak kullanıldığı, eski evlerin içler acısı bir halde bulunduğu belirtilir. (Epr I.569). SN
  Söbetaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h: Hişto [ Kürd ]
  Değirmenoluğu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Şamiyan [ Kürd "Şamlılar (aş.?)" ]
  Toprakkale köy - Eleşkirt - Ağrı
1282: Walaşgerd
E390: Vağarşakert [ Erm "Vağarşak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eleşkirt ilçesine adını veren tarihi Vağarşagerd/Alaşgerd kasabası burasıdır. 2. yy sonlarında 2. Arşag oğlu kral Vağarş tarafından inşa edildiği rivayet edilir. İlçe merkezi 20. yy'da halen bulunduğu Zêdkan/Zeydikan kasabasına taşındı. ■ 19. yy sonunda 130 hane Ermeni nüfusu vardı. Erivan muhaciri olan Redkan Kürtleri iskân edildi. SN
  Akyumak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Avxarik [ Kürd "delisu" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yelkesen köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Mîrangi [ Kürd mîrangê "beyyurdu" ]
  Yeşilova köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Çirük / Çürük [ Erm/Kürd çrig/çirik "derecik" ]
  Övündük köy - Eleşkirt - Ağrı
1946: Beko Komu [ Kürd "Bekir komu" ]
  Güvence köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Çilkani [ Kürd "kırk pınar" ]
Kürd yerleşimi
  Düzyayla köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Hamzikan [ Kürd hamzikan "Hamzalar" ]
  Kanatgeren köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h: Bavîna yk. [ Kürd bavîn "babalıklar" ]
  Goncalı köy - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928: Xaçlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında nüfusu Pasinler, Bulanık, Malazgirt ve Hınıs muhaciri 110 Ermeni haneden oluşuyordu. Eprigyan'a göre Tondrikner, Xaçig, Ertmantsor, Garmirkar, Dantzugner, Simonagol, Sevkar ve Sbidakkar adlı yaylaları vardı. SN
  Alkuşak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Milan [ Kürd milkî/milan ]
  Yeşil mah Goncalı - Eleşkirt - Ağrı
K2009: Gomaposto
1912h: Posta Komu
Kürd yerleşimi
  Arifbey köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009: Komik [ Kürd "ağılcık" ]
1928: Arifbey
Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
  İkizgeçe köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Memitan [ Kürd ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çiftepınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1968: Danatepe
1928: Çeli [ Kürd Çelê ]
Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
  Yanıkdere köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Kırkan [ Kürd Qiriqan/Qirqa ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Haydaroğlu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Haydaroğlu
Kürd (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km