haritada ara :   km  
Eleşkirt'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
Yayladüzü bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1946 📖: Bölükbaş
1928 📖: Bölükbaşı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Değirmengeçidi köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 📖: Xalyaz Cilikan [ Kr cilikanê xalyaz "Xalyaz (Tahir) Cilikanları (aş.)" ]
Gökçayır köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 📖: Kaskan [ Kr qasikan "Kasımlar" ]
■ Köy halkı Qazka der. Qazi
Aydıntepe köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 📖: Karpalu [ Kr "keçiyamacı" ]
Hayrangöl köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖: Xayrangöl
Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 📖: Tahir
E1901 📖: Xalyaz (idari bölge)
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Halyaz nahiyesinin merkezi olan Tahir köyüdür. SN
■ Köyde Redkan aşireti haricinde iki hane Celali geriye kalanlar ise Pirebadi aşiretidir. Qazi
Çetinsu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Geliyan [ Kr "boğazlar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün eski ismi Geliya olup, bir kaç hane Redkan aşiretidir. Qazi
Çatalpınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Sévik [ Kr "tarlacık? boğaz?" ]
Kürt-Sünni (Heyderi) yerleşimi
Yağmurlu köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖: Şincan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şêxa (Yağmurlu) köyünün Goma Eyibê Çepê isimli bir mezrası var. Qazi
Abdi köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Abdi
Türkeli köy - Eleşkirt - Ağrı
1960 📖: Dikendere
1928 📖: Kurdaliyan [ Kr "Kürt Aliler" ]
■ Köy halkı Kurdaliya der. Qazi
İndere köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖: Dotan
E1912 📖: Totoyi Keğ
Güneykaya köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Ebuzeyt / Abuzeyit [ Kr/Tr ebû zeyd? "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Pirabat köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Pîrabad
E1902 📖: Pürabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Çatkösedağ köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Çatkösedağ
1912h 📖: Çat yk.
Düzağıl köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖: Aykan [ Kr ]
Kayayolu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Çerkes
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adı Çerkes olmakla birlikte halen Kürt nüfusu vardır. SN
Palakçayırı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Kopal [ Erm gopal "tokmak, topuzlu değnek" ]
İkizgöl köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Alakıç
1925h 📖: Alakılıç
Aydoğdu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Beydîr
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe Bêdir olarak telaffuz edilir. Sürmeli Mehmet Paşa, kendi divanında dengbejlik yapan ünlü Kürt halk ozanı Evdalê Zeynikê'ye bu köyü hediye eder. Fakat Evdal bu teklifi kabul etmez. Alan
Gözaydın köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Gapır [ Kr gapir "öküz köprüsü" ]
Salkımlı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Mollazade [ Kr/Tr ]
Ramazan köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Ramazan
Körpeçayır köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Şahnezar [ Kr şaxnezar? "kuzey kolu, kuzey dalı" ]
Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Remikan [ Kr "aş." ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Uludal köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖: Pozmüezzin
K1912 : Pozmezin [ Kr "koca burun" ]
Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
Eleşkirt ilçe - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖: Zêdkan / Zeydikan [ Kr "aş." ]
1665 📖: Eleşkird (idari bölge)
■ 20. yy başında Ahıska Türkü/Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Eleşkird şimdiki merkezin 12 km doğusunda bulunan Toprakkale hisarıdır. Zeydikan köyü Cumhuriyet döneminde ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Nüfusunun çoğunluğu Kürttür. Farklı tarihlerde Karapapak ve Ahıska muhaciri iskanları da yapılmıştır.. seyyah
■ © 08.07.1790 Eleşkird Mutasarrıflığı'na yurtluk ve ocaklık olarak Abdülfettah Paşa'nın oğlu Halil Bey'in tayini. deyar heyran
■ Kürd dostu Ermeni yazar Siras, buralıdır. Buradan Ermenistan'a göç ettikten sonra, kendisini katliamdan kurtaran Kürd halkı için iki Kürtçe kitap yazar. Memê u Eyşê ve Letife (1932 ve 1934). Qazi
■ Eski Eleşkirt Toprakkale köyüdür, Ermeniler terk ettikten sonra tamamı Kürt olmuştur. Yeni Eleşkirt'i oluşturan Zeydikan köyü ise 1828 yılında Gürcistan göçmeni Türkler tarafından iskan edilmiştir. 1935 sayımında 1.504 kişiden yalnızca 80 kişi Kürtçe konuşmaktadır. metonio
Yukarıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009 📖: Seydoya
1928 📖: Kopuz yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Seydo, köy halkının tamamının dedesidir. Günümüzde köye Qopıza Jorê deniliyor. Qazi
Alagün köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Asef
Yığıntaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Şadiyan [ Kr "Şadılar (aş.)" ]
Aşağıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009 📖: Çaçan
1928 📖: Kopuz aş.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çaçan, bu köyde yaşayan Kurdki aşiretinden ailelerin dedelerinin ismidir. Sanatçı Burhan Çaçan'ın ailesi, dedelerinin ismini soy isim olarak almıştır. Eskiden köye Çaçan, günümüzde ise Qopıza Jêrin deniliyor. Mar(d)astan
Kokulupınar köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009 📖: Gomika Biruka / Esed [ Kr ]
1928 📖: Esad Komu [ Kr/Tr ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009 📖: Kevirgewka Redka
1928 📖: Gevirgevrik [ Kr kevir gewrik "boztaş" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1901hb 📖: Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
Yücekapı bld - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Xanzir
E1902 📖: Xasdur / Xosdur
1901hb 📖: Xaçdur | Xomsur [ Erm xaçdur "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane Ermeni kadim, 30 hane Ermeni Katolik, birkaç hane Ermeni Protestan ve 8 hane Müslüman Kürt nüfusu vardı. SN
Uzunyazı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Xaşyan [ Kr xaçiyan? ]
1901hb 📖: Xoşek
■ 20. yy başında yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Redkan aşiretinden bir kaç hane yaşar. Qazi
Dalkılıç köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Dalkılıç
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Sadaklı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Musuri / Misuri
E1912 📖: Musurtsik [ Erm "Misuri'ler" ]
Öztoprak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Arap Komu
E1902 📖: Komik [ Erm "küçük ağıl" ]
■ Köyün bir saat güneydoğusunda bulunan Surp Kevork manastırı 19. yy sonunda meşhur bir ziyaretgâh idi. SN
Oklavalı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Garisyan [ Kr "aş." ]
E1902 📖: Karshan
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Garısya olup, Redkan aşireti haricinde Çıxuri aşireti de yaşar. Qazi
Ergözü köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖: Tavo [ Erm "çalılık" ]
E1912 📖: Tavoyi Keğ
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Moti) yerleşimi
■ 1852-56 Rus savaşına dek 150 haneli bir Ermeni köyü imiş. Bu tarihte nüfusu Erivan ovasına göçmüş. Son kalan birkaç hanenin tuttuğu Kürt işçiler çoğalarak köye sahip olmuşlar. 1890'larda kilisenin ahır olarak kullanıldığı, eski evlerin içler acısı bir halde bulunduğu belirtilir. (Epr I.569). SN
■ Köy çevresinde iki tane köy kalıntısı var. Bu iki köylerin isimleri Pozê Qesapxanê ve Gundıkê Omo. Gundıkê Omo'da bir türbe varmış. Kürtler yüzlerce yıl ziyaret edip, kurbanlar, adaklar adarmış. Sonra Ermeni kralının mezarı olduğu ortaya çıkmış. Qazi
Söbetaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖: Hişto [ Kr hêşto "sülale" ]
Kürt-Sünni (Gêloyi) yerleşimi
Değirmenoluğu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Şamiyan [ Kr "Şamlılar (aş.?)" ]
Toprakkale köy - Eleşkirt - Ağrı
1282 📖: Walaşgerd
E390 📖: Vağarşagerd [ Erm "Vağarşak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Eleşkirt ilçesine adını veren tarihi Vağarşagerd/Alaşgerd kasabası burasıdır. 2. yy sonlarında 2. Arşag oğlu kral Vağarş tarafından inşa edildiği rivayet edilir. İlçe merkezi 20. yy'da halen bulunduğu Zêdkan/Zeydikan kasabasına taşındı. ■ 19. yy sonunda 130 hane Ermeni nüfusu vardı. Erivan muhaciri olan Redkan Kürtleri iskân edildi. SN
■ Köyün eski ismi Kelê'dir. Kela Elajgırê de deniliyor. Qazi
■ Kelê (Toprakkale) de Redkan aşireti ile birlikte Kurdki aşireti de yaşar. Kurdkilerin Redkan aşiretinin bir kabilesi olduğunu söyleyenler de var. Mar(d)astan
Akyumak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Avxarik [ Kr "delisu" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşiretinin damadı olan Azeri bir aile, onlarla beraber Erivan'dan bu köye göç etmiş. Sonra köyden Anadolu'ya göç etmiş. Günümüzde köyde Azeri yok. Edit: Azeri yoktur. Kesin bilgidir. Mar(d)astan
■ Bahsettiğin aile Anadolunun neresine göç etmiş? Damat tek başına nasıl bir aile olabiliyor? Tek bir kişinin izini nasıl sürebildin? Bu köye "Kaça kaç" döneminde gelen Azeriler nereye buhar olup uçtu? Neden ısrarla bu köyü tamamen Kürt yapmak için düzenleme kısmında pusuya yattın? Redkiler Rus sayımlarında o kadar nüfusa sahip değilken nasıl Kuzeydoğu Anadoludaki Kürt yerleşimlerinin üçte ikisi Redki aşiretinden olabiliyor? Artık köyleri tamamen Kürt yapamayınca ya kimsenin köyün kendisine gidip sormadan bilgi alamayacağı şeyler sallıyorsunuz, ya da bu sefer köyün mahalle ve mezraları üzerinden demografi ayarı yapmaya çalışıyorsunuz. Yeni taktiğiniz de fenaymış. metonio
Sultanabat köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖: Sultanabad
Kürt-Sünni (Gêloyi) yerleşimi
Yelkesen köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Mîrange [ Kr "beyler yurdu" ]
Yeşilova köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Çirük / Çürük [ Erm/Kr çrig/çirik "derecik" ]
Hürriyet köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Köleköy
Övündük köy - Eleşkirt - Ağrı
1946 📖: Beko Komu [ Kr "Bekir komu" ]
1912h 📖: Cemalefendi Komları?
Güvence köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Çilkani [ Kr "kırk pınar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Türk ve Kürt nüfus karışık yaşarken Türk halkın göçüyle Kürtlerden müteşekkil bir yer haline gelmiştir,. seyyah
Düzyayla köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Hamzikan [ Kr "Hamzalar" ]
Kanatgeren köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖: Bavîna yk. [ Kr bavîn "babalık" ]
Goncalı köy - Eleşkirt - Ağrı
1902a 1928 📖Xaçlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında nüfusu Pasinler, Bulanık, Malazgirt ve Hınıs muhaciri 110 Ermeni haneden oluşuyordu. Eprigyan'a göre Tondrikner, Xaçig, Ertmantsor, Garmirkar, Dantzugner, Simonagol, Sevkar ve Sbidakkar adlı yaylaları vardı. SN
■ Kürtçe Xaçıli ve Xaçuli derler. Haç ile alakalı bir isimdir. Mar(d)astan
Yeşil mah Goncalı - Eleşkirt - Ağrı
K2009 📖: Gomaposto
1912h 📖: Posta Komu
Kürt-Sünni yerleşimi
Arifbey köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009 📖: Komik [ Kr "ağılcık" ]
1928 📖: Arifbey
İkizgeçe köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Memitan [ Kr ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Alkuşak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Milan [ Kr "aş." ]
Çiftepınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1968 📖: Danatepe
1928 📖: Çeli [ Kr Çelê ]
Yanıkdere köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Kırkan [ Kr qiriqa ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Haydaroğlu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Haydaroğlu
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.