Elbistan'da 92 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çalış mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1960: Dağdere
1914hk: Malatça (başka yer)
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün eski yerleşim yeri olan Malatça şimdi ayrı mezradır. SN
  Körücek mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h: Körücek
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alhas) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Elmalı mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Elmalı
Alevi yerleşimi
■ Türkmen-Alevi, Kürt-Alevi ve Türkmen-Sünnilerin beraber yaşadığı bir köy maho
■ Alevi Türk yerleşimi, az da olsa Sunni Türk aileler de vardır. Mert Çakmak
■ Köy halkı Alevi ve Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Köy de Alevi Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Kalealtı mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h: Kızlarkalesi
Sünni yerleşimi
■ Köy 19. yüzyılın ortalarında kurulmuştur. Köy halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Uzunpınar mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h: Uzunpınar
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Elmalı köyüne bağlı Uzunpınar ve Sarıçiçek mahalleleri 7.02.1948'de Uzunpınar adıyla birleştirilerek köy statüsüne kavuştu. SN
■ Köy halkı Alevi Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Izgın mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t y: İzgin
Y1108: Sgéni
Sünni Türk yerleşimi
■ 1108 yılında imparator I. Aleksios'un Haçlılara bıraktığı Sgéni hisarıdır. SN
  İğde mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1858z: İğde
Sünni yerleşimi
■ © 29.01.1858 Maraş'a tabi Elbistan kazası kurasından İğde karyeli Ali'nin katilleri Karaatlı uşağı demekle bilinen Rişvan Kahya ve Hacı İsmail ile arkadaşlarının vereseyle muhakemeleri. deyar heyran
■ Kasaba halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Kahramanmaraş'ın büyükşehir statüsüne ulaşması ile kasaba da mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Alkayaoğlu mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Alikahyaoğlu
Kürd (Kürne) yerleşimi
■ Elbistan'da Kürne aşiretine bağlı 3 köyden biridir. Kürtçe konuşulmamaktadır. Halkın aslen Malatya ve Sivas'tan göçtüğü rivayet edilir. metonio
  Kışla mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h: Kışla
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi ve Kürd nüfusa sahiptir. Malatya/Açadağ'dan göçmüşlerdir. Hamid
■ Sünni Türk yerleşimi. Alevi yerleşimi degildir. Avşar Türkmenlerinden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kalaycık mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t: Kalecik
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Alevi Türk ve Sünni Türklerden olusan bir köydür. Yakinimizdaki Körücek köyü Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Karahöyük mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h: Karahöyük
Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yapraklı mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928: Burtu
1563t: B. Burtu
Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Uncular mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928: Şuğul
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Beş mezradan oluşur. Kürneli aşiretine bağlıdırlar. Sünni ve Hanefi Mezhebine bağlıdırlar. 1910 yıllarında Akçadağ ilçesinin Küçük Kürne köyünden göçmüşlerdir. Nüfus 700 civarında olup toplam Hane sayısı 120 civarındadır. Hamid
■ Uncular köyü Elbistan'ın Sünni Türk çoğunluklu köylerinden biridir. Köyde önemli nüfusa sahip Kürt aileler de bulunmaktadır, bu Kürt aileler Kürne aşiretindendir. metonio
■ Köy halkı Sünni Türkler ile Sünni Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Fakıoğlu mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Fakıoğlu
Sünni Türk yerleşimi
■ Türk örf ve adetleri yaşanır. Kızılenek adlı bir mezrası vardır. Burada ziyaret denilen bir kale vardır. Köyün yaşayanlarının bir kısmı malatyadan bir kısmı da Afşin Büyüktatlar’dan gelerek yerleşmişlerdir. Kızılenek mezrasına ilk yerleşenler Tatlı Ali , İbo Koca ve Kör Memet`tir. Remzi
  Balıkçıl mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Balıkca
Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Armutsuyu mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h: Armutsuyu
■ Bu gün Batum sınırları içinde kalan bir bölgeden buraya göçen ailelerin geldikleri yerdeki ismi gelip yerleştikleri yere verdikleri anlatılır. Ayşegül Y.
  Kayageçit mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Palavar
Sünni Türk yerleşimi
  Karaelbistan mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Karaelbistan
Sünni Türk yerleşimi
■ Bizans ve Arap kaynaklarında 10. yy'dan itibaren anılan eski Elbistan hisarı buradadır. Şimdiki Karaelbistan mahallesi, eski Elbistan höyüğü yakınında yeni tarihte kuruldu. SN
  Hasankendi mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Hasanköy
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Sünni yerleşimi
■ Eski Alevi köyüdür, halkı Sünnileşmiştir. metonio
■ Köy halkı Alevi ve Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Doğan mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928: Evzaniye [ Tr Ozan üyüğü ]
1914hk: Ozanüyük
1563t: Ozanöyüğü
Sünni yerleşimi
  Alembey mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Elembey
Sünni Türk yerleşimi
  Ovacık mah - Elbistan - Kahramanmaraş
Eski adı: Sarsap
Alevi yerleşimi
  Güplüce mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Küplüce
Sünni yerleşimi
  Beyyurdu mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h: Beyyurdu
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 24.02.1951'de Keçemağara köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. SN
■ Beyyurdu mahallesi Alevi Kürtlerle, Sünni Türklerin yan yana yaşadığı köylerden biridir. 1938 Dersim İsyanından sonra Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Tapkin mahallenine yerleşen Zaza kökenli vatandaşlarımız daha sonra Elbistan'a göç ederler. Burda birçok Alevi mahallesi olmasına rağmen bir Sünni Türk mahallesi olan Beyyurdu'na yerleşirler. Mert Çakmak
■ Köy halkı Sünni Türkler ile Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Elbistan ilçe - Elbistan - Kahramanmaraş
E1136: Aplasta
Y903: Lykandós (idari bölge)
■ Porphyrogenetos'a göre (De Adm. Imp.) Bizans-Arap savaşlarında boşalan bölgeye 903 yılı dolayında Ermeni Mleh (Yun. Melias) maiyetiyle yerleşerek Lykandos uç beyliğini kurdu. Plasta veya Ablastha kalesi 10. yy ortasına doğru önem kazandı. 1108'de Bizans'ın Antakya Haçlı Kontluğu'na bağışladığı kaleler arasında anılır; 1114'de bir depremde tamamen yıkıldığı kaydedilir. SN
  Hacıhasanlı mah - Elbistan - Kahramanmaraş
Eski adı: Hergin
Alevi yerleşimi
  Çatova mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Maraba
1563t: Murabba
Sünni Türk yerleşimi
■ Ağrı ve Adıyaman kökenli bir kaç Kürt aile dışında köyün çoğunluğu Sünni Türktür. metonio
  Taşburun mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928: Ketizmen
Sünni yerleşimi
  Akören mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Akören
1563t: Ağviran
Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Evcihöyük mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h: Evcihöyük
Sünni Türk (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkının önemli bir kısmı Nurhak ilçe merkezinden gelen Sünni Türklerdir. metonio
  Küçükyapalak mah - Elbistan - Kahramanmaraş
K: Yalax
1928: K. Yapalak
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Keçemağara mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Keçimağara
■ Sünni Türk ve Kürtlerden oluşmaktadır. Türkler Çoğunluktur. Mert Çakmak
■ Köy halkı Sünni Türkler ile Sünni Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Eldelek mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928: Eldelek
1914hk: Eydelik [ Tr iğdelik? ]
Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Çiçek mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Çiçek
Sünni yerleşimi
■ Mahalle halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Mahalle Elbistan ilçe merkezine oldukça yakın bir mesafede bulunduğu için her geçen gün büyümektedir. Berk Ulusoy
  Gökçek mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t: Gökçeviran
Sünni yerleşimi
■ Köy Osmanlı devrinde Büyükyapalak'ın mezrası durumundaydı. Cumhuriyet devrinde ise artan nüfusla birlikte köy statüsüne ulaşmıştır. Köy halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gümüşdöven mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Zerdekeş [ Kürd "altın çeken" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürd: Zerdekêş "Safran yada tahıl çekimi/ istifi/ harmanı". Elbistan ovasında kurulu bu yer eskilerden beri tahıl üretimine elverişli... yalcin
  Akarca mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928: Akarca
Kürd (Kürne) yerleşimi
  Büyükyapalak mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928: B. Yapalak
1827z: Yapalak
Sünni yerleşimi
■ © 23.05.1827 Elbistan, Darende ve Gerun kazalarında ika-i cinayat eden Yapalaklıoğulları namiyle maruf şaki ile avenesinden ellisinin başları kesildiği gibi, amca-zadesi Asefin de tahassun eylediği Yapalak köyünde Horman kalesinde bilmuharebe yaralı olarak ele geçirilip, yirmi dokuz avenesile idam edildikleri hakkında... deyar heyran
■ Köy halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Horhor mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1968: Çevirme
1918h: Horhor
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 24.02.1951'de Keçemağara köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. Bir dönem Çevirme adı verildi. SN
  Özcanlı mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1946: Karaçar
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Kürt ve Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Çıtlık mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Çıtlık
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ambarcık mah Söğüt - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Ambarcık
■ Ambarcık köyü 1994 senesinde Geçitköy ile birleşerek Söğütlü kasabasını kurmuşlardır. Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Geçitköy mah Söğüt - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Geçit
■ Geçit köyü 1994 senesinde Ambarcık köyü ile birleşerek Söğütlü kasabasını kurmuşlardır. Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Söğütlü mah - Elbistan - Kahramanmaraş
Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Akbayır mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928: Til [ Ar/Süry tell "höyük, tepe" ]
1563t: Büyük Til
Sünni Türk yerleşimi
  Demircilik mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Demircilik
Alevi (Türkmen) (Salmanlı) yerleşimi
■ Alevi Salmanlı Avşarlarından oluşmaktadır. Mert Çakmak
  İncecik mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h: İncecik
Sünni yerleşimi
■ Köy Osmanlı devrinde Büyükyapalak'ın yaylası durumundaydı. Cumhuriyet devrinde ise artan nüfusla birlikte köy statüsüne ulaşmıştır. Köy halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gündere mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928: Evliya
Sünni yerleşimi
  Türkören mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Gâvurören
Kürd (Karahasanlı) yerleşimi
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı köken itibariyle Alevi Türkmen'dir. Fakat Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlılar ile Safeviler arasında mücadele olurken, bölgede yaşayan Alevi Türkmenler yoğun baskı ve saldırılara maruz kalmıştır. Zaman içinde ise Elbistan bölgesinde yaşayan Çepniler'in Karahasanlı Oymağı Kürdleşmiştir. Günümüzde Karahasanlı Oymağının diğer kolu Trabzon'da yaşamaktadır. Halen Aleviliklerini ve Türkmenliklerini muhafaza etmektedirler. Kaynak: Kayıp Türkler-Etnik Coğrafya Bakımından Kürtleşen Türkmen Aşiretleri kitabıdır. Berk Ulusoy
  Aksakal mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
hl: Kösolar
1914hk: Köseli
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Kürtçe Kosan (`köseler`) adı kullanılır. SN
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Soğucak mah Bakış - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Kürd Soğucak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Yöre halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bakış mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Malab
1914hk: Malep
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kasaba halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Kasaba'ya bağlı üç tane mahalle vardır. Bunlar ise Güneşli, Höyücek/Hüyücek ve Soğucak mahalleleridir. Kasaba'ya bağlı olan bu ufak mahallelerde Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Beştepe mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Beştepe
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kavaktepe mah - Elbistan - Kahramanmaraş
Eski adı: Genolar
Kürd yerleşimi
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı köken itibariyle Alevi Türkmen'dir. Fakat Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlılar ile Safeviler arasında mücadele olurken, bölgede yaşayan Alevi Türkmenler yoğun baskı ve saldırılara maruz kalmıştır. Zaman içinde ise Elbistan bölgesinde yaşayan Çepniler'in Karahasanlı Oymağı Kürdleşmiştir. Günümüzde Karahasanlı Oymağının diğer kolu Trabzon'da yaşamaktadır. Halen Aleviliklerini ve Türkmenliklerini muhafaza etmektedirler. Kaynak: Kayıp Türkler-Etnik Coğrafya Bakımından Kürtleşen Türkmen Aşiretleri kitabıdır. Berk Ulusoy
  İkizpınar mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928: Çopur
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Sünni Kürt yerleşimi. Mert Çakmak
■ Köy halkı Atmalı değil Karahasanlı'dır. metonio
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı köken itibariyle Alevi Türkmen'dir. Fakat Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlılar ile Safeviler arasında mücadele olurken, bölgede yaşayan Alevi Türkmenler yoğun baskı ve saldırılara maruz kalmıştır. Zaman içinde ise Elbistan bölgesinde yaşayan Çepniler'in Karahasanlı Oymağı Kürdleşmiştir. Günümüzde Karahasanlı Oymağının diğer kolu Trabzon'da yaşamaktadır. Halen Aleviliklerini ve Türkmenliklerini muhafaza etmektedirler. Kaynak: Kayıp Türkler-Etnik Coğrafya Bakımından Kürtleşen Türkmen Aşiretleri kitabıdır. Berk Ulusoy
  Sünnetköy x - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Dedeköy?
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
■ Köy halkı Alevi Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tepebaşı x - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1928 y: Kastal [ Yun kástellos? "kale" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
  Gücük mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Dedeköy [ Tr Hüyücük "küçük höyük" ]
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Höyücek mah Bakış - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Hüyücek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Yöre halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yalak mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h: Yalak
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kangal mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h: Yusufundamı
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Karahasanlı'dır. metonio
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı köken itibariyle Alevi Türkmen'dir. Fakat Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlılar ile Safeviler arasında mücadele olurken, bölgede yaşayan Alevi Türkmenler yoğun baskı ve saldırılara maruz kalmıştır. Zaman içinde ise Elbistan bölgesinde yaşayan Çepniler'in Karahasanlı Oymağı Kürdleşmiştir. Günümüzde Karahasanlı Oymağının diğer kolu Trabzon'da yaşamaktadır. Halen Aleviliklerini ve Türkmenliklerini muhafaza etmektedirler. Kaynak: Kayıp Türkler-Etnik Coğrafya Bakımından Kürtleşen Türkmen Aşiretleri kitabıdır. Berk Ulusoy
  Yapılıpınar mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
K: Bîragenî [ Kürd "kokar kuyu" ]
1918h: Kokmuşkuyu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Toprakhisar mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h: Toprakhisar
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Bu civarda aşağı yukarı 20 köy Alxasan Aşiretini oluşturur. Alxasan aşireti Atmiyan/Atmali aşiretin bir koludur. yalcin
  Sevdili mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h: Sevdîli [ Kürd sêvdêlî? "elmadalı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Alxas/Alhas aşireti Kürt ve Alevi olup, Sadece Kürtçenin kurmanci lehcesini kullanırlar. şükrü yıldız
  Kantarma mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Kantarma
■ Alewi-Kürt dede aşireti ocağı Sinemilli merkezi. Rivayet odur ki 700 yy önce Harput'ta bulunan bir gümüş madeni yakınlarında bir topluluk yaşamaktaydı. Bu topluluğun üyesi olan hamile bir kadın diri diri toprağa gömüldü. Kadın, mezarda (Kürtçede mezar: Sin) çocuğu doğurdu ve emzirmeye başladı. Sonunda bir yolcu, çocuğun ağlamasını duyup mezarı açmaları için köylüleri topladı. Kurtarılan çocuk büyüdü ve yalcin
  Günaltı mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Kesdikli [ Kürd Kêsdikan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karahasanuşağı mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Hasanuşağı
1846z: Karahasanoğlu (aş.)
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ © 21.10.1846 Maraş'a bağlı Elbistan kazasında Atmalu Aşireti'nden Kara Hasan oğlu İshak ile Kuldur Aşireti'nin sabık Boybeyi Osman'ın, yolculara ve halka zarar verdiklerinden... deyar heyran
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı köken itibariyle Alevi Türkmen'dir. Fakat Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlılar ile Safeviler arasında mücadele olurken, bölgede yaşayan Alevi Türkmenler yoğun baskı ve saldırılara maruz kalmıştır. Zaman içinde ise Elbistan bölgesinde yaşayan Çepniler'in Karahasanlı Oymağı Kürdleşmiştir. Günümüzde Karahasanlı Oymağının diğer kolu Trabzon'da yaşamaktadır. Halen Aleviliklerini ve Türkmenliklerini muhafaza etmektedirler. Kaynak: Kayıp Türkler-Etnik Coğrafya Bakımından Kürtleşen Türkmen Aşiretleri kitabıdır. Berk Ulusoy
  Topallı mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Topallı
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Deretopallı ve Yazıtopallı olmak üzere iki mahalledir. SN
  Büyükköy mz - Elbistan - Kahramanmaraş
1916h: Büyükköy
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Alhas aşiretinin ilk yurdu olarak kabul edilir. SN
  Gözecik mah Sevdili - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
K: Çerkezan [ Kürd "aş." ]
■ Köy halkı Alevi Kürttür. Gerek Çerkezan, gerek Kûre Cîkan soy adları, Kafkasya ile ilgili bir geçmişe işaret ederler. SN
■ Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti Çerkezan'lar 100 senedir Malatya/Akçadağ'a bağlı Bekiran/Bekiruşağı köyünden ayrılıp yerleşmişlerdir buraya. Çerkezan köyü/mezrası sakinleri bilinen Çerkez halkı ile alakası olmayıp, Çerkezan ismi sadece 'Çerkez' şahıs isminden türemiştir. yalcin
  Tapkırankale mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h: Kale
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi ve Sünni Kürdler'den oluşmaktadır. Aynı zamanda köye bağlı olan Tosun Mezrası'da Alevi ve Sünni Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hasanalili mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Hasanali
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi(Türkmen) yerleşimi Çolakdede
■ Atmalı aşiretinden Kürt-Alevi yerleşimi. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 2, HDP 48, CHP 1, AKP 1 metonio
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tapkıran mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h: Tapkıranlı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi ve Sünni Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Armutalan mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928: Çöplü [ Tr Çöplü Avşar "aş." ]
Sünni Türk yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Deretopallı mah Topallı - Elbistan - Kahramanmaraş
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km