Elbistan'da 86 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çalış köy - Elbistan - Maraş
1960 DİE: Dağdere
1914 Kiep: Malatça (başka yer)
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün eski yerleşim yeri olan Malatça şimdi ayrı mezradır. SN
  Elmalı köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Elmalı
Alevi yerleşimi
■ Türkmen-Alevi, Kürt-Alevi ve Türkmen-Sünnilerin beraber yaşadığı bir köy maho
■ Alevi Türk yerleşimi, az da olsa Sunni Türk aileler de vardır. Mert Çakmak
  Kalealtı köy - Elbistan - Maraş
Sünni yerleşimi
  Uzunpınar köy - Elbistan - Maraş
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Elmalı köyüne bağlı Uzunpınar ve Sarıçiçek mahalleleri 7.02.1948'de Uzunpınar adıyla birleştirilerek köy statüsüne kavuştu. SN
  Izgın bld - Elbistan - Maraş
1563, 1914 Kiep: İzgin
Byz TİB 2.277: Sgéni
Sünni Türk yerleşimi
■ 1108 yılında imparator I. Aleksios'un Haçlılara bıraktığı Sgéni hisarıdır. SN
  İğde bld - Elbistan - Maraş
1858: İğde
Sünni yerleşimi
■ © 29.01.1858 Maraş'a tabi Elbistan kazası kurasından İğde karyeli Ali'nin katilleri Karaatlı uşağı demekle bilinen Rişvan Kahya ve Hacı İsmail ile arkadaşlarının vereseyle muhakemeleri. deyar heyran
  Alkayaoğlu köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Alikahyaoğlu
Kürd (Kürne) yerleşimi
■ Elbistan'da Kürne aşiretine bağlı 3 köyden biridir. metonio
  Kışla köy - Elbistan - Maraş
■ Alevi ve Kürd nüfusa sahiptir. Malatya/Açadağ'dan göçmüşlerdir. Hamid
■ Sünni Türk yerleşimi. Alevi yerleşimi degildir. Avşar Türkmenlerinden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Kalaycık köy - Elbistan - Maraş
1563 T: Kalecik
■ Alevi Türk ve Sünni Türklerden olusan bir köydür. Yakinimizdaki Körücek köyü Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Kürd (Alxas) yerleşimi. http://www.semskiasireti.com/?Syf=18&Hbr=416426&/ALHAS-VEYA-ALXAS-AŞİRETİ Mar(d)astan
  Karahöyük köy - Elbistan - Maraş
Sünni yerleşimi
  Yapraklı köy - Elbistan - Maraş
1928 K: Burtu
1563 T: BurtuKebir
Sünni yerleşimi
  Uncular köy - Elbistan - Maraş
1928 K: Şuğul
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Beş mezradan oluşur. Kürneli aşiretine bağlıdırlar. Sünni ve Hanefi Mezhebine bağlıdırlar. 1910 yıllarında Akçadağ ilçesinin Küçük Kürne köyünden göçmüşlerdir. Nüfus 700 civarında olup toplam Hane sayısı 120 civarındadır. Hamid
■ Uncular köyü Elbistan'ın Sünni Türk çoğunluklu köylerinden biridir. Köyde önemli nüfusa sahip Kürt aileler de bulunmaktadır, bu Kürt aileler Kürne aşiretindendir. metonio
  Fakıoğlu köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Fakıoğlu
Sünni yerleşimi
  Balıkçıl köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Balıkca
Sünni yerleşimi
  Güvercinlik köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Güvercinlik
Sünni yerleşimi
  Kayageçit köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Palavar
Sünni Türk yerleşimi
  Karaelbistan bld - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Karaelbistan
Sünni yerleşimi
  Ağlıca köy - Elbistan - Maraş
1928 K: Ağlıca
Sünni Türk yerleşimi
  Hasankendi köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Hasanköy
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Sünni yerleşimi
■ Eski Alevi köyüdür, halkı Sünnileşmiştir. metonio
  Doğan bld - Elbistan - Maraş
1928 K: Evzaniye [ Tr Ozan üyüğü ]
1914 Kiep: OzanÜyük
1563 T: Ozanöyüğü
Sünni yerleşimi
  Köşkköy köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Köşkköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Alembey köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Elembey
Sünni yerleşimi
  Ovacık köy - Elbistan - Maraş
Eski adı: Sarsap
Alevi yerleşimi
  Güplüce köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Küplüce
Sünni yerleşimi
  Karamağara köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Karamağara
Sünni Türk yerleşimi
  Beyyurdu köy - Elbistan - Maraş
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 24.02.1951'de Keçemağara köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. SN
■ Beyyurdu mahallesi Alevi Kürtlerle, Sünni Türklerin yan yana yaşadığı köylerden biridir. 1938 Dersim İsyanından sonra Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Tapkin mahallenine yerleşen Zaza kökenli vatandaşlarımız daha sonra Elbistan'a göç ederler. Burda birçok Alevi mahallesi olmasına rağmen bir Sünni Türk mahallesi olan Beyyurdu'na yerleşirler. Mert Çakmak
  Elbistan ilçe - Elbistan - Maraş
1423 Selç: Eblistân
Arab Bibi: Ablustân
Byz: Ablasthênê (idari bölge)
■ Eski kent, bugünkü Karaelbistan köyüdür. 944'te Arabissos/Afşin kentinin Seyfüddevle tarafından tahrip edilmesini izleyen yıllarda yerleşim merkezi şimdiki yerine taşındı ve gelişti. SN
  Hacıhasanlı köy - Elbistan - Maraş
Eski adı: Hergin
Alevi yerleşimi
  Çatova köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Maraba
1563 T: Murabba
Sünni Türk yerleşimi
■ Ağrı ve Adıyaman kökenli bir kaç Kürt aile dışında köyün çoğunluğu Sünni Türktür. metonio
  Taşburun köy - Elbistan - Maraş
1928 K: Ketizmen
Sünni yerleşimi
  Akören köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Akören
1563 T: Ağviran
Sünni yerleşimi
  Evcihöyük köy - Elbistan - Maraş
Sünni Türk (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkının önemli bir kısmı Nurhak ilçe merkezinden gelen Sünni Türklerdir. metonio
  Küçükyapalak köy - Elbistan - Maraş
Kr: Yalax
1928 K: Küçükyapalak
Alevi yerleşimi
  Keçemağara köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Keçimağara
■ Sünni Türk ve Kürtlerden oluşmaktadır. Türkler Çoğunluktur. Mert Çakmak
  Eldelek köy - Elbistan - Maraş
1928 K: Eldelek
1914 Kiep: Eydelik [ Tr iğdelik? ]
Sünni yerleşimi
  Çiçek köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Çiçek
Sünni yerleşimi
  Gökçek köy - Elbistan - Maraş
1563 T: Gökçeviran
Sünni yerleşimi
  Gümüşdöven köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Zerdekeş [ Kürd "altın çeken" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürd: Zerdekêş "Safran yada tahıl çekimi/ istifi/ harmanı". Elbistan ovasında kurulu bu yer eskilerden beri tahıl üretimine elverişli... yalcin
  Akarca köy - Elbistan - Maraş
1928 K: Akarca
Kürd (Kürne) yerleşimi
  Büyükyapalak bld - Elbistan - Maraş
1928 K: Büyükyapalak
1827: Yapalak
Sünni yerleşimi
■ © 23.05.1827 Elbistan, Darende ve Gerun kazalarında ika-i cinayat eden Yapalaklıoğulları namiyle maruf şaki ile avenesinden ellisinin başları kesildiği gibi, amca-zadesi Asefin de tahassun eylediği Yapalak köyünde Horman kalesinde bilmuharebe yaralı olarak ele geçirilip, yirmi dokuz avenesile idam edildikleri hakkında... deyar heyran
  Horhor köy - Elbistan - Maraş
1951 RG: Horhor
Eski adı: Çevirme
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 24.02.1951'de Keçemağara köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. Bir dönem Çevirme adı verildi. SN
  Özcanlı köy - Elbistan - Maraş
1946 MYK: Karaçar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Kürt ve Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Çıtlık köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Çıtlık
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Ambarcık mah Söğüt - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Ambarcık
  Geçitköy mah Söğüt - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Geçit
  Söğütlü bld - Elbistan - Maraş
Sünni yerleşimi
  Akbayır bld - Elbistan - Maraş
1946 MYK: Büyüktil
1928 K: Til [ Ar/Süry tell "höyük, tepe" ]
1563 T: TilKebir
Sünni Türk yerleşimi
  Demircilik bld - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Demircilik
Alevi (Türkmen) (Salmanlı) yerleşimi
■ Alevi Salmanlı Avşarlarından oluşmaktadır. Mert Çakmak
  İncecik köy - Elbistan - Maraş
Sünni yerleşimi
  Gündere köy - Elbistan - Maraş
1928 K: Evliya
Sünni yerleşimi
  Türkören köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Gâvurören
Kürd (Karahasanlı) yerleşimi
  Aksakal köy - Elbistan (Gücük bucağı) - Maraş
h2000: Kösolar
1914 Kiep: Köseli
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Halen Kürtçe Kosan (`köseler`) adı kullanılır. SN
  Yalıntaş köy - Elbistan - Maraş
1928 K: Aktil
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürd (Alxas) yerleşimi. http://www.semskiasireti.com/?Syf=18&Hbr=416426&/ALHAS-VEYA-ALXAS-AŞİRETİ Mar(d)astan
  Bakış bld - Elbistan (Gücük bucağı) - Maraş
1928 K: Malab
1914 Kiep: Malep
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Beştepe köy - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Beştepe
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
  Kavaktepe köy - Elbistan - Maraş
Eski adı: Genolar
Kürd yerleşimi
  İkizpınar köy - Elbistan - Maraş
1928 K: Çopur
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Sünni Kürt yerleşimi. Mert Çakmak
■ Köy halkı Atmalı değil Karahasanlı'dır. metonio
  Sünnetköy x - Elbistan (Gücük bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Dedeköy?
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Halen terk edilmiş ve haraptır. SN
  Tepebaşı x - Elbistan (Gücük bucağı) - Maraş
1928 K: Kastal [ Yun kástellos? "kale" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürd (Alxas) yerleşimi. http://www.semskiasireti.com/?Syf=18&Hbr=416426&/ALHAS-VEYA-ALXAS-AŞİRETİ Mar(d)astan
  Gücük köy - Elbistan (Gücük bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Dedeköy [ Tr Hüyücük "küçük höyük" ]
  Höyücek mah Bakış - Elbistan (Gücük bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Hüyücek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kangal köy - Elbistan - Maraş
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Karahasanlı'dır. metonio
  Toprakhisar köy - Elbistan (Gücük bucağı) - Maraş
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Bu civarda aşağı yukarı 20 köy Alxasan Aşiretini oluşturur. Alxasan aşireti Atmiyan/Atmali aşiretin bir koludur. yalcin
  Sevdili köy - Elbistan (Gücük bucağı) - Maraş
Kr: Sêvdêlî [ Kürd " elmadalı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürd (Alxas) yerleşimi. http://www.semskiasireti.com/?Syf=18&Hbr=416426&/ALHAS-VEYA-ALXAS-AŞİRETİ Mar(d)astan
■ Alxas/Alhas aşireti Kürt ve Alevi olup, Sadece Kürtçenin kurmanci lehcesini kullanırlar. şükrü yıldız
  Kantarma köy - Elbistan (Gücük bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Kantarma
■ Alewi-Kürt dede aşireti ocağı Sinemilli merkezi. Rivayet odur ki 700 yy önce Harput'ta bulunan bir gümüş madeni yakınlarında bir topluluk yaşamaktaydı. Bu topluluğun üyesi olan hamile bir kadın diri diri toprağa gömüldü. Kadın, mezarda (Kürtçede mezar: Sin) çocuğu doğurdu ve emzirmeye başladı. Sonunda bir yolcu, çocuğun ağlamasını duyup mezarı açmaları için köylüleri topladı. Kurtarılan çocuk büyüdü ve yalcin
  Günaltı köy - Elbistan (Gücük bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Kesdikli [ Kürd Kêsdikan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karahasanuşağı köy - Elbistan (Gücük bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Hasanuşağı
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ © 21.10.1846 Maraş'a bağlı Elbistan kazasında Atmalu Aşireti'nden Kara Hasan oğlu İshak ile Kuldur Aşireti'nin sabık Boybeyi Osman'ın, yolculara ve halka zarar verdiklerinden... deyar heyran
  Armutalan köy - Elbistan - Maraş
1928 K: Çöplü [ Tr Çöplü Avşar "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
  Gözecik mah Sevdili - Elbistan (Gücük bucağı) - Maraş
Kr: Çerkezan [ Kürd "aş." ]
1928 K: Çerkezuşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti Çerkezan'lar 100 senedir Malatya/Akçadağ'a bağlı Bekiran/Bekiruşağı köyünden ayrılıp yerleşmişlerdir buraya. Çerkezan köyü/mezrası sakinleri bilinen Çerkez halkı ile alakası olmayıp, Çerkezan ismi sadece 'Çerkez' şahıs isminden türemiştir. yalcin
  Atmalıkaşanlı köy - Elbistan (Gücük bucağı) - Maraş
1946 MYK: Atmalıkaşanlısı [ Kürd kaşan "aş." ]
1914 Kiep: Kaşanlı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km