haritada ara :   km  
Elbistan'da 100 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağlıca mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖: Ağlıca
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 29'' D, 37° 8' 58'' K
Akarca mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖: Akarca
Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 59'' D, 37° 16' 27'' K
Akbayır mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖: Til [ Arapça/Süryanice tell "höyük, tepe" ]
1563t 📖: By. Til
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 38'' D, 37° 19' 45'' K
Akkaya mahalle (Uncular bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 25'' D, 37° 6' 6'' K
Akören mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Akören
1563t 📖: Ağviran
Sünni Türk yerleşimi
■ 1563 yılı Osmanlı kayıtlarında Agviran adıyla kayıtlıdır. Halkı Dulkadiroğullarına tabi olmuş olan Bayat boyuna mensup Sünni Türkmenler'dir. Faik Erat
■ Koord: 38° 14' 41'' D, 37° 12' 28'' K
Aksakal mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
hl 📖: Kösolar
1914hk 📖: Köseli
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Kürtçe Kosan (`köseler`) adı kullanılır. SN
■ Koord: 38° 19' 11'' D, 37° 25' 1'' K
Alembey mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Elembey
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 14'' D, 37° 9' 50'' K
Alimpınar mahalle (Kalaycık bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 50'' D, 37° 5' 12'' K
Alkayaoğlu mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Alikahyaoğlu
Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
■ Elbistan'da Kürne aşiretine bağlı 3 köyden biridir. Kürtçe konuşulmamaktadır. Halkın aslen Malatya ve Sivas'tan göçtüğü rivayet edilir. metonio
■ Koord: 38° 32' 2'' D, 37° 5' 21'' K
Ambarcık mahalle (Söğütlü bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Ambarcık
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 4'' D, 37° 17' 34'' K
Armutalan mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖: Çöplü [ Türkçe Çöplü Avşar "aş." ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Karahasanlı) yerleşimi
■ Elbistan'ın Karahasanuşağı köyünden göç etmiş Rişvan Kürtlerinin Atmî (Atmalı) aşiretine mensup aileler de var.
■ Kürt-Sünni- Türk-Sünni karışık yerleşim. Büyük kısmı Kürt-Sünni Karahasanuşaklıdır (Atman aşireti) ayrıca köyde Akçadağ Demirciler'den gelen Türk-Sünni aileler de vardır. Abdulvahap
■ Koord: 38° 7' 58'' D, 37° 40' 35'' K
Armutsuyu mahalle (Uncular bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Armutsuyu
Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
■ Akçadağ Kürneden gelmişlerdir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 26' 56'' D, 37° 8' 3'' K
Aşılık mahalle (Hacıhasanlı bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Halkı Köşk köyünden gelmiştir. C.G.
■ Koord: 38° 23' 36'' D, 37° 10' 54'' K
Atmalıkaşanlı mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1946 📖: Atmalıkaşanlısı [ Kürtçe kaşan "aş." ]
1916h 📖: Kaşanlı
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 24'' D, 37° 40' 20'' K
Bakış mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖: Malab
1914hk 📖: Malep
■ Elbistan'ın vaktiyle en büyük Kürt Alevi köyü idi. SN
■ Kurmanci konuşurlar. Sinemilli aşiretinin Şemsikan koluna mensup olup Kürt aşiret konfederasyonu olan Milanların bir şubesidirler. Sinemilliler Urfa başta olmak üzere doğu, güneydoğu, Irak ve Suriye'de mevcut bulunan Milli aşiretinin koludurlar. Milliler Alevi, Sünnî ve Ezididirler. Elazığ Adıyaman üzerinden bugünki yerleşim yerine 250 sene önce geldikleri rivayet edilir. Köyde Parçikan, Burikan ve Çakalan aşiretinden Sünnî kökenli aileler de bulunur. Bugün itibariyle Alevileşmişler. Mamo
■ Koord: 38° 8' 9'' D, 37° 23' 21'' K
Balıkçıl mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Balıkca
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 45'' D, 37° 7' 29'' K
Beştepe mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1917h 📖: Beştepe
Eski adı: Hartak
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 8'' D, 37° 25' 41'' K
Beyyurdu mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Beyyurdu
■ 24.02.1951’de Keçemağara köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. SN
■ Beyyurdu mahallesi Alevi Kürtlerle, Sünni Türklerin yan yana yaşadığı köylerden biridir. 1938 Dersim İsyanından sonra Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Tapkin mahallenine yerleşen Zaza kökenli vatandaşlarımız daha sonra Elbistan'a göç ederler. Burda birçok Alevi mahallesi olmasına rağmen bir Sünni Türk mahallesi olan Beyyurdu'na yerleşirler. Mert Çakmak
■ Alevi-Kürt ve Sünni-Türk yerleşimi. Aleviler Tapkinli olup Akçadağ Tapkin köyünden gelmedir. Sünniler Kozanoğulları (Adana Kozandan gelme), Azizler (Akçadağ Penitten gelme)ve Memişlerdir (Palavar'dan gelme). Abdulvahap
■ Koord: 38° 31' 4'' D, 37° 10' 44'' K
Büyükköy mezra (Sevdelli bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
K 📖: Dîgir/Diyegir [ Kürtçe ]
1916h 📖: Büyükköy
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Alhas aşiretinin ilk yurdu olarak kabul edilir. SN
■ Koord: 38° 14' 32'' D, 37° 37' 27'' K
Büyükyapalak mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1827z 📖: Yapalak
1563t 📖: Yapalak Kebir [ Türkçe yapalak "çıplak (aş.)" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Belki Tr `çıplak` anlamına gelen Yapalak Uşakları Osmanlı kayıtlarında 'Türkmen taifesi' olarak adlandırılır. Çorum, Amasya ve Tokat'ta Yapalak adını taşıyan köyler bugün 'Kürt' olarak tanımlanırken bu yer halkı kendini Sünni Türkmen olarak ifade eder. SN
■ © 23.05.1827 Elbistan, Darende ve Gerun kazalarında ika-i cinayat eden Yapalaklıoğulları namiyle maruf şaki ile avenesinden ellisinin başları kesildiği gibi, amca-zadesi Asefin de tahassun eylediği Yapalak köyünde Horman kalesinde bilmuharebe yaralı olarak ele geçirilip, yirmi dokuz avenesile idam edildikleri hakkında... deyar heyran
■ 1563 yılı Osmanlı kayıtlarında adı Yapalak-ı Kebir olarak görülmektedir. Halkının Bozok vilayeti yani günümüzdeki Yozgat, Eyalet-i Rum yani günümüzdeki Sivas-Tokat-Amasya kentleri ile Karaman Beylerbeyliğine bağlı Kırşehr-i ve Aksaray vilayetlerinden geldiği yazılıdır. Osmanlı kaynaklarında Yapalakoğullarının Türkmen Taifelerinden olduğu yazmaktadır. Faik Erat
■ Koord: 38° 19' 30'' D, 37° 16' 31'' K
Çalış mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1960 📖: Dağdere
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün eski yerleşim yeri olan Malatça şimdi ayrı mezradır. SN
■ Köy halkı Avşar boyuna mensup Sünni Türkmenler'dir. Avşar Türkmenleri Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde Çalış adında birçok yerleşim yeri kurmuştur. Faik Erat
■ Koord: 38° 7' 18'' D, 37° 1' 53'' K
Çatova mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Maraba
1563t 📖: Murabba
Sünni Türk yerleşimi
■ Ağrı ve Adıyaman kökenli bir kaç Kürt aile dışında köyün çoğunluğu Sünni Türktür. metonio
■ Koord: 38° 15' 52'' D, 37° 12' 17'' K
Çıtlık mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Çıtlık
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 13' 57'' D, 37° 16' 14'' K
Çiçek mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Çiçek
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 57'' D, 37° 14' 53'' K
Dağdere mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
E1902 1914hk 📖 📖: Malatça
■ Koord: 38° 6' 24'' D, 37° 1' 32'' K
Demircilik mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Demircilik
Alevi-Türk (Salmanlı) yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 17'' D, 37° 19' 59'' K
Dervişçimli mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖: Dervişçiğli
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 5'' D, 37° 36' 10'' K
Doğan mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖: Evzaniye [ Türkçe Ozan üyüğü ]
1914hk 📖: Ozanüyük
1563t 📖: Ozanöyüğü
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 9'' D, 37° 9' 12'' K
Domolar mahalle (İkizpınar bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
1977rh 📖: Domuklar?
■ Koord: 38° 16' 54'' D, 37° 27' 51'' K
Elbistan ilçe - Elbistan - Kahramanmaraş
1282 📖: Ablustûn/Ablustîn
E1136 📖: Aplasta
Y1108 📖: Ablastha/Plasta
Y903: Lykandós (idari bölge)
■ Porphyrogenetos’a göre (De Adm. Imp.) Bizans-Arap savaşlarında boşalan bölgeye 903 yılı dolayında Ermeni Mleh (Yun. Melias) maiyetiyle yerleşerek Lykandos uç beyliğini kurdu. Plasta veya Ablastha kalesi 10. yy ortasına doğru önem kazandı. 1108’de Bizans’ın Antakya Haçlı Kontluğu’na bağışladığı kaleler arasında anılır; 1114’te bir depremde tamamen yıkıldığı kaydedilir. SN
■ Koord: 38° 12' 6'' D, 37° 11' 34'' K
Eldelek mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖: Eldelek [ "aş." ]
Türkmen (Eldelekli) yerleşimi
■ Halep/Rakka kökenli bir Türkmen cemaatinin adıdır. SN
■ Koord: 38° 15' 38'' D, 37° 14' 15'' K
Elmalı mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Elmalı
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köyde Malatya'dan göç etmiş Kürne aşiretine mensup Kürt-Alevi aileler, Yozgat'tan göç etmiş Rişvan aşiretine mensup Sünni-Kürt aileler ve Türk asıllı aileler var.
■ Koord: 38° 28' 0'' D, 37° 4' 0'' K
Evcihöyük mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Evcihöyük
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt-Sünni yerleşimi. Yaklaşık 1947-52 yıllarında Akçadağ Kürne'den gelerek Küçük Yapalaklı Türk-Alevilerden köyü satın almışlardır. İki mahallesi vardır. Biri Kürne'den gelme, diğeri Darende Bagıl'dan gelmedir. Her ikisi de Kürt-Sünnidir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 20' 41'' D, 37° 12' 37'' K
Fakıoğlu mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Fakıoğlu
Sünni Türk yerleşimi
■ Türk örf ve adetleri yaşanır. Kızılenek adlı bir mezrası vardır. Burada ziyaret denilen bir kale vardır. Köyün yaşayanlarının bir kısmı malatyadan bir kısmı da Afşin Büyüktatlar’dan gelerek yerleşmişlerdir. Kızılenek mezrasına ilk yerleşenler Tatlı Ali , İbo Koca ve Kör Memet`tir. Remzi
■ Kızıleynek mezrasında Malatya'nın Akçadağ ilçesinden göç etmiş Kürne aşiretine mensup Kürt asıllı aileler de var.
■ Koord: 38° 29' 53'' D, 37° 7' 24'' K
Geçitköy mahalle (Söğütlü bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Geçit
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 22'' D, 37° 17' 25'' K
Gökçek mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t 📖: Gökçeviran
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 58'' D, 37° 15' 14'' K
Gözecik mahalle (Sevdili bağ) - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖: Çerkezan [ Kürtçe "aş." ]
1928 📖: Çerkezuşağı
■ Köy halkı Alevi Kürttür. Çerkes ulusu ile bilinen bir alakaları yoktur. SN
■ Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti Çerkezan'lar 100 senedir Malatya/Akçadağ'a bağlı Bekiran/Bekiruşağı köyünden ayrılıp yerleşmişlerdir buraya. Çerkezan köyü/mezrası sakinleri bilinen Çerkez halkı ile alakası olmayıp, Çerkezan ismi sadece 'Çerkez' şahıs isminden türemiştir. yalcin
■ Koord: 38° 11' 43'' D, 37° 28' 49'' K
Gücük mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Dedeköy
1917h 📖: Gücük [ Türkçe höyücük? ]
■ Eski haritalarda Gücük, Yukarı Gücük ve Diğer Gücük olmak üzere üç mahalledir. SN
■ Koord: 38° 11' 9'' D, 37° 28' 22'' K
Gümüşdöven mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Zerdekeş [ Kürtçe "altın çeken" ]
■ Kürd: Zerdekêş "Safran yada tahıl çekimi/ istifi/ harmanı". Elbistan ovasında kurulu bu yer eskilerden beri tahıl üretimine elverişli... yalcin
■ Koord: 38° 5' 45'' D, 37° 15' 30'' K
Günaltı mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Kesdikli [ Kürtçe Kêsdikan "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 13' 0'' D, 37° 36' 4'' K
Gündere mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖: Evliya
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 2'' D, 37° 21' 26'' K
Güplüce mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Küplüce
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 58'' D, 37° 10' 24'' K
Güvercinlik mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Güvercinlik
1563t 📖: Kç. Göğercinlik
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 36'' D, 37° 7' 47'' K
Hacıhasanlı mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
Eski adı: Hergin
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyde Malatya'nın Akçadağ ilçesinden göç etmiş Kurecîkan aşiretine mensup Kürt-Alevileri ve Elbistan'ın Küçük Yapalak köyünden göç etmiş Türk-Alevileri var.
■ Koord: 38° 22' 39'' D, 37° 12' 11'' K
Hasanalili mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Hasanali
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 15'' D, 37° 38' 53'' K
Hasankendi mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Hasanköy
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Sünni yerleşimi
■ Eski Alevi köyüdür, halkı Sünnileşmiştir. metonio
■ Koord: 38° 14' 8'' D, 37° 9' 11'' K
Horhor mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1968 📖: Çevirme
1918h 📖: Horhor [ Ermenice xorhor "derinkuyu" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 24.02.1951’de Keçemağara köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. Bir dönem Çevirme adı verildi. SN
■ Köy halkı Malatya'dan göç etmiş Rişvan Kürtlerinin Atmî (Atmalı) ve Kurecîkan aşiretlerine mensup.
■ Koord: 38° 33' 7'' D, 37° 17' 2'' K
Höplek mahalle (Uncular bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Höplek
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Halkı Akçadağ Taşevler (Amokan) köyünden gelmiştir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 26' 16'' D, 37° 9' 19'' K
Höyücek mahalle (Bakış bağ) - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1977rh 📖: Meryemuşağı
1914hk 📖: Hüyücek
■ Koord: 38° 8' 31'' D, 37° 25' 17'' K
Izgın mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t 📖: İzgin
Y1108 📖: Sgéni
Sünni Türk yerleşimi
■ 1108 yılında imp. I. Aleksios’un Haçlılara bıraktığı Sgéni hisarıdır. SN
■ Koord: 38° 14' 23'' D, 37° 5' 35'' K
İğde mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1858z 📖: İğde
Sünni Türk yerleşimi
■ © 29.01.1858 Maraş'a tabi Elbistan kazası kurasından İğde karyeli Ali'nin katilleri Karaatlı uşağı demekle bilinen Rişvan Kahya ve Hacı İsmail ile arkadaşlarının vereseyle muhakemeleri. deyar heyran
■ Koord: 38° 9' 26'' D, 37° 5' 38'' K
İkizpınar mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖: Çopur
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 22'' D, 37° 26' 39'' K
İncecik mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: İncecik
■ Sünni Türk / Alevi-Kürt yerleşimi. Büyük çoğunluğu Sünni Türk'tür. Ancak az sayıda Kürt-Alevi de vardır. Bu köyde eskiden daha fazla Kürt-Alevi aile yaşamaktaydı. Kürt Aleviler Alxas ve Kürecikan aşiretindendir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 21' 59'' D, 37° 20' 31'' K
Kalaycık mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t 📖: Kalecik
■ Alevi Türk ve Sünni Türklerden olusan bir köydür. Yakinimizdaki Körücek köyü Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Alevi Kürt ve Sünni Türk karışıktır. Aleviler Sİnemilli ve Gini aşiretindendir. Abdulvahap
■ Aleviler sonradan gelmiş olup bir kısmı Sarız/Kırkısrak, bir kısmı Gücük/Kantarma bölgesinden gelmiştir. C.G.
■ Koord: 38° 23' 47'' D, 37° 6' 18'' K
Kalealtı mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Kızlarkalesi
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 44'' D, 37° 4' 5'' K
Kangal mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Yusufundamı
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Köy halkı Rişvan Kürtlerinin Atmî (Atmalı) aşiretine mensup. Karahasanlılar (Qeresanon / Hesenkon) Atmî aşiretinin bir koludurlar.
■ Koord: 38° 13' 15'' D, 37° 30' 21'' K
Kantarma mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Kantarma
■ Özellikle Maraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde egemen bir konuma sahip olan Kürt dilli Alevi Sinemilli aşiretinin dede sülalesi bu köylüdür. SN
■ Alewi-Kürt dede aşireti ocağı Sinemilli merkezi. Rivayet odur ki 700 yy önce Harput'ta bulunan bir gümüş madeni yakınlarında bir topluluk yaşamaktaydı. Bu topluluğun üyesi olan hamile bir kadın diri diri toprağa gömüldü. Kadın, mezarda (Kürtçede mezar: Sin) çocuğu doğurdu ve emzirmeye başladı. Sonunda bir yolcu, çocuğun ağlamasını duyup mezarı açmaları için köylüleri topladı. Kurtarılan çocuk büyüdü ve yalcin
■ Sinemilli aşiretler konfederasyonunun merkezidir. Dört büyük kola ayrılır, bu kollardan üçü Kürt biri Türktür. Dil olarak İran Kürtçesine çok yakın bir dil konuşulur. Ayrıca Türk olan kollar da çift dillidir ve kendilerini kimlik açısından ağırlıkla Alevi olarak tanıtırlar. Sinemilli aşiretinin Türkiye genelinde bulunduğu yerleşimler ve köy-mahalle sayıları; Ceyhan (1), Çağlayancerit (4), Doğanşehir (1), Dulkadiroğlu (6), Ekinözü (6), Elbistan (9), Gürün (2) Hekimhan (3), Nurhak (2), Pazarcık (14) ve Sarız (2). metonio
■ Konuşulan kürtçe gramer olarak tamamen kurmancidir. Kurmançtırlar. Millili sinanın soyundan geldikleri ya da sinane milliye intisap ettikleri için sinemilli denir. Milliler milan aşiret konfedarasyonunun üyesi idiler. Inanç olara alevîlik sünnilik ezidilik vardır. Mamo
■ Koord: 38° 12' 8'' D, 37° 34' 35'' K
Karaelbistan mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Karaelbistan
■ Bizans ve Arap kaynaklarında 10. yy’dan itibaren anılan eski Elbistan hisarı buradadır. Şimdiki Karaelbistan mahallesi, eski Elbistan höyüğü yakınında yeni tarihte kuruldu. SN
■ Koord: 38° 12' 46'' D, 37° 8' 48'' K
Karahasanuşağı mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Karahasanuşağı [ Türkçe "aş." ]
1914hk 📖: Hasanuşağı
1846z 📖: Karahasanoğlu (aş.)
Kürt-Sünni (Karahasanlı) yerleşimi
■ Karahasanlar, Türkmen ve Kürt unsurları barındıran ve Alevi geçmişe sahip olan Atmalı/Atman federasyonuna bağlı aşirettir. SN
■ © 21.10.1846 Maraş'a bağlı Elbistan kazasında Atmalu Aşireti'nden Kara Hasan oğlu İshak ile Kuldur Aşireti'nin sabık Boybeyi Osman'ın, yolculara ve halka zarar verdiklerinden... deyar heyran
■ Köyde Kürne aşiretine mensup aileler de var.
■ Kurmanci konuşurlar. Kürtçeleri sinemilli alxas ve atmi kürtçesi ile aynıdır. Asıllarının alevi olduğuna dair rivayetler mevcut olmakla beraber sadece iddia boyutundadır. Dersimdeki karsan aşireti ile karasan arasında bir bağ var mı yoksa ses benzerliği mi? Resmi kayıtlarda isimlerinin ne geçtiği bir yana kendilerini karasan diye ifade ederler. Bölge kürtleri de böyle telaffuz eder. Karahasan değil karasan. Kendilerini aslen urfaya bağlayan anlatıları mevcut olmakla beraber tarihsel olarak rişvan atmi konfedarasyonun bir üyesidirler. Mamo
■ Kürt-Sünni Atman yerleşimi. Karahasanlılar Atman aşiretine bağlıdırlar. Karahasanlıların Elbistan'da Karahasanuşağı, Kavaktepe, Kangal, İkizpınar, Türkören, Armutalan olmak üzere 6 köyü vardır. Aslen Alevidirler. Sünnileşmeleri 1800'lerin sonunda başlamış ve 1950'lere kadar devam etmiştir. Köyde hala Ocak bulunmaktadır yakın dönemde Sünnileşmişlerdir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 9' 35'' D, 37° 36' 31'' K
Karahöyük mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Karahöyük
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 37'' D, 37° 6' 50'' K
Karamağara mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Karamağara
■ Kısmen Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
■ Köy halkı Malatya'nın Akçadağ ilçesinden göç etmiş Kürne aşiretine mensup.
■ Kürt-Sünni yerleşimi. Halkı Akçadağ'ın Çirliyan(Kirliuşağı), Amokan (Taşevler) ve Kasıman (Kasımuşağı) köylerinden gelmiştir. Cumhuriyet döneminde nüfus olarak küçük bir köy iken zamanla bu bölgede merkezi konumda bulunmasından dolayı en büyük köylerden biri haline gelmiştir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 28' 28'' D, 37° 10' 36'' K
Kavaktepe mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
Eski adı: Genolar
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 56'' D, 37° 26' 27'' K
Kayageçit mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Palavar
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 24'' D, 37° 8' 9'' K
Keçemağara mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Keçimağara
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt-Sünni yerleşimi. Büyük bir çoğunluğu Kürt-Sünni'dir. Halkı Akçadağ'ın Kirliuşağı köyünden 1910-14 tarihlerinde gelmiştir. Kirliuşağı kabilesinden önce bu köyde Sivas Kangal'dan gelen Alevi-Türk Dışlıklı kabilesi yaşamaktaydı. Kirliuşaklılar geldikten sonra köyde yaşayan Alevi (Dışlıklılar) ve Sünni Türkler (Azizler) köyden ayrılmışlardır. Köyde yalnızca bir kabile (Beşirler) Türk-Sünnidir. Çoğunluk Kirliuşaklı Kürt-Sünnilerdir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 30' 43'' D, 37° 13' 44'' K
Kışla mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Kışla
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Ankara'nın Haymana ilçesinden göç etmiş Rişvan Kürtlerinden. Drêjan aşiretine mensup aile de var.
■ Koord: 38° 21' 11'' D, 37° 6' 12'' K
Kökez mezra (Gökçek bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 12'' D, 37° 16' 25'' K
Köpekören mezra (Keçemağara bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Köpekören [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köpekören ya da köyde bilinen adıyla Köpören Kürt-Sünni yerleşimidir, Beyyurdu köyünün mezrasıdır. Halkı Akçadağ Kolköy, Şemsik ve Çınar köylerinden gelmiştir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 29' 52'' D, 37° 11' 16'' K
Körpınar mahalle (Uncular bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 9'' D, 37° 7' 8'' K
Körücek mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Körücek
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 39'' D, 37° 3' 44'' K
Köseyahya mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Köseağa
■ Koord: 38° 12' 3'' D, 37° 25' 55'' K
Köşkköy mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Köşkköy
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 57'' D, 37° 9' 12'' K
Kuyucak mahalle (Hacıhasanlı bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
■ Halkı Akçadağ Kürecik bölgesinden gelmiştir. C.G.
■ Koord: 38° 21' 57'' D, 37° 10' 37'' K
Küçükkışla mahalle (Kışla bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
■ Koord: 38° 19' 28'' D, 37° 7' 43'' K
Küçükyapalak mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t 1928 📖 📖: Yapalak sağir
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen Alevi'dir. Fakat yakındaki Büyükyapalak Kasabası halkı kendini Sünni-Hanefi mezhebinden kabul eder. Malatya'nın Arapgir ilçesindeki Alevi Ocağına bağlı olan baba ve dedelerinin bu köy ve çevredeki diğer Alevi köylerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda Türkiye'nin en eski cemevi de yine Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunuyor. Faik Erat
■ Koord: 38° 17' 13'' D, 37° 13' 33'' K
Ovacık mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
Eski adı: Sarsap
Alevi-Türk yerleşimi
■ Türk-Alevi ve Kürt-Sünni yerleşimi. Ovacığa bağlı Ferhatpınarı köyünde Adıyaman ve Malatya'dan göç etmiş Rişvan Kürtlerine bağlı Molikanlılar, Drêjanlılar ve Kürneliler var.
■ Köyün tamamı Türk-Alevidir. Köyün Erikli, Üç Kilise ve Ferhatpınarı mezraları vardır. Bu mezralardan Erikli ve Üçkilise de tümüyle Türk-Alevidir. Yalnızca Ferhatpınarı mezrasının çoğunluğu Kürt-Sünnidir. Ancak bu mezrada da Türk-Aleviler de vardır. Abdulvahap
■ Koord: 38° 24' 19'' D, 37° 9' 53'' K
Özbek mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Özbek
■ Koord: 38° 12' 39'' D, 37° 27' 7'' K
Özcanlı mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1946 📖: Karaçar
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 35'' D, 37° 17' 14'' K
Sarıyatak mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Sarıyatak
■ Köy halkı Malatya'nın Akçadağ ilçesinden göç etmiş Kurecîkan aşiretine mensup.
■ Koord: 38° 27' 8'' D, 37° 13' 57'' K
Sevdili mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖: Sevdîli
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Alxas/Alhas aşireti Kürt ve Alevi olup, Sadece Kürtçenin kurmanci lehcesini kullanırlar. şükrü yıldız
■ Koord: 38° 15' 23'' D, 37° 33' 55'' K
Soğucak mahalle (Bakış bağ) - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Kürd Soğucak
■ Koord: 38° 8' 18'' D, 37° 25' 18'' K
Söğütlü mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
Sünni Türk yerleşimi
■ Alxas aşiretine mensup Kürt asıllı aileler de var.
■ Koord: 38° 13' 41'' D, 37° 17' 46'' K
Sünnetköy ölü yerleşim - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖: Sünnet
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
■ Koord: 38° 8' 8'' D, 37° 27' 39'' K
Tapkıran mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖: Tapkıranlı
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Köy halkı Canbeg aşiretinin Tawkirar koluna mensup.
■ Koord: 38° 9' 3'' D, 37° 38' 54'' K
Tapkırankale mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖: Kale
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Köy halkı Canbeg aşiretinin Tawkirar koluna mensup.
■ Koord: 38° 7' 36'' D, 37° 38' 29'' K
Taşburun mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖: Ketizmen
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 38'' D, 37° 12' 17'' K
Tekepınar mahalle (Kalaycık bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Tekepınarı
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 30'' D, 37° 6' 53'' K
Tepebaşı ölü yerleşim - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖: Kastal [ Yunanca kástellos? "kale" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Sinemilî) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Eski Tepebaşı köyü terk edilmiş ve Afetevleri mahallesine taşınmıştır. SN
■ Koord: 38° 9' 10'' D, 37° 28' 12'' K
Tepebaşı mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
Eski adı: Afetevleri
■ Koord: 38° 10' 9'' D, 37° 27' 44'' K
Tilkitepe mezra - Elbistan - Kahramanmaraş
K 📖: Qaman [ Kürtçe ]
1916h 📖: Dam
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 27'' D, 37° 34' 0'' K
Topallı mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Topallı
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Deretopallı ve Yazıtopallı olmak üzere iki mahalledir. SN
■ Koord: 38° 16' 47'' D, 37° 36' 49'' K
Toprakhisar mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖: Toprakhisar
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Bu civarda aşağı yukarı 20 köy Alxasan Aşiretini oluşturur. Alxasan aşireti Atmiyan/Atmali aşiretin bir koludur. yalcin
■ Köy halkı Alxas ve Kurecîkan aşiretlerine mensup.
■ Koord: 38° 17' 54'' D, 37° 33' 28'' K
Türkören mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Gâvurören
Kürt-Sünni (Karahasanlı) yerleşimi
■ Köy halkı Rişvan Kürtlerinin Atmî (Atmalı) aşiretine mensup. Karahasanlılar (Qeresanon / Hesenkon) Atmî aşiretinin bir koludurlar.
■ Koord: 38° 16' 21'' D, 37° 22' 31'' K
Uncular mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖: Şuğul
■ Kısmen Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
■ Beş mezradan oluşur. Kürneli aşiretine bağlıdırlar. Sünni ve Hanefi Mezhebine bağlıdırlar. 1910 yıllarında Akçadağ ilçesinin Küçük Kürne köyünden göçmüşlerdir. Nüfus 700 civarında olup toplam Hane sayısı 120 civarındadır. Hamid
■ Uncular köyü Elbistan'ın Sünni Türk çoğunluklu köylerinden biridir. Köyde önemli nüfusa sahip Kürt aileler de bulunmaktadır, bu Kürt aileler Kürne aşiretindendir. metonio
■ Köyde yaşayan ailelerin çoğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinden göç etmiş Kürne aşiretine mensup Kürtlerdir.
■ Kürt-Sünni yerleşimi. Uncular köyünün 5 mezrası vardır. Tamamına yakını Kürt-Sünnidir. Yalnızca Şuğul mezrasında Büyük Yapalak'tan gelen bir Türk-Sünni aile vardır. Höplek mezrası Akçadağ Taşevler-Amokan köyünden gelmiştir. Diğerlerinin tamamı Akçadağ Kürne aşiretindendir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 27' 27'' D, 37° 6' 51'' K
Uzunpınar mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Uzunpınar
■ Elmalı köyüne bağlı Uzunpınar ve Sarıçiçek mahalleleri 7.02.1948’de Uzunpınar adıyla birleştirilerek köy statüsüne kavuştu. SN
■ Koord: 38° 30' 21'' D, 37° 5' 10'' K
Yalak mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖: Yalak
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 31'' D, 37° 30' 3'' K
Yalıntaş mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t 1928 📖 📖: Aktil
■ Şıx Hatayi, Ademi, Perişan Derviş gibi ozanlarıyla ünlü Alevi köyüdür. SN
■ Karye-i Aktil tâbi'-i mezbûr cemaat-i Kadıncıklu ve Koçlu ve gayriler ziraat ider. (1563 Maraş Tahrir Defteri) Kadıncıklu ve Koçlu Cemaati Varsak boyundandır. Maraşî
■ Koord: 38° 21' 58'' D, 37° 25' 12'' K
Yapılı mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kürt-Alevi yerleşimi. Köyde Zaza yoktur. Köy halkı Sinemilli, Alxas, Kürecik aşiretleri ve Kangal Çetinkaya'dan gelmek üzere 4 farklı kabiledir. Köyde Kürne aşiretinden kimse yoktur ve Sünni yoktur. Abdulvahap
■ Koord: 38° 31' 37'' D, 37° 12' 34'' K
Yapılıpınar mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖: Bîragenî [ Kürtçe "kokar kuyu" ]
1918h 📖: Kokmuşkuyu
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 45'' D, 37° 31' 57'' K
Yapraklı mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖: Burtu
1563t 📖: By. Burtu
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 14'' D, 37° 6' 52'' K
Yoğunsöğüt mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖: Yoğunsöğüt
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 12'' D, 37° 31' 56'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.