Elbeyli'de 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Beşiriye köy - Elbeyli - Kilis
1918h 📖 Nasıriye-i?
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Solak köy - Elbeyli - Kilis
1918h 📖 -
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Yağızköy köy - Elbeyli - Kilis
1928 📖 Eğlence
1918h 📖 Vahvin
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Elbeyli Türkmenleri'ne mensuptur. Burak Atay
  Güvendik köy - Elbeyli - Kilis
1918h 📖 Tirşikin / Tirişken
■ Türkmen Barak Yerleşimi Antepli
  Erikliyayla köy - Elbeyli - Kilis
1918h 📖 Hirbete
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Kılcan köy - Elbeyli - Kilis
1918h 📖 Kılcan
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Küçükbıykır köy - Elbeyli - Kilis
1918h 📖 Küçükbıykır
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Havuzluçam köy - Elbeyli - Kilis
1918h 📖 Büyükbıykır
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Taşlıbakar köy - Elbeyli - Kilis
1918h 📖 Taşlıbakar
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi
■ Belki komşu Küçükbıykır ve Büyükbıykır gibi 'Bıykır'. SN
  Çıldıroba köy - Elbeyli - Kilis
1928 📖 Çıldıroba
1918h 📖 Çıldıriye
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi
  Kalbursait köy - Elbeyli - Kilis
1928 📖 Kalbursait
1918h 📖 Xarabe's-said [ Ar "Saitören" ]
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Yenideğirmen köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Yazlıbecer [ "tk" ]
Türkmen (Ağcabekirli) yerleşimi
  Salıhan köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Salxan
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  İkizkaya köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Xıltanlı
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Akçaağıl köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Bakıda
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Alahan köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Alihan
Müslüman Arap yerleşimi
■ Türklerde Bulunmaktadır Antepli
  Günece köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Xavarin [ Ar ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türkmen Barak Yerleşimi Antepli
  Uzunali köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Uzunali
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Türklerde Bulunmaktadır Antepli
  Mercanlı köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Mercanlı
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Sağlıcak köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Küçükşekib
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi
  Karaçağıl köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Bazinta
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Elbeyli ilçe - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Alimantar
Türkmen yerleşimi
■ İlbeyli/Elbeyli göçebe cemaatinin adı 17. yy sonlarından itibaren yörede görülür. SN
■ © 06.08.1704 1104 [ = 1692-1693] senesinde Menbic-i Revandan nam mahalde iskan ve otuz hane avarız kayd olunan İlbeyli cemaatinin 1116 senesinde kadim yaylak ve kışlakda iskanları dolayısıyla hane-i avarızları Maraş avarızına zam ve ilhakına dair yazılan ferman deyar heyran
■ Türkmen Elbeyli Yerleşimi Antepli
  Karacurun köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Karacurun [ Ar/Kr curun "yalak" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türkmen Barak Yerleşimi Antepli
  Turanlı köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Büyükşekib
Türkmen yerleşimi
■ Köy Halkı Beydilli Türkmen Aşiretinin Araplı Oymağina Mensuptur Antepli
  Uğurlar köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 -
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi
  Selmincik köy - Elbeyli - Kilis
1928 📖 Silmincik
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi
■ Barak Türkmen Yerleşimi Antepli
  Aşağıbeylerbeyi köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Beğlerbeği
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi
■ Barak Türkmen Yerleşimi Antepli
  Geçerli köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Kumsurun
■ Kumsurun esasen köye bağlı Şenyurt mezrasının adıdır. SN
■ Türkmen(Barak)Yerleşimi Antepli
  Çankallı köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖 Çankallı
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km