Elbeyli'de 24 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yağızköy köy - Elbeyli - Kilis
k1928 K: Eğlence
h1918: Vahvin
  Kılcan köy - Elbeyli - Kilis
h1918: Kılcan
  Kalbursait köy - Elbeyli - Kilis
k1928 K: Kalbursait
h1918: XarabSa'id [ Ar "Saitören" ]
  Alahan köy - Elbeyli - Kilis
h1917: Alihan
  Günece köy - Elbeyli - Kilis
h1917: Havarin
  Elbeyli ilçe - Elbeyli - Kilis
h1917: Alimantar
■ © 06.08.1704 1104 [ = 1692-1693] senesinde Menbic-i Revandan nam mahalde iskan ve otuz hane avarız kayd olunan İlbeyli cemaatinin 1116 senesinde kadim yaylak ve kışlakda iskanları dolayısıyla hane-i avarızları Maraş avarızına zam ve ilhakına dair yazılan ferman deyar heyran
  Selmincik köy - Elbeyli - Kilis
k1928 K: Silmincik
Kürd yerleşimi
  Geçerli köy - Elbeyli - Kilis
h1917: Kumsurun
■ Kumsurun esasen köye bağlı Şenyurt mezrasının adıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km