Elbaşı'da 12 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çevlik mah - Talas (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1925ht: Çevlik [ Tr "çitle çevrilmiş yer, bostan" ]
  Akmescit mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Zerezek
Lt400: Arasaksa
■ Zerezek adı, özgün adın s+ önekiyle yapılmış *Sarasaksa varyantını düşündürür. SN
  Elbaşı mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Elbaşı
■ Bir dönem Zamantı nahiye merkezi idi. SN
  Köprübaşı mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Qazi
  Ekinciler mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Zek [ Erm dzag? ծակ "çukur, kovuk" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km