Elbaşı'da 12 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çevlik mah - Talas (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1925ht: Çevlik [ Tr "çitle çevrilmiş yer, bostan" ]
  Akmescit mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Zerezek
Lt400: Arasaksa
■ Zerezek adı, özgün adın s+ önekiyle yapılmış *Sarasaksa varyantını düşündürür. SN
  Elbaşı mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Elbaşı
■ Bir dönem Zamantı nahiye merkezi idi. SN
  Köprübaşı mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy hakkında "1940’lı yıllara kadar Ermenilerle meskun olan köyde, Ermeniler peyderpey köyü terk etmişler ve yerlerine Bulgaristan’dan gelen Türk soydaşlarımız yerleştirilmiştir. Avşar kökenli ailelerde mevcuttur." denilmiş. Sıvrın köyüyle karıştırıyor olmayasın Qazi? metonio
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Edit; hayır karıştırmıyorum, aileleri yakinen tanıyorum. Qazi
  Ekinciler mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Zek [ Erm dzag? ծակ "çukur, kovuk" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km