Elazığ'da 648 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Bilaluşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
Kr: Billan [ Kürd billan "Bilaller" ]
k1928 K: Bilaluşağı
Kürd yerleşimi
  Işıklar x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
Kr: Kozan [ Kürd "koyun ahırları?" ]
k1928 K: Bayrik [ Kürd "tanyeli" ]
  Suyatağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1960- DİE: Arapuşağı
■ Kale, Çevreköy, Aksakal, Sinan (Arapuşağı) mezralarından oluşan bileşik bir köydür. SN
  Kale x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Muşar
E1163 Mat 106: Mşar
Y150 Pt: Masara/Masora
■ Selçuklu sultanlarından İzzeddin Keykavus, kardeşi Alaeddin Keykubat'ı Ankara Kalesi'nde yakalayarak Malatya'nın doğusundaki Mukaddas Dağı (Eşraf Briha Dağı)'ndaki Mar Ahron manastırının altındaki Masara (Muşar) Kalesine hapsetmiştir. Dağ üzerindeki Surp Aharon Manastırı 20. yy başında mevcuttu. SN
  Çevreköy x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Torsan/Torsuşağı [ Kürd Tors "abdal" ]
hy1914 Kiep: Torsosu
  Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1960- DİE: Şahhasan
k1928 K: Şeyxhasan [ Kürd/Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
  Aksakal mah Suyatağı - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Mamıraş [ Kürd "Karaamca" ]
  Sinan mah Suyatağı - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Arapuşağı [ "aş." ]
  Bozoğlak köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: BireteBüyük
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Çiğdemlik köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
k1928 K: Hasikli [ Kürd "Hasancıklar (aş.)" ]
  Kumtarla köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Ataf
k1968 K2: Aydınlar (idari bölge)
1777, k1946 K, DİE: Muşar (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Daha önce Muşar Kalesi (Suyatağı köyü Kale mahallesi) mevkiinde olan Muşar nahiye merkezi 20. yy başlarında buraya taşındı; 1968'de Aydınlar bucağı adı verildi. SN
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki [Tabanbükü-Baskil-Elazığ] zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından isimleri yazılı yirmi beş Seyid'in tekaliften muafiyetleri. deyar heyran
■ Alevi Türkmen/Tatar yerleşimi. Bu köye dair ilginç bir bilgi ise zamanında bu köye gelen Kırım Tatar kökenli sülalelerin de zamanla Alevi-Bektaşi geleneğine adapte olup bir nevi Alevileşmesidir. Türkiye genelindeki tek Alevi Tatar nüfus barındıran yerleşimdir. metonio
  Konalga köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Zeykan/Zeygan [ Kürd "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Localar, Baltaşı, Galip, Hacıyusuf, Hor, Sal. SN
  Emirhan köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Emirhan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Fakiruşağı, Keçili, Sütlüce. SN
  Topkıran köy - Keban - Elazığ
hy1914 Kiep: Topkıran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Kürt Tawkiran aşireti mensupları tarafından kurulmuş ve aynı aşiret ismi verilmiş olmasına rağmen günümüzde yaşayan halk Karakeçili Kayı Türkmenidir. metonio
■ 18.yy'da Alevi Kürd yerleşimi. Günümüzde Sunni Türkmen yerleşimi. kızılbaşkürt
  Akuşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
Kr: Akan [ Kürd/Tr Akan, Akuşağı "aş." ]
k1946 MYK: Akuşağı
■ Mahalleleri: Aşağı Geçit, Tepecik, Doruk, Gölgeli, Konuklu, Yukarıgeçit, Cebrail, Devrişler, Hacıtemur, İncikler, Yukarıçiğdem. SN
■ © 12.01.1861 Divriği kazasında Sarıçiçek adlı mahalde iskan etmekte olan Karaçorlu Aşireti ile Akuşağı tabir olunan aşiretlerin ... © 11.08.1883 Eğin kazasında mutavattın Akuşağı ve Atmalı ekradının[Kürd] ... © 05.04.1887 Eski yurtları Arabgir ve Erguvan'ı bırakarak Eğin kazasına yerleşip Divriği'ye bağlı köylerin ahalisine baskı ve zulüm yapan Zive Aşiretiyle Akuşağı ve Atmalı kürtleriyle birlikte oraya gelip şakilik yapmakta olan Dirican aşiretinden Kalo'nun... deyar heyran
  Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kıftan [ Kürd kiftan "kavgalılar" ]
k1928 K: Gemici
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Balkayası köy - Ağın - Elazığ
k1928 K: Şeyhli
  Geyiktaş mah Topkıran - Keban - Elazığ
hy1914 Kiep: Geyiktaş
  Modanlı köy - Ağın - Elazığ
k1928 K: Modanlı [ Kürd/Tr modan "aş." ]
■ © 06.03.1761 Erzurum'da konar göçer Kürd taifesinden Merdesi aşireti yaylak ve kışlaklarına gidip gelirken Haleb ve Rakka eyaletleri ahalisine ... © 10.04.1790 Ankara kazasına tabi Yaman[Yamak-Haymana] köyünde sakin Ekrad[Kürd] Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Modanlı Aşireti halkından ... © 13.02.1808 Merdis aşiretine tabi Modanlı aşiretinin ba-ferman-ı ali mükellef oldukları kuyud ve şurut hilafına Haymana voyvodası tarafından taaddiyatta bulunulduğundan bahisle tecdiden ferman itasına dair mezkur ferman üzerine yazılan derkenar. deyar heyran
  Demirçarık köy - Ağın - Elazığ
k1928 K: Gemuxi [ Erm ]
  Altınayva köy - Ağın - Elazığ
1643, k1928 Ç&K, K: Ağdunut [ Erm ]
  Deliktaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Sosikan [ Kürd sosikan "süsenli" ]
k1928 K: Sosi
  Dibekli köy - Ağın - Elazığ
1643, k1928 Ç&K, K: Dingidar [ Kürd dengdar "sesli, ünlü" ]
Alevi yerleşimi
  Yedibağ köy - Ağın - Elazığ
1643, k1928 Ç&K, K: Paşikli [ Kürd paşkî/paşvan "aş." ]
  Alangören köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
k1928 K: Kurlot [ Kürd Lot uşağı "aş." ]
hy1914 Kiep: Lotuşağı
  Karoğlu köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: Karoğlu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Akçatepe köy - Keban - Elazığ
k1928 K: ZerkiŞeyxemir [ Kürd "Sarıların Şeyhemir" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Aşağıyabanlı köy - Ağın - Elazığ
k1928 K: Aşağıyabanlı
hy1914 Kiep: Aşağıyaban
Türkmen (Bayat) yerleşimi
  Saraycık köy - Ağın - Elazığ
1643 Ç&K, K: Saraycık
  Samançay köy - Ağın - Elazığ
k1928 K: Küzne
  Gümüşsuyu mah Samançay - Ağın - Elazığ
1643, k1928 Ç&K, K: Havna
  Göldere köy - Keban - Elazığ
k1928 K: ZırkiÇükan [ Kürd zirqî çûkan "Zirki (aş.) civcivler, yavrular" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Yenipayam köy - Ağın - Elazığ
k1928 K: Hasdek
1643 Ç&K: Hasudek
  Kopuzlu köy - Keban - Elazığ
1643, k1928 Ç&K, K: Hörenek/Horenek
  Bayındır köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Bayındır [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Bademli köy - Ağın - Elazığ
k1928 K: Payamlı [ Tr "bademli" ]
1643 Ç&K: Bademlü
  Denizli köy - Keban - Elazığ
hy1914 Kiep: Denizli
1530 TT-998: Denizlü*Ağındon
Alevi yerleşimi
  Pınarlar köy - Keban - Elazığ
1643, k1928 Ç&K, K: Nimri
Alevi yerleşimi
  Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
k1946 MYK: Bekirhüseyin [ Kürd Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226 Frc: Ebro/Hebro
k1928 K: İzoli/İzolu (idari bölge) [ Kürd îzolî "aş." ]
■ Ünlü Süryani tarihçi ve din adamı Ebu'l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN
  Gökbelen köy - Keban - Elazığ
k1928 K: ZırkiBaz [ Kürd "Zirki (aş.) doğanköy" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Pulköy köy - Ağın - Elazığ
1643, k1928 Ç&K, K: Pul [ Erm p'ul "harabe" ]
  Başpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
k1928 K: Ekirek [ Erm akarag "çiftlik" ]
  Paşakonağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Eski adı: Guryan [ Kürd guriyan "uyuzlar" ]
  Üçpınar köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Giliruşağı
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Söğütdere köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: SimikanHerdi [ Kürd herdêsimikan "Simikan (aş.) arazileri" ]
  Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kadiyan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]
k1928 K: Kadıköy
■ Kayan olarak da bilinir. İzollu aşiret lideri Hacı Kaya Sebati Duman'ın köyü olduğundan bu isimle de anılmaktadır. Berat Doğan
  Akdemir köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
  Beyelması köy - Ağın - Elazığ
E1900- KEA: Xozağpür [ Erm "domuzpınar" ]
1643, k1928 Ç&K, K: Xozaxpur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şituşağı köy - Baskil - Elazığ
Kr: Şitan [ Kürd "aş." ]
k1928 K: Şituşağı
  Öğrendik köy - Ağın - Elazığ
E1900-: Gırani
1643 Ç&K: Gırani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tarlabaşı mah Öğrendik - Ağın - Elazığ
E1902 Epr: Hatskıni [ Erm "ekmek pahası?" ]
1643 Ç&K: Haskini
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeniocak köy - Baskil - Elazığ
Kr: Gulikan [ Kürd "aş." ]
k1928 K: GuliUşağı
  Yalındam köy - Baskil - Elazığ
k1946 MYK: Erkağun
k1928 K: Arkaun
  Beşbölük köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: Dudikan [ Kürd "aş." ]
  Ayvacık x - Ağın - Elazığ
1643, k1928 Ç&K, K: Koxpınik [ Erm ]
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  İçlikaval köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: SimikanZeyve [ Kürd zeviyasimikan "Simikan (aş.) tarlası" ]
  Ağın ilçe - Ağın - Elazığ
E1900- HSH: Vağaver [ Erm "eski ören" ]
1643 Ç: Ağın
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Belki Türkçe Ak-in adından. SN
  Balcılar mah Ağın - Ağın - Elazığ
k1928 K: Apuşma
  MüderrisHüseyin mah Ağın - Ağın - Elazığ
k1928 K: Lololar
  Uzunyol x - Ağın - Elazığ
k1928 K: Bahadin
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Kaşpınar köy - Ağın - Elazığ
1643, k1928 Ç&K, K: Pağnik [ Erm բաղնիք "ılıca" ]
■ Eski adı Pağnik olan köy yörede Supağniki (Su Pağniği) olarak adlandırılır. Köy Keban Baraj gölü altında kalmıştır. Sonuç olarak Pağnik (Supağniği) diye bir köy halen bulunmamaktadır.. Köy ahalisi sünni Türkmenlerden oluşmakta iken daha yüksek de Pağnik yerleşkesine 4-5 km mesafede Kaşpınar adıyla yeni yerleşim yeri oluşturulmuştur. Ahmet Karahan
  Kurşunkaya köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Kurdikan [ Kürd "beyoğlu" ]
■ Terk edilmiş ve haraptır. SN
  Soğanlı mah Kurşunkaya - Keban - Elazığ
k1928 K: Soğanlı
  Harabe mv - Ağın - Elazığ
E1902 Vic, Epr: Kuşna
1643, k1928 Ç&K, K: Küşne
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Terk edilmiş ve harap durumdadır. SN
■ Terkedilmiş Ermeni yerleşkesi. Bir kilise kalıntısı bulunmaktadır. Kilisenin bir duvarı yarısına kadar yıkılmış, yerden iki metre yüksekliğe kadar sağlam durumdadir. Fotoğrafını bir kaç yıl önce çekmiştim, bulabildiğim takdirde ve bu sayfada paylaşma mümkün olursa, paylaşıma koyabilirim. Ahmet Karahan
  Şahindere köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: Milikan [ Kürd "aş." ]
  Örenyaka köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Çendikan [ Kürd "ekinciler" ]
  Bahadırlar köy - Ağın - Elazığ
E1902 Epr 2.238: Dzabılvar
1643, k1928 Ç&K, K: Zabılbar/Zalbar
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Koçyolu köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: Atikan [ Kürd "eskiler (aş.)" ]
  Kurtuluş mah Öğrendik - Ağın - Elazığ
k1928 K: Hini/Hünü [ Erm ]
  Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kani [ Kürd kanê "pınar" ]
k1928 K: Pınarlı
  Çevrekaya köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Zeryan [ Kürd "sarılar (aş.)" ]
  Süleymanlı mah Çevrekaya - Keban - Elazığ
k1928 K: Süleymanlı
  Keban ilçe - Keban - Elazığ
k1928 K: Keban
hy1914 Kiep: KebanMaden
E1163 Mat, Epr II.278: Gaban [ Erm "geçit" ]
■ 20. yy başında 250 hane İslam ve 50 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Keban ilçe geneline kayıtlı nüfusun kaba hesap ile %90ı Türk, %10u Kürt asıllıdır. İlçe genelindeki Türkler genellikle Oğuzların Bayat, Beğdili ve Kayı boylarına mensup iken Kürtler Parçikan ve Zirkan aşireterine mensupturlar. Türk köylerinden altısı Alevi-Bektaşi geleneğini sürdürmektedir. metonio
  Kuşçu köy - Keban - Elazığ
1840: Kuşçu
■ © 04.03.1840 Palu kazasının Ekrad nahiyesinde Kuşçu Mezraası'nın vakfı... deyar heyran
  Dürümlü x - Keban - Elazığ
1643, k1928 Ç&K, K: Minayik
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Bahçeli köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Bahçeli
  Çalık köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Çalık [ Kürd çalik "kuyucak" ]
  Habipuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
k1928 K: Habipuşağı
■ Keban Baraj Gölü altında kalan eski İzoli (Tomisa, Kale) kasabasının mahallesidir. SN
  Büklümlü köy - Keban - Elazığ
k1928 K: AşağıMişelli
k1928 K: Karkit [ Erm k'ark'it "taşburun" ]
Alevi yerleşimi
■ Köyün eski adı 1960 tarihli DİE listesine göre Aşağı Mişelli, yerli halka göre Karkit'tir. Her iki isim 1928 tarihli Dahiliye Vekaleti listesinde ayrı ayrı köyler olarak görülür. SN
  Bademli köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Lorikan [ Kürd "ağıtlar?" ]
  AkGömlek köy - Keban - Elazığ
k1946 MYK: Görkuş
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Baskil ilçe - Baskil - Elazığ
k1928 K: Baskil
■ İlçe geneline kayıtlı nüfusun %60ı Kürt, %40ı Türk asıllıdır. Kürtler genellikle Balyan, Drejan, Herdi, İzol, Parçikan ve Şeyhan gibi aşiretlere mensup iken Türklerin geneli Avşar, Bayat, Beğdili ve Kayı boylarına mensuptur. İlçe halkının büyük bir kısmı Kuzey Irak kökenli Kürt ve Türkmenlerden oluşmaktadır. metonio
  Aşağıdemirli mah Beydeğirmeni - Keban - Elazığ
k1928 K: AşağıAzizan
  Yukarıdemirli mah Beydeğirmeni - Keban - Elazığ
k1928 K: YukarıAzizan


Grafik harita göster     haritada ara : km