Elazığ'da 655 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Bilaluşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
K: Billan [ Kürd billan "Bilaller" ]
Kürd yerleşimi
  Işıklar x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
K: Kozan [ Kürd "koyun ahırları?" ]
1928: Bayrik [ Kürd bêrik "meracık" ]
  Suyatağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
<1960: Sinan
1916h: Arapuşağı
Y961: Rhapsákion
■ Kale, Çevreköy, Aksakal, Sinan (Arapuşağı) köylerinin büyük bölümünün baraj gölü altında kalması sonucu oluşturulan bileşik köydür. Eski Arapuşağı köyü 863 yılında imp. I. Basilios'un seferi münasebetiyle anılan Rhapsákion kalesidir. SN
  Kale x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1777: Muşar
E1136: Mşar
■ Selçuklu sultanlarından İzzeddin Keykavus, kardeşi Alaeddin Keykubat'ı Ankara Kalesi'nde yakalayarak Malatya'nın doğusundaki Mukaddas Dağı (Eşraf Briha Dağı)'ndaki Mar Ahron manastırının altındaki Masara (Muşar) Kalesine hapsetmiştir. Dağ üzerindeki Surp Aharon Manastırı 20. yy başında mevcuttu. SN
  Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1777z: Şeyxhasanlı [ Kürd/Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Aksakal mah Suyatağı - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1916h: Mamıreş [ Kürd "kara amca" ]
  Bozoğlak köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928: B. Birete
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Çiğdemlik köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928: Hasikli [ Kürd "Hasancıklar (aş.)" ]
  Kumtarla köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928: Ataf
1968: Aydınlar (idari bölge)
1777z: Muşar (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Daha önce Muşar Kalesi (Suyatağı köyü Kale mahallesi) mevkiinde olan Muşar nahiye merkezi 20. yy başlarında buraya taşındı; 1968'de Aydınlar bucağı adı verildi. SN
  Konalga köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928: Zeykan / Zeygan [ Kürd "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Localar, Baltaşı, Galip, Hacıyusuf, Hor, Sal. SN
  Emirhan köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928: Emirhan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Fakiruşağı, Keçili, Sütlüce. SN
  Topkıran köy - Keban - Elazığ
1914hk: Topkıran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Akuşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
K: Akan [ Kürd/Tr Akan, Akuşağı "aş." ]
1861z: Akuşağı (z)
■ Mahalleleri: Aşağı Geçit, Tepecik, Doruk, Gölgeli, Konuklu, Yukarıgeçit, Cebrail, Devrişler, Hacıtemur, İncikler, Yukarıçiğdem. SN
  Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K: Kıftan [ Kürd kiftan "kavgalılar" ]
1928: Gemici
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Geyiktaş mah Topkıran - Keban - Elazığ
1914hk: Geyiktaş
  Modanlı köy - Ağın - Elazığ
1790z: Modanlı (aş.) [ Kürd/Tr "aş." ]
  Altınayva köy - Ağın - Elazığ
1643a: Ağdunut [ Erm ]
  Deliktaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K: Sosikan [ Kürd sosikan "süsenli" ]
1928: Sosi
  Dibekli köy - Ağın - Elazığ
1643a: Dengdar [ Kürd "sesli, ünlü" ]
Alevi yerleşimi
  Yedibağ köy - Ağın - Elazığ
1643a: Paşikli [ Kürd "aş." ]
  Alangören köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928: Kurlot [ Kürd Lot uşağı "aş." ]
1914hk: Lotuşağı
  Karoğlu köy - Baskil - Elazığ
1928: Karoğlu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Akçatepe köy - Keban - Elazığ
1928: Zerki Şeyxemir [ Kürd "Sarılar Şeyhemir" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Gümüşsuyu mah Samançay - Ağın - Elazığ
1643a: Havna
  Göldere köy - Keban - Elazığ
1928: Zırki Çükan [ Kürd zirqî çûkan "Zirki (aş.) civcivler, yavrular" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Yenipayam köy - Ağın - Elazığ
1928: Hasdek
1643a: Hasudek
  Kopuzlu köy - Keban - Elazığ
1643a, 1916h: Hörenk / Hörenik
  Bayındır köy - Keban - Elazığ
1916h: Bayındır [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Bademli köy - Ağın - Elazığ
1928: Payamlı [ Tr "bademli" ]
1643a: Bademlü
  Denizli köy - Keban - Elazığ
1914hk: Denizli
Alevi yerleşimi
  Pınarlar köy - Keban - Elazığ
1643a, 1916h: Nimri
Alevi yerleşimi
  Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1946: Bekirhüseyin [ Kürd Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226: Ebro / Hebro
1928: İzoli / İzolu (idari bölge) [ Kürd îzolî "aş." ]
■ Süryani tarihçi ve din adamı Ebu'l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN
  Akpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928: Enderi
1643a: Andéri [ Erm ]
  Gökbelen köy - Keban - Elazığ
1928: Zırki Baz [ Kürd "Sarılar (aş.) Şahin" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Pulköy köy - Ağın - Elazığ
1643a: Pul [ Erm "harabe" ]
  Başpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928: Ekirek [ Erm akarag "çiftlik" ]
  Üçpınar köy - Keban - Elazığ
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Söğütdere köy - Baskil - Elazığ
1928: Simokâni Herdi [ Kürd herdêsimikan "Simokan (aş.) arazileri" ]
  Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K: Kadiyan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]
1928: Kadıköy
  Akdemir köy - Baskil - Elazığ
1928: Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
  Beyelması köy - Ağın - Elazığ
1902hk: Xozağpür [ Erm "domuzpınar" ]
1643a: Xozaxpur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şituşağı köy - Baskil - Elazığ
K: Şitan [ Kürd "aş." ]
1928: Şituşağı
  Öğrendik köy - Ağın - Elazığ
E1902: Gırani
1643a: Gırani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tarlabaşı mah Öğrendik - Ağın - Elazığ
E1902: Hatskıni [ Erm "ekmek pahası?" ]
1643a: Haskini
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yalındam köy - Baskil - Elazığ
1946: Erkağun
1928: Arkaun
  Beşbölük köy - Baskil - Elazığ
1928: Dudikan [ Kürd "aş." ]
  Ayvacık x - Ağın - Elazığ
1643a: Koxpiniklü [ Erm ]
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  İçlikaval köy - Baskil - Elazığ
1928: Simikan Zeyve [ Kürd zeviyasimikan "Simikan (aş.) tarlası" ]
  Ağın ilçe - Ağın - Elazığ
E1912: Vağaver [ Erm "eski harap" ]
1643a: Ağın [ Tr "ak in" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ağin Türkçedir. Kasabanın Ermenice adı `harap Vağ` (eskiköy?), komşu Şenpınar'ınki ise `mamur Vağ` anlamına gelir. SN
  Balcılar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928: Apuşma
  MüderrisHüseyin mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928: Lololar [ Kürd/Tr "aş." ]
  Yeniocak köy - Baskil - Elazığ
K: Gulikan [ Kürd "aş." ]
1928: Guliuşağı
  Uzunyol x - Ağın - Elazığ
1928: Bahadin
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Kaşpınar köy - Ağın - Elazığ
Eski adı: - (-)
■ Baraj gölü altında kalan Pağnik köyü yerine kurulan yeni yerleşim. SN
  Soğanlı mah Kurşunkaya - Keban - Elazığ
1916h: Soğanlı
  Harabe x - Ağın - Elazığ
E1901: Kuşna
1643a: Küşne
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Terk edilmiş ve harap durumdadır. SN
  Şahindere köy - Baskil - Elazığ
1928: Milikan [ Kürd "aş." ]
  Supağniği x - Ağın - Elazığ
1643a: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ Eski adı Pağnik veya Supağniki olan köy Keban Baraj gölü altında kalmış, 4-5 km mesafede Kaşpınar adıyla yeni yerleşim oluşturulmuştur. SN
  Kurtuluş mah Öğrendik - Ağın - Elazığ
1928: Hini / Hünü [ Erm ]
  Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K: Kani [ Kürd kanê "pınar" ]
1916h: Pınarlı
  Örenyaka köy - Keban - Elazığ
1928: Çendikan [ Kürd "ekinciler" ]
  Çevrekaya köy - Keban - Elazığ
1916h: Zeryan [ Kürd "sarılar (aş.)" ]
  Keban ilçe - Keban - Elazığ
1928: Keban
1916h: Keban Madeni
1518b: Ribat-i Keban [ Tr "Keban hanı" ]
E1136, E1902: Gaban Կապան [ Erm "geçit" ]
■ 16. yy tahrirlerinde nüfusunun `Türk` olduğu vurgulanmıştır. 20. yy başında 250 hane İslam ve 50 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Dürümlü x - Keban - Elazığ
1643a: Minayik
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Koçyolu köy - Baskil - Elazığ
1928: Atikan [ Kürd "eskiler (aş.)" ]
  Kuşçu köy - Keban - Elazığ
1840z: Kuşçu
  Bahadırlar x - Ağın - Elazığ
E1902: Dzabılvar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Yervant Odyan'ın Ermeni mizah edebiyatının başyapıtı sayılan Yoldaş Pançuni öyküleri (1909-1923) Dzabılvar'lı kurnaz ve saf bir köylünün serüvenlerini anlatır. Eski köy baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Süleymanlı mah Çevrekaya - Keban - Elazığ
1925h: Süleymanlı
  Çalık köy - Keban - Elazığ
1925h: Çalık [ Kürd çalik "kuyucak" ]
  Kurşunkaya x - Keban - Elazığ
1925h: Korikân [ Kürd ]
■ Terk edilmiş ve haraptır. SN
  Habipuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
■ Eski İzoli (Tomisa) kalesi bu köyün doğu yakınındadır. SN
  Büklümlü köy - Keban - Elazığ
Alevi yerleşimi
■ 1960'ta Büklümlü adı verilen Aşağı Mişelli köyü baraj gölü altında kalmış, köy merkezi eski Karkit köyüne taşınmıştır. Her iki isim 1928 tarihli Dahiliye Vekaleti listesinde ayrı köyler olarak görülür. SN
  Bademli köy - Keban - Elazığ
1925h: Lorikan [ Kürd ]
■ Karş. Diyarbakır Sur Sakızcık (Lorikan) köyü. Ayrıca Van Başkale yöresinde Lorikan Kalesi kaydedilmiştir (17. yy). SN
  Kömürhan mv - Baskil - Elazığ
1916h: Kömürhan
Y17, Y1372: Tómisa
■ Baraj gölü altında kalan eski yerleşimin adı yeni inşa edilen Fırat köprüsünde korunmuştur. ■ Antik çağda Kapadokya ülkesi ile Armenia arasında sınır noktasını teşkil eden Tomisa kalesi köprünün 3 km kadar batısında, Geli mezrası yakınındadır. Urartu kralı II. Sardur (MÖ 764-735) yazıtında anılan Tumişki aynı yer olmalıdır. SN
  AkGömlek köy - Keban - Elazığ
1946: Görkuş
1925h: Korıkuş
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Baskil ilçe - Baskil - Elazığ
1928: BaskilHaritada yeri belli olmayanlar.
  Elazığ ib - Aa - Elazığ
Y17: Anzithênê [ Erm Antsit Անձիտ ]
Y-146: Sophênê
1665: Xarput (idari bölge)
■ Yun Sophênê adı verilen Erm Dzopk ülkesi/beyliği Elazığ ilinin bütünü ile Ergani, Mazgirt ve Karakoçan-Kiğı bölgelerini kapsar. MÖ 1. yy'da ayrı krallık idi. Hantsit/Anzithênê bunun ilçesi («gavar») olup, Harput-Elazığ ovasına tekabül eder. Bölgeye adını veren Anzith/Anttsit Kalesi için Elazığ Merkez Doğankuş maddesine bakınız. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km