Ekinözü'de 18 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kabaktepe mah - Ekinözü - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Kabaktepe
  Alişar mah - Ekinözü - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Alişehir
1333 📖 Maxadatul Alevî [ Ar Ali hisarı ]
  Kürtül mah - Ekinözü - Kahramanmaraş
1902hk 📖 Kürtül | Kürteli
  Soysallı mah - Ekinözü - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Soysallı
  Kandil mah - Ekinözü - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Kandil
  Gaziler mah - Ekinözü - Kahramanmaraş
Eski adı: Vehne
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ 1912 tarihli Kiepert haritasında bu konumda Hacinoğlu köyü görünür. SN
  Ambar mah - Ekinözü - Kahramanmaraş
1933 📖 Ambar
Alevi yerleşimi
  Çiftlik mah - Ekinözü - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Çiftlik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ekinözü ilçe - Ekinözü - Kahramanmaraş
1946 📖 Cela
1914hk 📖 Çelağa [ Kr çelikan? "aş." ]
1705z 📖 Ahsendere / Asandere (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Bugünkü Ekinözü ilçesinin güneyi ile Göksun arasındaki bölge Osmanlı döneminde Ahsendere Nahiyesi idi. Cela/Celilağa köyü 1958'de belediye oldu, 1983'te Ekinözü adı verildi, 1990'da ilçe statüsü kazandı. SN
■ © 27.03.1705 Anadolu eşkıyası takibinde maiyetinde hüsn-i hizmetleri görülen Kılıçlı aşiretine, Elbistan kazası Ahsendere nahiyesi arazisi iskan için verilmişse de... [Diyar Heyr] SN
■ © 16.03.1809 Elbistan civarında kain Asandere nam mahalde iskan edilen Kılıçlı Kürd Aşireti şakavette bulunduklarından Rakka dahiline nakil ve iskanları hakkında Rakka Valisi Yusuf Paşa'ya yazılan hüküm. g.tt deyar heyran
■ Kılıçlı Aşireti Türkmendir. metonio
  Altınyaprak mah - Ekinözü - Kahramanmaraş
K 📖 Narkelê
1914hk 📖 Nargile
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km