Edremit'de 48 yerleşim bulundu.
sırala 
  Narlı köy - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1906 Kiep: Narlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Girit göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 480 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Doyran köy - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1960-2009: Doyuran
1928 K: ŞabadaniSani [ Tr "ikinci Şabadan" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Daha önce Doyuran olan resmi adı 2009'da Doyran olarak düzeltilmiştir. ■ Şabadan-ı Sani adı, dağın ardında olan Şabadan köyüne işaret eder (Halen Ayvacık'a bağlı Tuztaşı). SN
  Altınoluk bld - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1928 K: Papazlık
1906 Kiep: Papazlı
Ark: Antandros
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1905'te 460 Rum nüfusu ve Ayia Triada kilisesi vardı. Yerleşim merkezi sahilde Altınoluk İskelesi mevkiine kaymıştır. SN
  Tahtakuşlar köy - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1911 EH: KuşlarBayırı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ `Tahtalar (Çamlıbel) köyü Kuşlar mahallesi` anlamında. SN
  Çamlıbel köy - Edremit - Balıkesir
1928 K: Tahtaköy
1911 EH: Tahtalı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Güre bld - Edremit - Balıkesir
1906 Kiep: Güre
  Beyoba köy - Edremit - Balıkesir
1906 Kiep: ÖrencikOba
  Pınarbaşı köy - Edremit - Balıkesir
1946 MYK: Uçurumoba
1911 EH: Uçurum
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Uçurumoba adı Pınarbaşı olarak değiştirildi. SN
  Zeytinli bld - Edremit - Balıkesir
1906 Kiep: Zeytünlü
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Muhtemelen 93 harbiyle Bulgaristanlı muhâcir Selânik üzerinden geldi. Küçük Asya felâketinden evvel Rumlar sürgün edildi. Geri dönebilenler kuvvâcı çeteler tarafından kaçırtıldı. Bulgaristanın güneyindeki Čepino köylerinden 1930'larda gelen Pomaklar Eskişehir'e iskân edilemeyince buraya geçtiler. Köyün yarısı Pomak'tır, ancak Pomakça konuşan çok az kalmış. Manav
  Ortaoba köy - Edremit - Balıkesir
1911 EH: Ortaoba
  Kadıköy bld - Edremit - Balıkesir
1906 Kiep: Kadı
  Edremit ilçe - Edremit - Balıkesir
1890 Kiep: Edremid
Ark Her: Atramýttion [ Yun Αδραμύττιον ]
■ Aslen Yunanca olmayan Adramyttion adı MÖ 5. yy'dan itibaren görülür. Aristoteles bu kentin anayasasını incelemiştir. ■ Şimdiki Burhaniye Ören mevkiinde bulunan eski Adramytteion 11. yy'da Çaka Bey tarafından tahrip edildikten sonra terkedilmişti. Yeni kent 1109 yılı civarında Aleksios Komnênos'un komutanı Philokalês tarafından bugünkü yerinde kuruldu. SN
  Bostancı köy - Edremit - Balıkesir
1906 Kiep: FrenkKöyü
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Frenk Köyü olan adının Atatürk tarafından düzeltildiği rivayet edilir. Frenk Köyü adının kaynağı tespit edilemedi. SN
  Dereli köy - Edremit - Balıkesir
1906 Kiep: Derelü
  Çamcı köy - Edremit - Balıkesir
1906 Kiep: Türkmen
  Yaşyer köy - Edremit - Balıkesir
1906 Kiep: Yaşlar
  Dilkaya köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1902, 1928 Epr II.203: Xorkom [ Erm "çukurmezra" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ünlü Ermeni asıllı Amerikalı ressam Arshile Gorky'nin (doğumu Vostanik Atoyan, 1904-1948) doğum yeridir. 1914'te 435 Ermeni nüfusu, Vart-Patrik kilisesi ve Surp Vartan manastırı vardı. SN
  Enginsu köy - Edremit - Van
1946 MYK: Hareganıs
E1900 Epr II.154: Xaragants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Gevaş'a bağlıyken 1987'de yeni kurulan Edremit ilçesine bağlandı. ■ 1914'te 219 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Köşk köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1914, 1928 K: Köşk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bakımlı mah Çiçekli - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Şixanikom
E1914 K&P: İşxanikom [ Erm "beyağılı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Andaç köy - Edremit - Van
1928 K: Mars
E1914 K&P: Mark [ Erm mark akk. mars "çayır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Gevaş'a bağlıyken 1987'de Edremit ilçesinin kurulmasıyla bu ilçeye bağlandı. ■ Mar Ermenice `çanak, ölçek` veya (12. yy öncesi Ermenicede) `Kürt` anlamına gelir. Çoğulu Mark', akkuzatif çoğulu Mars'tır. ■ 1914'te 110 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Çiçekli bld - Edremit - Van
1960, 2000 DİE: Bakımlı + Gölkaşı
■ Yeni kurulmuş belediyedir. SN
  Mülk mz - Edremit - Van
1928 K: Mülk
■ Daha önce Gevaş'a bağlı iken Edremit ilçesine bağlandı. ■ 1914'te 152 Kürt ve 37 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Kıyıcak mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1946 MYK: Suvartan
E1914 K&P: Surp Vartan [ Erm "Aziz Vartan (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gölkaşı mah Çiçekli - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Meşgeldek [ Erm ]
E1914 K&P: Maşdag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 394 Ermeni ve 66 Kürt nüfusu vardı. SN
  Dönemeç köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Engil
E1902, E1914 Epr I.170, K&P: Ankğ/Ankeğ [ Erm "akbaba" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy dışında Kapenits Asdvadzadzin Manastırı vardı. SN
■ Kürd (Banoki) yerleşimi Mar(d)astan
  Çayırbaşı köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Kerevanıs
E1914 K&P: Karavants [ Erm "taşçiftlikler" ]
■ 1914'te 42 Kürt ve 14 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Edremit ilçe - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1968 K2: Gümüşdere
1960 DİE: Sarmansuyu
1928 K: Edremid
E30-, E905 Ardz: Ardamad [ Erm Արտամատ "ovayanı?" ]
■ Ardamad kalesi 10. yy tarihçisi Tovma Ardzruni'ye göre MÖ 100 dolayında kral Ardaşes tarafından inşa edildi. Ege bölgesindeki Edremit'le ses benzerliği tesadüftür. ■ Erm ard `tarla, tarım arazisi`, mad `yakın` veya `giriş`. Ancak Eski Farsça arta/arda (`adalet`) sözcüğünden türetilmiş kırali bir isim daha olasıdır. ■ 1914'te 720 Ermeni ve 2500 dolayında Kürt nüfusu vardı. 1960'tan sonra sırasıyla Sarmansuyu, Gümüşdere ve 1990'da yeniden Edremit adı verildi. SN
  Köklü köy - Edremit - Van
E1902, E1914 Epr, K&P: Hirç [ Kürd "ayı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 1914'te 356 Kürt ve 205 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Köprüler köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Gem
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1914'te 547 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. Sırxu Surp Marinos Manastını kalıntıları köyün kuzeybatısında, 2200 m rakımdadır. SN
  Elmalık mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 Epr, K: Zıvistan [ Kürd "kışlak" ]
E1900 Epr 2.255: Dzıvısdan
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 20. yy başında biri Kürd diğeri Ermeni yerleşimi olan iki ayrı mahalle idi. SN
  AyazPınar köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Sivekrek
E1900: Sevakrag [ Erm "karaçiftlik" ]
  Bakacak köy - Edremit - Van
1928 K: Keşişoğlu
Kürd (Bruki) yerleşimi
  Doğanlar köy - Edremit - Van
1928 K: Pertek/Pertik
E1900 Epr I.396: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km