haritada ara :   km  
Edirne Merkezde 42 yerleşim bulundu.
sırala 
Ahi köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1909hb 📖: Axırköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 38 hanede 174 Bulgar* nüfus bulunuyormuş. Yerel Türk ahali Bulgaristan (muhtemelen Kızılağaç) üzerinden yerleşmiş. Yerlerine bu köyden 25 hane Bulgar yerleşmiş. metonio
■ Koord: 41° 46' 42'' D, 26° 24' 26'' K
Avarız köy - Edirne Merkez - Edirne
Y1922 📖: Xavaríz
1877hk 📖: Avarız [ Türkçe ˁavarız "bir tür vergi" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Yun ve Bul kaynaklarda Xavarız olarak geçer. SN
■ Slav Rum ahâli 1914 senesinde Bulgaristana iltica ettiler. Manav
■ Koord: 41° 44' 49'' D, 26° 32' 45'' K
Bosna köy - Edirne Merkez - Edirne
Y1900~ 📖: Vyssa Βύσσα
1877hk 📖: Bosnaköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rumeli göçmeni yerleşimi. Pomak/Boşnak yerleşimi
■ Edirne yakın çevresinin en ünlü Rum yerleşimi idi. Ünlü Karatheodori ailesi bu köylüdür. Mübadeleden sonra köyün Rum ahalisi sınırın hemen karşı taradında olan Nea Vyssa köyünü kurdu. SN
■ 93 Harbi neticesinde Nikšićli Müslüman iskân edildi. Manav
■ Koord: 41° 37' 29'' D, 26° 33' 54'' K
Budakdoğanca köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1913g: Duvancevo
1877hk 📖: Doğanca
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Köyün ilk Müslüman yerlileri Kırım Tatarlarıdır, son Bulgar sayımında 102 hanenin 90'ı Bulgar, 12'si Tatardır. Doğanca'nın Bulgarları 1916 yılında başta sınırın öte tarafındaki Virantekke köyü olmak üzere Mogilovo, Eskizağra ve Küçükmanastır gibi yerlere kaçtılar. Yerlerine başta Silistre olmak üzere Bulgaristanın çeşitli yerlerinden göçen Türkler yerleşti. metonio
■ Koord: 41° 45' 34'' D, 26° 20' 27'' K
Büyükdöllük köy - Edirne Merkez - Edirne
1909hb 📖: Dölük
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Muhtemelen Çalıdere (Çallıdere), Kalkansöğüt veya yakındaki başka bir köyden buraya 2-3 hâne sevk edilmiştir. Bulgaristan Harmanli kökenlidirler ekseriyetle. Manav
■ Koord: 41° 45' 29'' D, 26° 36' 11'' K
Büyükismailce köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1913g: Karaismailçe
1877hk 📖: İsmaillü
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 48' 53'' D, 26° 28' 8'' K
Çavuşbey mahalle (Edirne bağ) - Edirne Merkez - Edirne
Eski adı: Gazimihal
Roman (Çingene) yerleşimi
■ Koord: 41° 40' 46'' D, 26° 32' 48'' K
Değirmenyanı köy - Edirne Merkez - Edirne
1909hb 📖: Değirmen Yeniköy
1877hk 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 45' 44'' D, 26° 33' 10'' K
Demirdeş ölü yerleşim - Edirne Merkez - Edirne
1910öh 📖: Demirdeş
■ Karaağaç yakınında Yunan sınırına bitişik olan köy boşaltılmıştır. SN
■ Koord: 41° 38' 3'' D, 26° 32' 12'' K
Demirhanlı köy - Edirne Merkez - Edirne
1877hk 📖: Demirhanlı
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 20. yy başında Rum kilisesine bağlı Bulgar dilli nüfusu vardı. SN
■ 1914 senesinde Bulgaristana iltica eden Bulgar dilli Rumlar daha sonra Helenistana geçtiler. Manav
■ Türk köyüdür, Pomak nüfus bulunmamaktadır. metonio
■ Koord: 41° 41' 52'' D, 26° 44' 11'' K
Doyran köy - Edirne Merkez (Karakasım bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Ahriyanlı [ Türkçe ahriyan "pomak, Bulgar dönmesi" ]
■ Belki Makedonya'daki Doyran gölü ve kazası kastedilmiştir. SN
■ Koord: 41° 29' 10'' D, 26° 36' 14'' K
Edirne il - Edirne Merkez - Edirne
1371 📖: Edirne / Edrene
Y180 Y378 📖 📖: Hadrianópolis [ Yunanca "Hadrianus imp. kenti" ]
■ Antik çağda Uskudama (Trakça `su hisarı`?) adını taşıyan kasaba MÖ 72 yılında Romalı komutan Lucullus tarafından fethedildi. İmp. Hadrianus'un (117-138) yeniden yapılandırdığı kentin adı eski kaynaklarda Hadrianupolis, Hadrianopoli, Adrianopoli, Adrianupolis şekillerinde yazılır. Erken Osmanlı kaynaklarında Edrinaboli ve Edrinos yazımı görülür. SN
■ 1935 sayımında arnavutça 198, boşnakça 357, bulgarca 1199, çingenece 1743, kürtçe 413, pomakça 7175, tatarca 355 vd. ile toplamda 14845 kişi türkçeden başka bir anadile sâhipti. Manav
■ 1935 merkez nüfus 36.121 kişidir.18.472 erkek ve 17.649 kadın olarak kaydedilmiş. ishak levent
■ Koord: 41° 40' 33'' D, 26° 33' 45'' K
Ekmekçi köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1909hb 📖: Ekmekçi Çf.
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Karabulut köyüne bağlı Ekmekçi Çiftliği 15.01.1945’te Ekmekçi adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
■ Koord: 41° 44' 24'' D, 26° 27' 50'' K
Elçili köy - Edirne Merkez (Karakasım bucağı) - Edirne
1909hb 📖: Elçili
1877hk 📖: Azatlı
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 27' 4'' D, 26° 37' 12'' K
Eskikadın köy - Edirne Merkez - Edirne
1877hk 📖: Kademköy [ Türkçe kadîm köy "eskiköy" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 42' 27'' D, 26° 27' 36'' K
Hacıumur köy - Edirne Merkez (Süloğlu bucağı) - Edirne
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 43' 4'' D, 26° 47' 11'' K
Hasanağa köy - Edirne Merkez - Edirne
1567 📖: Hasanağa
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 43' 30'' D, 26° 37' 27'' K
Hatipköy köy - Edirne Merkez - Edirne
1567 📖: Hatip
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 49' 2'' D, 26° 33' 56'' K
Hıdırağa köy - Edirne Merkez - Edirne
1567 📖: Hızırağa
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kısmen Alevi(Türk) Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Mursallı
■ Koord: 41° 44' 16'' D, 26° 39' 37'' K
İskender köy - Edirne Merkez - Edirne
1877hk 📖: İskender
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Koord: 41° 37' 44'' D, 26° 40' 17'' K
Karaağaç mahalle (Edirne bağ) - Edirne Merkez - Edirne
1877hk 📖: Karaağaç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 39' 19'' D, 26° 31' 11'' K
Karabulut köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Karabulak?
■ 19. yy başında Bulgar ağırlıklı bir yerleşim iken 20. yy başında Bulgar nüfus kalmamış görünüyor. SN
■ Yörüklerin ağırlıkla yaşadığı bir yerleşim. metonio
■ Koord: 41° 46' 6'' D, 26° 26' 11'' K
Karakasım köy - Edirne Merkez (Karakasım bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Karakasım
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgar dilli Rum halkı 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. Manav
■ Koord: 41° 31' 0'' D, 26° 38' 37'' K
Karayusuf köy - Edirne Merkez - Edirne
1877hk 📖: Karayusuf
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 41° 43' 56'' D, 26° 41' 44'' K
Kayapa köy - Edirne Merkez - Edirne
1567 📖: Kayapa
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köyle ilgili ortada hiçbir Pomaklık bulunmuyor. Bulgar kaynaklarında Lofça'dan geldiği iddia edilen Pomak nüfusu hakkındaki kaynak da "uçmuş". metonio
■ Koord: 41° 46' 28'' D, 26° 41' 21'' K
Kemalköy köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Kemal
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Başka Kemal’dir. SN
■ Koord: 41° 44' 11'' D, 26° 23' 42'' K
Korucu köy - Edirne Merkez - Edirne
1909hb 📖: Korucu
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 47' 31'' D, 26° 39' 19'' K
Köşençiftliği köy - Edirne Merkez - Edirne
1904s 📖: Köşen Çf.
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Koord: 41° 39' 18'' D, 26° 40' 53'' K
Küçükdöllük köy - Edirne Merkez - Edirne
1928 📖: Kç. Döllük
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 45' 16'' D, 26° 40' 2'' K
Menekşesofular köy - Edirne Merkez - Edirne
1928 📖: Menekşesofiler
1877hk 📖: Sofular
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 45' 43'' D, 26° 38' 25'' K
Menzilahir mahalle (Edirne bağ) - Edirne Merkez - Edirne
Roman (Çingene) yerleşimi
■ Koord: 41° 40' 55'' D, 26° 34' 8'' K
Muratçalı köy - Edirne Merkez - Edirne
1909hb 📖: Muratcalı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 48' 19'' D, 26° 36' 58'' K
Musabeyli köy - Edirne Merkez - Edirne
1567 📖: Musabeğlü
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köy Türkler çoğunluk olmak üzere Pomak ve Türk karışıktır. Pomaklar Smolyan'ın köylerinden gelmiştir, Türkler ise çoğunlukla Kızanlık, Eskizağra, Yenizağra ve özellikle Yenizağra yakınındaki Kadıköy'den gelmiştir. Bir kaç hane Selanik mübadili Türk de bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 41° 41' 57'' D, 26° 39' 47'' K
Orhaniye köy - Edirne Merkez (Karakasım bucağı) - Edirne
1946 📖: Orhaniye
■ Koord: 41° 30' 50'' D, 26° 39' 9'' K
Sarayakpınar köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1946 📖: Sırpsındığı (idari bölge)
1877hk 📖: Akpınar
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Bulgar kaynaklarında bazen Byal Kladenets (`ak pınar`) adı görülür. Bir dönem Sırpsındığı bucak merkezi idi. SN
■ Koord: 41° 46' 39'' D, 26° 28' 50'' K
Sazlıdere köy - Edirne Merkez - Edirne
1909hb 📖: Sazlıdere
■ Koord: 41° 36' 44'' D, 26° 40' 48'' K
Suakacağı köy - Edirne Merkez - Edirne
1904s 📖: Suakacağı
Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Sınırın hemen karşı yakasındaki Tatarköy'den (Filipovo) 1915'te göçen Kırım Tatarları iskan edilmiştir. 1970'lere dek köyde Tatarca konuşulurdu. SN
■ Koord: 41° 50' 26'' D, 26° 35' 13'' K
Tayakadın köy - Edirne Merkez (Karakasım bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Tayakadın [ Türkçe taya "dadı" ]
■ Koord: 41° 34' 37'' D, 26° 39' 44'' K
Uzgaç köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1909hb 📖: Vozgaç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 47' 31'' D, 26° 26' 14'' K
Üyüklütatar köy - Edirne Merkez (Karakasım bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Öyüklü Tatar
Eski adı: Höyüklütatar
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Küçüktatarköy adı da kullanılır. SN
■ Koord: 41° 32' 47'' D, 26° 36' 33'' K
Yenikadın köy - Edirne Merkez - Edirne
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Şimdi Eskikadın adını taşıyan Kademköy yakınında 1973’ten önce kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
■ Pomak yerleşimi değildir, Balkan Savaşlarında Bulgarlardan boşalan köye 1913 yılında Bulgaristan'dan göçen 28 hane Yörük'ün yerleşmesiyle tekrar kurulmuş bir köydür. 1938 yılında yine Bulgaristan'dan Türk göçü almıştır. metonio
■ Koord: 41° 42' 0'' D, 26° 26' 20'' K
Yolüstü köy - Edirne Merkez - Edirne
1877hk 📖: Yenisi
1567 📖: İnesi
■ Koord: 41° 47' 47'' D, 26° 33' 27'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.