Edirne Merkezde 276 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Enez ilçe - Enez - Edirne
k1928 K: İnoz
Y600MÖ Hom: Aînos [ Yun Αί͂νος ]
■ Homeros'tan bu yana kaydedilmiş olan Aînos (Rumca telaffuzu Énos) kentidir. Yunanca isim `garip, tüyler ürpertici` anlamına gelir; ancak kasaba adının Yunan-öncesi bir dilden alıntı olması daha muhtemeldir. SN
  Yenice köy - Enez - Edirne
k1928 K: Yenice
  Sultaniçe köy - Enez - Edirne
k1928 K: Sultaniçe
Pomak yerleşimi
■ Slavca ismi: Sultanica. 1912'de 120 Pomak hânesi oldugu kaydedilmistir (Ljubomir Miletić) Kurbağalar isimli film 1985 senesinde burada çekildi. Manav
  Gülçavuş köy - Enez - Edirne
k1928 K: Kelçavuş
  Küçükevren köy - Enez - Edirne
k1928 K: EvrenSağir
Eski adı Kr: Yassıevren
Y1900- BSt: MikraDiasorá/Diasoranélla [ Yun "küçük Diasorina (?)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yassıevren adı Yunanca kaynaklarda Diasorina veya Diasornê şeklinde geçen addan bozmadır. Adın nihai kökeni anlaşılamadı. SN
  Hisarlı köy - Enez - Edirne
Y1877, k1928 BSt, K: Asarlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Büyükevren köy - Enez - Edirne
Eski adı: BüyükAsurin [ Yun ]
Y1900-: MegalêDiasorá
OYu TİB 12.301, Kr 30: MegalêDiasórnê
  Yazır köy - Enez - Edirne
k1928 K: Yazır
  Umurbey köy - Enez - Edirne
k1928 K: Umurbey
  Abdurrahim köy - Enez - Edirne
k1928 K: Abdurrahim
  Vakıf köy - Enez - Edirne
k1928 K: Vakıf
  Çandır köy - Enez - Edirne
k1928 K: Çandır
Y1900- TİB 12.304, BStaur: ÁgiosAthanásios [ Yun "Aziz Athanasios" ]
  Şehitler köy - Enez - Edirne
k1928 K: Şehitler
Y1900- TİB 12.259: Apsída [ Yun "kemer" ]
Y1877 BSt: Kemerli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karpuzlu bld - İpsala - Edirne
k1928 K: Karpuzlu
T1904: Kozkırı
Eski adı: MüsellimCedid
Pomak yerleşimi
■ Plevne'nin Kojnare köylüleri oturmaktadır. Manav
  Işıklı köy - Enez - Edirne
Y1900- BSt: Arvanítes [ Yun "Arnavutlar" ]
Y1877, k1928 BSt, K: Arnavutköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski Rum kaynaklarında Türkçe Arnavutköy adı kullanılırken 1922'de aynı adın Yunancası tercih edilmiştir. SN
  Hasköy köy - Enez - Edirne
k1928 K: Hasköy
  Paşaköy köy - İpsala - Edirne
T1567 k1928 T, K: Paşaköy
  Sütçüler köy - Enez - Edirne
k1928 K: Galata [ Yun galatás "sütlüce" ]
  Kocaali köy - Enez - Edirne
k1928 K: Kocaali
Y1900- BSt: Agiásma [ Yun "ziyaret, ayazma" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Koyuntepe köy - İpsala - Edirne
k1928 K: Koyuntepe
  Nasuhbey köy - Meriç - Edirne
k1928 K: Nasuhbey
Alevi yerleşimi
  Çelebi köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1877 BSt: Çelebi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Küplü bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
k1928 K: Küplü
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1. Balkan savaşı sırasında, Yunanistan Devleti'nin Dedeağaç (Alexandroupolis) Büyükelçisinin aracılığıyla silahlandırılan Küplü'nün eşkiyaları, hemen kuzeylerindeki Türk/Müslüman nahiyesi olan Edeköy'e saldırmış, Sofulu ve çevrenin Yunan ve Bulgar çeteleri ile birlikte çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bugün köyde sonradan Rodoplardan gelip yerleşen Pomak kökenli halk yaşamaktadır. Atakan Sevgi
■ Rumlarla berâber Gacallar da oturuyordu. Helenistanın Makedonya bölgesindeki Černiševo, Trestenik ve Gabrišta köylerinden Pomak mübâdiller iskân edilmiştir, Rodoplar değil. Manav
  KadıDondurma köy - Meriç - Edirne
Eski adı: Edeköy
k1928 K: KadıDondurma
■ Eski adı Kadıköy'dür. 1940 Meriç taşkını sonrası, 2 km.batısındaki Edeköy halkı Kadıköy'e taşındığı için halk arasında Edeköy olarak da geçer. Kadıköy isminde çok yerleşim olduğu ve bölgeye Osmanlı döneminde Dondurma Adası dendiği için Dondurma adı köyün ismine eklenmiştir. Köyü oluşturan eski Kadıköy de, eski Edeköy de Trakya'nın çok eski Türk yerleşimleridir. Bölge ile ilgili en eski belge olan 1455 tarihli Osmanlı kayıtlarında ikisi de yer alır. Atakan Sevgi
  Alibey köy - Meriç - Edirne
k1928 K: Alibey
Alevi yerleşimi
  Adasarhanlı köy - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
k1928 K: Saruhanlı
■ Eski adı Saruhanlu'dur. Saruhan beyliği'nden Trakya'ya iskan yoluyla kurulmuştur. Atakan Sevgi
  Umurca köy - Meriç - Edirne
k1928 K: Umurca
  Kumdere köy - İpsala - Edirne
k1928 K: Kumdere
  Ahırköy köy - İpsala - Edirne
k1928 K: Ahırköy
  Subaşı bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
k1928 K: İzzetiye
Pomak yerleşimi
  İpsala ilçe - İpsala - Edirne
T1831 k1928 EZK, K: İpsala
OYu: Kypsélê [ Yun "kovanlık" ]
  Akhoca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
k1928 K: Akhoca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 19. asır ortasında Gacal yerleşimi. 93 harbinden sonra Lovečin Dobrevci ile etraf köylerinden gelen 1700 kadar Pomak muhâcir 2 hâne Gacalın oturduğu araziyi gene burada meskeni olan ihtiyar bir imamdan satın alıp 20 hâne buraya yerleşmiş. Akhoca ismi kalmış. Kâfilenin bir kısmı Korukluya, kalanı yan köylerden Slav Rumların oturduğu Todoriçe (Orhâniye), bir diğer kısmı Aydındaki Nâzilliye kadar dağılmış. 1951 Bulgaristan muhâcirlerinden 30 hâne Pomakların daveti üzerine köye iskân edilince nüfus 60 hâne oluvermiş. Pomakça canlıdır. Manav
  Kocahıdır bld - İpsala - Edirne
k1928 K: Kocahıdır
Pomak yerleşimi
■ Vraca'nın Popica köyü muhacirleri oturmaktadır. Manav
  Küçükaltıağaç köy - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
Alevi yerleşimi
■ Kısmen Pomak yerleşimi Manav
  Meriç ilçe - Meriç - Edirne
k1928 K: Büyükdoğanca
1913-1936: Kavaklı (idari bölge)
1371: Máritsa (neh) [ Bul "Meriç nehri" ]
■ Kavaklı kazasına 1936'da Meriç nehir adı verildi. Bulgarca olan Máritsa adı en erken 1371’de görülür. SN
  Barağı köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
k1928 K: Brağı
Y1900- BSt: Baraóri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Orhaniye köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
k1928 K: Orhaniye
Pomak yerleşimi
■ Dobrucali Pomaklar. Halk arasinda halen Todorič denir. Manav
  Sarpdere köy - İpsala - Edirne
k1928 K: Sarpdere
  Yenikadın köy - Edirne_M - Edirne
Pomak yerleşimi
■ Şimdi Eskikadın adını taşıyan Kadıköy yakınında 20. yy başlarında kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
  AliçoPehlivan köy - İpsala - Edirne
k1928 K: Koyunyeri
Pomak yerleşimi
■ Pehlivan Kel Aličo bu köylüdür. Pleven'in büyük köylerinden olan Kojnare'den (Koynare) geldikleri için yeni köye bu isim konulmuştur. Manav
  Yapıldak köy - İpsala - Edirne
k1928 K: Yapıldak
■ 1912 Ljubomir Miletić notlarında 16 Bulgar âilesinin hâlen Rumlarla kaldığından bahsetmiştir. Manav
  Esetçe bld - İpsala - Edirne
k1928 K: Esetçe
  Sultan bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
k1928 K: Sultan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Muhtemelen halkı Ortodoks Arnavut kökenliydi ve zaman içinde bağlı bulundukları Rum Ortodoks Kilisesi'nin etkisiyle Rumlaştılar. 1922'de Yunan ordusunu bölgeden çekilişi ile birlikte, köy halkı da Meriç Nehri'nin batısına geçti. Atakan Sevgi
  Hıdır köy - İpsala - Edirne
Y1905, k1928 Im, K: Hızır/Xıdır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 273 Rum nüfus ve Genisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  HasırcıArnavut köy - Meriç - Edirne
k1928 K: HasırcıArnavut
■ 20. yy başında Arnavut yerleşimi.
  Gündüzler köy - Keşan - Edirne
k1928 K: Mavroz [ Yun ]
  Suluca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
k1928 K: Suluca
Y1900- Im: Fakırma [ Yun phagrê "bileğitaşı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Timios Prodromos kilisesi vardı. SN
  Ekmekçi köy - Edirne_M (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
■ Karabulut köyüne bağlı Ekmekçi Çiftliği 15.01.1945'te Ekmekçi adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  Küpdere köy - Meriç - Edirne
k1928 K: Küpdere
  YeniceGörice köy - Meriç - Edirne
k1928 K: YeniceGörice [ Bul Goritsa "tepecik" ]
  Olacak köy - Meriç - Edirne
k1928 K: Olacak
  Sarayakpınar köy - Edirne_M (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
k1946 MYK: Sırpsındığı (idari bölge)
■ Bir dönem Sırpsındığı bucak merkezi idi. SN
  Kızkapan köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1877, k1928 BSt, K: Kızkapan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Rahmanca köy - Meriç - Edirne
k1928 K: Rahmanca
  Akçeşme köy - Keşan - Edirne
k1928 K: Akçeşme
  Tevfikiye köy - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
k1928 K: Tevfikiye
■ 93 Harbi sonrası Bulgar ve Rus baskılarından kaçan Türk halkının yerleşerek kurduğu bir köydür. Köy halkının geldiği yer ise Bulgaristan'da bugünkü ismi Omurtag olan eski ismiyle Osmanpazarı kasabasının Balabanlar köyüdür. Atakan Sevgi
  Korucu köy - İpsala - Edirne
Eski adı: TavşanKorucu
  Türkmen köy - Keşan - Edirne
k1928 K: Türkmen
  İbriktepe bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
Y1905, k1928 Im, K: İbriktepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te Arnavutça konuşan 2320 Ortodoks nüfus ve 1837 yapımı Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
■ Eski ismi: Arn. Qyteza. 1915 senesinde Altın Taş köyüne sürüldüler. Manav
  Karahisar köy - Keşan - Edirne
k1928 K: Karahisar
  Seren köy - Meriç - Edirne
T1455 k1928 T, K: Sirem
  Balabankoru köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
k1928 K: Balabankoru
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Osmanlı zamanında komşu Balabanköy'ün koru arazisidir. Kırım'ı Rusların ele geçirmesi sonrası Osmanlı topraklarına sığınan Kırım Tatarlarının yerleşmesi ile kurulmuştur. Köyde doğudaki isyanlar sonucunda 1930lar sonrasında buraya sürgün edilmiş birkaç Kürt ailelesi de yaşamaktadır. Bazı eski haritalarda Tatarköy olarak da geçer (20. YY başı) Atakan Sevgi
  Yeşilköy köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1905, k1928 Im, K: Karatepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 170 Rum nüfus ve Kimisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  Akıncılar köy - Meriç - Edirne
k1928 K: Draguşin [ Bul Dragusan ]
  Boztepe köy - Keşan - Edirne
k1928 K: Boztepe
■ Kısmen Pomak yerleşimi. Kolastra (ilk süt) hazırladıkları tatlı börek çobana yedirilir. Manav
  Kavaklı köy - Meriç - Edirne
k1928 K: Kavaklı
  Akçadam köy - Meriç - Edirne
k1968 K2: Leylekköy
k1928 K: Lulu
  Karahamza köy - Meriç - Edirne
k1928 K: Karahamza
Pomak yerleşimi
  Mecidiye bld - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
k1928 K: Mecidiye
■ 1876'da Rumeli muhacirleri tarafından iskân edilmiş ve muhtemelen Eflak'taki Mecidiye kasabasının adı verilmiştir (bugün Romanya'da Magidia). SN
  Avarız köy - Edirne_M - Edirne
hy1909: Havaras/Avraz
Y1900- BSt: Havaris [ Tr ˁavarız "bir tür vergi" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Yunanca kaynaklarda Xavarís şeklinde geçen adın aslının ˤAvarız olması muhtemeldir. SN
■ Slav Rum ahâli 1914 senesinde Bulgaristana iltica ettiler. Manav
  Balaban köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
k1928 K: Balaban
Alevi yerleşimi
■ 1300'lerin ikinci yarısında Gazi Süleyman Paşa ile Çimpe kalesi üzerinden Trakya'ya geçen Balaban Aşireti reisi İnce Balaban (Deli Balaban) Bey tarafından kurulmuş, Balaban Aşiretince şenlendirilmiştir. Osmanlı kayıtlarında ismi Balabanlı, Balabanlu, Balbalu şeklinde geçtiği olmuştur. Atakan Sevgi
  Karlı köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905, k1928 Im, K: Karlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 550 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Hacı bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
Y1905, k1928 Im, K: Hacıyeri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 1100 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Kılıç köy - Keşan - Edirne
k1928 K: Kılıç


Grafik harita göster     haritada ara : km