Edirne'de 277 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Enez ilçe - Enez - Edirne
1928k: Enoz
■ Homeros'tan bu yana kaydedilmiş olan Aînos (Rumca telaffuzu Énos) kentidir. Yunanca isim `garip, tüyler ürpertici` anlamına gelir; ancak kasaba adının Yunan-öncesi bir dilden alıntı olması daha muhtemeldir. SN
  Yenice köy - Enez - Edirne
1928k: Yenice
Y1877tb: Maístros [ Yun "karayel" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sultaniçe köy - Enez - Edirne
1928k: Sultaniçe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Slavca ismi: Sultanica. 1912'de 120 Pomak hânesi oldugu kaydedilmistir (Ljubomir Miletić) Kurbağalar isimli film 1985 senesinde burada çekildi. Manav
  Çavuş köy - Enez - Edirne
1919ht: Çavuş
  Gülçavuş köy - Enez - Edirne
Y1922tb: Amphiloxía [ Yun ]
1904s: Kelçavuş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Küçükevren köy - Enez - Edirne
1910ht: Yassıevren
Y1922tb: MikraDiasorá/Diasoranélla [ Yun "küçük Diasorina (?)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yassıören ile Yunanca Diasorina aynı isimdir. Ancak hangisinin diğerinden alıntı olduğu anlaşılamadı. SN
  Hisarlı köy - Enez - Edirne
Y1922tb: Skalôtí
1877: Asarlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yazır köy - Enez - Edirne
1900ht: Yazır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Umurbey köy - Enez - Edirne
Y1922tb: Levoúnion
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çeribaşı köy - Enez - Edirne
1919ht: Çeribaşı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Abdurrahim köy - Enez - Edirne
1928k: Abdurrahim
1919ht: Rumköyü
  Vakıf köy - Enez - Edirne
1928k: Vakıf
  Çandır köy - Enez - Edirne
Y1678tb: ÁgiosAthanásios [ Yun "Aziz Athanasios" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köye adını veren Ayios Athanasios Manastırı 1912 Balkan Harbi sırasında tahrip edilmiştir. SN
  Şehitler köy - Enez - Edirne
1928k: Şehitler
Y1922tb: Apsída [ Yun "kemer" ]
1877bs: Kemerli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karpuzlu bld - İpsala - Edirne
1928k: Karpuzlu
1904s: Kozkırı
Pomak yerleşimi
■ Plevne'nin Kojnare köylüleri oturmaktadır. Manav
  Karaincirli köy - Enez - Edirne
1928k: Karaincirli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Işıklı köy - Enez - Edirne
Y1922tb: Arvanítes [ Yun "Arnavutlar" ]
1877bs, 1928k: Arnavutköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski Rum kaynaklarında Arnavutköy adı kullanılırken 1922'de aynı adın Yunancasının tercih edilmesi dikkati çeker. SN
  Hasköy köy - Enez - Edirne
1928k: Hasköy
  Paşaköy köy - İpsala - Edirne
1567mü: Paşaköy
  Sütçüler köy - Enez - Edirne
1928k: Galata [ Yun galatás "sütlüce" ]
  Kocaali köy - Enez - Edirne
1928k: Kocaali
1919ht: Ayazma [ Yun "ziyaret, kutlu yer" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Nasuhbey köy - Meriç - Edirne
1928k: Nasuhbey
Alevi yerleşimi
  Çelebi köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1922tb: Pentáphyllon [ Yun "beşyaprak" ]
1877tb: Çelebi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Küplü bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928k: Küplü
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1. Balkan savaşı sırasında, Yunanistan Devleti'nin Dedeağaç (Alexandroupolis) Büyükelçisinin aracılığıyla silahlandırılan Küplü'nün eşkiyaları, hemen kuzeylerindeki Türk/Müslüman nahiyesi olan Edeköy'e saldırmış, Sofulu ve çevrenin Yunan ve Bulgar çeteleri ile birlikte çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bugün köyde sonradan Rodoplardan gelip yerleşen Pomak kökenli halk yaşamaktadır. Atakan Sevgi
■ Rumlarla berâber Gacallar da oturuyordu. Helenistanın Makedonya bölgesindeki Černiševo, Trestenik ve Gabrišta köylerinden Pomak mübâdiller iskân edilmiştir, Rodoplar değil. Manav
  KadıDondurma köy - Meriç - Edirne
1928k: KadıDondurma
1900ht: Kadıköy
■ Eski adı Kadıköy'dür. 1940 Meriç taşkını sonrası, 2 km.batısındaki Edeköy halkı Kadıköy'e taşındığı için halk arasında Edeköy olarak da geçer. Kadıköy isminde çok yerleşim olduğu ve bölgeye Osmanlı döneminde Dondurma Adası dendiği için Dondurma adı köyün ismine eklenmiştir. Köyü oluşturan eski Kadıköy de, eski Edeköy de Trakya'nın çok eski Türk yerleşimleridir. Bölge ile ilgili en eski belge olan 1455 tarihli Osmanlı kayıtlarında ikisi de yer alır. Atakan Sevgi
  Alibey köy - Meriç - Edirne
1928k: Alibey
Alevi yerleşimi
  Adasarhanlı köy - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928k: Saruhanlı
■ Eski adı Saruhanlu'dur. Saruhan beyliği'nden Trakya'ya iskan yoluyla kurulmuştur. Atakan Sevgi
  Umurca köy - Meriç - Edirne
1928k: Umurca
  Kumdere köy - İpsala - Edirne
1928k: Kumdere
  Ahırköy köy - İpsala - Edirne
1928k: Ahırköy
Y1850~: Axúria [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Subaşı bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928k: İzzetiye
1904s: Subaşı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  İpsala ilçe - İpsala - Edirne
1831n: İpsala
Y550, Lt1204: Kypséla [ Yun "kovanlık" ]
  Yayla köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1922tb: Glafirá
1900ht: Yayla
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akhoca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928k: Akhoca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 19. asır ortasında Gacal yerleşimi. 93 harbinden sonra Lovečin Dobrevci ile etraf köylerinden gelen 1700 kadar Pomak muhâcir 2 hâne Gacalın oturduğu araziyi gene burada meskeni olan ihtiyar bir imamdan satın alıp 20 hâne buraya yerleşmiş. Akhoca ismi kalmış. Kâfilenin bir kısmı Korukluya, kalanı yan köylerden Slav Rumların oturduğu Todoriçe (Orhâniye), bir diğer kısmı Aydındaki Nâzilliye kadar dağılmış. 1951 Bulgaristan muhâcirlerinden 30 hâne Pomakların daveti üzerine köye iskân edilince nüfus 60 hâne oluvermiş. Pomakça canlıdır. Manav
  Kocahıdır bld - İpsala - Edirne
1928k: Kocahıdır
Pomak yerleşimi
■ Vraca'nın Popica köyü muhacirleri oturmaktadır. Manav
  Meriç ilçe - Meriç - Edirne
1928k: B. Doğanca
1913-1936: Kavaklı (idari bölge)
■ Kavaklı kazasına 1936'da Meriç nehrinin adı verildi. SN
  Barağı köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928k: Bırağı
1900ht: Baraor
Y1900~: Paraóri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Orhaniye köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928k: Orhaniye
1904s: Toduruç [ Bul Todorieviç/Todoriç ]
Pomak yerleşimi
■ Dobrucali Pomaklar. Halk arasinda halen Todorič denir. Manav
  Yenikadın köy - Edirne_M - Edirne
Eski adı: -
Pomak yerleşimi
■ Şimdi Eskikadın adını taşıyan Kadıköy yakınında 1973'ten önce kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
  AliçoPehlivan köy - İpsala - Edirne
1928k: Koyunyeri
Pomak yerleşimi
■ Pehlivan Kel Aličo bu köylüdür. Pleven'in büyük köylerinden olan Kojnare'den (Koynare) geldikleri için yeni köye bu isim konulmuştur. Manav
  Yapıldak köy - İpsala - Edirne
Y1922tb: Lampetí
1900ht: Yapıldak
■ 20. yy başında Rum/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1912 Ljubomir Miletić notlarında 16 Bulgar âilesinin hâlen Rumlarla kaldığından bahsetmiştir. Manav
  Esetçe bld - İpsala - Edirne
1928k: Esetçe
  Sultan bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
1928k: Sultan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Muhtemelen halkı Ortodoks Arnavut kökenliydi ve zaman içinde bağlı bulundukları Rum Ortodoks Kilisesi'nin etkisiyle Rumlaştılar. 1922'de Yunan ordusunu bölgeden çekilişi ile birlikte, köy halkı da Meriç Nehri'nin batısına geçti. Atakan Sevgi
  Hıdır köy - İpsala - Edirne
1900ht: Hızır/Xıdır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 273 Rum nüfus ve Genisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  HasırcıArnavut köy - Meriç - Edirne
■ 20. yy başında Arnavut yerleşimi.
  Gündüzler köy - Keşan - Edirne
1928k: Mavroz [ Yun ]
  Suluca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928k: Suluca
1919ht: Fakırma [ Yun phagrí "bileğitaşı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Timios Prodromos kilisesi vardı. SN
  Ekmekçi köy - Edirne_M (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
■ Karabulut köyüne bağlı Ekmekçi Çiftliği 15.01.1945'te Ekmekçi adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  Küpdere köy - Meriç - Edirne
1928k: Küpdere
  YeniceGörice köy - Meriç - Edirne
1928k: YeniceGörice [ Bul Goritsa "tepecik" ]
  Olacak köy - Meriç - Edirne
1928k: Olacak
  Sarayakpınar köy - Edirne_M (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1900ht: Akpınar
1946k: Sırpsındığı (idari bölge)
■ Bir dönem Sırpsındığı bucak merkezi idi. SN
  Kızkapan köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1877bs: Kızkapan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Rahmanca köy - Meriç - Edirne
1928k: Rahmanca
  Tevfikiye köy - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
1904s: Tevfikiye
■ 93 Harbi sonrası Bulgar ve Rus baskılarından kaçan Türk halkının yerleşerek kurduğu bir köydür. Köy halkının geldiği yer ise Bulgaristan'da bugünkü ismi Omurtag olan eski ismiyle Osmanpazarı kasabasının Balabanlar köyüdür. Atakan Sevgi
  Türkmen köy - Keşan - Edirne
1928k: Türkmen
  İbriktepe bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
Y1922tb: Ímbrasos
1900ht: İbriktepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te Arnavutça konuşan 2320 Ortodoks nüfus ve 1837 yapımı Ayios Yiorgios kilisesi vardı. 1915'te köy boşaltıldı. 15. yy'dan beri kayıtlı olan Türkçe adı Yunanca isimden türemiş olmalıdır. SN
■ Eski ismi: Arn. Qyteza. 1915 senesinde Altın Taş köyüne sürüldüler. Manav
  Karahisar köy - Keşan - Edirne
Y1922tb: Krissárion
1904s: Karahisar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Seren köy - Meriç - Edirne
1455t, 1928k: Sirem
  Balabankoru köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: Balabankoru
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Osmanlı zamanında komşu Balabanköy'ün koru arazisidir. Kırım'ı Rusların ele geçirmesi sonrası Osmanlı topraklarına sığınan Kırım Tatarlarının yerleşmesi ile kurulmuştur. Köyde doğudaki isyanlar sonucunda 1930lar sonrasında buraya sürgün edilmiş birkaç Kürt ailelesi de yaşamaktadır. Bazı eski haritalarda Tatarköy olarak da geçer (20. YY başı) Atakan Sevgi
  Yeşilköy köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1900ht, 1928k: Karatepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 170 Rum nüfus ve Kimisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  Akıncılar köy - Meriç - Edirne
1928k: Draguşin [ Bul Dragusan ]
  Boztepe köy - Keşan - Edirne
1928k: Boztepe
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Kolastra (ilk süt) ile hazırladıkları tatlı börek çobana yedirilir. Manav
  Kavaklı köy - Meriç - Edirne
Y1922tb: Kalyki
1900ht: Kavaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akçadam köy - Meriç - Edirne
1968k: Leylekköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karahamza köy - Meriç - Edirne
1928k: Karahamza
Pomak yerleşimi
  Mecidiye bld - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928k: Mecidiye
■ 1876'da Rumeli muhacirleri iskân edilmiş ve muhtemelen Eflak'taki Mecidiye kasabasının adı verilmiştir (bugün Romanya'da Magidia). SN
  Avarız köy - Edirne_M - Edirne
Y1922tb: Xavaríz [ Tr ˁavarız "bir tür vergi" ]
1909hb: Havaras/Avraz
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Yunanca kaynaklarda Xavarís şeklinde geçen adın aslının Türkçe ˤAvarız olması muhtemeldir. SN
■ Slav Rum ahâli 1914 senesinde Bulgaristana iltica ettiler. Manav
  Balaban köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: Balaban
Alevi yerleşimi
■ 1300'lerin ikinci yarısında Gazi Süleyman Paşa ile Çimpe kalesi üzerinden Trakya'ya geçen Balaban Aşireti reisi İnce Balaban (Deli Balaban) Bey tarafından kurulmuş, Balaban Aşiretince şenlendirilmiştir. Osmanlı kayıtlarında ismi Balabanlı, Balabanlu, Balbalu şeklinde geçtiği olmuştur. Atakan Sevgi
  Karlı köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922tb: Psáthi
1900ht: Karlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 550 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Hacı bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
1905, 1928k: Hacıyeri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 1100 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Kılıç köy - Keşan - Edirne
1928k: KılıçHaritada yeri belli olmayanlar.
  Çataltepe köy - Enez - Edirne
1919ht: Çataltepe


Grafik harita göster     haritada ara : km