Edincik'de 13 yerleşim bulundu.
sırala 
  Misakça mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1902hk 📖 Musatça
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Bu Köydeki Rumlar Yunanca'nın "Tsakonika" lehçesini konuşuyorlardı. Utku Oziz
  Şirinçavuş mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 ÇirkinÇavuş
1795h 📖 Çavuşköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Beyköy mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Beyköy
  Bezirci mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Bezirci
  Çarıkköy mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Çarıkköy
  Orhaniye mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Orhaniye
  Edincik mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1902hk 📖 Edincik
1487a 📖 Aydıncık
■ 20. yy başında 700 hane Türk, 300 hane Ermeni, 23 hanede 150 kişi Rum nüfusu vardı. Ermeni cemaati Kilikya ve İran göçmeni idi. Eprigyan Ermeni mezarlığında Miladi 1300'lerden kalma mezar taşları bulunduğunu bildirir (Epr I.795). SN
  Çinge mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Çinge
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Gölyaka mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Simavlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramanın Kurita (?) köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Çepni mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Çepni [ Tr "aş." ]
  Doğanpınar mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Çürüden
  Külefli mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Külefli [ Tr külaf "külah" ]
1902hk 📖 Kulaklı | Külaflı


Grafik harita göster     haritada ara : km