Edincik'de 13 yerleşim bulundu.
sırala 
  Misakça köy - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
hy1906 Kiep: Musatça
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Şirinçavuş köy - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
k1928 K: ÇirkinÇavuş
hy1906 Kiep: Çavuş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Edincik bld - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
hy1906 k1928 Kiep, K: Edincik
eç1660 : Aydıncık
■ 20. yy başında 700 hane Türk, 300 hane Ermeni, 23 hanede 150 kişi Rum nüfusu vardı. Ermeni cemaati Kilikya ve İran göçmeni idi. Eprigyan Ermeni mezarlığında Miladi 1300'lerden kalma mezar taşları bulunduğunu bildirir (Epr I.795). SN
  Çinge köy - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
k1928 K: Çinge
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Gölyaka köy - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
k1928 K: Simavlı
Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramanın Kurita (?) köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Külefli köy - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
k1928 K: Külefli [ Tr külaf "külah" ]
hy1906 Kiep: Kulaklı*Külaflı


Grafik harita göster     haritada ara : km