haritada ara :   km  
Eğil'de 33 yerleşim bulundu.
sırala 
Gezerli mah Gürünlü - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Haydan yk. [ Kr xeydan "kavgalılar" ]
Gürünlü mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Birşin [ Kr "gökçe kuyu?" ]
Taşdam mah - Eğil (Pirinçlik bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Mûsan [ Kr "Musalar" ]
Kırkkuyu mah - Eğil - Diyarbakır
K 📖: Çilbîran [ Kr "kırk kuyu" ]
Bahşılar mah - Eğil - Diyarbakır
1946 📖: Bahşiyan
1928 📖: Baxşiyanı Bendan [ Kr baxşiyan "ozanlar" ]
Oyalı mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Satiyan [ Kr "aş." ]
Kalkan mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Şerbetîn
Eğil ilçe - Eğil - Diyarbakır
K1597 📖: Egil
S569 S1190 📖Aggel
E390 📖: Ankğ [Angel] Անգղ [ Sür aggel "kapı" ]
1936g 📖: Dicle (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Güneydoğu Torosların Diyarbakır ovasına açılan kapısı ve Diyarbakır-Malatya yolunda önemli bir konaktır. ■ 16.-19. yy'lar arası Mirdasî Kürt beyliğinin başkenti idi. ■ 1936'da Eğil adı ve ilçe merkezi Piran kasabasına aktarıldı; Eğil'e Dicle adı verildi. 1951'de bu durum tersine çevrilerek Dicle Eğil, Eğil de Dicle oldu. SN
■ Eğil (Mirdasi/Mîrdêsan/Merdis) Beyliğini kuran kişi Pir Mansurdur. Hakkariden gelen Pir Mansur, Eğil Kalesi yakınlarına yerleşmiştir. Onun yerine sırayla Pir Musa, Pir Bedir geçmiştir. Pir Bedir, oradaki Kürd aşiretlerin desteğiyle Eğil Kalesini fethetmiş ve burada hakimiyet kurmuştur. 1883-1884 tarihli Diyarbekr salnamesinde Eğil Mirdasi hakimleri olarak geçer. © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için... ( 1564–1565)] deyar heyran
■ Kasaba merkezinde yerli Türk azınlık da bulunuyor. metonio
Balım mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Matmur
Ilgın mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Kızılan [ Kr/Tr "Kızıllar (aş.)" ]
Baysu mah - Eğil - Diyarbakır
K 📖: Korikiyan [ Kr "sürmeliler (aş.)" ]
Konak mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Konak
Sağlam mah - Eğil - Diyarbakır
1869s 📖: Metînan [ Kr "aş." ]
Ezdine mah Sağlam - Eğil - Diyarbakır
Yatır mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Şaveliyan [ Kr "Şahveliler (aş.)" ]
Kazanlı mah - Eğil - Diyarbakır
1946 📖: Kasan
Uçarlı mah Kazanlı - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Tayyaran [ Kr "susuzlar? Tayyarlar?" ]
Konak mah Kazanlı - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Kubyat
Sarmaşık mah - Eğil - Diyarbakır
1908z 📖: Basraf
■ © 23.07.1908 Eğil müteneffizanından Şehabanlı Hacı Mustafa Bey'in iftirası üzerine muhakeme edilmeden tevkif edildiklerinden bahsile adalet talebini havi Basraflı Mehmed Yusuf ve İbkanlı Reşid'in arzuhallerinin tahkiki işarı. deyar heyran
Selman mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Selman
Kalecik mah Eğil - Eğil - Diyarbakır
1915h 📖: Ameni
Aktaş mah Meşeler - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Koçikan
Tepecik mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Delücanan [ Kr/Tr "aş." ]
Kaya mah - Eğil - Diyarbakır
1946 📖: Ayintirit
Akalan mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Süleymanan [ Kr silêmanan "Süleymanlar (aş.)" ]
Karataş mah Meşeler - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Bedîkan [ Kr "Bedikler (aş.)" ]
Balaban mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Rûtan [ Kr "çıplaklar (aş.)" ]
Doruklu mah Akalan - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Xerziyan [ Kr "bağlar" ]
1915h 📖: Harzayan
Babalar mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Ebubekir
Düzlük mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Kopiyan
1915h 📖: Köpyan
Sarıcak mah - Eğil - Diyarbakır
1866z 📖: Saricek
■ © 15.09.1866 Meadin-i hümayun sancağına tabi Eğil kazasında Sarıcek karyesine tasallut eden Terikan aşireti eşkiyasının defi için zabtiye istihdamı. deyar heyran


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.