haritada ara :   km  
Eğil'de 33 yerleşim bulundu.
sırala 
Gezerli mahalle (Gürünlü bağ) - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Haydan yk. [ Kürtçe xeydan "kavgalılar" ]
■ Koord: 38° 15' 51'' D, 39° 55' 11'' K
Gürünlü mahalle - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Birşin [ Kürtçe "gökçe kuyu?" ]
■ Koord: 38° 16' 4'' D, 39° 57' 41'' K
Taşdam mahalle - Eğil (Pirinçlik bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Mûsan [ Kürtçe "Musalar" ]
■ Koord: 38° 8' 59'' D, 40° 1' 0'' K
Kırkkuyu mahalle - Eğil - Diyarbakır
K 📖 : Çilbîran [ Kürtçe "kırk kuyu" ]
■ Koord: 38° 13' 4'' D, 40° 1' 14'' K
Bahşılar mahalle - Eğil - Diyarbakır
1946 📖 : Bahşiyan
1928 📖 : Baxşiyanı Bendan [ Kürtçe baxşiyan "ozanlar" ]
■ Koord: 38° 14' 33'' D, 40° 1' 23'' K
Oyalı mahalle - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Satiyan [ Kürtçe "aş." ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 10'' D, 40° 2' 10'' K
Kalkan mahalle - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Şerbetîn
■ Koord: 38° 8' 49'' D, 40° 4' 31'' K
Eğil ilçe - Eğil - Diyarbakır
K1597 📖 : Egil
S569 S1190 📖 📖 : Aggel
E390 📖 : Ankğ [Angel] Անգղ [ Süryanice aggel "kapı" ]
1936g 📖 : Dicle (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Güneydoğu Torosların Diyarbakır ovasına açılan kapısı ve Diyarbakır-Malatya yolunda önemli bir konaktır. ■ 16.-19. yy’lar arası Mirdasî Kürt beyliğinin başkenti idi. ■ 1936’da Eğil adı ve ilçe merkezi Piran kasabasına aktarıldı; Eğil’e Dicle adı verildi. 1951’de bu durum tersine çevrilerek Dicle Eğil, Eğil de Dicle oldu. SN
■ Eğil (Mirdasi/Mîrdêsan/Merdis) Beyliğini kuran kişi Pir Mansurdur. Hakkariden gelen Pir Mansur, Eğil Kalesi yakınlarına yerleşmiştir. Onun yerine sırayla Pir Musa, Pir Bedir geçmiştir. Pir Bedir, oradaki Kürd aşiretlerin desteğiyle Eğil Kalesini fethetmiş ve burada hakimiyet kurmuştur. 1883-1884 tarihli Diyarbekr salnamesinde Eğil Mirdasi hakimleri olarak geçer. © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için... ( 1564–1565)] deyar heyran
■ Kasaba merkezinde yerli Türk azınlık da bulunuyor. metonio
■ Koord: 38° 15' 28'' D, 40° 4' 53'' K
Balım mahalle - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Matmur
■ Arapkir, Lice ve Eğil’de Matmur/Mutmur adlı yerleşimler vardır. SN
■ Türkmen ve Kürt yerleşimidir. Mehmet Kaya
■ Koord: 38° 17' 46'' D, 40° 5' 17'' K
Ilgın mahalle - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Kızılan [ Kürtçe/Türkçe "Kızıllar (aş.)" ]
■ Koord: 38° 16' 15'' D, 40° 6' 5'' K
Baysu mahalle - Eğil - Diyarbakır
K 📖 : Korikiyan [ Kürtçe "sürmeliler (aş.)" ]
■ Koord: 38° 8' 59'' D, 40° 6' 10'' K
Aşağıdöşemeler mahalle - Eğil - Diyarbakır
1946 📖 : Ferşikan
■ Koord: 38° 13' 22'' D, 40° 7' 23'' K
Konak mahalle - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Konak
■ Koord: 38° 11' 15'' D, 40° 8' 7'' K
Sağlam mahalle - Eğil - Diyarbakır
1869s 📖 : Metînan [ Kürtçe "aş." ]
■ Koord: 38° 15' 54'' D, 40° 8' 25'' K
Ezdine mahalle (Sağlam bağ) - Eğil - Diyarbakır
■ Koord: 38° 16' 10'' D, 40° 8' 32'' K
Yatır mahalle - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Şaveliyan [ Kürtçe "Şahveliler (aş.)" ]
■ Koord: 38° 8' 47'' D, 40° 9' 22'' K
Kazanlı mahalle - Eğil - Diyarbakır
1946 📖 : Kasan
■ Koord: 38° 14' 21'' D, 40° 9' 35'' K
Uçarlı mahalle (Kazanlı bağ) - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Tayyaran [ Kürtçe "susuzlar? Tayyarlar?" ]
■ Koord: 38° 14' 21'' D, 40° 9' 35'' K
Konak mahalle (Kazanlı bağ) - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Kubyat
■ Koord: 38° 14' 21'' D, 40° 9' 42'' K
Sarmaşık mahalle - Eğil - Diyarbakır
1908z 📖 : Basraf
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 23.07.1908 Eğil müteneffizanından Şehabanlı Hacı Mustafa Bey'in iftirası üzerine muhakeme edilmeden tevkif edildiklerinden bahsile adalet talebini havi Basraflı Mehmed Yusuf ve İbkanlı Reşid'in arzuhallerinin tahkiki işarı. deyar heyran
■ Koord: 38° 16' 44'' D, 40° 9' 57'' K
Selman mahalle - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Selman
■ Koord: 38° 11' 51'' D, 40° 10' 3'' K
Kalecik mahalle (Eğil bağ) - Eğil - Diyarbakır
1915h 📖 : Ameni
■ Koord: 38° 15' 18'' D, 40° 10' 33'' K
Aktaş mahalle (Meşeler bağ) - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Koçikan
■ Avşar Türkmeni yerleşimidir. Mehmet Kaya
■ Koord: 38° 15' 32'' D, 40° 11' 14'' K
Tepecik mahalle - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Delücanan [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
■ Koord: 38° 13' 35'' D, 40° 11' 24'' K
Kaya mahalle - Eğil - Diyarbakır
1946 📖 : Ayintirit
■ Koord: 38° 9' 11'' D, 40° 11' 54'' K
Akalan mahalle - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Süleymanan [ Kürtçe silêmanan "Süleymanlar (aş.)" ]
■ Koord: 38° 12' 19'' D, 40° 12' 1'' K
Karataş mahalle (Meşeler bağ) - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Bedîkan [ Kürtçe "Bedikler (aş.)" ]
■ Kürt yerleşimidir. Mehmet Kaya
■ Koord: 38° 14' 10'' D, 40° 12' 29'' K
Balaban mahalle - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Rûtan [ Kürtçe "çıplaklar (aş.)" ]
■ Köy halkı Avşar Türkmenleri ile Irak'tan gelen Kürtçe konuşan Ezidilerden oluşmaktadır. Mehmet Kaya
■ Koord: 38° 10' 22'' D, 40° 12' 32'' K
Meşeler mahalle - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Sufiömeran
■ Köy halkı Avşar Türkmenleri ve Kürtler'den oluşuyor. Mehmet Kaya
■ Koord: 38° 14' 47'' D, 40° 12' 50'' K
Doruklu mahalle (Akalan bağ) - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Xerziyan [ Kürtçe "bağlar" ]
1915h 📖 : Harzayan
■ Koord: 38° 13' 35'' D, 40° 13' 8'' K
Babalar mahalle - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Ebubekir
■ Koord: 38° 12' 42'' D, 40° 13' 59'' K
Düzlük mahalle - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 : Kopiyan
1915h 📖 : Köpyan
■ Koord: 38° 11' 57'' D, 40° 14' 12'' K
Sarıcak mahalle - Eğil - Diyarbakır
1866z 📖 : Saricek
■ © 15.09.1866 Meadin-i hümayun sancağına tabi Eğil kazasında Sarıcek karyesine tasallut eden Terikan aşireti eşkiyasının defi için zabtiye istihdamı. deyar heyran
■ Koord: 38° 10' 14'' D, 40° 14' 50'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.