Dorutay'da 26 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yarımkaya mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖 Yarımkaya
  Bodurağaç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Reşan [ Kr "karalar (aş.)" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Çırak mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Çırak
1916hb 📖 Çarax
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Hacıali mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Hacıali
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  AşağıAkçagül mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Dercimid aş.
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Seydibey mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1901hb 📖 Seydibey
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Burdaki Redkiler, Koseyi kabilesindenler (Iğdır Alakose köyünü onların kurduğu söylenir). Erivandan Iğdıra, oradan Muşa, Muş üzerinden de bu köye göç etmişler. Ayrıca Şemski ve Redkan aşirerleri haricinde, Dodki aşireti de yaşar. Dodkiler de İran'ın Kürt bölgelerinden gelmişler. Mar(d)astan
■ Eskiden burada Mendesori (28 ev) ve Şemski (26 ev) aşiretleri yaşarmış. Êzdi olan Mendesoriler Ermenistan'a göç etmiş. Onların yerine Ermenistandan müslüman Redkan Kürdleri gelmiş. Şimdi köyde Şemskiler ile Redkanlılar yaşar. Qazi
  Aksorguç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Velicani [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Sağmalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Nûşar aş. [ Kr nûşar "yenişehir" ]
1916hb 📖 Nuşehr Mukuri
■ Kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Kürd (Şemski) yerleşimi. Köy halkı Noşar der. Mar(d)astan
  Çubuklu mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Çubuklu
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Dorutay mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Taşrumi
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Dağdeviren mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Kolo [ Kr kolikî/kolikan "aş." ]
  AşağıYorganlı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Gölegeni aş. [ Kr golagenî "kokargöl" ]
■ Köyün yukarı kısımlarında bulunan kaplıca benzeri, kötü lokulu bir su kaynağından dolayı köy böyle adlandırılır. Rüzgarlı günlerde Aşağı Yorganlı ve Yukarı Yorganlı köylerinde dayanılması zor kötü bir koku her tarafa yayılır. mustafa
  Yavuzlar mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Kayseran [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  YukarıYorganlı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Golegeni yk. [ Kr golgenî "çürüksu" ]
  Yumruklu mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Pirmeryem
1916hb 📖 Pirmayram
Kürt (Sünni) (Bıruki) yerleşimi
■ Kürd: Pirêmiriyan "ölüler köprüsü" ya da Pirêmeryan "erler köprüsü". yalcin
  Çavuşlar mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Yadigar
1916hb 📖 Yediharri?
  AşağıBalçıklı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Balçıklı aş.
1916hb 📖 Ziyareti Nawur
  Günyüzlü mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Terxani [ Kr ]
■ Kurd: Tarxanê "mahalle ev" veya "han mahallesi" yalcin
  YukarıBalçıklı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Balçıklı yk.
  Oymaklı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1946 📖 Takuriengiz [ Erm ınguz "ceviz" ]
1928 📖 Engiz Takori [ Kr takorî "aş." ]
  Eğribelen mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Hasantemran [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  YukarıKoçkıran mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖 Koçkiran yk.
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  AşağıKoçkıran mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖 Koçkiran aş.
Kürt (Sünni) yerleşimi
  AşağıTulgalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Axorik aş. [ Erm ախոռիկ "ahırcık" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Damlacık mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖 Rişkan
  YukarıTulgalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Axorik yk. [ Erm axorig "ahırcık" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km