Doğanyol'da 15 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mezra köy - Doğanyol - Malatya
k1928 K: Mezra
  Koldere köy - Doğanyol - Malatya
k1928 K: Mamaş [ Tr "şölen yeri" ]
■ Eski köy baraj gölü altında kaldığı için yeni yerde tekrar inşa edilmiştir. SN
  Burç köy - Doğanyol - Malatya
k1928 K: Burç
  Gümüşsu köy - Doğanyol - Malatya
Kr: Zeran [ Kürd "sarılar (aş.)" ]
k1928 K: Zeruşağı
Kürd yerleşimi
  Gökçe bld - Doğanyol - Malatya
k1928 K: Ağvan [ Kürd/Tr "ağalar" ]
■ © 31.05.1849 Harput'a bağlı Şiro Kazası'nın Agavat [Ağvan ?] köyünden İbrahim'in, borcuna karşılık rehin verdiği bağın Hasan'dan alınmasına dair Harput valisine şukka. deyar heyran
  Yeşilköy köy - Doğanyol - Malatya
k1928 K: DereMaraso [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Doğanyol ilçe - Doğanyol - Malatya
k1928 K: Keferdiz
EYu: Gerbedisso [ Süry kfar dêso? ]
■ Roma dönemi menzil haritalarında görülen Gerbedisso biçimi Süryaniceden uyarlanmıştır. SN
■ © 28.11.1848 Şiro Kazası Keferdiz Köyü'nden Bekir b. Osman'ı katleden aynı köylü şahısların meçhul kalmasından dolayı, köy halkının diyet ödemesi lazım geleceğine dair... deyar heyran
■ Malatya ili genelinde Alevi nüfusun bulunmadığı tek ilçedir. İlçe merkezi ve 8 yerleşim Sünni Türk, 6 yerleşim Sünni Kürttür. metonio
  Gevheruşağı köy - Doğanyol - Malatya
Kr: Gewran [ Kürd ]
k1946 MYK: Gevher
k1928 K: Gevheruşağı
Kürd yerleşimi
  Akkent köy - Doğanyol - Malatya
k1928 K: Xosikan [ Kürd ]
  Poyraz köy - Doğanyol - Malatya
k1928 K: Boyraz
  Ulutaş köy - Doğanyol - Malatya
k1928 K: XalleGiran [ Kürd giran "tepeler" ]
Kürd yerleşimi
  Konurtay köy - Doğanyol - Malatya
k1928 K: Xaşkento
Kürd yerleşimi
  Yalınca köy - Doğanyol - Malatya
k1928 K: Tilmo
Kürd yerleşimi
■ Şiro(Pötürge) kazası Kürd eşkiyasından ve Telmo (Tilmo) karyeli Karacabey oğlu Ali ve Hüseyin beyler hakkında ....(Hicri 1281) deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km