Doğanyol'da 15 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mezra mah - Doğanyol - Malatya
1928k: Mezra
  Koldere mah - Doğanyol - Malatya
1928k: Mamaş [ Tr "şölen yeri" ]
■ Eski köy baraj gölü altında kaldığı için yeni yerde tekrar inşa edilmiştir. SN
  Burç mah - Doğanyol - Malatya
1928k: Burç
  Gümüşsu mah - Doğanyol - Malatya
Kr: Zeran [ Kürd "sarılar (aş.)" ]
1928k: Zeruşağı
Kürd yerleşimi
  Gökçe mah - Doğanyol - Malatya
1928k: Ağvan [ Kürd/Tr "ağalar" ]
■ © 31.05.1849 Harput'a bağlı Şiro Kazası'nın Agavat [Ağvan ?] köyünden İbrahim'in, borcuna karşılık rehin verdiği bağın Hasan'dan alınmasına dair Harput valisine şukka. deyar heyran
  Yeşilköy mah - Doğanyol - Malatya
1928k: DereMaraso [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Doğanyol ilçe - Doğanyol - Malatya
1928k: Keferdiz
Lt180: Gerbedisso [ Süry kfar dêso? ]
■ Roma dönemi menzil haritalarında görülen Gerbedisso biçimi Süryaniceden uyarlanmıştır. SN
■ © 28.11.1848 Şiro Kazası Keferdiz Köyü'nden Bekir b. Osman'ı katleden aynı köylü şahısların meçhul kalmasından dolayı, köy halkının diyet ödemesi lazım geleceğine dair... deyar heyran
■ Malatya ili genelinde Alevi nüfusun bulunmadığı tek ilçedir. İlçe merkezi ve 8 yerleşim Sünni Türk, 6 yerleşim Sünni Kürttür. metonio
  Gevheruşağı mah - Doğanyol - Malatya
Kr: Gewran [ Kürd ]
1946k: Gevher
Kürd yerleşimi
  Akkent mah - Doğanyol - Malatya
1928k: Xosikan [ Kürd ]
  Ulutaş mah - Doğanyol - Malatya
1928k: XalleGiran [ Kürd giran "tepeler" ]
Kürd yerleşimi
  Konurtay mah - Doğanyol - Malatya
1928k: Xaşkento
Kürd yerleşimi
  Yalınca mah - Doğanyol - Malatya
1928k: Tilmo
Kürd yerleşimi
■ Şiro(Pötürge) kazası Kürd eşkiyasından ve Telmo (Tilmo) karyeli Karacabey oğlu Ali ve Hüseyin beyler hakkında ....(Hicri 1281) deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km