Doğanhisar'da 17 yerleşim bulundu.
sırala 
  Uncular mah - Doğanhisar - Konya
1928k: Silint
Y200~y: Selinda [ Yun Selinoûs acc. Selinoúnta ]
■ Karş. Antalya Gazipaşa. SN
  Yazır mah - Doğanhisar - Konya
1912hk: Yazır [ Tr "ova" ]
  Çınaroba mah - Doğanhisar - Konya
1912hk, 1968k: Çetme
  Tekke mah - Doğanhisar - Konya
1923ht: Tekke
  Kemer mah - Doğanhisar - Konya
1923ht: Kemer
  Doğanhisar ilçe - Doğanhisar - Konya
1729d: Doğanhisarı
■ © 28.08.1729 Karaman Ereğlisi'nde vaki Haremeyn Evkafı mülhakatından Akşehir kurbunda Kasaba-i Doğanhisarı civarında vaki cami müezzinliğinin tevcihine dair deyar heyran
  Konakkale mah - Doğanhisar - Konya
1584t, 1928k: Beğri
  Başköy mah - Doğanhisar - Konya
1923ht: Ruus [ Tr rüus? "diploma" ]
1912hk: Urus
■ 8.06.1949'da Başköy adı verildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km