Doğanhisar'da 17 yerleşim bulundu.
sırala 
  Uncular mah - Doğanhisar - Konya
1928 y: Silint
Y200~a: Selinda [ Yun Selinoûs acc. Selinoúnta ]
■ Karş. Antalya Gazipaşa. SN
  Yazır mah - Doğanhisar - Konya
1912hk: Yazır [ Tr "ova" ]
  Tekke mah - Doğanhisar - Konya
1923h: Tekke
  Kemer mah - Doğanhisar - Konya
1923h: Kemer
  Doğanhisar ilçe - Doğanhisar - Konya
1729z: Doğanhisarı
■ © 28.08.1729 Karaman Ereğlisi'nde vaki Haremeyn Evkafı mülhakatından Akşehir kurbunda Kasaba-i Doğanhisarı civarında vaki cami müezzinliğinin tevcihine dair deyar heyran
  Yenice mah - Doğanhisar - Konya
1912hk: Yenişehir
■ 19. yy'da Kaşaklı kazasının merkezi olan Yenişehir burası olmalıdır. SN
  Başköy mah - Doğanhisar - Konya
1923h: Ruus [ Tr rüus? "diploma" ]
1912hk: Urus
■ 8.06.1949'da Başköy adı verildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km