Doğanhisar'da 17 yerleşim bulundu.
sırala 
  İlyaslar mah - Doğanhisar - Konya
1912hk 📖 Ellesler
  Uncular mah - Doğanhisar - Konya
1928 📖 Silint
Y200~a 📖 Selinoûs akk. Selinoúnta [ AnaD ]
■ Karş. Antalya Gazipaşa. SN
  Karaağa mah - Doğanhisar - Konya
1912hk 📖 Karaağa
  Fırınlı mah - Doğanhisar - Konya
1923h 📖 Fırınlı
  Güvendik mah - Doğanhisar - Konya
1923h 📖 Tavras
  Yazır mah - Doğanhisar - Konya
1912hk 📖 Yazır [ Tr "aş." ]
  Koçaş mah - Doğanhisar - Konya
1912hk 📖 Koçaş
  Deştiğin mah - Doğanhisar - Konya
1522t 📖 Taştiğin [ Tr ]
  Çınaroba mah - Doğanhisar - Konya
1912hk 📖 Çetme
  Tekke mah - Doğanhisar - Konya
1923h 📖 Tekke
  Kemer mah - Doğanhisar - Konya
1923h 📖 Kemer
  Doğanhisar ilçe - Doğanhisar - Konya
1729z 📖 Doğanhisarı
■ © 28.08.1729 Karaman Ereğlisi'nde vaki Haremeyn Evkafı mülhakatından Akşehir kurbunda Kasaba-i Doğanhisarı civarında vaki cami müezzinliğinin tevcihine dair deyar heyran
  Konakkale mah - Doğanhisar - Konya
1584a 📖 Beğri
  Yenice mah - Doğanhisar - Konya
1912hk 📖 Yenişehir
■ 19. yy'da Kaşaklı kazasının merkezi olan Yenişehir burası olmalıdır. SN
  Ayaslar mah - Doğanhisar - Konya
1912hk 📖 Ayaslar
  Yazlıca mah - Doğanhisar - Konya
1926h 📖 Yendiğin
1500~ 📖 Küçükbursa
  Başköy mah - Doğanhisar - Konya
1923h 📖 Ruus [ Tr rüus? "diploma" ]
1912hk 📖 Urus
■ 8.06.1949'da Başköy adı verildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km