Doğanşehir'de 46 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bıçakçı köy - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Pıçakçı
Sünni yerleşimi
  Gövdeli bld - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Murata
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi. Haziran 2015 secim sonuçları: MHP 186, HDP 2, SAADET 31, CHP 28, AKP 516 Mert Çakmak
  Beğre köy - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Beğre
Kürd (Balyan/Atmiyan) yerleşimi
■ Sünni Türklerin ve Alevi Kürtlerin bir arada yaşadığı bir köydür. Sünni Türkler cogunluktur. Mert Çakmak
  Kapıdere köy - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
  Küçüklü köy - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
  Örencik köy - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Kıllılı
Sünni yerleşimi
  DipsizDere nehir - Doğanşehir - Malatya
Kr: CoyaGir [ Kürd "büyük çaylak" ]
  DipsizDere nehir - Doğanşehir - Malatya
Kr: CoyaQicik [ Kürd "küçük çaylak" ]
  Elmalı köy - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Elmalı
Sünni yerleşimi
  Söğüt bld - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Söğüt
Sünni yerleşimi
  Kadılı köy - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
  Çavuşlu köy - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
  Fındık köy - Doğanşehir - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Günedoğru köy - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Xarabşehir
Sünni Türk yerleşimi
  Topraktepe köy - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Topraktepe
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Toprakkale Köyü Elbistan/Tapgıran Aşireti'ne mensuptur. alamut1
  Polat bld - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Polat
Sünni yerleşimi
  Yelligedik mz - Doğanşehir - Malatya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Dedeyazı Köyü'ne bağlı mezra, Alhasuşağı Aşiretine mensup. alamut1
  Hudut köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köye bağlı bir mezraa'da Sünni Türkler yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Yolkoru köy - Doğanşehir - Malatya
k1946 MYK: Mızgı
  Doğanşehir ilçe - Doğanşehir - Malatya
Kr: Muhaciran/Maciran [ Kürd "muhacirler" ]
k1928 K: Viranşehir
S1286 Frc: Zubatra
A892- Bala: Zibatra
Y150 Pt: Sozópetra [ Yun Sôzópetra "korunakkaya" ]
■ 796 yılında Halife Harunürreşid'in oğlu el-Mu'tasım bu kentte doğdu. 838 yılında imparator Theophilos kenti Araplardan geri aldı ise de 12. yy'a dek kent Araplarla Bizans arasında sık sık el değiştirdi. Zizóatra ve Zápetra adlarıyla da anılır. (TİB 2.286-287.) SN
■ Kürtçe adı Mihaciran veya Maciran'dır. 1877 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kars yöresinden gelip, şu anki ilçe merkezine yerleştirilen Türk göçmenlerden dolayı bu isim söylenmektedir. Erkan Erbaş
■ 1946'da Doğanşehir Akçadağ'dan ayrılarak ilçe oldu. yalcin
■ Türk (Alevi-Sünni) çoğunluk, Kürt (Alevi-Sünni) azınlık. Türk
  Dedeyazı köy - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Dedefengi [ Erm vank' "manastır" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy Malatya/Doğanşehir'in iki Alevi-Türkmen köyünden birisidir. Köyün Yelligedik (Dervişçik) mezrası Sinemilli Aşiretindendir ve Kürtçe konuşmaktadır ve Kürt'tür. alamut1
  Altıntop köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
k1928 K: Altıntop
Kürd yerleşimi
  Develi mz - Doğanşehir - Malatya
■ Akçadağ Develi'den gelerek buraya yerleşmiş Karaterzi Köyü'ne bağlı Sünni Türk mezra alamut1
  Harami mz - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Ayneler
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Savaklı köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
k1928 K: Abdülxarab
Kürd yerleşimi
■ © 04.01.1888 Hısn-ı Mansur kazasına mülhak olduğu halde Behisni kazasına bağlanan Kurucaova, Yolam, Kurudere, Hacıman, Abdülharab, Calkan (Kömürsud) ve Aligör Uşağı karyelerinin tekrar Hısn-ı Mansur'a bağlanması gereğinin... deyar heyran
■ Savaklı köyünün yerli halkı türkmendir. 1900 yılında Çelikhanın Abdulharap köyünden gelen Kürtler yerleşmiştir. Köyün yerli halkı asimile olup kürtleşmiştir. molja
  Memişler mz - Doğanşehir - Malatya
■ Karaterzi Köyü'ne bağlı Sünni Türk mezra alamut1
  Çat mz - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Gurmutlar
■ 35 haneli bir mezradır. Alevi-Sünni karışıktır. Mezradaki Alevi nüfus aslen Elbistan/Alhasuşağı Aşiretindendir ancak Kürtçeyi tamamen unutmuşlardır. alamut1
  Karaterzi köy - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Karaterzi
Alevi ( ) yerleşimi
■ Kareterzi Köyü Alevi Türkmen köyüdür ancak köyde 15 haneye yakın Sinemilli aşiretinden aile vardır. Yine köyde 1980'lerde 250 haneyi bulan ailelerden 40-50 aile sünni inançlı idi alamut1
  Çığlık köy - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Çığlık
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi. Türkmenler Avşar Aşiretine mensuptur. Hatayi
  Erkenek bld - Doğanşehir - Malatya
1861: Erkenek
Türkmen yerleşimi
■ © 07.10.1861 Harput'un Ergenek köyü ahalisinin geçmişte olduğu gibi zabtiyelikte istihdam olunmaları deyar heyran
■ İlk olarak Kanuni dönemi 1560 yılı tahrir defterinde kaydına rastlanır. 1830'larda Elazığ'a kurulan ordugahı desteklemek için Türkmen nüfus yerleştirilmiştir. Daha önceki Kürt nüfus asimile olmuştur, Kürt nüfusa verilen Derbentçilik (yol zaptiyeliği) daha sonra da devam ettirilmiştir, Türkmen nüfusun sözlü şiir ve folklor ürünlerindeki referanslar nedeniyle Yıva boyuna mensup olduğu düşünülmektedir. Murat KINACI
  Çömlekoba köy - Doğanşehir - Malatya
Kr: Oveçevzeran [ Kürd "Çevzerler obası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
  Polatdere köy - Doğanşehir - Malatya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
  Şatırobası köy - Doğanşehir - Malatya
Kr: Oveşatıran [ Kürd "Şatırlar obası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
  Yuvalı köy - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Şavikli [ Kürd şawikî/şaweliyan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Yuvalı (Şavuklar, Şavaklı, Şaviki) Köyü'nde diğer Balyan köylerinden farklı olarak Gevende (Abdal) kökenli aileler de ikamet etmektedir. alamut1
  Gürobası köy - Doğanşehir - Malatya
Kr: Oveguran [ Kürd "kurtlar obası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt Karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Boyundan Hatayi
  Semizler mz - Doğanşehir - Malatya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Suçatı Köyü'ne bağlı mezra, Balyan Aşiretine mensup. alamut1
  Reşadiye köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
k1928 K: Reşadiye
Kürd yerleşimi
  Güzelköy köy - Doğanşehir - Malatya
Kürd yerleşimi
  Eskiköy köy - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Ovegure
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Bu köy de dahil çevresindeki tüm Alevi Kürt köyleri Balyan Aşireti'ndendir. Balyan Aşireti'nin Atmiyan (Atma) Aşireti işe bir akrabalığı var mı bilmiyorum ama bu köylerde Atma Aşireti mensupları bulunmamakta. alamut1
■ Kürtçe adı: Xaniyé Duh. Türkçe çevirisi "dünkü ev" dir. Kürt-Alevi olan Balyan aşiret köylerinin ilk olarak Xaniyé Duh'a yerleştiği daha sonra çevre köylere dağıldığı söylenir. Köydeki Piré(Köprü) mezrasında bulunan tarihi köprü, köyün geçmişinin eskilere dayandığı hakkında fikir verir. Erkan Erbaş
  Kurucaova bld - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1888: Kurucaova
■ 04.01.1888 Hısn-ı Mansur kazasına mülhak olduğu halde Behisni kazasına bağlanan Kurucaova, Yolam, Kurudere, Hacıman, Abdülharab, Calkan (Kömürsud) ve Aligör Uşağı karyelerinin tekrar Hısn-ı Mansur'a bağlanması gereğinin Sadaret'e arzı. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km