haritada ara :   km  
Doğanşehir'de 40 yerleşim bulundu.
sırala 
Bıçakçı mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Pıçakçı
Sünni yerleşimi
Gövdeli mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Murata
■ Sünni Türk yerleşimi. Haziran 2015 secim sonuçları: MHP 186, HDP 2, SAADET 31, CHP 28, AKP 516 Mert Çakmak
Kapıdere mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Kilisedere
Sünni yerleşimi
Beğre mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Beğre
Kürt (Sünni) (Balyan/Atmiyan) yerleşimi
■ Sünni Türklerin ve Alevi Kürtlerin bir arada yaşadığı bir köydür. Sünni Türkler cogunluktur. Mert Çakmak
Küçüklü mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Küçüklü
Sünni yerleşimi
Örencik mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Kıllılı
Sünni yerleşimi
Yekli mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Yekli
Sünni yerleşimi
Elmalı mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Elmalı
Sünni yerleşimi
Söğüt mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Söğüt
Sünni yerleşimi
Kadılı mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Kadılı
Sünni yerleşimi
Çavuşlu mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Çavuşlu
Sünni yerleşimi
Fındık mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Fındık [ Ar funduq "han, konaklama yeri" ]
Sünni Türk yerleşimi
Karanlıkdere mah - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Karanlıkdere (neh)
Sünni yerleşimi
Günedoğru mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Xarabşehir
Sünni Türk yerleşimi
Topraktepe mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Topraktepe
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Toprakkale Köyü Elbistan/Tapgıran Aşireti'ne mensuptur. alamut1
Polat mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Polat
Sünni yerleşimi
Hudut mah - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Hudut
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kalaycık adlı mezrası vardır. SN
Dedeyazı mah - Doğanşehir - Malatya
1928 📖 Dedefengi [ Erm vank "manastır" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Köy Malatya/Doğanşehir'in iki Alevi-Türkmen köyünden birisidir. Köyün Yelligedik (Dervişçik) mezrası Sinemilli Aşiretindendir ve Kürtçe konuşmaktadır ve Kürt'tür. alamut1
Yolkoru mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Mızgı
Sünni yerleşimi
Altıntop mah - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Altıntop
Kürt (Sünni) yerleşimi
Doğanşehir ilçe - Doğanşehir - Malatya
K 📖 Muhaciran / Maciran
1902hb 📖 Viranşehir | Muhacir
Y961 📖 Zápetra
A870 📖 Zibatra
Y150 📖 Sozópetra [ Yun "korunakkaya" ]
■ 796 yılında Halife Harunürreşid'in oğlu el-Mu'tasım bu kentte doğdu. 838 yılında imp. Theophilos kenti Araplardan geri aldı ise de 12. yy'a dek kent Araplarla Bizans arasında sık sık el değiştirdi. Zizóatra ve Zápetra adlarıyla da anılır. (TİB 2.286-287.) ■ 1877 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ardahan'ın Posof ilçesinden gelen Ahıska Türkleri tarafından kurulmuştur. Bu yüzden uzun bir süre Muhacir Köyü denilmiştir. Daha sonradan da Posof'tan göç almıştır. 1946'da Akçadağ'dan ayrılarak ilçe oldu. SN
Karaterzi mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Karaterzi
■ Kısmen Alevi ( ) yerleşimi
■ Kareterzi Köyü Alevi Türkmen köyüdür ancak köyde 15 haneye yakın Sinemilli aşiretinden aile vardır. Yine köyde 1980'lerde 250 haneyi bulan ailelerden 40-50 aile sünni inançlı idi alamut1
Harami mz - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Ayneler
Alevi (Türk) yerleşimi
Savaklı mah - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1835g 1928 Abdülxarab
Türkmen/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ © 04.01.1888 Hısn-ı Mansur kazasına mülhak olduğu halde Behisni kazasına bağlanan Kurucaova, Yolam, Kurudere, Hacıman, Abdülharab, Calkan (Kömürsud) ve Aligör Uşağı karyelerinin tekrar Hısn-ı Mansur'a bağlanması gereğinin... deyar heyran
■ Savaklı köyünün yerli halkı türkmendir. 1900 yılında Çelikhanın Abdulharap köyünden gelen Kürtler yerleşmiştir. Köyün yerli halkı asimile olup kürtleşmiştir. molja
Çat mz - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Gurmutlar
1902hb 📖 Çat
■ 35 haneli bir mezradır. Alevi-Sünni karışıktır. Mezradaki Alevi nüfus aslen Elbistan/Alhasuşağı Aşiretindendir ancak Kürtçeyi tamamen unutmuşlardır. alamut1
Çığlık mah - Doğanşehir - Malatya
1928 📖 Çığlık
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi. Türkmenler Avşar Aşiretine mensuptur. Hatayi
Erkenek mah - Doğanşehir - Malatya
1861z 📖 Erkenek
Türkmen yerleşimi
■ © 07.10.1861 Harput'un Ergenek köyü ahalisinin geçmişte olduğu gibi zabtiyelikte istihdam olunmaları deyar heyran
■ İlk olarak Kanuni dönemi 1560 yılı tahrir defterinde kaydına rastlanır. 1830'larda Elazığ'a kurulan ordugahı desteklemek için Türkmen nüfus yerleştirilmiştir. Daha önceki Kürt nüfus asimile olmuştur, Kürt nüfusa verilen Derbentçilik (yol zaptiyeliği) daha sonra da devam ettirilmiştir, Türkmen nüfusun sözlü şiir ve folklor ürünlerindeki referanslar nedeniyle Yıva boyuna mensup olduğu düşünülmektedir. Murat KINACI
Polatdere mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Polatdere
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
Çömlekoba mah - Doğanşehir - Malatya
K 📖 Oveçevzeran [ Kr "çavdar obası" ]
1902hb 📖 Çavzer
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
Şatırobası mah - Doğanşehir - Malatya
K 📖 Oveşatıran [ Kr "Şatırlar obası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
Yuvalı mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Şavıklı [ Kr "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Yuvalı (Şavuklar, Şavaklı, Şaviki) Köyü'nde diğer Balyan köylerinden farklı olarak Gevende (Abdal) kökenli aileler de ikamet etmektedir. alamut1
Gürobası mah - Doğanşehir - Malatya
K 📖 Oveguran [ Kr "gür obası" ]
1902hb 📖 Gürüng
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt Karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Boyundan Hatayi
Kelhalil mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Kelhalil
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Sürgü mah - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1928 📖 Sürgü
Suçatı mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Suçatı
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Reşadiye mah - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1928 📖 Reşadiye
Kürt (Sünni) yerleşimi
Güzelköy mah - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: -
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Reşadiye yakınında yeni dönemd iskan edilmiş Kürt yerleşimidir. SN
Eskiköy mah - Doğanşehir - Malatya
K 📖 Xaniyé Duh [ Tr "eski ev" ]
1902hb 📖 Şahinoğlu | Eskiköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Bu köy de dahil çevresindeki tüm Alevi Kürt köyleri Balyan Aşireti'ndendir. Balyan Aşireti'nin Atmiyan (Atma) Aşireti işe bir akrabalığı var mı bilmiyorum ama bu köylerde Atma Aşireti mensupları bulunmamakta. alamut1
■ Kürt-Alevi olan Balyan aşiret köylerinin ilk olarak Xaniyé Duh'a yerleştiği daha sonra çevre köylere dağıldığı söylenir. Köydeki Piré(Köprü) mezrasında bulunan tarihi köprü, köyün geçmişinin eskilere dayandığı hakkında fikir verir. Erkan Erbaş
Koçdere mah - Doğanşehir - Malatya
1928 📖 Melet Deresi
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kurucaova mah - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1888z 📖 Kurucaova
■ © 04.01.1888 Hısn-ı Mansur kazasına mülhak olduğu halde Behisni kazasına bağlanan Kurucaova, Yolam, Kurudere, Hacıman, Abdülharab, Calkan (Kömürsud) ve Aligör Uşağı karyelerinin tekrar Hısn-ı Mansur'a bağlanması gereğinin Sadaret'e arzı. deyar heyran


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.