Doğanşehir'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bıçakçı mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Pıçakçı
Sünni yerleşimi
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Bayat ya da Yıva Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı ise Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Malatya'nın büyükşehir olmasıyla birlikte yasa gereği bütün köyler mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Gövdeli mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Murata
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi. Haziran 2015 secim sonuçları: MHP 186, HDP 2, SAADET 31, CHP 28, AKP 516 Mert Çakmak
  Beğre mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Beğre
Kürd (Balyan/Atmiyan) yerleşimi
■ Sünni Türklerin ve Alevi Kürtlerin bir arada yaşadığı bir köydür. Sünni Türkler cogunluktur. Mert Çakmak
  Kapıdere mah - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Bayat ya da Yıva Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı ise Alevi ve Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Malatya'nın büyükşehir olmasıyla birlikte yasa gereği bütün köyler mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Küçüklü mah - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
  Örencik mah - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Kıllılı
Sünni yerleşimi
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Bayat ya da Yıva Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı ise Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Malatya'nın büyükşehir olmasıyla birlikte yasa gereği bütün köyler mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Elmalı mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Elmalı
Sünni yerleşimi
  Söğüt mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Söğüt
Sünni yerleşimi
  Kadılı mah - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Bayat ya da Yıva Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı ise Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Malatya'nın büyükşehir olmasıyla birlikte yasa gereği bütün köyler mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Çavuşlu mah - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
  Topraktepe mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Topraktepe
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Toprakkale Köyü Elbistan/Tapgıran Aşireti'ne mensuptur. alamut1
  Polat mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Polat
Sünni yerleşimi
  Yelligedik mz - Doğanşehir - Malatya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Dedeyazı Köyü'ne bağlı mezra, Alhasuşağı Aşiretine mensup. alamut1
  Hudut mah - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köye bağlı bir mezraa'da Sünni Türkler yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Doğanşehir ilçe - Doğanşehir - Malatya
Kr: Muhaciran/Maciran [ Kürd "muhacirler" ]
1928k: Viranşehir
Y1057: Zapetra
A892: Zibatra
Y150: Sozópetra [ Yun Sôzópetra "korunakkaya" ]
■ 796 yılında Halife Harunürreşid'in oğlu el-Mu'tasım bu kentte doğdu. 838 yılında imparator Theophilos kenti Araplardan geri aldı ise de 12. yy'a dek kent Araplarla Bizans arasında sık sık el değiştirdi. Zizóatra ve Zápetra adlarıyla da anılır. (TİB 2.286-287.) SN
■ Kürtçe adı Mihaciran veya Maciran'dır. 1877 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kars yöresinden gelip, şu anki ilçe merkezine yerleştirilen Türk göçmenlerden dolayı bu isim söylenmektedir. Erkan Erbaş
■ 1946'da Doğanşehir Akçadağ'dan ayrılarak ilçe oldu. yalcin
■ Türk (Alevi-Sünni) çoğunluk, Kürt (Alevi-Sünni) azınlık. Türk
■  1877 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ardahanın Posof ilçesinden gelen Ahıska Türkleri tarafından kurulmuştur. Bu yüzden uzun bir süre muhacir köyü denilmiştir. Daha sonradan da Posofdan göç almıştır. Fikret Okan Dede
  Dedeyazı mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Dedefengi [ Erm vank' "manastır" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy Malatya/Doğanşehir'in iki Alevi-Türkmen köyünden birisidir. Köyün Yelligedik (Dervişçik) mezrası Sinemilli Aşiretindendir ve Kürtçe konuşmaktadır ve Kürt'tür. alamut1
  Develi mz - Doğanşehir - Malatya
■ Akçadağ Develi'den gelerek buraya yerleşmiş Karaterzi Köyü'ne bağlı Sünni Türk mezra alamut1
  Harami mz - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Ayneler
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Savaklı mah - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1928k: Abdülxarab
Kürd yerleşimi
■ © 04.01.1888 Hısn-ı Mansur kazasına mülhak olduğu halde Behisni kazasına bağlanan Kurucaova, Yolam, Kurudere, Hacıman, Abdülharab, Calkan (Kömürsud) ve Aligör Uşağı karyelerinin tekrar Hısn-ı Mansur'a bağlanması gereğinin... deyar heyran
■ Savaklı köyünün yerli halkı türkmendir. 1900 yılında Çelikhanın Abdulharap köyünden gelen Kürtler yerleşmiştir. Köyün yerli halkı asimile olup kürtleşmiştir. molja
  Memişler mz - Doğanşehir - Malatya
■ Karaterzi Köyü'ne bağlı Sünni Türk mezra alamut1
  Çat mz - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Gurmutlar
■ 35 haneli bir mezradır. Alevi-Sünni karışıktır. Mezradaki Alevi nüfus aslen Elbistan/Alhasuşağı Aşiretindendir ancak Kürtçeyi tamamen unutmuşlardır. alamut1
  Karaterzi mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Karaterzi
Alevi ( ) yerleşimi
■ Kareterzi Köyü Alevi Türkmen köyüdür ancak köyde 15 haneye yakın Sinemilli aşiretinden aile vardır. Yine köyde 1980'lerde 250 haneyi bulan ailelerden 40-50 aile sünni inançlı idi alamut1
  Çığlık mah - Doğanşehir - Malatya
1928k: Çığlık
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi. Türkmenler Avşar Aşiretine mensuptur. Hatayi
  Erkenek mah - Doğanşehir - Malatya
1861d: Erkenek
Türkmen yerleşimi
■ © 07.10.1861 Harput'un Ergenek köyü ahalisinin geçmişte olduğu gibi zabtiyelikte istihdam olunmaları deyar heyran
■ İlk olarak Kanuni dönemi 1560 yılı tahrir defterinde kaydına rastlanır. 1830'larda Elazığ'a kurulan ordugahı desteklemek için Türkmen nüfus yerleştirilmiştir. Daha önceki Kürt nüfus asimile olmuştur, Kürt nüfusa verilen Derbentçilik (yol zaptiyeliği) daha sonra da devam ettirilmiştir, Türkmen nüfusun sözlü şiir ve folklor ürünlerindeki referanslar nedeniyle Yıva boyuna mensup olduğu düşünülmektedir. Murat KINACI
  Çömlekoba mah - Doğanşehir - Malatya
Kr: Oveçevzeran [ Kürd "Çevzerler obası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
  Polatdere mah - Doğanşehir - Malatya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
  Şatırobası mah - Doğanşehir - Malatya
Kr: Oveşatıran [ Kürd "Şatırlar obası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
  Yuvalı mah - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Şavikli [ Kürd şawikî/şaweliyan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Yuvalı (Şavuklar, Şavaklı, Şaviki) Köyü'nde diğer Balyan köylerinden farklı olarak Gevende (Abdal) kökenli aileler de ikamet etmektedir. alamut1
  Gürobası mah - Doğanşehir - Malatya
Kr: Oveguran [ Kürd "kurtlar obası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt Karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Boyundan Hatayi
  Semizler mz - Doğanşehir - Malatya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Suçatı Köyü'ne bağlı mezra, Balyan Aşiretine mensup. alamut1
  Güzelköy mah - Doğanşehir - Malatya
Kürd yerleşimi
  Eskiköy mah - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Ovegure
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Bu köy de dahil çevresindeki tüm Alevi Kürt köyleri Balyan Aşireti'ndendir. Balyan Aşireti'nin Atmiyan (Atma) Aşireti işe bir akrabalığı var mı bilmiyorum ama bu köylerde Atma Aşireti mensupları bulunmamakta. alamut1
■ Kürtçe adı: Xaniyé Duh. Türkçe çevirisi "dünkü ev" dir. Kürt-Alevi olan Balyan aşiret köylerinin ilk olarak Xaniyé Duh'a yerleştiği daha sonra çevre köylere dağıldığı söylenir. Köydeki Piré(Köprü) mezrasında bulunan tarihi köprü, köyün geçmişinin eskilere dayandığı hakkında fikir verir. Erkan Erbaş
  Kurucaova mah - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1888d: Kurucaova
■ 04.01.1888 Hısn-ı Mansur kazasına mülhak olduğu halde Behisni kazasına bağlanan Kurucaova, Yolam, Kurudere, Hacıman, Abdülharab, Calkan (Kömürsud) ve Aligör Uşağı karyelerinin tekrar Hısn-ı Mansur'a bağlanması gereğinin Sadaret'e arzı. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km