haritada ara :   km  
Doğanşehir'de 40 yerleşim bulundu.
sırala 
Altıntop mahalle - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1902hb 📖: Altıntop
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 15'' D, 37° 52' 38'' K
Beğre mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Beğre
Kürt-Sünni (Balyan/Atmiyan) yerleşimi
■ Sünni Türklerin ve Alevi Kürtlerin bir arada yaşadığı bir köydür. Sünni Türkler cogunluktur. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 3' 6'' D, 37° 40' 24'' K
Bıçakçı mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Pıçakçı
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 35'' D, 37° 37' 10'' K
Çat mezra - Doğanşehir - Malatya
1977rh 📖: Gurmutlar
1902hb 📖: Çat
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ 35 haneli bir mezradır. Alevi-Sünni karışıktır. Mezradaki Alevi nüfus aslen Elbistan/Alhasuşağı Aşiretindendir ancak Kürtçeyi tamamen unutmuşlardır. alamut1
■ Koord: 38° 13' 10'' D, 37° 54' 47'' K
Çavuşlu mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Çavuşlu
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 0'' D, 37° 47' 59'' K
Çığlık mahalle - Doğanşehir - Malatya
1928 📖: Çığlık
Alevi-Kürt veya Zaza (Balyan) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi. Türkmenler Avşar Aşiretine mensuptur. Hatayi
■ Çığlık Köyü Balyan Aşireti'ne bağlı Kürt-Alevi yerleşimidir. Doğanşehir ilçesinde Türkmen-Alevi yerleşimi olarak Dedeyazı ve Karaterzi köyleri bulunmaktadır. Dedeyazı köyünde Dedeler mezrasında Kürt-Aleviler, Karatezi Köyü merkezinde ise Sünni-Türkler yaşamaktadır. Erkan Erbaş
■ Koord: 38° 7' 0'' D, 37° 55' 59'' K
Çömlekoba mahalle - Doğanşehir - Malatya
K 📖: Oveçevzeran [ Kürtçe "çavdar obası" ]
1902hb 📖: Çavzer
Alevi-Kürt veya Zaza (Balyan) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
■ Koord: 38° 5' 47'' D, 37° 56' 35'' K
Dedeyazı mahalle - Doğanşehir - Malatya
1928 📖: Dedefengi [ Ermenice vank "manastır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy Malatya/Doğanşehir'in iki Alevi-Türkmen köyünden birisidir. Köyün Yelligedik (Dervişçik) mezrası Sinemilli Aşiretindendir ve Kürtçe konuşmaktadır ve Kürt'tür. alamut1
■ Dedeyazı köyü'nde Hamidiye katliamları nedeniyle, 20.yy başında göçmüş Ermeniler yaşamaktaydı. 1915 sonrası kurtulanların bir kısmı Alevilere sığınarak Müslüman olmuştur. mahir
■ Koord: 38° 13' 30'' D, 37° 52' 2'' K
Doğanşehir ilçe - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Viranşehir | Muhacir
Y961 📖: Zápetra
A870 📖: Zibatra
Y150 📖: Sozópetra? Zizoatra [ Yunanca "korunakkaya" ]
■ 796 yılında Halife Harunürreşid’in oğlu el-Mu’tasım bu kentte doğdu. 838 yılında imp. Theophilos kenti Araplardan geri aldı ise de 12. yy’a dek kent Araplarla Bizans arasında sık sık el değiştirdi. Zizóatra ve Zápetra adlarıyla da anılır. (TİB 2.286-287.) ■ 1877 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ardahan’ın Posof ilçesinden gelen Ahıska Türkleri tarafından kurulmuştur. Bu yüzden uzun bir süre Muhacir Köyü denilmiştir. Daha sonradan da Posof’tan göç almıştır. 1946’da Akçadağ’dan ayrılarak ilçe oldu. SN
■ Koord: 38° 5' 30'' D, 37° 52' 44'' K
Elmalı mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Elmalı
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 21'' D, 37° 44' 43'' K
Erkenek mahalle - Doğanşehir - Malatya
1861z 📖: Erkenek
Sünni Türk yerleşimi
■ © 07.10.1861 Harput'un Ergenek köyü ahalisinin geçmişte olduğu gibi zabtiyelikte istihdam olunmaları deyar heyran
■ İlk olarak Kanuni dönemi 1560 yılı tahrir defterinde kaydına rastlanır. 1830'larda Elazığ'a kurulan ordugahı desteklemek için Türkmen nüfus yerleştirilmiştir. Daha önceki Kürt nüfus asimile olmuştur, Kürt nüfusa verilen Derbentçilik (yol zaptiyeliği) daha sonra da devam ettirilmiştir, Türkmen nüfusun sözlü şiir ve folklor ürünlerindeki referanslar nedeniyle Yıva boyuna mensup olduğu düşünülmektedir. Murat KINACI
■ Koord: 37° 55' 41'' D, 37° 56' 20'' K
Eskiköy mahalle - Doğanşehir - Malatya
K 📖: Xaniyé Duh [ Türkçe "eski ev" ]
1902hb 📖: Şahinoğlu | Eskiköy
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bu köy de dahil çevresindeki tüm Alevi Kürt köyleri Balyan Aşireti'ndendir. Balyan Aşireti'nin Atmiyan (Atma) Aşireti işe bir akrabalığı var mı bilmiyorum ama bu köylerde Atma Aşireti mensupları bulunmamakta. alamut1
■ Kürt-Alevi olan Balyan aşiret köylerinin ilk olarak Xaniyé Duh'a yerleştiği daha sonra çevre köylere dağıldığı söylenir. Köydeki Piré(Köprü) mezrasında bulunan tarihi köprü, köyün geçmişinin eskilere dayandığı hakkında fikir verir. Erkan Erbaş
■ Koord: 38° 8' 59'' D, 38° 1' 59'' K
Fındık mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Fındık [ Arapça funduq "han, konaklama yeri" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 33'' D, 37° 48' 11'' K
Gövdeli mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Murata
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 35'' D, 37° 37' 26'' K
Günedoğru mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Xarabşehir
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 0'' D, 37° 49' 59'' K
Gürobası mahalle - Doğanşehir - Malatya
K 📖: Oveguran [ Kürtçe "gür obası" ]
1902hb 📖: Gürüng
Alevi-Kürt veya Zaza (Balyan) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt Karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Boyundan Hatayi
■ 1928'deki "Aligür" de olabilir, Tek başına "Gür" olmadığı kesin. ishak levent
■ Koord: 38° 5' 38'' D, 37° 57' 34'' K
Güzelköy mahalle - Doğanşehir - Malatya
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Reşadiye yakınında yeni dönemd iskan edilmiş Kürt yerleşimidir. SN
■ Koord: 37° 59' 44'' D, 38° 1' 30'' K
Harami mezra - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Ayneler
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 42'' D, 37° 54' 2'' K
Hudut mahalle - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1902hb 📖: Hudut
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kalaycık adlı mezrası vardır. SN
■ Koord: 38° 1' 59'' D, 37° 52' 0'' K
Kadılı mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Kadılı
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 13'' D, 37° 47' 4'' K
Kapıdere mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Kilisedere
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 17'' D, 37° 40' 20'' K
Karanlıkdere mahalle - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1902hb 📖: Karanlıkdere (neh)
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 9'' D, 37° 49' 32'' K
Karaterzi mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Karaterzi
■ Kareterzi Köyü Alevi Türkmen köyüdür ancak köyde 15 haneye yakın Sinemilli aşiretinden aile vardır. Yine köyde 1980'lerde 250 haneyi bulan ailelerden 40-50 aile sünni inançlı idi alamut1
■ Koord: 38° 11' 54'' D, 37° 53' 59'' K
Kelhalil mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Kelhalil
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 0'' D, 37° 58' 0'' K
Koçdere mahalle - Doğanşehir - Malatya
1928 📖: Melet Deresi
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 33'' D, 38° 5' 21'' K
Kurucaova mahalle - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1888z 📖: Kurucaova
■ © 04.01.1888 Hısn-ı Mansur kazasına mülhak olduğu halde Behisni kazasına bağlanan Kurucaova, Yolam, Kurudere, Hacıman, Abdülharab, Calkan (Kömürsud) ve Aligör Uşağı karyelerinin tekrar Hısn-ı Mansur'a bağlanması gereğinin Sadaret'e arzı. deyar heyran
■ Koord: 38° 0' 48'' D, 38° 6' 16'' K
Küçüklü mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Küçüklü
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 38'' D, 37° 40' 58'' K
Örencik mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Kıllılı
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 58'' D, 37° 43' 19'' K
Polat mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Polat
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 21'' D, 37° 51' 17'' K
Polatdere mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Polatdere
Alevi-Kürt veya Zaza (Balyan) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
■ Koord: 38° 9' 0'' D, 37° 56' 24'' K
Reşadiye mahalle - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1928 📖: Reşadiye
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 59'' D, 38° 1' 0'' K
Savaklı mahalle - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1835g 1928 📖 📖: Abdülxarab
Sünni Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 04.01.1888 Hısn-ı Mansur kazasına mülhak olduğu halde Behisni kazasına bağlanan Kurucaova, Yolam, Kurudere, Hacıman, Abdülharab, Calkan (Kömürsud) ve Aligör Uşağı karyelerinin tekrar Hısn-ı Mansur'a bağlanması gereğinin... deyar heyran
■ Savaklı köyünün yerli halkı türkmendir. 1900 yılında Çelikhanın Abdulharap köyünden gelen Kürtler yerleşmiştir. Köyün yerli halkı asimile olup kürtleşmiştir. molja
■ Koord: 38° 2' 36'' D, 37° 54' 31'' K
Söğüt mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Söğüt
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 0'' D, 37° 46' 0'' K
Suçatı mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Suçatı
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 11' 47'' D, 37° 59' 4'' K
Sürgü mahalle - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1928 📖: Sürgü
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 55'' D, 37° 58' 4'' K
Şatırobası mahalle - Doğanşehir - Malatya
K 📖: Oveşatıran [ Kürtçe "Şatırlar obası" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Balyan) yerleşimi
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
■ Koord: 38° 6' 7'' D, 37° 56' 39'' K
Topraktepe mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Topraktepe
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Toprakkale Köyü Elbistan/Tapgıran Aşireti'ne mensuptur. alamut1
■ Koord: 38° 6' 11'' D, 37° 50' 40'' K
Yekli mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Yekli
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 56' 22'' D, 37° 43' 32'' K
Yolkoru mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Mızgı
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 33'' D, 37° 52' 17'' K
Yuvalı mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Şavıklı [ Kürtçe "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Yuvalı (Şavuklar, Şavaklı, Şaviki) Köyü'nde diğer Balyan köylerinden farklı olarak Gevende (Abdal) kökenli aileler de ikamet etmektedir. alamut1
■ Koord: 38° 10' 59'' D, 37° 57' 9'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.