Diyarbakır'da 1152 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 12
sırala 
  Çukurelma mah - Çermik - Diyarbakır
K 📖 Kaf?
1928 📖 Hop [ Er/Kr "su bendi" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Eski haritalarda görülen Kaf köyü Ağırmat'ın kuzeyinde olup halen baraj gölü altında kalmış olmalıdır. Çukuralma köyü eski haritalarda Hop adıyla kayıtlıdır. SN
  Kelekgeçidi x - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Tillek
■ Karakaya baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Karakaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
K 📖 Dêrareş [ Kr "kara kilise" ]
1928 📖 Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Armağantaşı mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Ağarmat
Zaza (Sünni) (Hasénen) yerleşimi
  Üçpınar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Lido
  Handere mah - Çüngüş - Diyarbakır
1917h 📖 Handere
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kaynak mah - Çüngüş - Diyarbakır
<1968 📖 Arduva
1925h 📖 Arsova?
  Dilekpınar mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Sarsap
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Konaklı mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Konakı
1902hk 📖 Konaka
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Eski yazı kaynaklarda görülen Konakı/Konağı adı yazım hatası olmalıdır. SN
  Güzel mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Saltepe mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Gevrek [ Kr gewrek "bozca" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Avut mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Avut [ Erm ]
Türkmen yerleşimi
  Hindibaba mah - Çüngüş - Diyarbakır
1837z 📖 Hindibaba
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ © 29.06.1837 Ergani kazasına tabi Çüngüş nahiyesinin Hindibaba karyesinde bulunan camiin... deyar heyran
  Ceylan mah - Çermik - Diyarbakır
<1960 📖 Cullar
1917h 📖 Bedran?
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Yenice mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Yenice Avut
  Değirmensuyu mah - Çüngüş - Diyarbakır
1946 📖 Adıs
1917h 📖 Adiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kömürcüler mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Zeynilan [ Kr ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Malkaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
1946 📖 Alyoz
1925h 📖 Alyos
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Bayat mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Füsaynî
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Geçitköy mah - Çüngüş - Diyarbakır
1925h 📖 Xoya
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yazyağmuru mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  İbikkaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
1902hk 📖 Derdere
Türkmen yerleşimi
■ Çermik ilçesine bağlıydı, 1957'de Çüngüş ilçesine bağlandı (Resmi Gazete, 30 Mayıs 1957) Taner A.
  Yaylacık mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Mûsikan [ Kr "Musalar" ]
  Şeyhandede mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Şeyxandede
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Gölbaşı mah Karakaya - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Korgeni / Kurkeyni
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Çüngüş ilçe - Çüngüş - Diyarbakır
E1902 📖 Çınkuş
1831 📖 Çüngüş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Şehrin doğusunda ovaya hakim bîr tepe üzerinde kurulmuş olan Sırahayats Surp Astvadzadzin Manastırı 1895'e dek piskoposluk makamı idi. 1895 olaylarında tahrip edildi. Şehirde ayrıca Surp Garabed Katedrali'yle Mesrobyan ve Sahagyan Kolejleri, Katolik ve Protestan Ermenilere ait birer kilise, Protestan Ermeni cemaatine ait bir okul mevcuttu. SN
■ 44 köyden yaklaşık 8 köy Türkmen olmakla beraber geri kalanı Zaza köyleridir. Zazacaları kulp Zazaca’sına göre daha serttir. Bu ilçede Kürt yerleşke yoktur. Renas
■ 37* köyden 13*ünde Türk/Türkmenler yaşamakta, bir köyde Kurmanci-Kürtler yaşamakta. Geri kalan tüm köyler Zaza kökenlidir. Türk/Türkmenlerin yaşadığı köylerin 6'sında Zazalar da yaşıyor. Çüngüş'ün şehirlisi de ağırlıkla Türk/Türkmen kökenli. Çüngüş ilçe geneli kütüğe göre %60 Türk, %35 Zaza ve %5 Kürt vb. kökenli bir ilçe iken günümüzde nüfusun %50 üzeri Zaza ve Kürtlerden oluşuyor. metonio
  Korudağ mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Hüseyinli
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Gökçepelit mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Mahmudan [ Kr ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Çataldut mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Sarsap
Türkmen yerleşimi
  Pamuklu mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Budaran
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Pınarlı mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Bağvenk [ Erm vank "manastır" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Güneydere mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Gundeci [ Kr gundecî "yerköy" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Karakaya mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Karakaya
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Akpınar mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Zübeydik [ Kr "Zübeyit'çik (öz.)" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Akbaşak mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Kilisei Tahtamaşat
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Dikyol mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Diktol?
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Albayrak mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Mansûran [ Kr "aş." ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Armutlu mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Zergüz [ Kr "sarıceviz" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Aktaş mah - Çüngüş - Diyarbakır
1925h 📖 -
Türkmen yerleşimi
  Ağaçhan mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Ağaçhan
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Yabanardı mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Miyalan [ Kr ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Keleşevleri mah - Çüngüş - Diyarbakır
1917h 📖 Keleşevleri
  Yayıklı mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Besim / Bisim
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Koçören mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Bosma
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Deveboynu mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Selvas
1902hk 📖 Salvaz
Türkmen yerleşimi
  Yaygınkonak mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Mansûran [ Kr "aş." ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kalaç mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Killo Haneleri [ Kr killo/killan "aş." ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Göktepe mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 1928 📖 📖 Sinto / Spinto [ Sür ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Fıstıklı mz - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Kirakos [ Erm Giragos "öz." ]
  Günaşan mah - Çermik - Diyarbakır
1902hk 📖 Kervan Çimeni
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Kervan Çimeni esasen köyün üstünde olduğu dağın adıdır. SN
  Sağtepe mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Sımaki [ Kr simaqî "sumaklı" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Oyuklu mah - Çüngüş - Diyarbakır
1893z 📖 Midiye
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya [Atalar] karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası... deyar heyran
  Kuyu mah - Çermik - Diyarbakır
K 📖 Bîr [ Kr "kuyu" ]
1917h 📖 Kuyu
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı köye Bîr der. Bîr kurmanci ve zazakide kuyu anlamına gelmektedir. Köyün yukarı kısımlarında bazı kuyular bulunmaktadır. Eskiden su ihtiyacı bu kuyulardan sağlanmakta idi. mustafa
  Bayrak mah - Çermik - Diyarbakır
1902hk 📖 Tilberz [ Kr "yüksek höyük" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Köksal mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Atalar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1893z 📖 Pîran [ Kr "dedeler" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye [Oyuklu] karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası talebi. deyar heyran
  Gürüz mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Gürîz
  Değirmenli mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Berut [ Erm ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Bulundu mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Benaf
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kartaltaşı mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Musa Haneleri
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Elmadere mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Elmadere
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Bahçe mah - Çermik - Diyarbakır
Z 📖 Hasuz
1917h 📖 Hasud [ Erm "verimli" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Bademlik mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Hasno [ Kr hasino "demirci" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Elifuşağı mah - Çermik - Diyarbakır
1960 📖 Elifuşağı
1928 📖 Aliferuşağı
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Karakolan mah - Çermik - Diyarbakır
<1960 📖 Haburman
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Arpadere mah - Çüngüş - Diyarbakır
1917h 📖 Cevdere / Civdere
Türkmen yerleşimi
■ Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin köyüdür. SN
  Eskibağ mah - Çermik - Diyarbakır
<1960 📖 Süzmük
1928 📖 Süznik / Süzink
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Türkmen mah - Çüngüş - Diyarbakır
<1960 📖 Civler
  Yeniköy mah - Çüngüş - Diyarbakır
1917h 📖 Yeniköy
  Aydınlı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Norla
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Güçlütaş mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Ğabiyan?
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karataş mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Temo Haneleri
Zaza (Sünni) yerleşimi
  İkiçeltik mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Pağnik [ Erm "ılıca" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Genceli mah - Çermik - Diyarbakır
<1960 📖 Genco Evleri
1928 📖 Genco Haneleri
  Çaybaşı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Şîrvara [ Kr şêrwêran "aslanören" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Örenkuyu mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Birviran [ Kr "kuyu ören" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Balıksırtı mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Mahmûr
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Petekkaya mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Nişenik [ Erm nışenik "bademli" ]
■ Nişenik Dağı, Çermik'in güneyindeki dağ kütlesinin adıdır. SN
  Külbastı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1925h 📖 Zemolar
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Sinekköy mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Sinbek? [ Erm syunag սյունակ? "sütun" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Balcılar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Norşin [ Erm norşén "yeniköy" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Çalıtepe mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 1928 📖 📖 Herbetal / Herbetali
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Seferuşağı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Seferan / Seferuşağı [ Kr "Seferler (aş.)" ]
  Çermik ilçe - Çermik - Diyarbakır
1665 📖 Çermîk
K1597 📖 Çermûk
E1136 📖 Çermuk [ Erm "ılıca" ]
Y378 📖 Abarnê
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Zaza (Sünni) yerleşimi
■ 4. yy'da Ammianus Marcellinus ve 9. yy'da Süryanice Zuknin vekayinamesinin şifalı ılıcasıyla ünlü olduğu belirtilen Abarnê kentidir. Çermük Ermenice `ılıca` anlamına gelir. SN
■ © 24.10.1821 Tuna sahillerinde bina olunan kaleler masrafı için üçe ayrılan Şeyh Bızinli aşiretinin Çermik'teki kısmının hisselerine düşen beş yüz kuruşu miriye teslim eyledikleri. deyar heyran
■  Karakoyunlu Türkmenleri 1970li yilların ortasına kadar ilçedeki hakim unsurdu.Kale ve Tepe mahalleleri ilçedeki Türkmenlerin yoğun yaşadığı yerlerdi. Şu an ilçede merkezindeki Türkmen nufus batiya göçtüğü için Zaza Nüfus daha fazladır.Başarı(Alos),Karamusa,Baykal,Bintaş,Sarica köyleri Türkmen nufusun geçmişte yoğun olduğu köylerdi. Ferhat
  Aynalı mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Bistin
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Polatuşağı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1925h 📖 Polatuşağı [ Kr/Tr "çelik" ]
Türkmen yerleşimi
  Yoğun mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Oğîn
  Sarıbalta mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖 Kuştiyan [ Kr "kan davası köyü" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Çınar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1925h 📖 Kazolar [ Kr "balsıra" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Alabuğday mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Rûtan [ Kr "çıplaklar (aş.)" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kalecik mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Kalecik
  Recep mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Köy halkı Çermik'in yerlisi Karakoyunlu Türkmeni'dir. Soyları Salur Boyu'na dayanır. Mehmet Kaya
  Aşağışeyhler mah - Çermik - Diyarbakır
1928 📖 Şeyxler aş.
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Akçörten mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Apikan [ Kr "amcalar" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kırmatepe mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Terbil
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Köyün asıl adı Terbile ya da Terbule'dir. Mehmet Kaya
  Yukarışeyhler mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖 Şeyxler yk.
Zaza (Sünni) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Taştepe mah Sergenli - Dicle - Diyarbakır
  Merdika mah Meydan - Dicle - Diyarbakır
Kürt (Sünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km