haritada ara :   km  
Diyadin'de 59 yerleşim bulundu.
sırala 
Yuva köy - Diyadin - Ağrı
Eski adı: -
Şekerbulak köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 📖: Şekerbulak [ Tr "şekerpınar" ]
Delihasan köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Delihasan
Batıbeyli köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Zivker [ Kr "gümüşçü" ]
Sürenkök köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖: Kori / Kuru?
Kocaçoban köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Bubo [ Kr "gelincik" ]
Dokuztaş köy - Diyadin - Ağrı
1912h 📖: Gevirgevrik / Gurgurik? [ Kr kevir gewrik "bozcataş" ]
Akçevre köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Tapxaç
Kürt-Sünni yerleşimi
Pirali köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 📖: Pirali
Kürt-Sünni (Delki) yerleşimi
Uysallı köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Kalender [ Kr/Tr ]
Sürmelikoç köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 1928 📖Soran [ Kr "kızıllar" ]
Toklucak köy - Diyadin - Ağrı
E1918 📖: Nbadagan [ Erm "Nbad (dağı) yeri" ]
1901hb 📖: Toklucak
■ Şimdi Taşteker Dağı adı verilen Nbad Dağı (Strabo'da Niphates) imp. Valens emrindeki Roma ordusunun 371 yılında Sasanilere karşı kazandığı zaferle anılır. SN
Budak köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Budak
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Delki) yerleşimi
■ Delki aşireti, Kilis ve Efrin bölgesi arasındaki Kürd Dağları bölgesinden dağılmışlar. Kilis'te ve Antep'te sayıları çok kalabalıktır. Orada Dılki, Dılıkan derler. Mar(d)astan
Kotancı köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Kotancı
Karapazar köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 📖: Karapazar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ermeni sürgününden sonra Karapapakların iskan edildiği köyde halen Kürtler çoğunluktadır. SN
Kapanca köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Setrabad
Heybeliyurt köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖: Çocan [ Kr "bücürler? yavrular?" ]
1901hb 📖: Cucian
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Mutlu köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 1928 📖Karaca
Yanıkçukur köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Tendürek [ Erm t'ondrag "tandır fırını" ]
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
Günbuldu köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 📖: Maya
■ Mayya kalesi ve mağara yerleşimleri mevcuttur. SN
Gedik köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Gedik
Aşağıkardeşli köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Kurinevruz aş. [ Kr kurênewroz "Nevruzuşağı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bölge halkı Kornewroza Jêrê der. Mar(d)astan
Mollakara köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖: Mollakara
Altınkilit köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Kurdî [ Kr "Kürt" ]
1901hb 📖: Hasankend
Ulukent köy - Diyadin - Ağrı
E1918 📖: Ulatsor [ Erm "oğlakdere" ]
1901hb 📖: Ulukend
■ Ulukend adı şüphesiz Ermenice addan ses benzetmesi yoluyla uyarlanmıştır. Köyün 'ulu' olacak bir yanı yoktur. SN
Oğuloba köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Şahveled [ Kr/Tr "şahoğlu" ]
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Köy halkı Şahwelat der. Mar(d)astan
Akyolaç köy - Diyadin - Ağrı
1912h 📖: Ezdo / Yezdo [ Kr "Yezidi?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yolcupınarı köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Zeynal
Yukarıdalören köy - Diyadin - Ağrı
K2009 📖: Biligana Jorê
1928 📖: Bilikan yk.
Omuzbaşı köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Şükrok [ Kr şukrok "Şükrüce" ]
Kürt-Sünni (Madi) yerleşimi
■ Madi aşiretinden bazı aileler 180 yıl önce Urmiye Gölünün kuzeyinden Eski Beyazıd, Diyadin Şıkrok köyü ve Çaldıran Salıxsu köyüne yerleşirler. Bu aşiretin Ağrı, Urmiye çevresindeki bireyleri Kurmanci Kürtçesini, Siverek tarafındakiler ise Kırmanci (tr Zazaca) Kürtçesini konuşurlar. Mar(d)astan
Dibekli köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Dibekli
Tavla köy - Diyadin - Ağrı
E1918 📖: Varşagavan [ Erm "Vağarşag kasabası" ]
1901hb 📖: Tavla [ Kr/Tr "at çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Varşagi ılıcası Ortaçağ'dan beri kaydedilmiştir. Ilıca ve kasaba adı muhtemelen MÖ 2. yy'da Ermeni hükümdarı olan Vağarşag'a işaret eder. SN
Taşbasamak köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖: Mirzacan
E1912 📖: Mirzakend
E506 📖: Gosteank Կոստեանք [ Erm "Konstantin yeri?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Erken dönem Ermeni tarihçilerinden Ğazar Parpetsi'nin andığı Gostyank Hisarı burası olmalıdır. SN
Tazekent köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Tazekent [ Kr/Tr "yeniköy" ]
Yeşildurak köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Tapu
Kürt-Sünni (Dılxêri) yerleşimi
Burgulu köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Köran
1901hb 📖: Gorana [ Kr "meralar" ]
Gözüpek köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Köran Komu [ Kr ]
Satıcılar köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖: Bezirgân [ Kr/Tr "tüccar" ]
Göğebakan köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Kapuzan
Kuşburnu köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖: Caneqiz
Kale mv - Diyadin - Ağrı
Y553 📖: Anglôn [ Erm ]
E506 📖: Ankğ Անգղ
■ 5. yy'da Ermeni-İran ve 6. yy'da Bizans-İran savaşlarında sıklıkla anılan Angeğ kalesi kasabası Diyadin'in karşı kıyısında ve birkaç mil yukarısında bulunmaktaydı. Halen harabeliktir. SN
Diyadin ilçe - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Diyadin
1665 📖: Ḍiyaeddin Kalesi
E680 📖: Dadeon
Y150 📖: Daudyana
Kürt-Sünni yerleşimi
■ `İran soylularından Ziyaeddin` tarafından kurulduğu efsanesi Şerefname'de (16. yy) dile getirilir. Daha sonra, Evliya Çelebi'ye atfen bu kişinin `Akkoyunlu Uzun Hasan oğlu Ziyaeddin` olduğu rivayet edilir. Oysa bu yerin H. Mamikonyan vekayinamesinde 603 yılında Bizans-İran muharebesine tanık olan `Aradzani (Murat) Nehri üzerinde Dadeon/Tateon` olduğu muhakkaktır. ■ Ermeni tarihinde Diyadin-Hamur bölgesi, Dzağgants (`Çiçekli`) Dağı eteklerinde bulunduğu için Dzağgodn (`Çiçekli Eteği`) adıyla anılır. SN
■ Yukarı Fırat boyundaki Pakavan, Zarehavan, Ankğ ve Şahapivan gibi tarihi Ermeni yerleşimlerinin anıları 19. yy sonunda çoktan unutulmuştu. Üçkilise ve Diyadin merkez dışında kilise kalıntısı kaydedilmemiştir. SN
Davutköy köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖: Davut
E1912 📖: Tavti [ Erm "Davut köyü" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Dedebulak köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Tucipazar
E1918 📖: Tuc
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
Hacıhalit köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Hacıxalid
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Heci Xalıt (Hacı Halit), şimdi Ağrı Taşlıçay Extiyar (Alakoçlu) köyünde yaşayan Redkan aşiretinden Kaya ailesinin dedesidir. Aile, bu köyden Extiyar'a göç etmiştir. Mar(d)astan
Boyalan köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Kurdîkan [ Kr "aş." ]
Taşkesen köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖: Taşkesan
Yeniçadır köy - Diyadin - Ağrı
1946 📖: Bozo
Atayolu köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖: Usturkân
Atadamı köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 📖: Giridim [ Kr girêdêm "kurutepe" ]
Yörükatlı köy - Diyadin - Ağrı
1946 📖: Darik [ Kr "ağaççık?" ]
E1918 📖: Darig aş.
Rahmankulu köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖: Rahmanquli
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
Yıldırım köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Koço
■ Kela Koço (Koço kalesi) bu köydedir. Qazi
Yukarıtütek köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Tütek yk.
1901hb 📖: Dutaxt [ Kr "iki taht?" ]
■ Ünlü Kürd yazar Ahmedê Mırazi bu köyden Ermenistan'a göç etmiş. Biraninêd Mın isimli kitabında, Tuteka Jorê (Yukarıtütek) köyünde müslüman ve êzdi Kürdlerin beraber yaşadığını, Êzdi Kürdlerin Ermenistana göç ettiğini belirtir. Mar(d)astan
Aşağıtütek köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Tütek aş.
1901hb 📖: KüçükDutax [ Kr "iki mahalle" ]
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
Büvetli köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 📖: Şikeft [ Kr "mağara" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.