haritada ara :   km  
Divriği'de 125 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Akbaba köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖 Akbaba
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Divriğinin tek Zaza-Alevi köyüdür. Divriği yerine yakınlarındaki Kangal ve Zara'ya bağlı olan Zaza-Alevi köyleriyle etkileşim halindedirler. metonio
Yusufşeyh köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Yusufşeyh
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Güllüce köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖 Güllüce
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Karaman köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Karaman
Alevi (Türk) yerleşimi
Çamurlu köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖 Çamurlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Sırçalı köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Sırçalı
Alevi (Türk) yerleşimi
Kırkgöz köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Kırkgöz
Alevi (Türk) yerleşimi
Özbağ köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Şahna [ Tr "1. naib, 2. güvenlik için konuşlandırılmış küçük süvari birliği" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Günümüzde Şahana olarak bilinir. SN
Güvenkaya köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Aşodi Tekke [ Erm aşodi "Aşot (öz.) köyü" ]
Alevi yerleşimi
İmirhan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖 İmirhan
Alevi yerleşimi
Gölören köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1946 📖 Gölveren
1928 📖 Gölviran
Alevi (Türk) yerleşimi
Başören köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Başviran
Alevi (Türk) yerleşimi
Kaygısız köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Kaygusuz
Yağıbasan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1665 📖 Yağbasan
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © GNo:13359 FKd: ML.VRD.TMT.d... Divriği kazası, Yağıbasan karyesindeki Zaza aşiretinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
Keklikpınar mz - Divriği - Sivas
1916h 📖 Keklikpınarı
■ Ömeranlı köyüyle birleştirilerek Gökçeharman köyü adını almıştır. SN
İnallı mz - Divriği - Sivas
1916h 📖 İnallı
Dişbudak köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Dişbudak
Alevi (Türk) yerleşimi
Gürpınar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Çamoağa
1916h 📖 Şamoağa
Alevi yerleşimi
■ Çamşıxı adı verilen bölgenin başlıca yerleşimidir. Yöre halkı Alevidir. Türkücüleri ünlüdür. SN
Gökçeharman köy - Divriği - Sivas
1916h 📖 Ömeranlı [ Kr omeran "Ömerler" ]
Balova köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Baloağa
Alevi yerleşimi
■ Baloağa, Çakırağa, Şamoağa, Mamoağa köyleri bitişiktir. SN
Gözeciksincan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Mamoağa
1530t 1928 Ağın [ Erm agn "göze" ]
Alevi yerleşimi
Kuluncak köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Kuluncak
Alevi (Türk) yerleşimi
Yalnızsöğüt köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Yalnızsöğüt
Alevi yerleşimi
Çakırağa köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Çakırağa
Alevi yerleşimi
Tepehan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Ilıca + Karyağan Mezrası
■ Yerel Zaza dilinde Depexan şeklinde söylenir. SN
Ölçekli köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
E1878 📖 Palanga
1870 📖 Sofi Palangası [ Tr palanga "hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
Yuva köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Yuva
Alevi yerleşimi
Keçikaya köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Meli
Alevi yerleşimi
Avşarcık köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Avşarcık [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
Şahin köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Çamşık
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Susuzlar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Susuz
Alevi (Türk) yerleşimi
Soğucak köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Kürtbeyazid
1916h 📖 Kürtbeyaz
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Höbek köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Höbek
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Höbek köyünde Elazığ Sun köyde türbesi olan Zeynel Abidin soyundan Koca Seyit evladı Avuçen Ocağı vardır. Türk22
Dikmeçay köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Eşge
1912hk 📖 Eşegi
Alevi (Türk) yerleşimi
Sincan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖 Sincan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
Güneş köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Güneş
Alevi (Türk) yerleşimi
Diktaş köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Diktaş
Alevi (Türk) yerleşimi
Karakuzulu köy - Divriği - Sivas
1960 📖 Göcentaşı
1928 📖 Bizevî [ Kr "tarlalı" ]
Alevi yerleşimi
Ovacık köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖 Ovacık
Alevi (Türk) yerleşimi
Ödek köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 📖 Ödek
Alevi yerleşimi
Karaağaçlı köy - Divriği - Sivas
1946 📖 Çüksüzer
1916h 📖 Çüksüz
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Çüksüzer adının anlamı hakkında bir bilgimiz yoktur. SN
Kekliktepe köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Galun
1870 📖 Kalun + Karlıkışla
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © Gömlek No:13223 Divriği kazası, Ziniski nahiyesi, Galun karyesi İslam ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
Bahçeli köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Pengürt / Penkürt
1870 📖 Pangürt
Alevi (Türk) yerleşimi
Karakale köy - Divriği - Sivas
1916h 📖 Karakale
Alevi yerleşimi
Karasar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 📖 Karasar [ Erm "taşdağı?" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Gökçebel köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖 Bahtiyar Venki [ Erm "Bahtiyar köyü manastırı" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Ürük köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖 Ürük [ Erm urik "söğüt" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Mursal köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1916h 📖 Mürsel
Alevi yerleşimi
Susuzören köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖 Susuzviran
Alevi (Türk) yerleşimi
Bahtiyar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 📖 Bahtiyar + Bahtiyarfengi
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © 05.05.1909 Sivas'ın Ulaş Kazasına bağlı Zaza Demircili köyünde sahip olduğu tarlayı, Bahtiyar köyünden Mahmud Bey'in zapt ettiğinden bahisle adalet isteyen Sadık'ın arzuhali deyar heyran
Uzunkaya köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Pargam
1912hk 📖 Pagram [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Yazı köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Yazı Palanga
1870 📖 Yazu Palankası
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
Uluçayır köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖 Vazıldan
Alevi (Türk) yerleşimi
Akçalı mah Kayaburun - Divriği - Sivas
1928 📖 Yalnızkeşiş
Alevi yerleşimi
■ 1870 tarihli Osmanlı Nüfus sayımına göre bir Ermeni köyüdür. 1870 tarihinde 11 hane yaşamaktadır. bıktımüyeolmaktan
Erikli köy - Divriği - Sivas
1870 📖 Erüklü
Alevi (Türk) yerleşimi
Dumluca köy - Divriği - Sivas
1912hk 📖 Dumluca
Alevi (Türk) yerleşimi
Yünlüce mah Kızılcaören - Divriği - Sivas
1928 📖 Şigi Kâfir
E1912 📖 Şigim
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kayaburun köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Odur
E1902 📖 Asdvadzadur | Odur [ Erm asdvadzadur "Allah payı, vakıf" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1878'de köyde Surp Tovma adına bir kilise ve 50 öğrencisi bulunan Mamigonyan mektebi vardı. Köyün yakınında Paylavank adlı harap manastır bulunuyordu. SN
■ 20.yy başlarında Ermeni yerleşimidir. Köyün günümüzdeki halkı Alevi (Kürt/Zaza) kökenlidir. Köylü büyük olasılıkla Tunceli, Muş ya da Bingöl muhaciridir. bıktımüyeolmaktan
■ Kars Sarıkamış Alisofu köyünden gelmiş Türkmen-Aleviler de bu köye göçmüştür. Sunny
Akmeşe köy - Divriği - Sivas
1665 📖 Ziniski
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © 23.09.1854 Divriği kazasının Ziniski nahiyesi ahalisinin Divriğili İmam Hüseyin Efendi'den şikayeti. deyar heyran
■ Günümüzdeki adı Akmeşe'dir. Maliyeden Müdevver Defterler serisindeki 1519 tarihli evkar defterinde (no:3332) bu köyün, Divriği'den eski bir şehir olduğu, sonradan harap olmak suretiyle köy haline geldiği bilinmektedir.1649'da köye uğrayan Evliya Çelebi de köyde cami, han ve hamam bulunduğunu, köyün bağlık, bahçelik, mamur ve müzeyyen bir yer olduğunu yazmaktadır.
Göndüren köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1916h 📖 Gönderen
Alevi (Türk) yerleşimi
Kızılcaören köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1862z 📖 Kızılcaviran
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine ... deyar heyran
Özdemir köy - Divriği - Sivas
1946 📖 Cürek [ Erm çrig "derecik" ]
Alevi yerleşimi
Ekinbaşı köy - Divriği - Sivas
1870 📖 Kilisecik
Alevi (Türk) yerleşimi
KavaklıSu köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖 Armutak
E1877 📖 Armutağ [ Erm Armu tağ "Aram (öz.) mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Eskibeyli köy - Divriği - Sivas
1870 📖 Norşun [ Erm norşén "yeniköy" ]
Alevi yerleşimi
Güneyevler köy - Divriği - Sivas
1946 📖 Erşun
1928 📖 Arşun
E1877 📖 Arşuşén [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 700 Ermeni nüfusu ve Mokuts Takavor (`Mecusi kralı`) adlı kilisesi vardı. SN
Güresin köy - Divriği - Sivas
1870 📖 Güresin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Ağar mah Kayacık - Divriği - Sivas
1928 📖 Ağar
Yerliçay köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 📖 Vartan [ Erm "öz." ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Günbahçe köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Xazekrek
1912hk 📖 Xozekrek [ Erm xozakarag "domuzçiftliği" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Hazkırak'tır.
Ahi köy - Divriği - Sivas
1870 📖 Axı
Alevi (Türk) yerleşimi
Kayacık köy - Divriği - Sivas
E1878 📖 Mırvana
1665 📖 Murmana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
Çamlık köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖 Kürt Arege
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Üçpınar köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Üçpınar
Alevi yerleşimi
Maltepe köy - Divriği - Sivas
1946 📖 Hornavil
1928 📖 Xornavul
E1280 📖 Xurnavul [ Erm "çukurağıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde bulunan Surp Lusavoriç Ermeni manastırının yazıtları arasında Xurnavul adını anan 1280 ve 1485 tarihli yazıtları Balyan sf. 130-131 aktarır. Manastır 20. yy başında metruk fakat sağlam durumdaydı. SN
Hapa mz - Divriği - Sivas
1870 📖 Hapa
■ Güneyinde Üçpınar ve kuzeyinde Paynik Köylerine komşu olan üç soydan oluşan çok eski bir Türkmen köyü. scakmak
■ Alevi (Türkmen) yerleşim yeridir. bıktımüyeolmaktan
Olukman köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Olukman
1912hk 📖 Ulukman
Alevi (Türk) yerleşimi
Demirdağ köy - Divriği - Sivas
1946 📖 Purunsur
1928 📖 Prunsor [ Erm ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Burunsuz'dur. [Okuma hatası olmalı - SN]
Paynik mz - Divriği - Sivas
1928 📖 Paynik
1870 📖 Pağnik [ Erm "ılıca" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Kaledibi köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖 Kaledibi
1530t 📖 Aylamuş
Alevi yerleşimi
Divriği ilçe - Divriği - Sivas
1912hk 📖 Divrik
1282 📖 Difriki
Y961 📖 Tephrikê [ Ar tefrîqiye "hizipçiler" ]
■ Bizans kaynaklarında Tephriki olarak anılan kent 9. yy'da Arap desteğiyle Bizans kilisesine isyan eden ayrılıkçı Pavlikçi mezhebinin merkez üssü idi. 872 yılında Bizans kuvvetlerince ele geçirilmesini 10. yy'a ait Theophanes Zeyli ayrıntılı olarak anlatır. Rumca isim şüphesiz Arapçadan aktarılmıştır. SN
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre Divriği 13 mahalleden oluşmaktadır. 12 mahalle ahalisi Müslüman, 1 mahalle ahalisi ise Hristiyanlardan oluşmaktadır. Mahallelerin adları şu şekildedir: 1- Cami-i Kebir, 2- Kaya Mescidi, 3- Paspan, 4- Bezazistan Mescidi, 5- Kürtüncü, 6- Arhudsu, 7- Kemankeş, 8- Pullur, 9- Kantabay(kayıtbay), 10- Sinaniye Mescidi, 11- Eruncaz, 12- Ali Çelebi, 13- Ermeniyan. 1548 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre Divriği de bir mahalle daha kurulmuş olup adı Mescid-i sufladır.
Çukuröz köy - Divriği - Sivas
1946 📖 Türünk
1928 📖 Tülüng [ Erm "kapıcık, geçit" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Eğrisu köy - Divriği - Sivas
1968 📖 Kevendüzü
1530t 📖 Anzağar [ Erm ]
Alevi yerleşimi
GözecikMerkez köy - Divriği - Sivas
1870 📖 Eliski
Alevi yerleşimi
Kesdoğan kale - Divriği - Sivas
1665 📖 Kestigan [ Erm kastağon կաստաղօն "küçük kale, hisar" ]
■ Karş. Kesdoğan mevkii ve ırmağı, Akkışla-Kayseri. 12. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Ermenice sözcük Latince castellum'dan alıntıdır. SN
Oyuktepe köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Kömüşfengi
1912hk 📖 Komeş Vank [ Erm "susığırı manastırı" ]
Alevi yerleşimi
Uzunbağ köy - Divriği - Sivas
1912hk 📖 Karsi
1870 📖 Karsçık
1530 1530Karsi+Karsik [ Erm "Kars köyü + Küçük Kars mezrası" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Karsi olup, Karsik diye bir mezrası vardır. Köyün 1530 ve 1548 yıllarındaki hane sayılarına bakarak (1530: 84 hane 1548: 102 hane ) o zamanlar Ermeni yerleşim yeri olduğu söylenebilir. O dönemlerde Müslüman köyler dağınık ve az nüfuslu iken Hristiyan köyleri bir arada ve yüksek nüfusludur.
İnanlı köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Şigi Müslim
Alevi yerleşimi
■ Köyün adı yerel halk tarafından Şigi olarak kullanılmaktadır. Köyün adının Şigi Müslim olarak geçmesinin sebebi 1915 öncesi aynı yörede aynı adla yer alan Şigi Kafir köyünden ayırt edilebilmesi içindir. bıktımüyeolmaktan
Yeşilyayla köy - Divriği - Sivas
1960 📖 Horozçukuru
1928 📖 Gödeş
Alevi yerleşimi
Çakırtarla köy - Divriği - Sivas
1870 📖 Savrun
Alevi yerleşimi
BayırÜstü köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Timisi
Alevi (Türk) yerleşimi
Çakmakdüzü köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖 Palxa
1530t 📖 Balxa
Alevi (Türk) yerleşimi
Derimli köy - Divriği - Sivas
1946 📖 Gağmut
1928 📖 Gağnut [ Erm gağnud "meşeli" ]
Alevi yerleşimi
■ Türkmen yerleşim yeridir. 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Kağnud-ı sufla'dır (Aşağı Kağnud). Köyümüz bir zamanlar Divriği Ağılcık (Tuğut) köyünün mezrasıymış.
Çayözü köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖 Hamo [ Kr "Hamit? Ömer?" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ 20. yy başlarına dek nahiye idi. SN
İkizbaşak köy - Divriği - Sivas
1916h 📖 Komak [ Erm "ağılcık" ]
Alevi yerleşimi
Çayören köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1928 📖 Purge [ Erm purk "hisar, burç" ]
Alevi yerleşimi
Arıkbaşı köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1946 📖 Birestik
1870 📖 Birastik [ Kr "derecik" ]
1928 📖 Danişmend (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Bir dönem Danişment bucak merkezi. SN
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Pirestik'tir. Her ne kadar köyün adının Kürtçe olduğu söylense de ahalisi günümüzde kendisi Türkmen olarak bilir ve Kürtlük ile bir ilgilerinin olup olmadıkları hakkında bir bilgi sahibi değildir. Yalnızca 1800 lü yılların sonlarında bir Kürt Alevi dedesinin köye gelip ömrünün sonuna kadar yaşadığı ve mezarının köyün yeni mezarlığında olduğu bilinmektedir. 1530'lu yıllarda mezrası olmayan köyün 1548 yılında sagmanik adlı bir mezrası vardır. Günümüzde sağmenik diye köy halkının telaffuz ettiği bu yere köylü gidip piknik yapmaktadır ancak sağmenik denilen yerde herhangi bir yaşam izine dair kalıntı yoktur.
OğulBey köy - Divriği - Sivas
1912hk 📖 Korkusu
1870 📖 Kerkidi
Alevi (Türk) yerleşimi
KarşıKonak köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖 Kaxdik [ Erm "muhacirler" ]
Alevi yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.