haritada ara :   km  
Divriği'de 125 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Akbaba köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Akbaba
Alevi-Kürt/Zaza (Gıniyan) yerleşimi
■ Divriğinin tek Zaza-Alevi köyüdür. Divriği yerine yakınlarındaki Kangal ve Zara'ya bağlı olan Zaza-Alevi köyleriyle etkileşim halindedirler. metonio
Yusufşeyh köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Yusufşeyh
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Güllüce köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Güllüce
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Halil Bey adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Karaman köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Karaman
Alevi-Türk yerleşimi
Çamurlu köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Çamurlu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sırçalı köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Sırçalı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kırkgöz köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Kırkgöz
Alevi-Türk yerleşimi
■ Akağıl adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Özbağ köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Şahna [ Tr "1. naib, 2. güvenlik için konuşlandırılmış küçük süvari birliği" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Günümüzde Şahana olarak bilinir. SN
Güvenkaya köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Aşodi Tekke [ Erm aşodi "Aşot (öz.) köyü" ]
Alevi yerleşimi
■ Çartıl ve Yılanlı adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Köyde Tunceli'den gelme Zaza-Aleviler yaşardı. Günümüzde köy terkedilmiş haldedir. Mursallı
İncirlipınar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Fero [ Kr "Ferhat (öz.)" ]
■ 18 yy'da Dersim Xozik bölgesinden gelen Kara Fero tarafından kurulduğu ve Fero adını bu kişiden aldığı anlatılır. SN
■ Ahmetören adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
İmirhan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: İmirhan
Alevi-Türk yerleşimi
Gölören köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1946 📖: Gölveren
1928 📖: Gölviran
Alevi-Türk yerleşimi
Başören köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Başviran
Alevi-Türk yerleşimi
Kaygısız köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Kaygusuz
Alevi yerleşimi
Yağıbasan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1665 📖: Yağbasan
Alevi-Türk yerleşimi
■ © GNo:13359 FKd: ML.VRD.TMT.d... Divriği kazası, Yağıbasan karyesindeki Zaza aşiretinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
Keklikpınar mz - Divriği - Sivas
1916h 📖: Keklikpınarı
■ Ömeranlı köyüyle birleştirilerek Gökçeharman köyü adını almıştır. SN
İnallı mz - Divriği - Sivas
1916h 📖: İnallı
Alevi-Türk yerleşimi
Dişbudak köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Dişbudak
Alevi-Türk yerleşimi
Gürpınar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Çamoağa
1916h 📖: Şamoağa
Alevi-Türk yerleşimi
■ Çamşıxı adı verilen bölgenin başlıca yerleşimidir. Yöre halkı Alevidir. Türkücüleri ünlüdür. SN
■ Köyün Hüseyin Abdal’ın torunu Hüseyin Ağa (Keser Hüseyin) tarafından kurulduğu söylenmektedir. Mursallı
Gökçeharman köy - Divriği - Sivas
1916h 📖: Ömeranlı [ Kr omeran "Ömerler" ]
Balova köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Baloağa
Alevi yerleşimi
■ Baloağa, Çakırağa, Şamoağa, Mamoağa köyleri bitişiktir. SN
Gözeciksincan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Mamoağa
1530t 1928 📖Ağın [ Erm agn "göze" ]
Alevi yerleşimi
Kuluncak köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Kuluncak
Alevi-Türk yerleşimi
Yalnızsöğüt köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Yalnızsöğüt
Alevi-Türk yerleşimi
■ Günümüzde İnanlı adlı köy bir zamanlar bu köyün mezrası konumundadır. bıktımüyeolmaktan
Çakırağa köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Çakırağa
Alevi yerleşimi
Tepehan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
Alevi-Kürt/Zaza (Gınian) yerleşimi
■ Yerel Zaza dilinde Depexan şeklinde söylenir. SN
Ölçekli köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
E1878 📖: Palanga
1870 📖: Sofi Palangası [ Tr palanga "hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Özlüce adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Yuva köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Yuva
Alevi-Türk yerleşimi
■ Sarpan adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Keçikaya köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Meli
Alevi yerleşimi
Avşarcık köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Avşarcık [ Tr "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köyün eski adı Karakuzu'dur. bıktımüyeolmaktan
Şahin köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Çamşık
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Susuzlar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Susuz
Alevi-Türk yerleşimi
■ Acıgöz, Karyağan, Kızılyurt ve Sanyarağıl adlı 4 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Soğucak köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Kürtbeyazid
1916h 📖: Kürtbeyaz
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Höbek köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Höbek
Alevi-Türk yerleşimi
■ Höbek köyünde Elazığ Sun köyde türbesi olan Zeynel Abidin soyundan Koca Seyit evladı Avuçen Ocağı vardır. Türk22
Dikmeçay köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Eşge
1912hk 📖: Eşegi
Alevi-Türk yerleşimi
Sincan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Sincan [ Tr "kızılcığa benzer bir tür dikenli yemiş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Tortu adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Güneş köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Güneş
Alevi-Türk yerleşimi
■ Tekke ve istasyon adlı mezraları vardır. bıktımüyeolmaktan
Diktaş köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Diktaş
Alevi-Türk yerleşimi
Karakuzulu köy - Divriği - Sivas
1960 📖: Göcentaşı
1928 📖: Bizevî [ Kr "tarlalı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Hıdırlık adlı bir mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Ovacık köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Ovacık
Alevi-Türk yerleşimi
Ödek köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 📖: Ödek
Alevi-Türk yerleşimi
Karaağaçlı köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Çüksüzer
1916h 📖: Çüksüz
Alevi-Türk yerleşimi
■ Çüksüzer adının anlamı hakkında bir bilgimiz yoktur. SN
Kekliktepe köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Galun
Alevi-Türk yerleşimi
■ © Gömlek No:13223 Divriği kazası, Ziniski nahiyesi, Galun karyesi İslam ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
■ Kışla adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Bahçeli köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Pengürt / Penkürt
1870 📖: Pangürt
Alevi-Türk yerleşimi
Karakale köy - Divriği - Sivas
1916h 📖: Karakale
Alevi-Türk yerleşimi
■ Apsal ve Görgüren adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Karasar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 📖: Karasar [ Tr "kara hisar" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Karasarbeli adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Gökçebel köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖: Bahtiyar Venki [ Erm "Bahtiyar köyü manastırı" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Ürük köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖: Ürük [ Erm urik "söğüt" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Mursal köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1916h 📖: Mürsel
Alevi-Türk yerleşimi
■ Maltepe, Yuva, Dişler, Çokmaşat, Göl, Çevirme ve Mikail adlı 7 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Susuzören köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖: Susuzviran
Alevi-Türk yerleşimi
Bahtiyar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 05.05.1909 Sivas'ın Ulaş Kazasına bağlı Zaza Demircili köyünde sahip olduğu tarlayı, Bahtiyar köyünden Mahmud Bey'in zapt ettiğinden bahisle adalet isteyen Sadık'ın arzuhali deyar heyran
Uzunkaya köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Parğam
1912hk 📖: Pagram [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yazı köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Yazı Palanga
1870 📖: Yazu Palankası
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
Uluçayır köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖: Vazıldan
Alevi-Türk yerleşimi
Akçalı mah Kayaburun - Divriği - Sivas
1928 📖: Yalnızkeşiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1870 tarihli Osmanlı Nüfus sayımına göre bir Ermeni köyüdür. 1870 tarihinde 11 hane yaşamaktadır. bıktımüyeolmaktan
■ Kayaburun köyünün mezraasıdır. Kayaburun köyüyse Muş/Varto, Erzurum/Hınıs,Tunceli/Pülümür'lü Alevi-Zazalar ve Erzurum/Hasankale , Kars/Sarıkamış'lı Alevi-Türkler'den oluşmaktadır. Mursallı
Erikli köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Erüklü
Alevi-Türk yerleşimi
■ Kozlu adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Dumluca köy - Divriği - Sivas
1912hk 📖: Dumluca
Alevi-Türk yerleşimi
Yünlüce mah Kızılcaören - Divriği - Sivas
1928 📖: Şigi Kâfir
E1912 📖: Şigim
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
Kayaburun köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Odur
E1902 📖: Asdvadzadur | Odur [ Erm asdvadzadur "Allah payı, vakıf" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1878'de köyde Surp Tovma adına bir kilise ve 50 öğrencisi bulunan Mamigonyan mektebi vardı. Köyün yakınında Paylavank adlı harap manastır bulunuyordu. SN
■ Kars Sarıkamış Alisofu köyünden gelmiş Türkmen-Aleviler de bu köye yerleşmiştir. Yummy
■ Köyün günümüzdeki halkı Alevi (Kürt/Zaza) kökenlidir. Köylü büyük olasılıkla Tunceli, Muş ya da Bingöl muhaciridir.Akçalı adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Muş/Varto, Erzurum/Hınıs,Tunceli/Pülümür'lü Alevi-Zazalar ve Erzurum/Hasankale , Kars/Sarıkamış'lı(Geldikleri dönem köyleri Alisofu, Selim'e bağlıydı.) Alevi-Türkler'den oluşmaktadır. Mursallı
Akmeşe köy - Divriği - Sivas
1665 📖: Ziniski
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 23.09.1854 Divriği kazasının Ziniski nahiyesi ahalisinin Divriğili İmam Hüseyin Efendi'den şikayeti. deyar heyran
■ Günümüzdeki adı Akmeşe'dir. Maliyeden Müdevver Defterler serisindeki 1519 tarihli evkar defterinde (no:3332) bu köyün, Divriği'den eski bir şehir olduğu, sonradan harap olmak suretiyle köy haline geldiği bilinmektedir.1649'da köye uğrayan Evliya Çelebi de köyde cami, han ve hamam bulunduğunu, köyün bağlık, bahçelik, mamur ve müzeyyen bir yer olduğunu yazmaktadır.
Göndüren köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1916h 📖: Gönderen
Alevi-Türk yerleşimi
Kızılcaören köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1862z 📖: Kızılcaviran
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine ... deyar heyran
Özdemir köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Cürek [ Erm çrig "derecik" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Eskiden Kayacık köyünün mezraasıydı. Mursallı
Ekinbaşı köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Kilisecik
Alevi-Türk yerleşimi
Kavaklısu köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖: Armutak
E1877 📖: Armutağ [ Erm Armu tağ "Aram (öz.) mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Sütlüce adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Eskibeyli köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Norşun [ Erm norşén "yeniköy" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Gütge adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Güneyevler köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Erşun
1928 📖: Arşun
E1877 📖: Arşuşén [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ 19. yy sonunda 700 Ermeni nüfusu ve Mokuts Takavor (`Mecusi kralı`) adlı kilisesi vardı. SN
■ Ahi adlı köy aslında bu köyün mezrasıdır. bıktımüyeolmaktan
■ Köy halkını, Divriği'nin ve Malatya'nın Türk köylerinden yerleşmiş insanlar oluşturmaktadır. Mursallı
Güresin köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Güresin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Ağar mah Kayacık - Divriği - Sivas
1928 📖: Ağar
Alevi-Türk yerleşimi
Yerliçay köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 📖: Vartan [ Erm "öz." ]
Alevi-Türk yerleşimi
Günbahçe köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Xazekrek
1912hk 📖: Xozekrek [ Erm xozakarag "domuzçiftliği" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Hazkırak'tır.
Ahi köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Axı
Alevi-Türk yerleşimi
Kayacık köy - Divriği - Sivas
E1878 📖: Mırvana
1665 📖: Murmana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Günümüzde Ağar adlı mahalle bu köyün mezrası konumundadır. Divriği ilçesi Özdemir köyü de bu köyün mezrasıydı. bıktımüyeolmaktan
Çamlık köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖: Kürt Arege
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Doğan ve Topluca adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Üçpınar köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Üçpınar
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Çobanlı adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Maltepe köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Hornavil
1928 📖: Xornavul
E1280 📖: Xurnavul [ Erm "çukurağıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Köyde bulunan Surp Lusavoriç Ermeni manastırının yazıtları arasında Xurnavul adını anan 1280 ve 1485 tarihli yazıtları Balyan sf. 130-131 aktarır. Manastır 20. yy başında metruk fakat sağlam durumdaydı. SN
■ Kutlu ve Karaali adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Köy nüfusunu Zara'dan gelen Aleviler ve Selanik'ten gelen Yunanistan Göçmenleri oluşturur. Mursallı
Hapa mz - Divriği - Sivas
1870 📖: Hapa
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Güneyinde Üçpınar ve kuzeyinde Paynik Köylerine komşu olan üç soydan oluşan çok eski bir Türkmen köyü. scakmak
Olukman köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Olukman
1912hk 📖: Ulukman
Alevi-Türk yerleşimi
Demirdağ köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Purunsur
1928 📖: Prunsor [ Erm ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Burunsuz'dur. [Okuma hatası olmalı - SN]
Paynik mz - Divriği - Sivas
1928 📖: Paynik
1870 📖: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Kaledibi köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖: Kaledibi
1530t 📖: Aylamuş
Alevi-Türk yerleşimi
■ Tipi, Ençiti, Çorakderesi, Oynak, Sağlık, Seyfodamı, Güneyağıl, Kol, Melikler, Sulak, Çayağıl, Burnaz, Çat ve Mercanpınarı adlı 14 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Divriği ilçe - Divriği - Sivas
1912hk 📖: Divrik
1282 📖: Difriki
Y961 📖: Tephrikê [ Ar tefrîqiye "hizipçiler" ]
■ Bizans kaynaklarında Tephriki olarak anılan kent 9. yy'da Arap desteğiyle Bizans kilisesine isyan eden ayrılıkçı Pavlikçi mezhebinin merkez üssü idi. 872 yılında Bizans kuvvetlerince ele geçirilmesini 10. yy'a ait Theophanes Zeyli ayrıntılı olarak anlatır. Rumca isim şüphesiz Arapçadan aktarılmıştır. SN
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre Divriği 13 mahalleden oluşmaktadır. 12 mahalle ahalisi Müslüman, 1 mahalle ahalisi ise Hristiyanlardan oluşmaktadır. Mahallelerin adları şu şekildedir: 1- Cami-i Kebir, 2- Kaya Mescidi, 3- Paspan, 4- Bezazistan Mescidi, 5- Kürtüncü, 6- Arhudsu, 7- Kemankeş, 8- Pullur, 9- Kantabay(kayıtbay), 10- Sinaniye Mescidi, 11- Eruncaz, 12- Ali Çelebi, 13- Ermeniyan. 1548 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre Divriği de bir mahalle daha kurulmuş olup adı Mescid-i sufladır.
■ Divriği'nin merkezinin nüfusu yaklaşık %50 Alevi-Türk, 10'u Alevi Kürt ve Zaza, %40 Sünni-Türktür. Köylerinin nüfusuysa tam olarak 3482 Alevi-Türk(%70.5), 961 Alevi Kürt ve Zaza(19.5), 270 Sünni-Türk(%5.5) ve 225 Sünni-Kürtten(%4.5) oluşmaktadır. Mursallı
Çukuröz köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Türünk
1928 📖: Tülüng [ Erm "kapıcık, geçit" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Eğrisu köy - Divriği - Sivas
1968 📖: Kevendüzü
1530t 📖: Anzağar [ Erm ]
Alevi-Türk yerleşimi
GözecikMerkez köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Eliski
Alevi-Türk yerleşimi
Kesdoğan kale - Divriği - Sivas
1665 📖: Kestigan [ Erm kastağon կաստաղօն "küçük kale, hisar" ]
■ Karş. Kesdoğan mevkii ve ırmağı, Akkışla-Kayseri. 12. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Ermenice sözcük Latince castellum'dan alıntıdır. SN
Oyuktepe köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Kömüşfengi
1912hk 📖: Komeş Vank [ Erm "susığırı manastırı" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Bağdere adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Uzunbağ köy - Divriği - Sivas
1912hk 📖: Karsi
1870 📖: Karsçık
1530 1530Karsi+Karsik [ Erm "Kars köyü + Küçük Kars mezrası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Doğancık adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
İnanlı köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Şigi Müslim
Alevi yerleşimi
■ Köyün adı yerel halk tarafından Şigi olarak kullanılmaktadır. Köyün adının Şigi Müslim olarak geçmesinin sebebi 1915 öncesi aynı yörede aynı adla yer alan Şigi Kafir köyünden ayırt edilebilmesi içindir. bıktımüyeolmaktan
Yeşilyayla köy - Divriği - Sivas
1960 📖: Horozçukuru
1928 📖: Gödeş
Alevi-Türk yerleşimi
Çakırtarla köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Savrun
BayırÜstü köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Timisi
Alevi-Türk yerleşimi
Çakmakdüzü köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Palxa
1530t 📖: Balxa
Alevi-Türk yerleşimi
Derimli köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Gağmut
1928 📖: Gağnut [ Erm gağnud "meşeli" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Türkmen yerleşim yeridir. 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Kağnud-ı sufla'dır (Aşağı Kağnud). Köyümüz bir zamanlar Divriği Ağılcık (Tuğut) köyünün mezrasıymış.
■ Körküsü/Oğulbey aslında bu köyün mezrasıdır. Günümüzde bu iki köy bir muhtarlıktan yönetilir. Köyde 1 sülale çingene, 1 sülale ermeni ve 1 sülalede dersim kökenlidir. bıktımüyeolmaktan
Çayözü köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖: Hamo [ Kr "Hamit? Ömer?" ]
■ Kısmen Alevi-Türk (Ferhatuşağı) yerleşimi
■ 20. yy başlarına dek nahiye idi. SN
■ Çimen, Sağırtaş, Doğlaçayı, Kalederesi ve Şingoağılları adlı 5 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Köy halkını oluşturan Aleviler 1850'lerde Tunceli'nin Pertek ilçesinden gelen Ferhatuşağı aşiretine mensup Zaza-Alevilerdir.Aleviler, köye Hamuçimen diye hitap eder. Mursallı
■ Köy Alevi-Türk değil Alevi-Zaza'dır. 62Ali
İkizbaşak köy - Divriği - Sivas
1916h 📖: Komak [ Erm "ağılcık" ]
Alevi yerleşimi
Çayören köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1928 📖: Putge
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün adı, köylüler ve etraf köyler tarafından Pütge/Pötge olarak söylenir. bıktımüyeolmaktan
Arıkbaşı köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1946 📖: Birestik
1870 📖: Birastik [ Kr "derecik" ]
1928 📖: Danişmend (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Bir dönem Danişment bucak merkezi. SN
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Pirestik'tir. Her ne kadar köyün adının Kürtçe olduğu söylense de ahalisi günümüzde kendisi Türkmen olarak bilir ve Kürtlük ile bir ilgilerinin olup olmadıkları hakkında bir bilgi sahibi değildir. Yalnızca 1800 lü yılların sonlarında bir Kürt Alevi dedesinin köye gelip ömrünün sonuna kadar yaşadığı ve mezarının köyün yeni mezarlığında olduğu bilinmektedir. 1530'lu yıllarda mezrası olmayan köyün 1548 yılında sagmanik adlı bir mezrası vardır. Günümüzde sağmenik diye köy halkının telaffuz ettiği bu yere köylü gidip piknik yapmaktadır ancak sağmenik denilen yerde herhangi bir yaşam izine dair kalıntı yoktur.
OğulBey köy - Divriği - Sivas
1912hk 📖: Korkusu
1870 📖: Kerkidi
Alevi-Türk yerleşimi
KarşıKonak köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Kaxdik [ Erm "muhacirler" ]
Alevi-Türk yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.