haritada ara :   km  
Digor'da 44 yerleşim bulundu.
sırala 
? ölü yerleşim - Digor - Kars
E1880 📖: Bayramkend Madeni
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 40° 23' 5'' D, 43° 36' 21'' K
? ölü yerleşim - Digor - Kars
E1880 📖: Tucik
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 40° 21' 45'' D, 43° 35' 32'' K
Alem köy - Digor - Kars
E1880 📖: Alem/Aleman [ Türkçe "bayraklı" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bêski) yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusu Acem (belki Azeri-Şii) idi. 636 tarihli kümbetli bir metruk kilise mevcuttu. (Epr I.27.) SN
■ Yerli halkı Azeri olup Kürtler sonradan Erivan'dan gelmişlerdir.Azeriler'in dışa göçü sebebiyle Azeri nüfus azalmıştır fakat hali hazırda bir kaç hane Azeri vardır. Azerice adı Alemşah'dır. emjan
■ Bêski, Osmanlı arşivlerinde Pesyan, Besiyan olarak geçer. Sürmeli Mehmet Paşa'nın aşiretidir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 25' 39'' D, 43° 30' 34'' K
Arpalı köy - Digor - Kars
1928 📖: Arpalı [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (Zilan) yerleşimi
■ Koord: 40° 11' 0'' D, 43° 31' 46'' K
Bacalı köy - Digor - Kars
E1880 📖: Bacalı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Köyün önceki ahalisi Türk idi. Onlar göçünce Kürtler yakın zamanda bu köye yerleşti. metonio
■ Koord: 40° 19' 3'' D, 43° 31' 52'' K
Başköy köy - Digor - Kars
1982rh: Tazekend [ Türkçe "yeniköy" ]
E1918 📖: Norşen [ Ermenice "yeniköy" ]
E1902 📖: Başköy [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün 3 km batısında, Begleryan haritasında Hinşen (`eskiköy`) adıyla görünlen yerleşimin kalıntıları mevcuttur. SN
■ Digor'da iki tane Başköy var. İkisinde de Redkan aşireti yaşar. Yukarı Başköy'e Başkoya Redkan, Aşağı Başköy'e ise Başkoya Eli Axa deniliyor. Qazi
■ Koord: 40° 13' 32'' D, 43° 30' 2'' K
Bayırbağı köy - Digor - Kars
1928 📖: Erdavut Söğütlü
E1880 E1918 📖 📖: Ardavut/Ardaved [ Ermenice ]
Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Bölge halkı Sogıtliya Beto der. Qazi
■ Koord: 40° 11' 24'' D, 43° 33' 37'' K
Beşkilise mevki - Digor - Kars
E1880 📖: Xıdzgonk|Beşkilise
E1214y 📖: Xıdzgonk Խծկոնք [ Ermenice "tıkanıklar, boğuntular" ]
■ Dar bir boğaz içinde en eskisi 11. yy öncesine ait olmak üzere beş kiliseden oluşan Xıdzgonk manastır kompleksi 1920 ile 1959 arasındaki bir tarihte tamamen tahrip edilmiştir. Halen sadece Surp Sarkis kilisesinin dört duvarı ayaktadır. SN
■ Koord: 40° 23' 19'' D, 43° 21' 2'' K
Bostankale köy - Digor - Kars
K 📖: Şewana Memika [ Kürtçe "Şaban'ın Memo" ]
1928 📖: Abışaban [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Eskiden burada Redkan aşiretinin Memka kabilesi yaşadığından, köye bu ad veriliyor. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 10' 37'' D, 43° 29' 43'' K
Celal köy - Digor - Kars
R1889 📖: Celal [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenilerden sonra Posoflu Türkler yerleşmiş, fakat zamanıyla onlar da göç etmiş, yerlerine Kürd aileler yerleşmiş. metonio
■ Eski bir Redkan köyü olup, burada büyük bir zelzele olunca buradaki Redkanlılar Qulp (Tuzluca) ilçe merkezine göç ederler. Şimdi Kürd (Mılli) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 20' 4'' D, 43° 21' 54'' K
Çatak köy - Digor - Kars
1928 📖: Çatak [ Türkçe ]
■ Koord: 40° 14' 55'' D, 43° 36' 3'' K
Dağpınar belediye - Digor - Kars
1920hb 📖: Pazarcık [ Türkçe ]
■ Kars iline bağlı tek beldedir. emjan
■ Koord: 40° 27' 54'' D, 43° 19' 27'' K
Derinöz köy - Digor - Kars
1928 📖: Ekrek
E1880 📖: Akarag [ Ermenice "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan ) yerleşimi
■ Ermenilerden sonra Karapapaklar yerleşmiş, fakat onlar da zamanında göç etmiş ve yerlerine Zilan aşiretinden Kürdler yerleşmiş metonio
■ Akrag köyü, Redkan aşiretinin Erivanda yaşadığı dönemde, Redkanlıların bölgelerinde Glavalık yapan Evdekolk'un Erivandan akrabaları ile gelip yerleştiği köydür. Köyde bir çok defa toprak kayması olup evler yıkılınca, Evdekolk Mescitli köyüne göç eder. Ama Digor Başköy'den başka Redkanlılar gelip köye yerleşir. Köydeki kısmi Karapapak nüfusu son yıllarda tamamıyla köyden göç etti. Köyde şuan sadece Zilan Aşiretler Konfederasyonuna bağlı Redkan aşireti yaşamaktadır. Redkan aşireti haricinde kısmen Mılli aşireti de yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 22' 18'' D, 43° 21' 24'' K
Digor ilçe - Digor - Kars
E1880 📖: Digor Տիկոր
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kasaba yakınındaki Eski Digor mevkiinde bulunan Surp Sarkis basilikası 5. yüzyıla ait olup bilinen en eski kubbeli Ermeni kilisesi idi. 1965’ten sonra tamamen tahrip edildi. Degor (Eski Ermenice Tekor) adının ne kadar eskiye dayandığını tespit edemedim. Kürtçe “iki mezar” anlamına gelen dugor sözcüğünden türetme çabası beyhudedir. • Ermeni nüfus 1828 harbinden sonra büyük ölçüde boşalmış; terk edilen köylere 19. yy’da küçük Kürt toplulukları yerleşmiştir. 1878’den sonra Rus idaresinin iskân teşebbüslerine rağmen bölgenin kısmen ıssız kaldığı anlaşılıyor. Şimdiki nüfusun büyük kısmı 1905-1920 döneminde Rus Ermenistan’ından göçen Redkan Kürtleridir. SN
■ İlk Rus kaydında kasabada 4 hane Türk, 10 hane Kürt ve 25 hane Ermeni gösterilmektedir. metonio
■ Nüfusun büyük çoğunluğunu Kürtler, geri kalan kısmı ise Terekemeler oluşturur.
■ Koord: 40° 22' 28'' D, 43° 24' 46'' K
Dolaylı köy - Digor - Kars
R1889 📖: Laloi Mavrak
E1880 1928 📖 📖: Mavrik/Mevrek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Milan) yerleşimi
■ Koord: 40° 19' 39'' D, 43° 29' 5'' K
Düzgeçit köy - Digor - Kars
E1880 📖: Düzgeçit [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 16' 50'' D, 43° 35' 17'' K
Erenköy köy - Digor - Kars
K 📖: Taşnika Milya
1928 📖: Harabe Taşnik
E1880 📖: Taşnik/Eski Taşnik [ Ermenice ]
Kürt-Sünni (Heyderi) yerleşimi
■ Koord: 40° 25' 32'' D, 43° 26' 40'' K
EskiKarabağ ölü yerleşim - Digor - Kars
E1880 📖: Karabağ [ Türkçe ]
E506 📖: Mren [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 638 yılına tarihlenen Mren kilisesi Türkiye’de halen ayakta olan en eski Ermeni anıtıdır. Çevresinde geniş bir alana yayılmış bir antik kentin kalıntıları bulunur. Bu yerin Yervantagan hanedanı (MÖ 3.-2. yy) döneminde Ermeni krallarının başkenti olan Pakaran kenti olması muhtemeldir. 14. yy’da terk edilmiş olmalıdır. SN
■ Koord: 40° 14' 36'' D, 43° 39' 45'' K
Gülhayran köy - Digor - Kars
1920hb 📖: Elizavetskoye [ Rusça "Elizavet (çariçe) yeri" ]
R1889 📖: Gülhayran [ Türkçe gülharrin "yabangülü" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rus yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Koord: 40° 26' 29'' D, 43° 20' 24'' K
Halıkışlak köy - Digor - Kars
E1880 📖: Marmed|Halikışlak
Azeri yerleşimi
■ Sınırın hemen karşısında olan eski Hacıbayramlı yerleşimine şimdi Bagaran adı verilmiştir. Tarihi Ermeni kenti olan Bagaran kalıntıları daha kuzeyde Kilittaşı köyü yakınındadır. SN
■ Koord: 40° 9' 6'' D, 43° 39' 20'' K
Hasancan köy - Digor - Kars
1928 📖: Hasancan [ Türkçe ]
■ Koord: 40° 25' 30'' D, 43° 24' 54'' K
Hisarönü köy - Digor - Kars
E1880 1928 📖 📖: Kızılkule
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Cemaldini aşireti haricinde, Mılli aşireti de yaşıyor. Mılli aşiretinden olanlar Redkanlılar ile beraber Erivan'dan gelmişler. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 21' 22'' D, 43° 28' 39'' K
Karabağ köy - Digor - Kars
■ 20. yy başında kaydedilmemiş/boş yerleşimi.
■ Ermenistan sınırındaki yasak bölgede bulunan eski Karabağ köyü yerine Cumhuriyet döneminde kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
■ Koord: 40° 14' 13'' D, 43° 36' 23'' K
Karakale köy - Digor - Kars
K 📖: Qereqela Baro
R1889 📖: Yezidi Karakale
E1880 📖: Karakale [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Qaski) yerleşimi
■ Köyde şuan Qaski aşireti yaşıyor. 1888 Rus sayımında köyde 113, Êzdi inancına mensup Kürd yaşıyormuş. Qazi
■ Koord: 40° 28' 11'' D, 43° 22' 24'' K
Keşan ölü yerleşim - Digor - Kars
R1889 📖: Keşan
E1880 📖: Karakale?
■ Köy harabesi bulunur. SN
■ Koord: 40° 18' 20'' D, 43° 37' 15'' K
Kilittaşı köy - Digor - Kars
E1880 1928 📖 📖: Pakaran/Pakran Բագարան [ Ermenice "tapınakyeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde Ermeni krallarının başkenti olarak anılan Pakaran (Doğu Erm: Bagaran) kenti, muhtemelen köyün birkaç km kuzeyinde yasak bölge içinde kalan Karabağ mevkiidir. 1878-1918 döneminde aynı adı taşıyan küçük Ermeni köyünün kalıntıları ise şimdiki Kilittaşı köyünün kuzey kenarında görülebilir. SN
■ Koord: 40° 12' 46'' D, 43° 39' 37'' K
Kocaköy köy - Digor - Kars
1928 📖: Naxçivan
E653 E1880 📖 📖: Naxcavan Նախճաւան [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bir dönem bucak merkezi olmuş büyük kasabadır. Erm «nax-içevan» `ilk-konak` açıklaması muhtemelen halk etimolojisidir. Ancak bir Kafkas kavmi olan Noxçi’lere (Çeçenler) atfedilmesi de zor görünüyor. SN
■ Küçük Azeri azınlık halen köyde bulunmaktadır. emjan
■ Köy halkı Nexşan der. Dılxêri, Cemaldini ve Mılli aşiretleri yaşar. Bu köyden Osmanê Kılim ve Yadoyê Dılxêri bütün akrabaları ile Ağrı Direnişine katılırlar. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 17' 21'' D, 43° 27' 44'' K
Köseler köy - Digor - Kars
R1889 1928 📖 📖: Köse Söğütlü
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Milan) yerleşimi
■ Koord: 40° 27' 23'' D, 43° 30' 23'' K
Mahirbey köy - Digor - Kars
K 📖: Yayla Sinco
1928 📖: Sinco [ Kürtçe "iğde" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Redkan ve Cemaldini aşiretleri yaşar. Qazi
■ Koord: 40° 24' 37'' D, 43° 19' 26'' K
Oyuklu köy - Digor - Kars
R1889 1928 📖 📖: Sıçan [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi.
■ Koord: 40° 28' 22'' D, 43° 25' 45'' K
Saklıca köy - Digor - Kars
E1880 1928 📖 📖: Susuz/Harabe Susuz [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Koord: 40° 25' 27'' D, 43° 23' 16'' K
Sorguçkavaklı köy - Digor - Kars
R1889 1928 📖 📖: Kesko [ Kürtçe "yeşilce" ]
Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Koord: 40° 11' 18'' D, 43° 36' 48'' K
Sorkunlu köy - Digor - Kars
E1880 1928 📖 📖: Soxranlu/Sorxunlu [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Zevota Mala Hımet (Nebiyurdu) isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 20' 18'' D, 43° 20' 16'' K
Şatıroğlu köy - Digor - Kars
R1889 📖: Şatıroğlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kurdki) yerleşimi
■ Koord: 40° 26' 41'' D, 43° 17' 19'' K
Şenol köy - Digor - Kars
1946 📖: Türk Taşnik
1928 📖: Acem Taşnik
R1889 📖: Taşnik
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Heyderi) yerleşimi
■ 10.04.1945’te Acemtaşnik köyünün adı Türktaşnik olarak değiştirildi. ’Acem’ burada Azeri anlamındadır. SN
■ İlk Rus kaydında 43 hane Azeri bulunmaktadır. Köyde halihazırda hala birkaç hane Azeri vardır. metonio
■ Heyderi aşireti haricinde Mılli aşireti de yaşar. Mılliler Erivan muhaciridir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 24' 31'' D, 43° 27' 47'' K
Şirin köy - Digor - Kars
R1889 📖: Şirin
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürd (Kurdki, Bıruki, Seydoyi) yerleşimi. Köy halkı Şırinko der. 1888 Rus sayımında 137 Êzdi Kürd (Uti aşireti) yaşıyormuş. Qazi
■ Koord: 40° 25' 46'' D, 43° 16' 8'' K
Tapköy mezra - Digor - Kars
E1918 📖: Hinşen [ Ermenice "eski köy" ]
■ Koord: 40° 13' 37'' D, 43° 27' 57'' K
Türkmeşen köy - Digor - Kars
R1889 📖: Türkmenaşen [ Ermenice "Türkmenköyü" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köy adı Tırmaşin olarak telaffuz edilir. Kırdamı adlı mezrası vardır. SN
■ Koord: 40° 22' 39'' D, 43° 13' 52'' K
Uzunkaya köy - Digor - Kars
E1880 1928 📖 📖: Digor/Harabe Digor Տիկոր
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Milan) yerleşimi
■ Digor ilçesine adını veren asıl Digor bu yerdir. İlçe merkezi 19. yy’da bugünkü yerine taşındı. SN
■ Eskiden burada yaşayan Êzdi Kürtler, Sipki aşiretindendi. Birçok kitap yazmışlar. Köylerinden ve aşiretlerinden bahsederler. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 23' 12'' D, 43° 25' 28'' K
Varlı köy - Digor - Kars
E1880 1928 📖 📖: Dzıbni/Zıbni Ծպնի
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Milan) yerleşimi
■ Koord: 40° 19' 38'' D, 43° 24' 23'' K
Yağlıca köy - Digor - Kars
1946 📖: Zıhçı
E1880 📖: Zırçi Զռջի
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 16' 21'' D, 43° 21' 33'' K
Yaylacık köy - Digor - Kars
K 📖: Zeynik
E1902 1928 📖 📖: Kotur [ Kürtçe "güvercin" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kağızman Pıfık (Yağlıca) köyü ile birlikte Talloyi adı verilen Redkan sülalesinin köyüdür. Halkı Erivan muhaciridir. SN
■ Bu köy ve Kağızman Pıfık (Yağlıca) köyü halkı Tallo isimli birinin çocukları olduklarından, onlara Talloyi deniliyor. Redkan aşiretinin Erivan göçünden sonra yerleştiği ilk köylerdendir bu iki köy. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 22' 11'' D, 43° 14' 57'' K
Yemençayır köy - Digor - Kars
1928 📖: Yemençayır
E1918 📖: Yamanşar [ Türkçe "kötükent" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ünlü Kürt (Êzdi) yazar Heciyê Cındi, bu köyden Ermenistan'a göç etmiş. Êzdi Kürtler buradan göç ettikten sonra, Erivandan gelen Kürt Azizi ve Kurdki aşiretlerinden bazı aileler bu köye yerleşir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 24' 37'' D, 43° 16' 6'' K
Yeniköy köy - Digor - Kars
R1889 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ 20. yy başında Kürd Êzdi yerleşimi. Sonra Redkanlılar yerleşir. Redkanlılar buradan Iğdır şehir merkezine göç edince, Cemaldini aşireti yerleşir. Qazi
■ Koord: 40° 18' 3'' D, 43° 33' 36'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.