Dicle'de 51 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gündoğdu mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Xalefan [ Kürd "halifeler" ]
Zaza yerleşimi
  Bahroboğaz mah - Dicle - Diyarbakır
1946: Bahro aş. [ Kürd bahro "hisse" ]
  Bahçeköy mah - Dicle - Diyarbakır
1946: Bibnök [ Kürd bîbanak "söğütlüdam" ]
  Çavlı mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Enbîl
Zaza yerleşimi
  Altay mah - Dicle - Diyarbakır
1946: Hopek
E1901: Hopig [ Erm/Kürd "su bendi, gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kurudere mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Koçik / Kuçik [ Kürd koçik "göçer" ]
Zaza yerleşimi
  Koru mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Şaveliyan [ Kürd "Şahveliler (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  Kayı mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Şingirik yk. [ Kürd şîngirikê jorîn "yukarı gökçehöyük" ]
Türkmen yerleşimi
  Yokuşlu mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Şingirik aş. [ Kürd şingirik "gökçehöyük" ]
  Oba mah Kayı - Dicle - Diyarbakır
1928: Köşkâr
■ Dicle'nin kynaklarından biri olan Koşkar deresiyle aynı adı taşır. 1941 tarihli askeri haritada Yukarı Şingirik (Kayı) köyünün 2 km kadar batısında ayrı köy olarak gösterilmiştir. SN
  Kıralkızı mv - Dicle - Diyarbakır
1915h: Tilbağdad [ Ar/Kürd "Bağdat höyüğü" ]
■ Kralkızı Barajının bulunduğu mevkide eski haritalarda Tilbağdad ve Dagan adlı iki köy görülür. Kıralkızı adının gerekçesi anlaşılamadı. SN
  Taşağıl mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Xaçek [ Kürd xaçik "Hıristiyanköy" ]
Zaza yerleşimi
  Yukarıtaşağıl mah Taşağıl - Dicle - Diyarbakır
1928: Xaçekçur [ Erm "Xaçek suyu" ]
  YeşilSırt mah - Dicle - Diyarbakır
1916z: Bazbend [ Kürd "kolluk, karakol" ]
■ © 04.03.1916 Maden sancağının Piran köyüne mülhak Bozbend mezraasının köy yapılması. deyar heyran
  Biçer mah Yeşilsırt - Dicle - Diyarbakır
1928: Ekrek [ Erm "çiftlik" ]
  Pekmezciler mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Babikan [ Kürd "dedeler" ]
  Dicle ilçe - Dicle - Diyarbakır
1928: Pîran [ Kürd "dedeler" ]
1810z: Pîran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
■ Piran kasaba adıdır. Bir dönem Eğil ilçesi merkezi oldu. Sonra Eğil kasabası ayrı ilçe olunca geri kalan ilçeye Dicle adı verildi. ■ Nehir adı olan Dicle, Akkadca/Asurca Tiglath adının Arapça biçimidir. SN
■ © 03.10.1810 Meadin-i Hümayun'a tabi Eğil kazası Piran karyesinde yüz yedi adet küfi hat ile meskuk akçe zuhur ettiği... © »»» 20.12.1938 Diyarbakır ili Çınar kazası merkezinin Hanakpınar köyüne; Hanik nahiye merkezinin Kilvan köyüne; Eğil kaza merkezinin Piran köyüne ve Dicle nahiye merkezinin de Eğil köyüne nakledilmesi. deyar heyran
■ Hem Zazaca hem de Kürtçe konuşulur. I-Omer-I
■ Dicle ilçe merkezinin ve köylerinin tamamına yakını Zaza kökenlidir. Kürtler azınlıktadır, Türkler ise yok denecek kadar azdır. metonio
  Kırkpınar mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Herîdan
E1902: Hretan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Küpetaş mah Kırkpınar - Dicle - Diyarbakır
Eski adı: Culbeynî
1915h: Celini
  Kayaş mah Kırkpınar - Dicle - Diyarbakır
1928: Tunekrek [ Erm "evçiftlik?" ]
  Bozaba mah - Dicle - Diyarbakır
1915h: Kalbi
Zaza yerleşimi
■ © 01.07.1864 Eğil kazası Kolbin karyesi eşkiyasının zararsız hale getirilip gerekli tedbirlerin alındığı. deyar heyran
  Kurşunlu mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Pirîjman [ Kürd "aş." ]
  Baltacı mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Keferber [ Süry "köycük?" ]
1915h: Keferbere
Zaza yerleşimi
  Kocaalan mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Deyran [ Kürd dêran "kiliseler" ]
1915h: Diran
Zaza yerleşimi
  Uğrak mah - Dicle - Diyarbakır
K: Zeydan [ Kürd "aş." ]
  Gelincik mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Arusek [ Ar/Kürd ˁarusek "gelincik" ]
Zaza yerleşimi
  Uluçeşme mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Uri [ Erm "söğüt" ]
  Tepebaşı mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Şeyxmalan [ Kürd şêxmalan "şeyh evleri" ]
Zaza yerleşimi
  Üzümlü mah - Dicle - Diyarbakır
1915h: Ebkân
1908z: İbkan [ Kürd "aş." ]
■ © 23.07.1908 Eğil müteneffizanından Şehabanlı Hacı Mustafa Bey'in iftirası üzerine muhakeme edilmeden tevkif edildiklerinden bahsile adalet talebini havi Basraflı Mehmed Yusuf ve İbkanlı Reşid'in arzuhallerinin tahkiki işarı. deyar heyran
  Değirmenli mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Zoxur Egnik [ Erm agnig "pınarcık" ]
1915h: Zogure Agnik
Zaza yerleşimi
  Kelekçi mah - Dicle - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
■ Zazaca: Kelkwem Jalal
  Başköy mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Salori [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Çayüstü mah Başköy - Dicle - Diyarbakır
1928: Derdivan
  Meydan mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Hacıyani Metinan [ Kürd "Metinan (aş.) hacıları" ]
Zaza yerleşimi
  Döğer mah - Dicle - Diyarbakır
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ © 01.07.1896 Maden sancağına tabi Eğil nahiyesinin Denbi karyesinden hayvan çalanların yakalanarak haklarında kanuni takibat yapılması. deyar heyran
  Sergenli mah - Dicle - Diyarbakır
Eski adı: Nalver
  Batur mah - Dicle - Diyarbakır
1946: Butalibyan
1928: Betalbîyan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Doğan mah Batur - Dicle - Diyarbakır
1928: Kalan [ Kürd qalan "dedeler" ]
  Arıköy mah - Dicle - Diyarbakır
1915h: Kertinik yk. [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Pınar mah Arıköy - Dicle - Diyarbakır
1928: Baliyan
  Bademli mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Gulan [ Kürd "çiçekli" ]
  Ordulu mah Arıköy - Dicle - Diyarbakır
K: Pîrleşkeriyan [ Kürd "ordu dedesi?" ]
  Tepe mah - Dicle - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Dedeköy mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Şeyxselametan [ Kürd "Selametler şeyhi" ]
Zaza yerleşimi
  Kaygısız mah - Dicle - Diyarbakır
K: Cindîya [ Kürd "zarifler" ]
1928: Abdalan [ Kürd/Tr ]
Kürd (Nemedi) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km