haritada ara :   km  
Dicle'de 53 yerleşim bulundu.
sırala 
Gündoğdu mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Xalefan [ Kr "halifeler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Bahroboğaz mah - Dicle - Diyarbakır
1946 📖 Bahro aş. [ Kr bahro "hisse" ]
Bahçeköy mah - Dicle - Diyarbakır
1946 📖 Bibnök [ Kr bîbanak "söğütlüdam" ]
Çavlı mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Enbîl
Zaza-Sünni yerleşimi
Altay mah - Dicle - Diyarbakır
1946 📖 Hopek
E1901 📖 Hopig [ Erm/Kr "su bendi, gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kurudere mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Koçik / Kuçik [ Kr koçik "göçer" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Koru mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Şaveliyan [ Kr "Şahveliler (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Oba mah Kayı - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Köşkâr
■ Dicle'nin kynaklarından biri olan Koşkar deresiyle aynı adı taşır. 1941 tarihli askeri haritada Yukarı Şingirik (Kayı) köyünün 2 km kadar batısında ayrı köy olarak gösterilmiştir. SN
Kayı mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Şingirik yk. [ Kr şîngirikê jorîn "yukarı gökçehöyük" ]
Türkmen yerleşimi
Yokuşlu mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Şingirik aş. [ Kr şingirik "gökçe höyük" ]
Biçer mah Yeşilsırt - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Ekrek [ Erm "çiftlik" ]
Kıralkızı mv - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 Tell Bağdad [ Ar/Kr "Bağdat höyüğü" ]
■ Kralkızı Barajının bulunduğu mevkide eski haritalarda Tilbağdad ve Dagan adlı iki köy görülür. Kıralkızı adının gerekçesi anlaşılamadı. SN
Taşağıl mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Xaçek [ Kr xaçik "Hıristiyanköy" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Yukarıtaşağıl mah Taşağıl - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Xaçekçur [ Erm "Xaçek suyu" ]
YeşilSırt mah - Dicle - Diyarbakır
1916z 📖 Bazbend [ Kr "kolluk, karakol" ]
■ © 04.03.1916 Maden sancağının Piran köyüne mülhak Bazbend mezraasının köy yapılması. deyar heyran
Bahçedere mah - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 Bilikan
Pekmezciler mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Babikan [ Kr "dedeler" ]
Dicle ilçe - Dicle - Diyarbakır
1810z 1928 📖 📖 Pîran [ Kr "dedeler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Zaza-Sünni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Piran kasaba adıdır. Bir dönem Eğil ilçesi merkezi oldu. Sonra Eğil kasabası ayrı ilçe olunca geri kalan ilçeye Dicle adı verildi. ■ Şerefname'ye göre Piran adı 10. yy'da burada yaşamış ve halen burada medfun olan Pir Mansur'dan gelir. SN
■ © 03.10.1810 Meadin-i Hümayun'a tabi Eğil kazası Piran karyesinde yüz yedi adet küfi hat ile meskuk akçe zuhur ettiği... © »»» 20.12.1938 Diyarbakır ili Çınar kazası merkezinin Hanakpınar köyüne; Hanik nahiye merkezinin Kilvan köyüne; Eğil kaza merkezinin Piran köyüne ve Dicle nahiye merkezinin de Eğil köyüne nakledilmesi. deyar heyran
■ Hem Zazaca hem de Kürtçe konuşulur. I-Omer-I
■ Dicle ilçe merkezinin ve köylerinin tamamına yakını Zaza kökenlidir. Kürtler azınlıktadır, Türkler ise yok denecek kadar azdır. metonio
Küpetaş mah Kırkpınar - Dicle - Diyarbakır
Eski adı: Culbeynî
1915h 📖 Celini
Kırkpınar mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Herîdan
E1902 📖 Hretan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Kayaş mah Kırkpınar - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Tunekrek [ Erm "evçiftlik?" ]
Bozaba mah - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 Kalbi
1864z 📖 Kilbin / Kolbin
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 01.07.1864 Eğil kazası Kolbin karyesi eşkiyasının zararsız hale getirilip gerekli tedbirlerin alındığı. deyar heyran
Kurşunlu mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Pirîjman [ Kr "aş." ]
Baltacı mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Keferber [ Sür "köycük?" ]
1915h 📖 Keferbere
Zaza-Sünni yerleşimi
Kocaalan mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Deyran [ Kr dêran "kiliseler" ]
1915h 📖 Diran
Zaza-Sünni yerleşimi
Uğrak mah - Dicle - Diyarbakır
K 📖 Zeydan [ Kr "aş." ]
Gelincik mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Arusek [ Ar/Kr ˁarusek "gelincik" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Uluçeşme mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Uri [ Erm "söğüt" ]
Tepebaşı mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Şeyxmalan [ Kr şêxmalan "şeyh evleri" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Boğazköy mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Zoxur Gozel
1915h 📖 Zogurekent | Zoguregözel
Zaza-Sünni yerleşimi
Üzümlü mah - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 Ebkân
1908z 📖 İbkan [ Kr "aş." ]
■ © 23.07.1908 Eğil müteneffizanından Şehabanlı Hacı Mustafa Bey'in iftirası üzerine muhakeme edilmeden tevkif edildiklerinden bahsile adalet talebini havi Basraflı Mehmed Yusuf ve İbkanlı Reşid'in arzuhallerinin tahkiki işarı. deyar heyran
Gölbaşı mah - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 Goliye
Değirmenli mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Zoxur Egnik [ Erm agnig "pınarcık" ]
1915h 📖 Zogure Agnik
Zaza-Sünni yerleşimi
Kelekçi mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Zoxur Kelkûn
1915h 📖 Zogure Gülküm
Z 📖 Kelkwem
Zaza-Sünni yerleşimi
Çayüstü mah Başköy - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Derdivan
Özbey mah Döğer - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Pîrhakiyan / Pîrhanikiyan
Başköy mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Salori [ Kr ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Meydan mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Hacıyani Metinan [ Kr "Metinan (aş.) hacıları" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Durabeyli mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Darat
Döğer mah - Dicle - Diyarbakır
1896z 📖 Dibni / Dibini
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ © 01.07.1896 Maden sancağına tabi Eğil nahiyesinin Denbi karyesinden hayvan çalanların yakalanarak haklarında kanuni takibat yapılması. deyar heyran
Sergenli mah - Dicle - Diyarbakır
Eski adı: Nalver
Kürt-Sünni yerleşimi
Doğan mah Batur - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Kalan [ Kr qalan "dedeler" ]
Batur mah - Dicle - Diyarbakır
1946 📖 Butalibyan
1928 📖 Betalbîyan [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Arıköy mah - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 Kertinik yk. [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Pınar mah Arıköy - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Baliyan
Bademli mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Gulan [ Kr "çiçekli" ]
Ordulu mah Arıköy - Dicle - Diyarbakır
K 📖 Pîrleşkeriyan [ Kr "ordu dedesi?" ]
Tepe mah - Dicle - Diyarbakır
Zaza-Sünni yerleşimi
Dedeköy mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Şeyxselametan [ Kr "Selametler şeyhi" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Güneydoğu Alevilerinin büyük bölümünün bağlı olduğu Dedekargın ocağının merkezi idi. Ocağın kurucusu sayılan Dede Numan kabri bu köydedir. SN
Kaygısız mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Abdalan [ Kr/Tr "abdallar" ]
K 📖 Cindîya [ Kr "zarifler" ]
Kürt-Sünni (Nemedi) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
Taştepe mah Sergenli - Dicle - Diyarbakır
Merdika mah Meydan - Dicle - Diyarbakır
Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.