Dicle'de 51 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gündoğdu mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Xalefan [ Kürd xelefan "halifeler (aş.)" ]
Zaza yerleşimi
  Bahroboğaz mah - Dicle - Diyarbakır
1946k: Bahro aş. [ Kürd bahro "hisse" ]
  Bahçeköy mah - Dicle - Diyarbakır
1946k: Bibnök [ Kürd bîbanak "söğütlüdam" ]
  Çavlı mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Enbîl
Zaza yerleşimi
  Altay mah - Dicle - Diyarbakır
1946k: Hepik/Hopik
E1901: Hopig [ Erm/Kürd "su bendi, gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kurudere mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Koçik/Kuçik [ Kürd koçik "tomurcuk" ]
Zaza yerleşimi
  Koru mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Şaveliyan [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi
  Kayı mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Şingirik yk. [ Kürd şîngirikê jorîn "yukarı göktepecik" ]
Türkmen yerleşimi
  Yokuşlu mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Şingirik aş. [ Kürd Şingirik "göktepecik" ]
  Oba mah Kayı - Dicle - Diyarbakır
1928k: Köşkâr
■ Dicle'nin kynaklarından biri olan Koşkar deresiyle aynı adı taşır. 1941 tarihli askeri haritada Yukarı Şingirik (Kayı) köyünün 2 km kadar batısında ayrı köy olarak gösterilmiştir. SN
  Kıralkızı mv - Dicle - Diyarbakır
1941ha: Tilbağdad [ Ar/Kürd "Bağdat höyüğü" ]
■ Kralkızı Barajının bulunduğu mevkide eski haritalarda Tilbağdad ve Dagan adlı iki köy görülür. Kıralkızı adının gerekçesi anlaşılamadı. SN
  Taşağıl mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Xaçek [ Kürd xaçik "Hıristiyanköy" ]
Zaza yerleşimi
  Yukarıtaşağıl mah Taşağıl - Dicle - Diyarbakır
1928k: Xaçekçur [ Erm "Xaçek suyu" ]
  YeşilSırt mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Bazbend [ Kürd bazbend "derbent" ]
■ © 04.03.1916 Maden sancağının Piran köyüne mülhak Bozbend mezraasının köy yapılması. deyar heyran
  Biçer mah Yeşilsırt - Dicle - Diyarbakır
1928k: Ekrek [ Erm "çiftlik" ]
  Pekmezciler mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Babikan [ Kürd "dedeler" ]
  Dicle ilçe - Dicle - Diyarbakır
1928k: Pîran [ Kürd Pîran "dedeler" ]
1810d: Pîran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
■ Piran kasaba adıdır. Bir dönem Eğil ilçesi merkezi oldu. Sonra Eğil kasabası ayrı ilçe olunca geri kalan ilçeye Dicle adı verildi. ■ Nehir adı olan Dicle, Akkadca/Asurca Tiglath adının Arapça biçimidir. SN
■ © 03.10.1810 Meadin-i Hümayun'a tabi Eğil kazası Piran karyesinde yüz yedi adet küfi hat ile meskuk akçe zuhur ettiği... © »»» 20.12.1938 Diyarbakır ili Çınar kazası merkezinin Hanakpınar köyüne; Hanik nahiye merkezinin Kilvan köyüne; Eğil kaza merkezinin Piran köyüne ve Dicle nahiye merkezinin de Eğil köyüne nakledilmesi. deyar heyran
■ Hem Zazaca hem de Kürtçe konuşulur. I-Omer-I
■ Dicle ilçe merkezinin ve köylerinin tamamına yakını Zaza kökenlidir. Kürtler azınlıktadır, Türkler ise yok denecek kadar azdır. metonio
  Kırkpınar mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Herîdan
E1902: Hretan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Küpetaş mah Kırkpınar - Dicle - Diyarbakır
1941ha: Celini
Eski adı: Culbeynî
  Kayaş mah Kırkpınar - Dicle - Diyarbakır
1928k: Tunekrek [ Erm "evçiftlik?" ]
  Bozaba mah - Dicle - Diyarbakır
1941ha: Kalbi
1928k: Kılbin
Zaza yerleşimi
■ © 01.07.1864 Eğil kazası Kolbin karyesi eşkiyasının zararsız hale getirilip gerekli tedbirlerin alındığı. deyar heyran
  Kurşunlu mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Pirîjman [ Kürd pirîcan/pirîjman "aş." ]
  Baltacı mah - Dicle - Diyarbakır
1941ha: Keferbere
1928k: Keferber [ Süry "köycük?" ]
Zaza yerleşimi
  Kocaalan mah - Dicle - Diyarbakır
1941ha: Diran
1928k: Deran [ Kürd dêran "kiliseler" ]
Zaza yerleşimi
  Uğrak mah - Dicle - Diyarbakır
Eski adı: Zeydan [ Kürd zeydan "aş." ]
  Gelincik mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Arusek [ Ar/Kürd ˁarusek "gelincik" ]
Zaza yerleşimi
  Uluçeşme mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Uri [ Erm "söğüt" ]
  Tepebaşı mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Şeyxmalan [ Kürd şêxmalan "şeyhevleri" ]
Zaza yerleşimi
  Üzümlü mah - Dicle - Diyarbakır
1941ha: Ebkân
1908d: İbkan [ Kürd "İbrahimler" ]
■ © 23.07.1908 Eğil müteneffizanından Şehabanlı Hacı Mustafa Bey'in iftirası üzerine muhakeme edilmeden tevkif edildiklerinden bahsile adalet talebini havi Basraflı Mehmed Yusuf ve İbkanlı Reşid'in arzuhallerinin tahkiki işarı. deyar heyran
  Değirmenli mah - Dicle - Diyarbakır
1941ha: ZogureAgnik
1928k: ZoxurEgnik [ Erm agnig "pınarcık" ]
Zaza yerleşimi
  Kelekçi mah - Dicle - Diyarbakır
1941ha: ZogureGülküm
1928k: ZoxurKelkûn
Zaza yerleşimi
■ Zazaca: Kelkwem Jalal
  Başköy mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Salori [ Kürd salorî "efendiler" ]
Zaza yerleşimi
  Çayüstü mah Başköy - Dicle - Diyarbakır
1928k: Derdivan
  Meydan mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Hacıyanımetinan [ Kürd "Metinan (aş.) hacıları" ]
Zaza yerleşimi
  Döğer mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Dibni/Dibini
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ © 01.07.1896 Maden sancağına tabi Eğil nahiyesinin Denbi karyesinden hayvan çalanların yakalanarak haklarında kanuni takibat yapılması. deyar heyran
  Sergenli mah - Dicle - Diyarbakır
Eski adı: Nalver
  Batur mah - Dicle - Diyarbakır
1941ha: Alyan
1928k: Betalbîyan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Doğan mah Batur - Dicle - Diyarbakır
1928k: Kalan [ Kürd qalan "dedeler" ]
  Arıköy mah - Dicle - Diyarbakır
1941ha: Kertinik yk. [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Pınar mah Arıköy - Dicle - Diyarbakır
1928k: Baliyan
  Bademli mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Gulan [ Kürd gulan "çiçekli" ]
  Tepe mah - Dicle - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Dedeköy mah - Dicle - Diyarbakır
1928k: Şeyxselametan [ Kürd "Selametler şeyhi" ]
Zaza yerleşimi
  Kaygısız mah - Dicle - Diyarbakır
Kr: Cindiya [ Kürd ]
1928k: Abdalan [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Nemedi) yerleşimi
■ Mahalle'nin eski adı Abdalan'dır. Fuat Köprülü'nün hatıralarına göre mahalle halkı eskiden Alevi Abdal Türkmenler'inden oluşuyormuş. Mahalle halkının Kürdleşmiş ya da halen Türkmen kimliğini koruyor, olabilir. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km