haritada ara :   km  
Dicle'de 78 yerleşim bulundu.
sırala 
Gündoğdu mahalle - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Xalefan [ Kürtçe "halifeler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 46'' D, 39° 54' 44'' K
Bahroboğaz mahalle - Dicle - Diyarbakır
1946 📖 : Bahro aş. [ Kürtçe bahro "hisse" ]
■ Koord: 38° 26' 24'' D, 39° 57' 42'' K
Bahçeköy mahalle - Dicle - Diyarbakır
1946 📖 : Bibnök [ Kürtçe bîbanak "söğütlüdam" ]
■ Koord: 38° 18' 37'' D, 39° 57' 57'' K
Çavlı mahalle - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Enbîl/Embil
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 30'' D, 39° 58' 14'' K
? mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Şeyxmedan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 19' 19'' D, 39° 58' 28'' K
Altay mahalle - Dicle - Diyarbakır
E1901 1977rh 📖 : Hopik/Höpek [ Ermenice/Kürtçe "havuz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 19' 41'' D, 39° 59' 12'' K
Hacıisa mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Hacıisa
■ Koord: 38° 22' 54'' D, 39° 59' 21'' K
Koru mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Şevitan? Şülbetan?
Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Esasen Türkmen köyü olup, 1980 yılından sonra ilçedeki Kürt köylerinden göç almış olsa da Türkmen çoğunluğa halen sahiptir. Mehmet Kaya
■ Koord: 38° 17' 58'' D, 39° 59' 37'' K
Kurudere mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Kojik/Koçik [ Kürtçe "küçük" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 34'' D, 39° 59' 51'' K
Oba mahalle (Kayı bağ) - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Köşkâr
Türkmen yerleşimi
■ Dicle’nin kynaklarından biri olan Koşkar deresiyle aynı adı taşır. 1941 tarihli askeri haritada Yukarı Şingirik (Kayı) köyünün 2 km kadar batısında ayrı köy olarak gösterilmiştir. SN
■ Kayı köyüne bağlı bir mahalle idi. Günümüzde hali hazırda Türkmen yerleşimidir. Mehmet Kaya
■ Koord: 38° 27' 7'' D, 40° 0' 48'' K
Yokuşlu mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Şingirik aş. [ Kürtçe şingirik "gökçe höyük" ]
■ Koord: 38° 25' 18'' D, 40° 1' 1'' K
Biçer mahalle (Yeşilsırt bağ) - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Ekrek [ Ermenice "çiftlik" ]
■ Koord: 38° 22' 19'' D, 40° 1' 5'' K
Kıralkızı mevki - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Til Bağdad [ Arapça/Kürtçe "Bağdat höyüğü" ]
■ Kralkızı Barajının bulunduğu mevkide eski haritalarda Tilbağdad ve Dagan adlı iki köy görülür. Kıralkızı adının gerekçesi anlaşılamadı. SN
■ Koord: 38° 21' 6'' D, 40° 1' 6'' K
Taşağıl mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 1928 📖 📖 : Xaçik/Xaçek [ Ermenice ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 19'' D, 40° 1' 44'' K
Ulubaş mahalle - Dicle - Diyarbakır
1977rh : Omera [ Kürtçe "Ömerler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 47'' D, 40° 1' 58'' K
Kayı mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Şingirik yk. [ Kürtçe şîngirikê jorîn "yukarı gökçehöyük" ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 24'' D, 40° 2' 12'' K
Yukarıtaşağıl mahalle (Taşağıl bağ) - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Xaçekçur [ Ermenice "Xaçek suyu" ]
■ Koord: 38° 23' 54'' D, 40° 2' 13'' K
Yeşilsırt mahalle - Dicle - Diyarbakır
1916z 📖 : Bazbend [ Kürtçe "kolluk, karakol" ]
■ © 04.03.1916 Maden sancağının Piran köyüne mülhak Bazbend mezraasının köy yapılması. deyar heyran
■ Koord: 38° 22' 1'' D, 40° 2' 35'' K
Bahçedere mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Bilikan
■ Koord: 38° 18' 33'' D, 40° 2' 40'' K
Pekmezciler mahalle - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Babikân [ Kürtçe "dedeler" ]
■ Koord: 38° 18' 31'' D, 40° 3' 59'' K
Dicle ilçe - Dicle - Diyarbakır
1810z 1928 📖 📖 : Pîran [ Kürtçe "dedeler, şeyhler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Zaza-Sünni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şerefname'ye göre 11. yy'da buraya yerleşen Pir Mansur, Mirdasî aşiretinin desteğiyle beylik kurmuştur. Türbesi halen ziyaretgâhtır. ■ Piran kasaba adıdır. Bir dönem Eğil ilçesi merkezi burası idi. Sonra Eğil kasabası ayrı ilçe olunca geri kalan ilçeye Dicle adı verildi. ■ İlçenin güney ve doğu kesimi tamamen Zazadır. Diğer kesimler karışıktır. SN
■ © 03.10.1810 Meadin-i Hümayun'a tabi Eğil kazası Piran karyesinde yüz yedi adet küfi hat ile meskuk akçe zuhur ettiği... © »»» 20.12.1938 Diyarbakır ili Çınar kazası merkezinin Hanakpınar köyüne; Hanik nahiye merkezinin Kilvan köyüne; Eğil kaza merkezinin Piran köyüne ve Dicle nahiye merkezinin de Eğil köyüne nakledilmesi. deyar heyran
■ Hem Zazaca hem de Kürtçe konuşulur. I-Omer-I
■ Dicle ilçe merkezinin ve köylerinin tamamına yakını Zaza kökenlidir. Kürtler azınlıktadır, Türkler ise yok denecek kadar azdır. metonio
■ Koord: 38° 22' 30'' D, 40° 4' 25'' K
Küpetaş mahalle (Kırkpınar bağ) - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Celîni/Cülbîni?
■ Koord: 38° 24' 54'' D, 40° 4' 47'' K
Kırkpınar mahalle - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Herîdan
E1902 📖 : Hretan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 46'' D, 40° 4' 56'' K
Kayaş mahalle (Kırkpınar bağ) - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Tunekrek [ Ermenice "evçiftlik?" ]
■ Koord: 38° 25' 53'' D, 40° 6' 19'' K
Bozaba mahalle - Dicle - Diyarbakır
1864z 1915h 📖 📖 : Kılbin / Kulbin
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 01.07.1864 Eğil kazası Kolbin karyesi eşkiyasının zararsız hale getirilip gerekli tedbirlerin alındığı. deyar heyran
■ Koord: 38° 19' 50'' D, 40° 6' 42'' K
Kurşunlu mahalle - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Pirîjman/Pirejman [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 27' 34'' D, 40° 6' 59'' K
Baltacı mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 1928 📖 📖 : Kferbere/Keferber
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 1'' D, 40° 7' 14'' K
Kocaalan mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 1946 📖 📖 : Dîran/Deyran
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 17'' D, 40° 7' 36'' K
Uğrak mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Zeydan [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 19' 34'' D, 40° 7' 43'' K
Nohutlu mezra - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Tazir تعذير
■ Koord: 38° 19' 49'' D, 40° 8' 58'' K
Gelincik mahalle - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Arusek [ Arapça/Kürtçe ˁarusek "gelincik" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 14'' D, 40° 9' 23'' K
Uluçeşme mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Uri [ Ermenice "söğüt" ]
■ Koord: 38° 23' 5'' D, 40° 9' 55'' K
Altıtaş mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Şeribana
■ Koord: 38° 20' 6'' D, 40° 10' 2'' K
Acar mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Ğoliye
■ Koord: 38° 21' 47'' D, 40° 10' 22'' K
Tepebaşı mahalle - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Şeyxmalan [ Kürtçe şêxmalan "şeyh evleri" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 43'' D, 40° 10' 51'' K
Boğazköy mahalle - Dicle - Diyarbakır
1946 📖 : Zoğrigüzel
1915h 1928 📖 📖 : Zoğure Gozel [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 22'' D, 40° 11' 11'' K
Yardımcı mezra - Dicle - Diyarbakır
1915hh : Kikân [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 20' 24'' D, 40° 11' 13'' K
Göze mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Pertük
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 50'' D, 40° 11' 16'' K
Üzümlü mahalle - Dicle - Diyarbakır
1908z 1915h 📖 📖 : İbikân [ Kürtçe "aş." ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 23.07.1908 Eğil müteneffizanından Şehabanlı Hacı Mustafa Bey'in iftirası üzerine muhakeme edilmeden tevkif edildiklerinden bahsile adalet talebini havi Basraflı Mehmed Yusuf ve İbkanlı Reşid'in arzuhallerinin tahkiki işarı. deyar heyran
■ Koord: 38° 16' 45'' D, 40° 11' 19'' K
Karaca mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Kalûk
■ Koord: 38° 21' 25'' D, 40° 11' 20'' K
Gölbaşı mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Verdivan
■ Koord: 38° 22' 12'' D, 40° 11' 52'' K
Gündüz mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Sersüvan/Sersevan
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 29'' D, 40° 12' 5'' K
Değirmenli mahalle - Dicle - Diyarbakır
1946 📖 : Zoğrieğnik
1915h 1928 📖 📖 : Zoğure Agnik/Egnik [ Ermenice agnig "pınarcık" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 59'' D, 40° 12' 6'' K
Kelekçi mahalle - Dicle - Diyarbakır
1946 📖 : Zoğrikelkün
1915h 📖 : Zoğure Kelküm
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 3'' D, 40° 12' 7'' K
Çayüstü mahalle (Başköy bağ) - Dicle - Diyarbakır
1977rh : Alizülfikân
1928 📖 : Derdivan
■ Koord: 38° 23' 41'' D, 40° 12' 22'' K
Bağlarbaşı mezra - Dicle - Diyarbakır
1946 📖 : Serdahil [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 43'' D, 40° 12' 39'' K
? mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Herşiyan? Höşiyan? [ Kürtçe ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 16' 19'' D, 40° 13' 21'' K
Döğer mahalle - Dicle - Diyarbakır
1896z 1977rh 📖 : Dibni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ © 01.07.1896 Maden sancağına tabi Eğil nahiyesinin Denbi karyesinden hayvan çalanların yakalanarak haklarında kanuni takibat yapılması. deyar heyran
■ Koord: 38° 21' 31'' D, 40° 13' 23'' K
Özbey mahalle (Döğer bağ) - Dicle - Diyarbakır
1915h 1928 📖 📖 : Pîrxakiyan [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 21' 5'' D, 40° 13' 16'' K
Taşlı mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Xanikân [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 20'' D, 40° 13' 26'' K
? mezra - Dicle - Diyarbakır
1977rh : Şarikân [ Kürtçe ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 19' 41'' D, 40° 13' 32'' K
Başköy ölü yerleşim - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Saluri
1915h 1977rh 📖 : Saruli [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 30'' D, 40° 13' 39'' K
Meydan mahalle - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Haciyan-ı Medinan
1915h 1977rh 📖 : Metinan/Medîna [ Kürtçe "metinler? medeniler? (aş.)" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 0'' D, 40° 13' 49'' K
? mezra - Dicle - Diyarbakır
1977rh : Rumiyan [ Kürtçe "Türkler, Türkiyeliler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 34'' D, 40° 13' 53'' K
Durabeyli mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Darat
■ Koord: 38° 15' 21'' D, 40° 14' 4'' K
Eceler mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Kotiyan [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 17' 34'' D, 40° 14' 10'' K
Erler mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Merdikân [ Kürtçe "erler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 34'' D, 40° 14' 14'' K
Ziyaret mevki - Dicle - Diyarbakır
■ Koord: 38° 23' 28'' D, 40° 14' 18'' K
Kardeşler mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Hüseyinan [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 2'' D, 40° 14' 23'' K
Akbulut mezra - Dicle - Diyarbakır
1977rh : Cindorûmiyan [ Kürtçe "Rumi (osmanlı) askeri" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 39'' D, 40° 14' 24'' K
Taştepe Sergenli mezra - Dicle - Diyarbakır
1977rh : Girşot?
1915h 📖 : Şako?
■ Koord: 38° 19' 10'' D, 40° 14' 27'' K
Sergenli mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Nalver
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 45'' D, 40° 14' 53'' K
Kurtuluş mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Körtinik süfla
■ Koord: 38° 21' 8'' D, 40° 15' 34'' K
Doğan mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 1928 📖 📖 : Kâlan [ Kürtçe "dedeler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 57'' D, 40° 15' 47'' K
Batur mahalle - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Butalbîyan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 12'' D, 40° 15' 56'' K
Arıköy mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Körtinik ulya
■ Koord: 38° 22' 45'' D, 40° 16' 2'' K
Pınar mahalle (Arıköy bağ) - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Baliyan
■ Koord: 38° 24' 1'' D, 40° 16' 10'' K
? mezra - Dicle - Diyarbakır
1977rh : Mamiyan [ Kürtçe "Mahmutlar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 51'' D, 40° 16' 31'' K
Kırklar mezra - Dicle - Diyarbakır
1915rh : Kirkiran [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 37'' D, 40° 16' 51'' K
Akçabardak mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Tırâvek? [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 57'' D, 40° 16' 54'' K
Bademli mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Gulan [ Kürtçe "çiçekli" ]
■ Koord: 38° 19' 28'' D, 40° 17' 2'' K
Ordulu mahalle (Arıköy bağ) - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Pilişkiyan [ Kürtçe Pîrleşkeriyan "ordu dedesi?" ]
■ Koord: 38° 23' 52'' D, 40° 17' 12'' K
Tepe mahalle - Dicle - Diyarbakır
1977rh : Banqıro
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 55'' D, 40° 17' 25'' K
? mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Aliyan [ Kürtçe "Aliler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 34'' D, 40° 17' 32'' K
Haciyan Kaygısız mezra - Dicle - Diyarbakır
1915rh : Abdalani Haciyan [ Kürtçe "hacılar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 40'' D, 40° 17' 38'' K
Kosan Kaygısız mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 : Abdalani Kosan [ Kürtçe "köseler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 42'' D, 40° 17' 53'' K
Dedeköy mahalle - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 : Şeyxselametan [ Kürtçe "Selametler şeyhi" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Güneydoğu Alevilerinin büyük bölümünün bağlı olduğu Dedekargın ocağının merkezi idi. Ocağın kurucusu sayılan Dede Numan kabri bu köydedir. SN
■ Koord: 38° 19' 19'' D, 40° 18' 23'' K
Kaygısız mahalle - Dicle - Diyarbakır
1928 1946 📖 📖 : Abdalan [ Kürtçe/Türkçe "abdallar" ]
1915h 1977rh 📖 : Cindîyan [ Kürtçe "askerler? güzeller?" ]
Kürt-Sünni (Nemedi) yerleşimi
■ Bu köy çevresindeki on kadar mezranın eski ve yeni adları, eski ve yeni yerli ve yabancı haritaların tümünde tam bir karışıklık içindedir. Güvenilir bilgi bulunamadı. SN
■ Mahalleye bağlı mezraların eski isimleri şöyledir : Abdalanıcerdüvan-Abdalanıcuniyan-Abdalanıcündiyan-Abdalanıgaydiyan-Abdalanıgubbiyan-Abdalanıhacuvan-Abdalanıhaydiyan-Abdalanıhesüyan-Abdalanikeran-Abdalanikirkiran-Abdalanikosan-Abdalanimaçan-Abdalanimaksidiyan-Abdalaninerdüvak. (İshak Levent) SN
■ Koord: 38° 17' 49'' D, 40° 18' 52'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.