Derik'de 93 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şahverdi mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Şahverdi
  Subaşı mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Zohik
  Demirli mah - Derik - Mardin
1928 📖 Demürlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Pirinçli mah - Derik - Mardin
1928 📖 Safan
  Işıklı x - Derik - Mardin
1928 📖 Kato
  Düztaş mah - Derik - Mardin
1917h 1928 📖 📖 Tahtik / Tahtük [ Kr "tahtçık" ]
  Akçay mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Çemê Qêntir
  Issız mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Hedbê
  Soğukkuyu mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Şawelat
1928 📖 Şahveled [ Tr "şah oğlu" ]
  Karaca mz - Derik - Mardin
1928 📖 Kamirçiyan
  Çivili mz - Derik - Mardin
1925h 📖 Bizmare
  Kuruçay mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Zembelor [ Kr "zembilli" ]
  Bayır mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Kızıleyşan
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Beştaş mz - Derik - Mardin
1928 📖 Serker [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Akça x - Derik - Mardin
1928 📖 Siyamed [ Kr "öz." ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Ahmetli mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Qizila Xerabê [ Kr "harabe kızıllar" ]
1928 📖 Kızılahmet
  Develi mz - Derik - Mardin
K1980 📖 Kotê
  Meşeli mah - Derik - Mardin
1928 📖 Xerabreşik [ Kr "karacaören" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Aydınlar mah - Derik - Mardin
1928 📖 Karsan [ Kr ]
  Adak mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Simaqî
1526t 📖 Sımmaki / Summaki [ Ar simaqî/simmaqiyye "sumaklı" ]
  Çataltepe mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Erbete
1526t 📖 Arbete [ Sür ˁarbato "dördüncü" ]
  Yıldız mz - Derik - Mardin
1928 📖 Topuzgölü
  Dede mz - Derik - Mardin
1928 📖 Dede
1925h 📖 Babaköy
■ Vefaiye tarikati ileri gelenlerinden Dede Kargın/Garkın türbesi ziyaret edilir. Bu zat, 13. yy'da Anadolu'da büyük bir isyan başlatan Baba İlyas'ın mürşidi imiş. SN
  Üçtepe mah - Derik - Mardin
1526t 📖 Belotî [ Ar ballûtî "meşeli" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Derinsu mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Buxur
1917h 📖 Buğur [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Şerefli mah - Derik - Mardin
1928 📖 Şerifbaba
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Bozbayır mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Misûrrî
1928 📖 Mansuri [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Kurudere mah - Derik - Mardin
1925h 📖 Hallaç
  Alibey mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Alibey
  Yassıtepe mz - Derik - Mardin
1928 📖 Kemtere
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Doğancı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Bizdoxan
1526t 📖 Bizdoğan [ Tr bozdoğan ]
  Kızlar mah - Derik - Mardin
1925h 📖 Kızlar
  Denktaş mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Xêdûk [ Kr "bir tür bitki" ]
1928 📖 Ğeyduk
  Çukur mz - Derik - Mardin
K1980 📖 Şêxhebîb
1928 📖 Şeyxhabib
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  İncesu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Maşmaş [ Kr ]
  Günbatı mz - Derik - Mardin
K1980 📖 Xozberîya Jor
1928 📖 Ğozberigarbî
  Karataş mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946 📖 Küfürlü
1928 📖 Keferlu [ Sür "Lu (?) köyü" ]
  Gündoğdu mz - Derik - Mardin
K1980 📖 Xozberîya Jêr
1928 📖 Ğozberi
  Dilektepe mz - Derik - Mardin
1925h 📖 Hileyli
  Akıncılar mah - Derik - Mardin
1928 📖 Tirbamamo [ Kr "Mahmut türbesi" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Kanatlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1925h 📖 Xeyal
  Atlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Qesra Kenco [ Kr "Kanco konağı" ]
1925h 📖 Kasri Hüseyinkanco
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürt siyasetçilerinden Ahmet Türk'ün ailesinin konağı, adını 20. yy başlarında mülkü sahiplenen Genc Hüseyin Ağa'dan alır. SN
  Dumluca mah - Derik - Mardin
1946 📖 Şefnat
1928 📖 Sêpnat
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Çukursu mah - Derik - Mardin
1928 📖 Xanuk [ Kr "hancık" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Ballı mah - Derik - Mardin
1928 📖 Zorava [ Kr "zorunlu iskan" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Üçkaya mz - Derik - Mardin
1928 📖 Koder
  Dumanlı mah - Derik - Mardin
1928 📖 Xarar / Xirar
  Beşkavak mah - Derik - Mardin
1928 📖 Hofî
  Alagöz mah - Derik - Mardin
1928 📖 Taxtabeş [ Kr taxtêbeş "taraça" ]
  Göktaş mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Kevirşîn [ Kr "gökçe taş" ]
1946 📖 Keferşin
1928 📖 Keferceni [ Sür ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
■ Aslen Süryanice olduğu aşikâr olan köy adı Kürtçe Kevirşîn olarak yorumlanmış ve bu adın Türkçe çevirisi olan Göktaş (`mavi taş`) resmi ad olarak benimsenmiştir. SN
  Kocatepe mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Dêşî
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bucak mz - Derik - Mardin
1917h 1928 📖 📖 Tewhök / Tawîk
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Kutluca mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Warga Xensê
1925h 📖 -
  Tavşanlı mz - Derik - Mardin
1928 📖 Ernebî
  Burç mah - Derik - Mardin
1928 📖 Burç
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Alanlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Eynterî
1928 📖 ˁAnteri
  Yazıcık mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Koder
  Fittar mv - Derik - Mardin
S506 📖 Phitar
■ 505-506 yılına ait Joshua Stylites vekayinamesinde anılan Phitar şehrinin kalıntıları 1 kilometrelik bir alana yayılmıştır. SN
  Böğrek mah - Derik - Mardin
1928 📖 Beyrok [ Kr bêruk "meracık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hisaraltı mah - Derik - Mardin
1526t 📖 Rebet / Rebat [ Ar ribât "han, hisar" ]
■ Artuklu hanedanına ait büyük kalesi mevcuttur. SN
  Çağıl mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1913z 📖 Kopik / Kobik [ Kr qûbik? "kümbetçik" ]
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi Deyrik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine, Garb nahiyesine tabi Çuvan ve Balluca karyelerinin Viranşehir kazasına rabt ve ilhakları. deyar heyran
  Kuyulu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1913z 📖 Selme [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi, Derik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine rabt ve ilhakları. (Dahiliye; 316899) deyar heyran
  Pınarcık mah - Derik - Mardin
1928 📖 Fitnê [ Kr "büklüm" ]
■ Bu köy yakınında geniş bir alanı kapsayan Fittar harabeleri vardır. SN
  Beşbudak mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Qubilme
<1960 📖 Kubilme
  Koçyiğit mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Rewşat [ Kr "aydınlı" ]
  Köseveli mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Kosewelî
1928 📖 Köseveli
  Başaran mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Misrik
1925h 📖 Muşrik
  Balova mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Balfis
  Bağarası x - Derik - Mardin
K1980 📖 Mezre Gêrî
■ Terk edilmiştir. SN
  Kayacık mah - Derik - Mardin
1928 📖 Mixat
  Konak mah - Derik - Mardin
K1980 📖 İlaska / Êlaska [ Kr ]
■ 1951'de kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
  Söğütözü mah - Derik - Mardin
1928 📖 Qetaro [ Kr ]
  Kovalı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Endewl
1946 📖 Ayindevil
1526t 📖 ˁAyndol [ Ar "kovapınar" ]
  Kuşçu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946 📖 Girsahrinç
1928 📖 Girsarinç [ Kr girê sarînç "sarnıçtepe" ]
  Zeytinpınar mz - Derik - Mardin
1928 📖 Haramiya
  Adakent mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Çildiz [ Kr "kırk haramiler" ]
  Derik ilçe - Derik - Mardin
K1980 📖 Dêrika Çiyayêmazî [ Kr "Mazıdağı kilisesi" ]
1518a : Derük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Nüfusun Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da mevcuttur Türk
  Tepebağ mah - Derik - Mardin
1526t 📖 Tiell Bisim / Tilbisim [ Ar tell beşme "? tepe" ]
  Ambarlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1526t 📖 Heboşi [ Ar tell habeş "Habeştepe" ]
  Bayraklı mah - Derik - Mardin
1928 📖 Girêsor [ Kr "kızıltepe" ]
  YukarıIlıca mah - Derik - Mardin
1928 📖 Germik [ Kr "ılıca" ]
  Çadırlı mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Şabana [ Kr "Şabanlar (öz.)" ]
  Taşıt mah - Derik - Mardin
1928 📖 Taşît
■ Eski bir isimdir. 1930'larda üretilmiş olan Türkçe taşıt sözcüğü sözkonusu olamaz. SN
  Boyaklı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Qizilaşên
1518a : Kızılkend
  Değirmenli mz - Derik - Mardin
1928 📖 Sûsik [ Kr ]
  Konuk mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Remuk [ Kr remokê "büyük kaya" ]
  Kovanlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946 📖 Hirbeharri
1928 📖 Xirbe Herî [ Kr "çamurören" ]
  Bozok mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Meşkînan [ Kr "aş." ]
  Gölbaşı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K2011 📖 Bedrasê
1925h 📖 Bidrasi
Kürt (Sünni) (Arbani) yerleşimi
  Karaburun mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 Xirbêreş [ Kr "kara ören" ]
  Çayköy mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Şêba Jêr
1928 📖 Şib aş. [ Kr ]
  Ortaca mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Reqaqî


Grafik harita göster     haritada ara : km