Denizli'de 495 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Muslugüme mah - Kale - Denizli
1928 y: Muslugüme [ Yun ]
  Doğan mah - Kale - Denizli
1928: Doğan
  Alandız mah - Buldan - Denizli
1928 y: Alandız
Y200~a: Alandós [ Luw alawanda "atlı" ]
  Künar mah - Kale - Denizli
1928: Künar [ Tr "çam fıstığı" ]
1911h: Küyner
  Kurbağalık mah - Kale - Denizli
1928: Kurbağalık [ Tr kurubağlık? ]
  Aktaş mah - Buldan - Denizli
<1960: Mestan
  Tekke mah - Sarayköy - Denizli
1891s: Tekke
  Beyler mah - Buldan - Denizli
1928: Beyler
■ Hasanbeyler köyüne bağlı Beyler, Curalar ve Hatipler mahallelerinin birleştirilmesiyle 12.05.1954'te kuruldu; Beyler adı verildi. SN
  Narlı mah - Kale - Denizli
1911h: Sarıyar
  Avdan mah - Tavas - Denizli
1911h: Avdan
  Denizoluk mah - Tavas - Denizli
1921h: -
  Hisar mah - Sarayköy (Babadağ bucağı) - Denizli
1891s: Hisar
Y451: Attoúda [ Luw ]
■ Antik çağda sikke kesen ve Bizans döneminde piskoposluk makamı olan kentten kurtarılan birkaç eser Denizli müzesindedir. Ören alanında iz kalmamıştır. SN
  Tırkaz mah - Sarayköy - Denizli
1891s: Tırkaz [ Tr "kapı demiri? yeraltı odalarında kullanılan büyük taş kapı?" ]
  Buldan ilçe - Buldan - Denizli
1891s: Buladan
1665, 1912h: Çarşamba (idari bölge)
■ Adın eski biçimi Bulladan şeklinde yazılır; Osmanlıca «büldân» `kasabalar` sözcüğü ile ilgili olmayıp Yunanca bir addan uyarlanmış olduğu varsayılabilir. SN
  Çamlarca mah - Kale - Denizli
1928: Teynar
1890hk: Tener
  Karaköy mah - Kale - Denizli
1890hk: Karaköy
  Kale ilçe - Kale - Denizli
1665: Kale-i Tavas [ Tr "Tavas kalesi" ]
1333 y: Tavas
Y-189 Y17: Tábai acc. Tabás (idari bölge) [ Yun "Taba'lar (?)" ]
■ 20. yy'a dek Tavas kazasının merkez kasabası idi. Daha sonra ilçe merkezi şimdi Tavas adı verilen Yarangüme kasabasına taşındı. Bilahare burası ayrıca ilçe oldu. SN
■ MÖ 189 yılında Romalı Konsül Manlius Vulso'nun Hierakome, Antiocheia, Gordiou Teichos'dan sonra uğradığı; Tabae şehri Tavas olmalıdır. Çünkü b-v değişimi sözkonusudur. Ramazan Topraklı
  Akıncılar mah - Tavas - Denizli
1921h: -
  Karakıran mah - Sarayköy - Denizli
1890hk: Karıgeren
Y180: Karura [ Luw ]
■ Antik Karura kalıntıları köyün 1 km güneybatısında ve Umut Termal Tesisleri yakınındadır. Karıgeren adı `Karura çorağı` anlamındadır. SN
  Babadağ ilçe - Babadağ - Denizli
1928: Kadıköy
1665: Babadağı (idari bölge)
■ İlçeye hakim dağın adı olan Babadağı eskiden beri bölge ve nahiye adı olarak anılmıştır. 1935'te ilçe oldu. SN
  Ebecik mah - Tavas - Denizli
1928: Ebecik
1890hk: Evcik
  Yeşilköy mah - Tavas - Denizli
1921h: -
  Doğan mah - Buldan - Denizli
■ 8.03.1955'te Doğanköy adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  Güzelköy mah - Tavas - Denizli
1921h: -
  Yeniköy mah - Kale - Denizli
1952: Bören (mah)
■ 7.6.1952'de Bören ve Kaçarboğazı mahalleleri birleştirilerek Yeniköy adıyla köy oldu. SN
  Kapuz mah - Beyağaç - Denizli
■ 1959'da Kızılcaağaç köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. Kuşuştu, Hasanlar, Osmanlar, Eminler, Karadonlar, Ortatepe, Sepetçi, Kortlar, Çolaklar, Kerimler, Serverler mahalleleri vardır. SN
  Sazak mah - Sarayköy - Denizli
1891s: Sazak
  Gölgeli dağ - Beyağaç - Denizli
1890hk y: Sandıras [ Yun ]
Y-600: Imbros [ Luw ]
  Eskere mah Beyağaç - Beyağaç - Denizli
1890hk y: Eskere [ Yun ]
Y550: Skirîtis (idari bölge) [ Luw ]
■ Bizanslı Stephanos şimdiki Beyağaç ilçesine tekabül eden `12 kent birliği` (dodekapolis) olduğunu belirtir. SN
  Beyağaç ilçe - Beyağaç - Denizli
■ 1966'da Bozcaköy ile Sarıyer ve Eskere köylerinin birleştirilmesiyle belediye statüsü kazandı. 1991'de ilçe oldu. Bölgenin tümü antik çağda Skiritis, günümüzde Eskere Çukuru adıyla anılır. SN
  Sarıyer mah Beyağaç - Beyağaç - Denizli
1890hk: Sarıyar
  Hırka mah - Tavas - Denizli
1890hk: Xırka
■ 'Ehl-i hırka' muhtemelen `derviş` anlamında. SN
  Altınova mah - Tavas - Denizli
1665: Tilkili
■ Evliya Çelebi'ye göre 17. yy'da Tavas kadısı ile serdarı bu kasabada ikamet ederdi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km