Demre'de 23 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yavu mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1942ha: Yavı [ Tr "yaban, yabani" ]
Y21, Y640: Kyaneai [ Yun "karataşlar" ]
■ Antik Likya kenti Kyaneai'nin etkileyici kalıntıları köyün sırtındaki dağın üstündedir. Esasen `karanlık` anlamına gelen Yunanca <> sıfatı `koyu mavi, gri` anlamında kullanılır. SN
  Üçağız mah Kaleüçağız - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1942ha: Üçağız
Y550, 1914hk: Tristómo [ Yun "üç ağız" ]
■ 6. yy'dan itibaren Trístomo ve Tristómê kaydedilmiştir. SN
  Kaleüçağız mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
Eski adı: Kale + Üçağız
■ Kale ve Üçağız köyleri 1990'larda birleştirilip tek muhtarlık haline getirildi. SN
  Kale mah Kaleüçağız - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1928k: Kale
1914hk: Kekova
Y75, Y550: Símêna/Somena
■ 1. yy'dan itibaren Aperlai'ye bağlı bir sympoliteía (`bağlı-kent`, mahalle) olarak zikredilmiştir. SN
  Kekova ada - Demre - Antalya
1811b: Kakava
y1087tb: Kákkavos/NísosKákkavi [ Yun kákkabos "keklik" ]
Y150: Dolixistê [ Yun "uzunca(ada)" ]
  Hoyran mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1914hk: Hoyran [ Yun xôrianí "köylük" ]
Y21: İstlada
■ Likya kentlerinden İstlada'nın etkileyici kalıntıları köyün üst kısmındaki tepeyi kaplar. SN
  Davazlar mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1928k: Davazlar
Y21: Trysa
■ Antik Likya yerleşiminin ıssız kalıntıları köyün 1 km kadar doğusunda yüksek bir vadidedir. SN
  Akyüzler mah Demre - Demre - Antalya
Eski adı: -
  Belören mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1928k: Muskar [ Yun mosxári "danacık" ]
  Karabucak mah Demre - Demre - Antalya
1914hk: Karabucak
  Demre ilçe - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1985: Zümrütkaya
1914hk: Demre [ Yun ta Myra "Myro'lar" ]
Y17: Myra [ Yun ]
1928k: Kale (idari bölge)
■ Demre ilçe merkezi, Eynihal ve Demre köylerinin birleştirilmesiyle oluşmuş ve 1987'de Kale adı verilmiştir. Yakın tarihte kasabanın tümü Demre olarak adlandırıldı. SN
  Eynihal mah Demre - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1928k: Eynihal [ Yun Ágios Nikoláos "Aziz Nikola" ]
■ 3. yy sonunda Myra piskoposu olan Aziz Nikolaos'un mezarı Bizans döneminde önemli bir ziyaret yeri idi. Aynikol > Eynihal ses evrimi tipiktir. SN
  Kumlu mah Demre - Demre - Antalya
1914hk: Kumlu
■ Büyükkumlu ve Küçükkumlu olmak üzere iki yerleşimdir. SN
  Kayaaltı mah Demre - Demre - Antalya
1914hk: Matırlı
■ Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı öyküsüyle ün kazanan köydür. Doğrusu Matarlı değil Matırlı olsa gerekir. SN
  Burun mah Demre - Demre - Antalya
1914hk: Burun
  Beymelek mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1914hk, 1928k: Beymelik
  Kumtepesi mah Demre - Demre - Antalya
1914hk: Kumtepesi


Grafik harita göster     haritada ara : km