Demre'de 21 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yavu mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1926h 📖 Yavı [ Tr "yaban, yabani" ]
Y21 📖 Kyaneai [ Yun "karataşlar" ]
■ Antik Likya kenti Kyaneai'nin etkileyici kalıntıları köyün sırtındaki dağın üstündedir. Esasen `karanlık` anlamına gelen Yunanca «kyanos» sıfatı `koyu mavi, gri` anlamında kullanılır. SN
  Çevreli mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1914hk 📖 Tırmisin
Y21 📖 Tyberissós [ AnaD ]
  Kaleüçağız mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1926h 📖 Üçağız
Y550 1914hk 📖 📖 Tristómo [ Yun "üç ağız" ]
Y-350 📖 Teimioússa / Timioússa
■ 6. yy'dan itibaren Trístomo ve Tristómê (`üç ağız`) kaydedilmiştir. Kale ve Üçağız köyleri 1990'larda birleştirilip tek muhtarlık haline getirildi. SN
  Kale mah Kaleüçağız - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1926h 📖 Kale
1914hk 📖 Kekova
Y75 📖 Símêna / Somena [ AnaD ]
■ 1. yy'dan itibaren Aperlai'ye bağlı bir sympoliteía (`bağlı-kent`, mahalle) olarak zikredilmiştir. SN
  Kekova ada - Demre - Antalya
1811 📖 Kakava
Y1087 📖 Kákkavos / Nísos Kákkavi [ Yun kákkabos "keklik" ]
Y150 📖 Dolixistê [ Yun "uzunca(ada)" ]
  Hoyran mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1914hk 📖 Hoyran [ Yun xôrianí "köylük" ]
Y21 📖 İstlada [ AnaD ]
■ Likya kentlerinden İstlada'nın etkileyici kalıntıları köyün üst kısmındaki tepeyi kaplar. SN
  Davazlar mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1928 📖 Davazlar
1926h 📖 Tosunlar
Y21 📖 Trysa [ AnaD ]
■ Antik Likya yerleşiminin ıssız kalıntıları köyün 1 km kadar doğusunda yüksek bir vadidedir. SN
  Kapaklı mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1914hk 📖 Kapaklı
  Çağman mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1926h 📖 Çağman
  Çayağzı mv - Demre - Antalya
1788h 📖 Andriaki
Y75 📖 Andriakê [ Yun "erlice" ]
  Gürses mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1926h 📖 Gürses
  Belören mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1926h 📖 Muskar [ Yun mosxári "danacık" ]
  Karabucak mah Demre - Demre - Antalya
1914hk 📖 Karabucak
  Demre ilçe - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1985 📖 Zümrütkaya
1914hk 📖 Demre [ Yun ta Myra "Myro'lar" ]
Y17 📖 Myra [ AnaD ]
1928 📖 Kale (idari bölge)
■ Demre ilçe merkezi, Eynihal ve Demre köylerinin birleştirilmesiyle oluşmuş ve 1987'de Kale adı verilmiştir. Yakın tarihte kasabanın tümü Demre olarak adlandırıldı. SN
  Eynihal mah Demre - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1926h 📖 Eynihal [ Yun áyios Nikoláos "Aziz Nikola" ]
■ 3. yy sonunda Myra piskoposu olan Aziz Nikolaos'un mezarı Bizans döneminde önemli bir ziyaret yeri idi. Aynikol > Eynihal ses evrimi tipiktir. SN
  Kumlu mah Demre - Demre - Antalya
1914hk 📖 Kumlu
■ Büyükkumlu ve Küçükkumlu olmak üzere iki yerleşimdir. SN
  Köşkerler mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1928 📖 Köşkerler
  Kayaaltı mah Demre - Demre - Antalya
1914hk 📖 Matırlı
■ Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı öyküsüyle ün kazanan köydür. Doğrusu Matarlı değil Matırlı olsa gerekir. SN
  Burun mah Demre - Demre - Antalya
1914hk 📖 Burun
  Beymelek mah - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1914hk 📖 Beymelik
  Kumtepesi mah Demre - Demre - Antalya
1914hk 📖 Kumtepesi


Grafik harita göster     haritada ara : km