Demirtaş'da 33 yerleşim bulundu.
sırala 
  Panayır mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t: Panaya [ Yun panagiá "Meryemana" ]
  Demirtaş mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t: Timurtaş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İsmetiye mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928k: İsmetiye
1521t: Kelesen
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında çoğu Gürcistan göçmeni Hıristiyan Rumlarla meskûndu. SN
  Avdancık mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t: Avdancık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Eski ismi: Begli. 1478 tahririnde ''kâfir-viranı var, içinde asmaları var'' diye not düşülmüş. Panayır yeri bu köyün olduğu yerdeydi. 1573 tarihli tahrir defterine göre köyde 20 hâne, 6 mücerred Müslim nüfus kayıtlı idi. 1573 yılında Avdancık köyü, zeamet sahibi Nişancızâde Hüseyin Çelebi’ye âitti. 18. yüzyılda Mekke-i Mükerreme ve Haremeyn için vakfedilmiştir. Manav
  Seçköy mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928k: Seçköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  İspatlı mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928k: İspatlı
■ Köy adının İspatoğulları isimli aileden alındığı söylenir. SN
  Demirtaş mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1946k: Belen
1914hk: Sedra
Y17: Syedrá [ Yun ]
■ Daha önce Göngele/Yaylakonak köyünde bulunan Demirtaş nahiye merkezi 1936'da yeni iskân edilen eski Sedra (Belen) köyüne taşındı. 1970'ten sonra yerleşim birimine de Demirtaş adı verildi. SN
  Yeşilöz mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1914hk: Dombalan
1911ht: Domalan [ Tr dombayalan? "manda düzü" ]
  Yaylakonak mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928k: Göngele [ Yun ]
1928k: Demirtaş (idari bölge)
■ 1936 yılına dek Göngele/Demirtaş nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Tırılar mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1946k: Tırılar
■ Eskiyörük köyüne bağlı mahalle iken, Eskiyörük'ün Serik ilçesine bağlanması üzerine ayrı köy oldu. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km