haritada ara :   km  
Demirköy'de 21 yerleşim bulundu.
sırala 
Armutveren köy - Demirköy - Kırklareli
B1912 📖 : Paspalovo
1877hk 📖 : Paspala [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (po) yerleşimi
■ Ortodoks Bulgar nüfus 1913’te gitmiş, 1922’den sonra Pomak nüfus iskan edilmiştir. SN
■ Bulgaristan Smolyan İli Devin ilçesi Mihalkova köyünden ve Yunanistan Drama İli Manastırcık köyünden gelen Pomaklardan oluşmaktadır. orhan biricik
■ Koord: 41° 54' 3'' D, 27° 32' 43'' K
Karanlıkköy mahalle (İncesırt bağ) - Demirköy - Kırklareli
1928 📖 : Karanlıkköy
1909hb 📖 : Temetlik
Rumeli göçmeni (po) yerleşimi
■ Nüfusu kalmamıştır. SN
■ Koord: 41° 53' 26'' D, 27° 34' 13'' K
İncesırt köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖 : İncesırt
1909hb 📖 : Lafva [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (po/boş) yerleşimi
■ Nüfusu kalmamıştır. SN
■ Koord: 41° 54' 21'' D, 27° 34' 53'' K
Sarpdere köy - Demirköy - Kırklareli
1909hb 📖 : Sarpaç
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (po) yerleşimi
■ Dupnitsa [Bulg `inceğiz`] Mağaraları vardır. SN
■ Koord: 41° 52' 1'' D, 27° 35' 12'' K
Gökyaka köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖 : Mağlavit
1910öh 📖 : Maglaik
Y1900~a 📖 : Manklavítis [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (boş/po) yerleşimi
■ Koord: 41° 53' 3'' D, 27° 37' 26'' K
Boztaş köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖 : Kireçnova
B1912 📖 : Kraçenovo [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (po/boş) yerleşimi
■ Köy nüfusunun tamamına yakını Bulgaristan ve Yunanistan’dan göçen Rodop Pomaklarıdır. Pomakça konuşulur. SN
■ Koord: 41° 54' 51'' D, 27° 38' 41'' K
Yiğitbaşı köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖 : Kamilya
1901h 📖 : Kamila
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (arn/po) yerleşimi
■ Çoğunluk Arnavut, azınlık Pomaktır. Her iki dil aktif olarak konuşulur. SN
■ Koord: 41° 56' 35'' D, 27° 39' 7'' K
Balaban köy - Demirköy - Kırklareli
1877hk 📖 : Velika [ Bulgarca "büyük" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (boş/mak) yerleşimi
■ Mezhep krizinin yasandigina isaret eden olay, Bulgar halkın bir kisminin katolik kilisesine girip geri dönmesi olayidir. 1870´lerde ilk defa acilan ana dilde mektep cemaatte sok tesiri yapmistir. Rum kilisesinden ayrilan halk Bulgaristana göcmüstür. Manav
■ Koord: 41° 50' 14'' D, 27° 40' 29'' K
Karacadağ köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖 : Karacadağ
1909hb 📖 : Çiknigori [ Bulgarca çerna góra "karadağ" ]
1901h 📖 : Çırnaxor
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Büyük ölçüde boşalmıştır. SN
■ Koord: 41° 57' 12'' D, 27° 40' 37'' K
Yeşilce köy - Demirköy - Kırklareli
B1912 📖 : Megalovo [ Bulgarca ]
1877hk 📖 : Megalongos [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 54' 20'' D, 27° 41' 47'' K
Demirköy ilçe - Demirköy - Kırklareli
1928 📖 : Demirköy
1895 📖 : Samakocuk
1877hk 📖 : Samakov [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgaristan’daki diğer Samokov kentine oranla Türkçe Samakovcuk adı kullanılmıştır. 20. yy başında kaza nüfüsu büyük çoğunlukla Bulgar olduğu halde merkez kasaba nüfusu daha çok Rum idi. SN
■ Rum Ortodoks ahâlisi Dramanın Tisovo (Mavrochori) köyünde iskân edilmişlerdi. Tisovolu Pomaklar burada iskân edilmiştir. 2000 kadar Vlahın bu çevrede iskân edildiği yazılıdır (Ref. Zagalisa.gr) Manav
■ Koord: 41° 49' 26'' D, 27° 45' 46'' K
Hamdibey köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖 : Turulya
1877hk 📖 : Trulia [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (boş/arn) yerleşimi
■ Koord: 41° 51' 56'' D, 27° 45' 50'' K
? ölü yerleşim - Demirköy - Kırklareli
1910öh 📖 : Pirgoplo
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 1913’ten sonra terk edilmiş ve izi kalmamış köylerdendir. SN
■ Koord: 41° 58' 19'' D, 27° 50' 11'' K
Avcılar köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1928 📖 : Korfa Kulübe [ Yunanca korfokalyva "koykulübe?" ]
1877hk 📖 : Korfakuliba
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (boş/rtr) yerleşimi
■ Koord: 41° 54' 3'' D, 27° 51' 1'' K
Sivriler köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖 : Sivri
■ 20. yy başında yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni (btr) yerleşimi
■ 1946’da Bulgaristan göçmenlerinin iskanı için kurulmuş, Sliven kökenli Bektaşiler ve Kastamonu Cide göçmenleri yerleşmiştir. SN
■ Köyde Bulgaristan Sliven Kotel Albanlar (Yablanitsa) köyünden bektaşiler bulunmaktadır. Kofçaz Terzidere köyü, Muratlı Aydın köyünde de Yablanitsalılar yaşamaktadır. orhan biricik
■ Koord: 41° 47' 2'' D, 27° 51' 55'' K
? ölü yerleşim - Demirköy - Kırklareli
1910öh 📖 : Matsura
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 1913’ten sonra terk edilmiş ve izi kalmamış köylerdendir. SN
■ Koord: 41° 59' 1'' D, 27° 53' 45'' K
Sislioba köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1928 📖 : Polaça
1877hk 📖 : Plaça [ Yunanca plateía "meydan" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 58' 2'' D, 27° 54' 50'' K
Longoz mevki - Demirköy - Kırklareli
Y1900~ 📖 : Lóngos [ Yunanca "sık orman" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Koord: 41° 49' 4'' D, 27° 58' 2'' K
İğneada belediye - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 : Pristan [ Bulgarca ]
1877hk 📖 : İniada (başka yer)
1665 📖 : Eyine Adası (başka yer) [ Türkçe "cuma (camii) adası" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ İğneada esasen kasabanın güneyindeki kum dilinin adı iken kasabaya bu isim verilmiştir. SN
■ Belde halkında Bulgarca bilenlerin olma sebebi beldenin nispeten turistik bir merkez olması olabilir. metonio
■ Koord: 41° 52' 29'' D, 27° 58' 58'' K
Beğendik köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 : Ayastefanos [ Yunanca áyios Stéphanos "Aziz Stepan" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (btr) yerleşimi
■ Koord: 41° 57' 46'' D, 28° 1' 15'' K
Liman köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 : Peştera Sveti İvan [ Bulgarca "Aziz İvan mağarası" ]
1877hk 📖 : Limnio (mv) [ Yunanca ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ 1920’lerde Bulgaristan muhacirlerinin iskanı için kurulan köy günümüzde karışık nüfus yapısına SN
■ Koord: 41° 53' 4'' D, 28° 2' 56'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.