haritada ara :   km  
Demirözü'de 42 yerleşim bulundu.
sırala 
Kavaklı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Poğik [ Erm poğig "boğazcık" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Petekli köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Çorozma / Çürüzme
■ 1642 yılında 3 Müslüman (Çepni) hane ve 2 askeri görevli bulunmaktadır. metonio
Çimentepe köy - Demirözü - Bayburt
1928 📖: Kütüdü
■ 1642 yılında 11 Müslüman (Türkmen) hane, 3 Gayrimüslim (Ermeni) hane ve 3 askeri görevli bulunmaktadır. metonio
Elmalı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Elmalı
■ 1642 yılında 9 Müslüman (Türk) hane, 3 askeri görevli ve 2 dini görevli bulunmakta olup, "Almalu" diye geçer. metonio
Yakupabdal köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Yakupabdal
■ 1642 yılında yalnızca 7 Müslüman (Türk) hane bulunmaktadır. metonio
Pülür bld - Demirözü - Bayburt
1968 📖: Gökçedere
E1902 📖: Plur Բլուր [ Erm "höyük" ]
1665 📖: Pulur
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
■ 1642 yılında 60 Müslüman (Çepni) hane, 25 Gayrimüslim (Ermeni) hane, 5 askeri görevli ve 15 dini görevli bulunmaktaydı. metonio
Serenli köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Pekesi [ Erm ]
■ 1642 yılında 5 Müslüman (Türk) hane ve bir muaf kişi bulunmaktadır. metonio
Damlıca köy - Demirözü - Bayburt
1928 📖: Kuleli Xayik [ Erm xayik Խայիկ ]
Alevi yerleşimi
■ Hayik köyünün Kuleli mahallesidir, muhtemelen 17. yüzyıldan sonra köy oldu. metonio
Yukarıdikmetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Ağgi [ Erm ayki "üzüm bağı" ]
Alevi yerleşimi
■ 1642 yılında 5 Müslüman (Türkmen) hane bulunmaktadır. metonio
Kalecik köy - Demirözü - Bayburt
E1902 📖: Xayig Խայիկ [ Erm ]
1835a 📖: Xayik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlılar ile Akkoyunlular arasında önemli bir muharebenin gerçekleştiği yer olan köyün adı 19.01.1959'da Kalecik olarak değiştirildi. SN
■ 1642 yılında 32 Gayrimüslim (Ermeni) hane, 21 Müslüman (Türkmen) hane ve 3 askeri görevli bulunmaktaydı. metonio
Eymür köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Eymür [ Tr "aş." ]
■ 1642 yılında 8 Müslüman (Türk) hane, 7 Gayrimüslim (Ermeni) hane ve 5 askeri görevli bulunmaktadır. metonio
Bayrampaşa köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Hiğni [ Erm ]
Devetaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 1928 📖İşxansor
E474 📖: İşxanitsor [ Erm "bey deresi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılında yalnızca 2 Müslüman (Türk) hane bulunmaktadır. Gayrimüslim nüfus hakkında hiçbir kayıt yoktur ve adı Eşkensor olarak geçer. metonio
Beşpınar bld - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Lori yk. [ Erm lori "ıhlamur" ]
■ 1642 yılında 17 Müslüman (Türk) hane, bir Gayrimüslim (Ermeni) hane, 2 Veled-i Abdullah, 6 askeri görevli ve bir dini görevli bulunmaktadır. metonio
Çakırözü köy - Demirözü - Bayburt
1928 📖: Cebre / Cibre
■ 1642 yılında 4 Müslüman (Türk) hane, bir askeri görevli ve bir dini görevli bulunmaktadır. metonio
Yazıbaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Lori aş. [ Erm lori "ıhlamur" ]
■ 1642 yılında 14 Müslüman (Çepni) hane, 2 askeri görevli ve 4 dini görevli bulunmaktadır. metonio
Güvercindere köy - Demirözü - Bayburt
1946 📖: Aşutka
1835a 📖: Aşodka [ Erm aşodga "Aşot (öz.) köyü" ]
Akyaka köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Püşke [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çatalçeşme köy - Demirözü - Bayburt
1514 📖: Xınzeverek yk. [ Erm xandz averag "yanık ören" ]
Otlukbeli köy - Demirözü - Bayburt
1928 📖: Otlukbeli
■ Erzincan Otlukbeli ilçesine adını veren asıl Otlukbeli köyü burasıdır. SN
Demirözü ilçe - Demirözü - Bayburt
1928 📖: Kısanta [ Yun ksanthê? "sarıca" ]
E1902 📖: Ksanta
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski kaynaklarda Erm Ksantats Քսանթաց adı geçer; ancak bu sözcüğün Ermenice anlamı belirsizdir. SN
■ 1642 yılında 48 Gayrimüslim (Ermeni) hane ve 2 Müslüman (Türk) hane bulunuyordu. Büyük bir Ermeni köyüydü. metonio
Işıkova köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Cenci / Cinci
■ 1642 yılında 8 Müslüman (Türk) hane, bir askeri görevli ve bir dini görevli bulunmaktadır. metonio
Çiftetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Xardişi [ Erm xardeaş gen. xardeşi "kızıl" ]
■ 1642 yılında 9 Gayrimüslim (Ermeni) hane, 5 Müslüman (Türk) hane, 3 Veled-i Abdullah kişi ve bir askeri görevli bulunmaktadır. metonio
Karayaşmak köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Karayaşmak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılında 4 Müslüman (Türk) hane ve 2 askeri görevli bulunmaktadır. Bu kayıtta bu köyde gayrimüslim nüfus bulunmuyor. metonio
Çayıryolu bld - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖: Sünür
E1600 📖: Süner Սիւներ [ Erm "sütunlar?" ]
Y17 Y553 📖Synoria / Sinorea
■ `Sinoria Büyük Ermenistan'ın sınırına yakındı, bu nedenle Theophanês imlasını Synoria ('hudutyeri') olarak değiştirmiştir.` (Strabon 12.28). Theophanês Romalı kumandan Pompeius'un dostu ve MÖ 63'teki Pontus seferinin vakanüvisidir. Sinora adının kökeni ve anlamı meçhuldür; ancak kent Pontus ile Armenia (daha sonra Roma İmp. ile Armenia) arasındaki sınır noktasında bulunduğu için Synoria (`sınır yeri`) olarak anılmıştır. 17. yy'da yazan Kemahlı Rahip Grigor bu yerden Ermenice `sütunlar` anlamına gelen Süner olarak söz eder. SN
■ Sünür Akkoyunlu Devleti'nin kurucularının atası Kutlu Bey'in köyüdür. Mezarı buradadır. meraklitursu
Güçlü köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Zarani [ Erm ]
■ 1642 yılında 7 Müslüman (Türk) hane, bir Veled-i Abdullah, 5 askeri görevli ve 1 muaf kişi bulunmaktadır. Bugün yerli Türk nüfusun yanında Karslı Terekemeler de yaşamaktadır. metonio
Güneşli köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Anbaksa / Yanbaksa
■ 1642 yılında 13 Müslüman (Çepni) hane, 9 askeri görevli ve bir dini görevli bulunmaktadır. metonio
Çağıllı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Xanzar [ Erm xandzar "yanık? odun kömürü ocağı?" ]
■ 1642 yılında yalnızca 7 Müslüman (Çepni) hane bulunmaktadır. metonio
Manas köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1960 📖: Günedoğru
1835a 1917h 📖Minasi / Manasi [ Erm "Minas (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Kırgız destanlarıyla kurulan irtibat hayal mahsulüdür. SN
Pınarcık köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Öksürüc [ Erm ]
■ 1642 yılında 10 Müslüman (Türk) hane, 5 askeri görevli ve bir muaf kişi bulunmaktadır. metonio
Yukarıpınarlı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖: Sisne yk.
■ 1642 yılında 4 Müslüman (Türk) hane ve 3 askeri görevli bulunmaktadır. metonio
Rüştü köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖: Rüşdi / Rüştü
1835a 📖: Ürüşdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şuan Bitlis Güroymak Boryan (Oduncular) köyünde yaşayan Redkanlılar, Erivan göçünden sonra bir dönem bu köye yerleştirilmişler. E devlet soy ağacında dedelerin doğum yeri Bayburt Rüştü'dür. Mar(d)astan
Güzelce köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Mandafar / Mındafar
■ Anadolu Türkmen ağızlarında kullanımı bırakılmış bir sözcük olup "Bahtiyar"ın bozulmuş halidir. Benzer isim Sivas/Gölova'da da bulunmaktadır. metonio
Yelpınar köy - Demirözü - Bayburt
E1902 📖: Pılrag [ Erm "höyücek" ]
1835a 📖: Pülürek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1642 yılında 24 Gayrimüslim (Ermeni) hane ve 2 Müslüman (Türk) hane bulunmaktadır. Bugün köyün bir kaç yerli Türk aile hariç büyük çoğunluğu Kars göçmeni Terekemedir. metonio
Güllüce köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Zeğli [ dzegli ძეგლი "anıt" ]
Çamdere köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Hakkîğ [ Erm kéğ "köy" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.