Demirözü'de 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kavaklı köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Poğik [ Erm p'oğig "boğazcık" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Pülür bld - Demirözü - Bayburt
1968: Gökçedere
E1902: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
1665: Pulur
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
  Serenli köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Pekesi [ Erm ]
  Damlıca köy - Demirözü - Bayburt
1928: Kuleli Xayik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  YukarıDikmetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Ağgi [ Erm ayki "üzüm bağı" ]
Alevi yerleşimi
  Kalecik köy - Demirözü - Bayburt
E1902: Xayég [ Erm ]
1835a: Xayik yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19.01.1959'da adı Kalecik olarak değiştirildi. SN
  Eymür köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Eymür [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Devetaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835a: İşxinsor
E474: İşxanitsor [ Erm "beyderesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Beşpınar bld - Demirözü - Bayburt
1835a: Lori yk. [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Yazıbaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Lori aş. [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Güvercindere köy - Demirözü - Bayburt
1946: Aşutka
1835a: Aşudka [ Erm aşodga "Aşot (öz.) köyü" ]
  Akyaka köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Püşke [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalçeşme köy - Demirözü - Bayburt
1514: Xınzeverek yk. [ Erm xandzaverag "yanıkören" ]
  Otlukbeli köy - Demirözü - Bayburt
1928: Otlukbeli
■ Erzincan Otlukbeli ilçesine adını veren asıl Otlukbeli köyü burasıdır. SN
  Demirözü ilçe - Demirözü - Bayburt
1928 y: Kısanta [ Yun ksanthê? "sarıca" ]
E1902: Ksanta
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Erm Ksantats Քսանթաց adı geçer; ancak bu sözcüğün Ermenice anlamı belirsizdir. SN
  Karayaşmak köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Karayaşmak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Güçlü köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Zarani [ Erm ]
  Çağıllı köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Xanzar [ Erm xandzar' "yanık" veya "odun kömürü ocağı" ]
  Yelpınar köy - Demirözü - Bayburt
E1902: Pılrag [ Erm "höyücek" ]
1835a: Pülürek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. 1918, 1919 yıllarında Redkan aşiretinden birçok aile Bayburt köylerine göç ettiler. Sonrasındaki yıllarda çoğu geri döndü ama Bayburt köylerinde kalan çok aile var. Qazi


Grafik harita göster     haritada ara : km