Demirözü'de 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kavaklı köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Poğik [ Erm p'oğig "boğazcık" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Pülür bld - Demirözü - Bayburt
1968k: Gökçedere
E1902: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
1660eç, 1928k: Pulur
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
  Serenli köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Pekesi [ Erm ]
  Damlıca köy - Demirözü - Bayburt
1928k: KuleliXayik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  YukarıDikmetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Ağgi [ Erm ayki "üzüm bağı" ]
Alevi yerleşimi
  Kalecik köy - Demirözü - Bayburt
E1902: Xayég [ Erm ]
1835nb, 1928k: Xayik yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19.01.1959'da adı Kalecik olarak değiştirildi. SN
  Eymür köy - Demirözü - Bayburt
1835nb: Eymür [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Bayrampaşa köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Hiğni [ Erm ]
  Devetaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: İşxinsor
E474: İşxanidzor [ Erm "beyderesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Beşpınar bld - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Lori yk. [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Yazıbaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Lori aş. [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Güvercindere köy - Demirözü - Bayburt
1946k: Aşukka
1835nb, 1928k: Aşudka [ Erm aşodga "Aşot (öz.) köyü" ]
  Akyaka köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Püşke [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalçeşme köy - Demirözü - Bayburt
1514t, 1928k: Xınzeverek yk. [ Erm xandzaverag "yanıkören" ]
  Otlukbeli köy - Demirözü - Bayburt
1928k: Otlukbeli
■ Erzincan Otlukbeli ilçesine adını veren asıl Otlukbeli köyü burasıdır. SN
  Demirözü ilçe - Demirözü - Bayburt
1928k: Kısanta [ Yun ksanthê? "sarıca" ]
E1902: Ksanta
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Erm Ksantats Քսանթաց adı geçer; ancak bu sözcüğün Ermenice anlamı belirsizdir. SN
  Işıkova köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Cenci/Cinci
  Çiftetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Xardişi
  Karayaşmak köy - Demirözü - Bayburt
1835nb: Karayaşmak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çayıryolu bld - Demirözü - Bayburt
1928k: Sünür
E1609: Süner [ Erm սիւներ "sütunlar?" ]
Y17, Y553: Synoria/Sinorea
■ `Sinoria Büyük Ermenistan'ın sınırına yakındı, bu nedenle Theophanês imlasını Synoria ('hudutyeri') olarak değiştirmiştir.` (Strabon 12.28). Theophanês Romalı kumandan Pompeius'un dostu ve MÖ 63'teki Pontus seferinin vakanüvisidir. Sinora adının kökeni ve anlamı meçhuldür; ancak kent Pontus ile Armenia (daha sonra Roma İmparatorluğu ile Armenia) arasındaki sınır noktasında bulunduğu için Synoria (`sınır yeri`) olarak anılmıştır. 17. yy'da yazan Kemahlı Rahip Grigor bu yerden Ermenice `sütunlar` anlamına gelen Süner olarak söz eder. SN
  Güçlü köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Zarani [ Erm ]
  Çağıllı köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Xanzar [ Erm xandzar' "yanık" veya "odun kömürü ocağı" ]
  Pınarcık köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Öksürüc [ Erm ]
  Yelpınar köy - Demirözü - Bayburt
E1902: Pılrag [ Erm "höyücek" ]
1835nb, 1928k: Pülürek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. 1918, 1919 yıllarında Redkan aşiretinden birçok aile Bayburt köylerine göç ettiler. Sonrasındaki yıllarda çoğu geri döndü ama Bayburt köylerinde kalan çok aile var. Qazi


Grafik harita göster     haritada ara : km