Demirözü'de 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kavaklı köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Poğik [ Erm p'oğig "boğazcık" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Elmalı köy - Demirözü - Bayburt
1835 : Elmalı
  Pülür bld - Demirözü - Bayburt
k1968 K2: Gökçedere
E1902 Epr I.405: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
eç1660 k1928 , K: Pulur
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
  Serenli köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Pekesi [ Erm ]
  Damlıca köy - Demirözü - Bayburt
k1928 K: KuleliXayik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  YukarıDikmetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Ağgi [ Erm ayki "üzüm bağı" ]
Alevi yerleşimi
  Kalecik köy - Demirözü - Bayburt
1958 RG: YukarıHayık
E1902 Epr: Xayég [ Erm ]
1835 , K: XayikUlya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19.01.1959'da adı Kalecik oalrak değiştirildi. SN
  Eymür köy - Demirözü - Bayburt
1835 : Eymür [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Bayrampaşa köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Hiğni [ Erm ]
  Devetaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: İşxinsor
E390: İşxanidzor [ Erm "beyderesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermenice adı 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. SN
  Beşpınar bld - Demirözü - Bayburt
1835 , K: LoriUlya [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Yazıbaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: LoriSüfla [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Güvercindere köy - Demirözü - Bayburt
k1946 MYK: Aşukka
1835 , K: Aşudka [ Erm aşodga "Aşot (öz.) köyü" ]
  Akyaka köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Püşke [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalçeşme köy - Demirözü - Bayburt
1514, k1928: XınzeverekUlya [ Erm xandzaverag "yanıkören" ]
  Otlukbeli köy - Demirözü - Bayburt
k1928 K: Otlukbeli
■ Erzincan Otlukbeli ilçesine adını veren asıl Otlukbeli köyü burasıdır. SN
  Demirözü ilçe - Demirözü - Bayburt
k1928 K: Kısanta [ Yun ksanthê? "sarıca" ]
E1902 Epr: Ksanta
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Erm Ksantats Քսանթաց adı geçer; ancak bu sözcüğün Ermenice anlamı belirsizdir. SN
  Işıkova köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Cenci/Cinci
  Çiftetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Xardişi
  Karayaşmak köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Karayaşmak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çayıryolu bld - Demirözü - Bayburt
k1928 K: Sünür
E1609 Cel: Süner [ Erm սիւներ "sütunlar?" ]
Y17 Str, Pr: Synoria/Sinorea
■ `Sinoria Büyük Ermenistan'ın sınırına yakındı, bu nedenle Theophanês imlasını Synoria ('hudutyeri') olarak değiştirmiştir.` Strab 12.28. Theophanês Romalı kumandan Pompeius'un dostu ve MÖ 63'teki Pontus seferinin vakanüvisidir. Sinora adının kökeni ve anlamı meçhuldür; ancak kent Pontus ile Armenia (daha sonra Roma İmparatorluğu ile Armenia) arasındaki sınır noktasında olduğu için Synoria olarak anılmıştır. 17. yy'da yazan Kemahlı Rahip Grigor bu yerden Ermenice `sütunlar` anlamına gelen Süner olarak söz eder. SN
  Güçlü köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Zarani [ Erm ]
  Çağıllı köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Xanzar [ Erm xandzar' "yanık" veya "odun kömürü ocağı" ]
  Pınarcık köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Öksürüc [ Erm ]
  Yelpınar köy - Demirözü - Bayburt
E1902 Epr I.405: Pılrag [ Erm "höyücek" ]
1835 , K: Pülürek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km