Davutlar'da 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Güzelçamlı bld - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
hy1896 Kiep: Çanlı [ Tr "kiliseli" ]
Y450MÖ Her: Paniônion [ Yun "tüm-İyonya (tapınağı)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 12 İyon şehir devletinin ortak kurumu olan Panionion kutsal alanı ile buradaki Zeus Mağarasından MÖ 5. yy tarihçisi Herodot söz eder. SN
  Davutlar bld - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
Eski adı: TürkÇanlı
■ Eski adı, Rumçanlısı (şimdi Güzelçamlı) köyüne nisbetle verilmiştir, `Kiliseli köyünün Türk mahallesi` anlamındadır. Kasabanın güneyindeki dağın zirve noktasında eski haritalarda Kurşunlu Manastır gösterilir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km