Darende'de 53 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeniköy mah - Darende - Malatya
1914hk: Yeniköy
■ Alevi Kürtlerin ve Alevi/Sünni Türklerin yaşadığı bir köydür, Sünni Türkler çoğunluktadır. metonio
■ Köyün eski yerlilerinin tamamı Kürttür ve köye sonradan yerleşen sünni Türkler de Kürtçe bilmektedirler. Reş Fer
  Kurudere mah - Darende - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Gazi mah - Darende - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Yarımca mah - Darende - Malatya
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Başdirek mah - Darende - Malatya
1916ht: Palanga [ Tr "hisar" ]
Türkmen yerleşimi
  Günpınar mah - Darende - Malatya
1946k: Aşudu
E1900~, 1928k: Aşodi [ Erm "Aşot (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Aşodi 1914 itibariyle 1.103 Ermeni barındırıyordu. Surp Asdvadzadzin kilisesi ve Surp Hagop Manastırı bulunmakta idi. yalcin
  Yazıköy mah - Darende - Malatya
1914hk: Yazıköy
Türkmen yerleşimi
  Çukurkaya mah - Darende - Malatya
1928k: Fenk
1914hk: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Yavuzlar mah - Darende - Malatya
1960k: Gedikağzı
1928k: Mengelüs [ Erm mangaluys "Yavru İsa Kerameti" ]
1914hk: Mengelis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Hacılar mah - Darende - Malatya
1914hk: Hacılar
Sünni Türk yerleşimi
■ Sıragöz ve Şeyhli adlı iki mahalledir. SN
  Kavak mah - Darende - Malatya
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Karaoğuz mah - Darende - Malatya
1914hk: Şabuk
1968k: Sakızlı
Sünni Türk yerleşimi
  Darende ilçe - Darende - Malatya
Eski adı: (Derindere)
A892, A1282b: Taranda/Daranda
Y625tb: Táranta/Dálanda [ Luw ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bizans kaynaklarında en erken 625 yılında ve hemen akabinde Arapça metinlerde kaydedilen Táranta/Daranda kalesi şimdiki kasabanın 4 km kuzeybatısındaki Eski Darende mevkiindedir. SN
■ Malatya'da Ermenilerin tarihi yerleşim yerleri ağırlıklı olarak Darende ve Arapkir'dedir. Kürdce: Tiranda. yalcin
■ Kütüğe göre %85-90 arası Türklerden, -15 arası Kürtlerden müteşekkil bir ilçedir. Bazı yerleşimlerde Ermeni kökenli ailelerin bulunması olağandır. metonio
■ İlçedeki yerleşik Kürtler Alevi-Sünni dir Kurmanci lehçesiyle konuşurlar. İlçede pek çok köyde Ermeni kökenli aile olması durumu gözlenebilir. İlçe coğrafi konum itibari ile anadoludaki en eski Ermeni kalelerinden biridir. Zamanında Süryani yerleşimininde bulunduğu doğrudur. Reş Fer
  Şuğul mah - Darende - Malatya
1914hk: Şu'ul
Türkmen yerleşimi
  Yenice mah - Darende - Malatya
1668d: Yenice
Sünni Türk yerleşimi
■ © 14.08.1668 Darende'ye tabi Yenice karyesinde vaki Balaban Bey Zaviyesi zaviyedarlığı bedelinde karye-i mezkur camii hitabetinin tevcihi hakkında... deyar heyran
  Güdül mah - Darende - Malatya
1914hk: Gecel
Türkmen yerleşimi
  Ağılyazı mah - Darende - Malatya
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Akova mah - Darende - Malatya
1946k: Karadiğin
1914hk: Karadoğan
Sünni Türk yerleşimi
■ Yakın tarihe dek Karadiğin olan adı Akova olarak değiştirildi. SN
  Çaybaşı mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1946k: Cade
1928k: Ceğde
1914hk: Cadde
Sünni Türk yerleşimi
  Göllüce mah - Darende - Malatya
1946k: Kelhasan
1914hk: Kelhasanoğlu
Türkmen yerleşimi
  Akçatoprak mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928k: Mığdi
1914hk: Mügde
Sünni Türk yerleşimi
  YukarıUlupınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928k: Setrek yk. [ Erm setrag "öz." ]
1914hk: Sidirek yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ © 08.02.1777 Darende kazasına tabi Keremter nam karyeye cari olan su ile ötedenberi bahçelerini ve sair yerleri sularken Setrek karyesi ahalisinin sularını kestiklerinden... deyar heyran
  Aşağıulupınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928k: Setrak aş. [ Erm Setrag "öz." ]
1914hk: Siderek aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Balaban mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © »»» 22.11.1722 Darende kazasına tabi Kerimter karyesinde sakin Kutbü'l-arifin Şeyh Abdurrahman evladlarından Şeyh Abdülkadir ve oğulları Zeynel ve İsmail deyar heyran
■ (Erm. Գերմեթեր?, Germeter) 19. ve 20. yüzyıl Ermeni yerleşimidir. Önceki asırlarda Hıristiyan Ermeni olan halk 19. ve 20. yüzyıllarda kitleler halinde İslamiyet'e geçiş yapıp Türkçe konuşan Müslüman topluluğu haline gelmişlerdir. 20. yüzyıl başında Ermenilerin üç kilisesi ve 300 öğrencinin devam ettiği 2 okulu, Surp Hagop Kilisesi, Astvadzadzin Manastırı bulunmaktaydı. Mordad
  Irmaklı mah - Darende - Malatya
1916ht: Mezgidan [ Kürd "mescitler?" ]
1914hk: Mezgedin [ Erm "?" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Ayvalı mah - Darende - Malatya
1914hk: Ayvalı
Sünni Türk yerleşimi
■ Sivas ili Gürün ilçesindeki Ayvalı köyüyle akrabadırlar. metonio
  Karabacak mah - Darende - Malatya
1916ht: Karabacak
Kürd yerleşimi
  Nurkuyusu mah - Darende - Malatya
1916ht: Gâvurkuyusu
Kürd yerleşimi
  Yeşiltaş mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1946k: İspekçür
1916ht, 1928k: İsbekçur/İspekçir [ Erm sbidagçur "ak su" ]
■ Köyün eski adının Ermenice olmasından ötürü köyün kendisine Ermeni-Müslüman nüfus yakıştırmak doğru değil. Köy halkı Sünni Türktür. Köy hakkında kayda geçen herhangi bir din değiştirme olayı da yoktur. metonio
  Göynük mah Ayvalı - Darende - Malatya
1914hk: Göynük [ Tr "yanık" ]
  Akbaba mah - Darende - Malatya
1946k: Akbaba
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Kuzpınar mah - Darende - Malatya
1916ht: Kuzpınar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Atmi aşiretine Ağrı'da Etmaneki, Şırnak'ta Etmanki deniliyor. Kürdlerin hem sunni hemde alevi aşiretlerinden biridir. Mar(d)astan
  Başkaya mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916ht: Melik
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Hisarcık mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Eski adı: -
Kürd yerleşimi
■ Hisarkale kasabasının baraj gölü altında kalması üzerine kurulan yeni yerleşimdir. SN
  Üçpınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916ht: Üçpınar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Darende´nin Barındır, Günerli, Başkaya, Sakarya, Kölükler, Kuzpınar, Üçpınar mahalleleri ve civarındaki yerleşim yerlerinde yaşayan Kürd Atmalı Aşireti´nin kökeni Arapgir´in Atma Köyü´ne dayanmaktadır. Arapgir´in 1643 tarihli avârız-hâne defterinde Atma´nın, o tarihte Arapgir´e bağlı en büyük yerleşim yerlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Mar(d)astan
  Hisarkale x - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk: Kötükale
Kürd yerleşimi
  Günerli mah - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916ht: Tanikli [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Çınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916ht: Çınar
Sünni Türk yerleşimi
  Ilıca mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk: Palanga [ Tr "hisar" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Barındır mah - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916ht: Cafikli [ Kürd Cafik "Cafercik (aş.)" ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Sakarya mah - Darende - Malatya
1916ht: Kilise
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Kölükler mah - Darende - Malatya
1916ht: Hasolar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Şendere mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Kr: Kalikan [ Kürd "dedeler" ]
1916ht: Kalolar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Uzunhasan mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk: Uzunhasanlar
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Mollauşağı mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916ht: Mollauşağı
Kürd yerleşimi
■ Köy zamanında 7 kardeş pir tarafından yerleşilerek oluşmuştur ve iki bucaklıdır. İki tarafın kimseleride diğerlerine ötegeçe derler. Köyün halkı sünni Kürttür ve Kürtçe konuşurlar. Kurmanci lehçesinin batı fırat şivesini konuşuar aslında en az değişime uğramış olan Kurmanci bu yörelerdedir silîvî gibi doğu fırat Kurmanci şiveleri öz kurmanciden farklılardır. Reş Fer
  Başpınar mah - Darende - Malatya
Eski adı: -
  Ağılbaşı mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Kr: Çûxreş [ Kürd "karakuş, kuzgun" ]
1928k: Engüzek [ Erm ınguzag "kozlu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kaynak mah Yukarıkozluca - Darende (Balaban bucağı) - Malatya


Grafik harita göster     haritada ara : km