Darende'de 53 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeniköy köy - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Yeniköy
■ Alevi Kürtlerin ve Alevi/Sünni Türklerin yaşadığı bir köydür, Sünni Türkler çoğunluktadır. metonio
  Kurudere köy - Darende - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Gazi köy - Darende - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Yarımca köy - Darende - Malatya
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Başdirek köy - Darende - Malatya
h1916: Palanga [ Tr "hisar" ]
Türkmen yerleşimi
  Günpınar köy - Darende - Malatya
k1946 MYK: Aşudu
E1900-, k1928 Bal 128, K: Aşodi [ Erm "Aşot (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Aşodi 1914 itibariyle 1.103 Ermeni barındırıyordu. Surp Asdvadzadzin kilisesi ve Surp Hagop Manastırı bulunmakta idi. yalcin
  Yazıköy köy - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Yazıköy
Türkmen yerleşimi
  Çukurkaya köy - Darende - Malatya
k1928 K: Fenk
hy1914 Kiep: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Yavuzlar köy - Darende - Malatya
1960 DİE: Gedikağzı
k1928 K: Mengelüs [ Erm mangaluys "Yavru İsa Kerameti" ]
hy1914 Kiep: Mengelis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Hacılar köy - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Hacılar
Sünni Türk yerleşimi
■ Sıragöz ve Şeyhli adlı iki mahalledir. SN
  Kavak köy - Darende - Malatya
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Karaoğuz köy - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Şabuk
k1968 K2: Sakızlı
Sünni Türk yerleşimi
  Darende ilçe - Darende - Malatya
Eski adı: (Derindere)
A892- Bala, Bibi: Taranda/Daranda
Y625 TİB: Táranta/Dálanda [ Luw ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bizans kaynaklarında en erken 625 yılında ve hemen akabinde Arapça metinlerde kaydedilen Táranta/Daranda kalesi şimdiki kasabanın 4 km kuzeybatısındaki Eski Darende mevkiindedir. SN
■ Malatya'da Ermenilerin tarihi yerleşim yerleri ağırlıklı olarak Darende ve Arapkir'dedir. Kürdce: Tiranda. yalcin
■ Kütüğe göre %85-90 arası Türklerden, -15 arası Kürtlerden müteşekkil bir ilçedir. Bazı yerleşimlerde Ermeni kökenli ailelerin bulunması olağandır. metonio
  Şuğul köy - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Şu'ul
Türkmen yerleşimi
  Yenice bld - Darende - Malatya
1668: Yenice
Sünni Türk yerleşimi
■ © 14.08.1668 Darende'ye tabi Yenice karyesinde vaki Balaban Bey Zaviyesi zaviyedarlığı bedelinde karye-i mezkur camii hitabetinin tevcihi hakkında... deyar heyran
  Güdül köy - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Gecel
Türkmen yerleşimi
  Karşıyaka köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1928 K: Medişeyx
hy1914 Kiep: Merdişeyx
Sünni Türk yerleşimi
  Ağılyazı köy - Darende - Malatya
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Akova köy - Darende - Malatya
k1946 MYK: Karadiğin
hy1914 Kiep: Karadoğan
Sünni Türk yerleşimi
■ Yakın tarihe dek Karadiğin olan adı Akova olarak değiştirildi. SN
  Çaybaşı köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1946 MYK: Cade
k1928 K: Ceğde
hy1914 Kiep: Cadde
Sünni Türk yerleşimi
  Göllüce köy - Darende - Malatya
k1946 MYK: Kelhasan
hy1914 Kiep: Kelhasanoğlu
Türkmen yerleşimi
  Akçatoprak köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1928 K: Mığdi
hy1914 Kiep: Mügde
Sünni Türk yerleşimi
  YukarıUlupınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1928 K: SetrekUlya [ Erm setrag "öz." ]
hy1914 Kiep: YukarıSidirek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ © 08.02.1777 Darende kazasına tabi Keremter nam karyeye cari olan su ile ötedenberi bahçelerini ve sair yerleri sularken Setrek karyesi ahalisinin sularını kestiklerinden... deyar heyran
  Aşağıulupınar bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1928 K: SetrakSüfla [ Erm Setrag "öz." ]
hy1914 Kiep: AşağıSiderek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Balaban bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
hy1914 Kiep: Yumurta*Gemirter
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © »»» 22.11.1722 Darende kazasına tabi Kerimter karyesinde sakin Kutbü'l-arifin Şeyh Abdurrahman evladlarından Şeyh Abdülkadir ve oğulları Zeynel ve İsmail deyar heyran
■ (Erm. Գերմեթեր?, Germeter) 19. ve 20. yüzyıl Ermeni yerleşimidir. Önceki asırlarda Hıristiyan Ermeni olan halk 19. ve 20. yüzyıllarda kitleler halinde İslamiyet'e geçiş yapıp Türkçe konuşan Müslüman topluluğu haline gelmişlerdir. 20. yüzyıl başında Ermenilerin üç kilisesi ve 300 öğrencinin devam ettiği 2 okulu, Surp Hagop Kilisesi, Astvadzadzin Manastırı bulunmaktaydı. Mordad
  Irmaklı köy - Darende - Malatya
h1916: Mezgidan [ Kürd "mescitler?" ]
hy1914 Kiep: Mezgedin [ Erm "?" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Ayvalı bld - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Ayvalı
Sünni Türk yerleşimi
■ Sivas ili Gürün ilçesindeki Ayvalı köyüyle akrabadırlar. metonio
  Karabacak köy - Darende - Malatya
h1916: Karabacak
Kürd yerleşimi
  Nurkuyusu köy - Darende - Malatya
h1916: Gâvurkuyusu
Kürd yerleşimi
  Yeşiltaş köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1946 MYK: İspekçür
h1916 k1928: İsbekçur/İspekçir [ Erm sbidagçur "ak su" ]
■ Köyün eski adının Ermenice olmasından ötürü köyün kendisine Ermeni-Müslüman nüfus yakıştırmak doğru değil. Köy halkı Sünni Türktür. Köy hakkında kayda geçen herhangi bir din değiştirme olayı da yoktur. metonio
  Göynük mah Ayvalı - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Göynük [ Tr "yanık" ]
  Akbaba köy - Darende - Malatya
k1946 MYK: Akbaba
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Kuzpınar köy - Darende - Malatya
h1916: Kuzpınar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Atmi aşiretine Ağrı'da Etmaneki, Şırnak'ta Etmanki deniliyor. Kürdlerin hem sunni hemde alevi aşiretlerinden biridir. Mar(d)astan
  Başkaya köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
h1916: Melik
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Hisarcık köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Eski adı: -
Kürd yerleşimi
■ Hisarkale kasabasının baraj gölü altında kalması üzerine kurulan yeni yerleşimdir. SN
  Üçpınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
h1916: Üçpınar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Darende´nin Barındır, Günerli, Başkaya, Sakarya, Kölükler, Kuzpınar, Üçpınar mahalleleri ve civarındaki yerleşim yerlerinde yaşayan Kürd Atmalı Aşireti´nin kökeni Arapgir´in Atma Köyü´ne dayanmaktadır. Arapgir´in 1643 tarihli avârız-hâne defterinde Atma´nın, o tarihte Arapgir´e bağlı en büyük yerleşim yerlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Mar(d)astan
  Hisarkale x - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
hy1914 Kiep: Kötükale
Kürd yerleşimi
  Günerli köy - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
h1916: Tanikli [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Çınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
h1916: Çınar
Sünni Türk yerleşimi
  Ilıca bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
hy1914 Kiep: Palanga [ Tr "hisar" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Barındır köy - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
h1916: Cafikli [ Kürd Cafik "Cafercik (aş.)" ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Sakarya köy - Darende - Malatya
h1916: Kilise
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Kölükler köy - Darende - Malatya
h1916: Hasolar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Şendere köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Kr: Kalikan [ Kürd "dedeler" ]
h1916: Kalolar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Uzunhasan köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
hy1914 Kiep: Uzunhasanlar
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Başpınar köy - Darende - Malatya
Eski adı: -
  Ağılbaşı bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Kr: Çûxreş [ Kürd "karakuş, kuzgun" ]
k1928 K: Engüzek [ Erm ınguzag "kozlu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kaynak mah Yukarıkozluca - Darende (Balaban bucağı) - Malatya


Grafik harita göster     haritada ara : km